Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019

  Publicat: 02 Nov 2019       2097 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

Articolul 31
Pentru ACEBP nu sunt stabilite criterii de doza. Criteriile de acceptare asociate indeplinirii functiilor de securitate in CEBP se vor stabili de catre titularul de autorizatie, tinand cont de recomandarile din Ghidul privind indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 338/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1096 din 22 decembrie 2018.

Articolul 32
ADSN trebuie sa demonstreze modul in care obiectivele si criteriile de securitate nucleara stabilite prin normele si ghidurile CNCAN sunt indeplinite prin proiectul instalatiei nucleare.

SECTIUNEA a 4-a
Cerinte generale privind metodele utilizate in evaluarile de securitate nucleara

Articolul 33
(1) Metodele de analiza pentru ADSN pot cuprinde calcule, programe de calcul, precum si utilizarea informatiilor experimentale. Metodele de calcul trebuie sa descrie, la nivel de principii generale, modelele fizice si metodele numerice utilizate in calcule, precum si sursele si limitarile privind datele de intrare si modelele de calcul.
(2) Validitatea si aplicabilitatea metodelor de calcul folosite in ADSN trebuie justificate, tinand cont de rezultatele experimentelor relevante, experienta de exploatare si recomandarile proiectantului original al instalatiei nucleare.

Articolul 34
(1) Corelatiile empirice utilizate in analize trebuie sa fie bazate, in mod conservativ, pe experimente relevante, in masura in care este practic posibil, pentru gama aplicabila de parametri de operare. Extrapolarea rezultatelor in afara gamei de valori acoperite de datele experimentale trebuie justificata.
(2) Daca relatiile si datele sunt consacrate, validate si acceptate de organizatiile de profil recunoscute in industria nucleara si publicate in literatura de specialitate, atunci sunt suficiente mentionarea bibliografiei si punerea la dispozitia CNCAN a referintelor complete.

Articolul 35
(1) Metodele de calcul, modelele fizice si numerice folosite in ADSN trebuie verificate intr-un mod adecvat, de catre personal calificat, pentru prevenirea oricaror erori de transcriere, calcul sau logica.
(2) Modelele fizice trebuie verificate si validate prin demonstrarea capabilitatii acestora de a descrie corect comportarea sistemului modelat, in conformitate cu rezultatele testelor separate sau integrale. Este acceptabila si compararea cu rezultatele obtinute la utilizarea unor modele validate.
(3) Daca metodele de calcul validate avute la dispozitie nu sunt suficiente, atunci analizele trebuie justificate prin experimente relevante pentru instalatia nucleara si tipul de eveniment analizat.
(4) Pentru cazurile in care niciun model matematic sau nicio corelatie nu sunt adecvate pentru a simula un fenomen fizic, se vor folosi ipoteze care sa asigure ca estimarea este conservativa.

Articolul 36
Parametrii care influenteaza semnificativ rezultatele finale ale analizelor, adica acele rezultate asupra carora se aplica criteriile de acceptare, trebuie selectati din domeniul lor de variatie, astfel incat rezultatele analizelor sa fie considerate conservative. Acesti parametri includ:
a) parametri de proces, ca de exemplu puteri, presiuni, temperaturi etc. la inceputul evenimentului;
b) valorile pragurilor de actionare a sistemelor de securitate protective;
c) capacitatea si caracteristicile echipamentelor;
d) marimi precum tolerante de fabricatie, coeficienti de transfer de caldura, fenomene de amestecare, de condensare etc. si incertitudinile in cunoasterea acestora;
e) caldura reziduala a combustibilului nuclear etc.

Articolul 37
Pentru confirmarea rezultatelor analizelor si incadrarea acestora in criteriile de acceptare este necesara efectuarea unui studiu de sensibilitate a rezultatelor obtinute, in functie de metodele si ipotezele alese pentru analiza .

Articolul 38
Valorile parametrilor utilizati in analiza fiecarui EBP trebuie sa asigure ca estimarea consecintelor este conservativa si aplicabila pentru toate situatiile, luand in considerare:
a) diferitele stari ale instalatiei nucleare pentru care procedurile de operare permit continuarea functionarii;
b) incertitudinile asociate fiecarui parametru, atat cele de natura aleatorie, cat si cele de natura epistemica;
c) identificarea tuturor factorilor perturbatori posibili, oricand este cazul, precum si cuantificarea si explicitarea influentei acestora asupra corectitudinii si validitatii rezultatelor obtinute, precum si gradul de perturbare a rezultatelor;
d) identificarea si prezentarea detaliata a tuturor incertitudinilor de natura aleatorie sau de natura epistemica, precum si a factorilor care conduc la aparitia acestor incertitudini.

Articolul 39
Modelele matematice si metodele de calcul folosite trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) conduc la estimari conservative sau realiste, in functie de tipul de analiza realizat;
b) reproduc toate fenomenele fizice importante cat mai realist posibil;
c) simplificarile sunt justificate ca fiind adecvate si avand un grad de conservatism adecvat;
d) acuratetea numerica este demonstrata;
e) in masura in care este practic posibil, modelele matematice trebuie validate de experienta de exploatare si/sau prin experimente;
f) orice schimbari ale proceselor, datorate evenimentului, trebuie luate in considerare, incluzand, fara a se limita la urmatoarele:
(i) conditii de mediu adverse, cum ar fi cele cauzate de abur, stropire, inundatii, radiatii ionizante, substante chimice, dupa caz;
(ii) schimbari survenite in performanta sistemelor, cum ar fi cele legate de alimentarea cu energie electrica, apa de racire si aer instrumental.

Articolul 40
(1) ADSN trebuie sa fie conservative in principal pentru accidentele baza de proiect, respectiv clasa 2 de evenimente din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la prezentele norme. Pentru clasa 1 - evenimente anticipate in exploatare, clasa 3 - CEBP de tip A si clasa 4 - CEBP de tip B este acceptabila realizarea unor ADSN realiste, in masura in care este practic posibil.
(2) Trebuie avut in vedere ca utilizarea metodelor de analiza cu un pronuntat caracter conservativ poate conduce la rezultate care nu reflecta in mod realist raspunsul instalatiei nucleare. Metodele de analiza cu un pronuntat caracter conservativ se pot aplica la analiza acceptabilitatii unor solutii tehnice. Daca sunt folosite in alte scopuri, aceste metode trebuie foarte atent analizate si justificate.

Articolul 41
ADSN trebuie sa includa analize de incertitudini, atat calitative, cat si cantitative, dupa caz. De asemenea, toate ADSN trebuie insotite de studii de sensibilitate. Analizele de incertitudini si studiile de sensibilitate trebuie efectuate in acord cu bunele practici internationale in domeniu . Situatiile in care nu se efectueaza analize de incertitudini sau studii de sensibilitate trebuie justificate.

SECTIUNEA a 5-a
Cerinte privind documentarea si actualizarea analizelor deterministe de securitate nucleara

Articolul 42

Afişează Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme    Analize deterministe    Securitate nucleara    Cerinte generale    CNCAN

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati