Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

  Publicat: 10 Sep 2019       1311 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 736 din 09.09.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.

e) frecventa actualizarii periodice, pe baza de risc, a informatiilor si a documentatiei despre clienti, precum si situatiile in care se impune actualizarea, suplimentar fata de cea periodica;
f) continutul masurilor de cunoastere a clientelei pentru fiecare clasa de risc aferenta clientilor, produselor si serviciilor supuse acestor masuri, cu identificarea explicita a documentelor si informatiilor utilizate;
g) procedurile de monitorizare permanenta a operatiunilor derulate de clienti, indiferent de clasa de risc in care acestea sunt incadrate, in scopul detectarii tranzactiilor neobisnuite si tranzactiilor suspecte, si criteriile pentru prioritizarea investigarii alertelor generate de aplicatia informatica si stabilirea termenelor maxime pentru solutionarea acestora;
h) criteriile, aspectele si scenariile in functie de care se urmareste identificarea tranzactiilor legate intre ele, precum si intervalele de timp pentru urmarirea diferitelor categorii de tranzactii din perspectiva incadrarii tranzactiilor pentru acest scop;
i) modalitatile de abordare a tranzactiilor si a clientilor catre si/sau din statele terte, la care se face referire la art. 17 alin. (1) lit. d), alin. (4) si art. 24 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, sau identificate de institutie ca avand risc ridicat;
j) procedurile de gestionare a situatiilor in care apar incidente in procesul de cunoastere a clientelei, inclusiv procedura aplicabila in situatia in care este necesara amanarea realizarii operatiunii sau refuzul executarii unei operatiuni solicitate, precum si procedura de gestionare a situatiilor de solicitari repetate de informatii in contextul unei relatii de corespondent;
k) regulile de incetare a relatiei de afaceri, prin care sa se stabileasca cel putin situatiile in care este obligatorie incetarea relatiei, nivelul ierarhic de aprobare a deciziei, masurile suplimentare prevazute la art. 18 alin. (2) si elementele minime pe care trebuie sa le contina comunicarea catre clientul in cauza;
l) modalitatile de intocmire si pastrare a evidentelor, precum si stabilirea accesului la acestea;
m) obligatiile si procedurile de raportare interna si catre autoritatile competente, inclusiv canalele, documentele aferente si termenele;
n) proceduri specifice aplicabile pentru scopul asigurarii implementarii normelor in cazul activitatilor externalizate;
o) nivelul ierarhic, sarcinile si responsabilitatile ofiterului de conformitate;
p) termenele de realizare a sarcinilor prevazute in norma de cunoastere a clientelei.
(3) In aplicarea art. 24 alin. (1) si (3) din Legea nr. 129/2019, institutiile aproba normele interne de cunoastere a clientelei la nivelul organului de conducere .
(4) Institutiile se asigura ca normele interne de cunoastere a clientelei sunt formulate intr-un limbaj care sa permita intelegerea sarcinilor, sunt structurate astfel incat sa faciliteze consultarea lor, sunt centralizate in cadrul unui sigur document, sunt puse la dispozitie si sunt cunoscute de toate persoanele cu responsabilitati in aplicarea masurilor pe care le contin.

Articolul 6
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (2) si (3) din Legea nr. 129/2019, institutiile se asigura ca normele de cunoastere a clientelei sunt implementate efectiv si aplicate corespunzator, inclusiv la nivel de grup .
(2) In aplicarea alin. (1), institutiile adopta, in temeiul unei abordari pe baza de risc, proceduri si masuri de verificare a modului de implementare si de evaluare a eficientei normelor, inclusiv prin intermediul auditului independent prevazut la art. 26 alin. (1).
(3) Institutiile se asigura ca rezultatele verificarilor realizate potrivit alin. (2), inclusiv, dupa caz, deficientele identificate, recomandarile pentru diminuarea acestora si termenele in care ar trebui implementate, sunt comunicate si analizate la nivelul organului de conducere .

Articolul 7
(1) Institutiile evalueaza si revizuiesc normele interne de cunoastere a clientelei ori de cate ori este necesar si cel putin anual, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1), inclusiv in scopul corectarii deficientelor identificate in urma verificarilor interne si a actiunilor de supraveghere desfasurate de Banca Nationala a Romaniei.
(2) In cazul in care din evaluarea anuala a normei interne de cunoastere a clientele rezulta ca nu este necesara revizuirea acesteia, intrucat nu au fost identificate deficiente si nu au aparut modificari la nivelul institutiei sau riscurilor la care este expusa, institutia trebuie sa documenteze analiza care a condus la aceasta concluzie.

CAPITOLUL III
Cerinte privind masurile de cunoastere a clientelei

Articolul 8
(1) In aplicarea art. 11 alin. (1) si (3) si art. 15 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 129/2019, la stabilirea unei relatii de afaceri, institutiile trebuie sa obtina, pentru a determina profilul de risc al clientului persoana fizica, informatii privind cel putin urmatoarele:
a) numele, prenumele si pseudonimul, daca este cazul;
b) data si locul nasterii;
c) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) adresa la care locuieste si identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv daca este domiciliu, resedinta ori alt atribut de identificare de acelasi tip;
e) cetatenia;
f) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
g) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, daca exista;
h) scopul si natura relatiei de afaceri cu institutia;
i) sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in derularea relatiei de afaceri;
j) incadrarea in categoria persoanelor expuse public sau detinerea calitatii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoana cunoscuta ca asociat apropiat al unei persoane expuse public;
k) informatiile prevazute la alin. (3) referitoare la beneficiarul real, daca este diferit de client.
(2) La efectuarea tranzactiilor ocazionale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, institutiile obtin informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) -e), j) si cele de la lit. k).
(3) Informatiile minime referitoare la beneficiarul real includ:
a) natura relatiei care a generat calificarea in aceasta calitate;
b) numele si prenumele;
c) data si locul nasterii;
d) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;
e) tara in care locuieste;
f) cetatenia;
g) natura activitatii pe care o desfasoara;
h) incadrarea in categoria persoanelor expuse public sau detinerea calitatii de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoana cunoscuta ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

Articolul 9
(1) In aplicarea art. 11 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, in situatia in care un client persoana fizica este reprezentat in relatia cu institutia de o alta persoana, care actioneaza ca reprezentant legal, imputernicit, curator, tutore sau in orice alta calitate, institutia trebuie sa obtina si sa verifice si informatiile si documentele corespunzatoare cu privire la identitatea reprezentantului, natura si limitele reprezentarii.
(2) In scopul identificarii persoanei care reprezinta clientul, institutiile obtin cel putin urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele;Afişează Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    BNR    Regulamentul 2/2019    Combaterea spalarii banilor    Combaterea finantarii terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu