Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, din 02.10.2019

Procedura de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, din 02.10.2019

  Publicat: 23 Oct 2019       197 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 852 din 22.10.2019.

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.

CAPITOLUL I
Comisia de analiza si verificare a cererilor de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei

Articolul 1
(1) Comisia de analiza si verificare a cererilor de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare Comisia, functioneaza in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului si este constituita prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
(2) Comisia este formata din personal angajat al Ministerului Tineretului si Sportului, avand in vedere prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Hotararii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
Comisia are in componenta un presedinte, doi membri si un secretar. Secretarul are atributii exclusive de secretariat.

Articolul 3
Comisia indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste cererile de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei si documentatia aferenta, conform prevederilor legale;
b) studiaza documentatia transmisa, regulamentele, statutele, istoricul activitatii propuse, echipamentele de concurs, materialele sportive si instalatiile folosite, precum si orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru sustinerea cererii;
c) asigura, prin intermediul directiei de specialitate, corespondenta cu solicitantii, in vederea completarii documentatiei, a programului demonstratiilor si stabilirii graficului de vizionari;
d) solicita puncte de vedere si/sau precizari de la federatiile sportive nationale cu scop si obiect de activitate asemanator, precum si puncte de vedere de la alti factori cu atributii in dezvoltarea educatiei fizice si sportului;
e) intocmeste procesele-verbale ale vizionarilor, care se anexeaza la raportul final;
f) urmareste dinamica recunoasterii practicarii noilor ramuri de sport pe plan international, precum si interesul la nivel national pentru practicarea acestora;
g) se intruneste pentru analiza proceselor-verbale intocmite in urma vizionarii demonstratiilor propuse de catre solicitanti si elaborarea raportului final de acordare sau respingere, dupa caz, a recunoasterii existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei;
h) prezinta in raportul final concluziile privind caracteristicile activitatii respective, interesul la nivel national, valentele sale sociale si instructiv-educative si necesitatea recunoasterii oficiale;
i) asigura, prin secretariatul Comisiei, arhivarea dosarelor solicitarilor de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, cu documentatia aferenta acestora.

Articolul 4
Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:
a) convoaca sedintele de lucru;
b) deleaga membrii Comisiei pentru analiza documentatiei si participarea la vizionarile demonstratiilor propuse de catre solicitanti;
c) prezinta conducerii Ministerului Tineretului si Sportului, prin intermediul directiei de specialitate, graficul anual al vizionarilor;
d) propune spre aprobare notele de fundamentare si ordinele de deplasare ale membrilor Comisiei in vederea participarii la vizionari;
e) semneaza corespondenta Comisiei cu federatiile sportive nationale;
f) contrasemneaza corespondenta cu solicitantii prin intermediul directiei de specialitate;
g) semneaza din partea Comisiei rapoartele de propunere sau respingere a recunoasterii existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II
Functionarea Comisiei

Articolul 5
Comisia isi desfasoara activitatea in sedinte stabilite pentru:
a) analiza cererilor de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei si a documentatiei aferente, conform prevederilor legale;
b) intocmirea graficului anual, trimestrial si lunar de vizionari ale demonstratiilor;
c) dezbateri in vederea elaborarii raportului final de propunere a recunoasterii sau respingerii, dupa caz.

Articolul 6
Criteriile de determinare a unicitatii activitatii propuse sunt urmatoarele:
a) existenta unui cadru competitional sportiv intre doua sau mai multe echipe sau indivizi;
b) existenta unui ansamblu de exercitii fizice complexe sau de probe sportive specializate printr-o tehnica distincta si un profil propriu de efort;
c) existenta unor reguli de concurs specifice si unei performante de un anumit gen, evaluata dupa un anumit cod si printr-un sistem de unitati de masura proprii;
d) existenta unor probe sportive avand aceleasi structura motrica, elemente si procedee tehnice, tip de efort, conditii si mod asemanator de reglementare, alcatuire si evaluare, pe acelasi aparat sau cu acelasi obiect de intrecere, pe acelasi spatiu de joc;
e) existenta unui profil international.

Articolul 7
(1) Comisia stabileste conformitatea documentatiei transmise de catre solicitant la registratura Ministerului Tineretului si Sportului.
(2) Corespondenta dintre Comisie si solicitant se realizeaza prin intermediul directiei de specialitate, pentru stabilirea coordonatelor de vizionare a demonstratiilor.
(3) Presedintele Comisiei nominalizeaza un responsabil de lucrare pentru fiecare cerere si documentatie depusa. Responsabilul va asigura studierea documentelor transmise de solicitanti, participarea impreuna cu cel putin un membru al Comisiei la vizionari, intocmirea procesului-verbal ca urmare a efectuarii vizionarilor si informarea Comisiei despre caracteristicile activitatii propuse a fi recunoscuta.
(4) Se efectueaza minimum trei vizionari de demonstratii. Fiecare membru al Comisiei trebuie sa participe la cel putin o vizionare.
(5) Graficul vizionarilor se stabileste in functie de specificul activitatii, programul demonstratiilor propus de catre solicitanti, programul Comisiei. Vizionarile demonstratiilor se efectueaza pe teritoriul Romaniei, urmarind participarea unui numar cat mai mare de persoane, din cat mai multe judete.
(6) In cadrul notificarii Comisiei privind programul demonstratiilor, solicitantul va mentiona locul, data si ora desfasurarii acestora. In cazul in care, din motive intemeiate, solicitantul nu poate respecta programul demonstratiilor propus, acesta poate solicita Comisiei reprogramarea vizionarilor.
(7) Dupa finalizarea ultimei vizionari, Comisia se va reuni in sedinta de lucru in vederea elaborarii raportului final. Toate hotararile Comisiei vor fi luate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de membrii acesteia.Afişează Procedura de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, din 02.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Procedura    Ramura de sport    Recunoastere si existenta    Ministerul Tineretului si SportuluiComentează: Procedura de recunoastere a existentei si practicarii oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei, din 02.10.2019
Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu