Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       6324 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

d) introduc in sistemul ECRIS hotararile pronuntate, ulterior obtinerii tuturor semnaturilor si transmiterii acestora in format electronic de catre tehnoredactor.

(2) Grefierii de sedinta intocmesc corespondenta in legatura cu dosarele, sub indrumarea magistratului-asistent.

CAPITOLUL XII

Compartimentele din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie

SECTIUNEA 1

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica

Articolul 80

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza in subordinea presedintelui si in coordonarea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 81

(1) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica este condusa de un director, numit de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii- asistenti ai acesteia.

(2) In structura Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza urmatoarele compartimente:

a) Serviciul legislatie, studii si documentare;

b) Serviciul informatica juridica.

(3) Biblioteca Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza in cadrul Serviciului legislatie, studii si documentare.

(4) In cadrul Serviciului legislatie, studii si documentare functioneaza Compartimentul pentru studiul si unificarea jurisprudentei.

Articolul 82

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica este incadrata cu magistrat-asistent-sef, magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate si personal de specialitate informatica, stabilit prin statul de functii.

Articolul 83

Serviciul legislatie, studii si documentare are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza proiectele de regulamente si de alte acte normative care se adopta de Inalta Curte de Casatie si Justitie;

b) analizeaza si formuleaza puncte de vedere, precum si observatii si propuneri cu privire la proiectele de acte normative initiate de alte autoritati publice si transmise Inaltei Curti de Casatie si Justitie in acest scop;

c) asigura selectarea si rezumarea deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea publicarii lor pe pagina de internet a acesteia si in culegeri de jurisprudenta sau alte publicatii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) prin Compartimentul pentru studiul si unificarea jurisprudentei, efectueaza studiul deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea identificarii jurisprudentei neunitare si instiinteaza presedintele si vicepresedintii instantei in legatura cu aceasta;

e) asigura publicarea deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe pagina de internet a acesteia, in format integral, anonimizat;

f) realizeaza studii referitoare la problemele de drept ivite in aplicarea legislatiei;

g) asigura evidenta legislatiei, a jurisprudentei si a doctrinei;

h) asigura pastrarea colectiei Monitorul Oficial al Romaniei si completarea acestei colectii pe masura publicarii de noi acte normative, precum si accesul la Monitorul Oficial al Romaniei in format electronic;

i) asigura functionarea bibliotecii Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

j) gestioneaza fondul de carte al bibliotecii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura completarea acestuia;

k) gestioneaza la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sistemul software integrat pentru biblioteci.

Articolul 84

Serviciul informatica juridica este incadrat cu un informatician-sef si specialisti IT si are urmatoarele atributii:

a) asigura conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie suport de specialitate in organizarea, coordonarea si implementarea masurilor pentru dezvoltarea infrastructurilor tehnologice si de comunicatii;

b) implementeaza tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem de informatica juridica modern;

c) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate a datelor informatice si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta si securizata a produselor si serviciilor informatice in sistemul juridic;

d) proiecteaza si implementeaza aplicatii si baze de date si coordoneaza intretinerea acestora in sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

e) coordoneaza procesul specific instantelor judecatoresti privitor la crearea si exploatarea sistemului de evidenta, gestionare, arhivare si circulatie a documentelor si dosarelor;

f) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a justitiei;

g) participa la elaborarea documentatiei de achizitii si la evaluarea ofertelor in procedurile de achizitii de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

h) participa la receptionarea produselor si a serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitii ale produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

i) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor si serviciilor informatice, precum si a Monitorului Oficial al Romaniei in format electronic in Inalta Curte de Casatie si Justitie;

j) asigura publicarea pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a informatiilor de interes public si a evidentei posturilor vacante de judecator.

Articolul 85

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si indeplineste orice alte sarcini incredintate de acestia.

Articolul 86

Atributiile personalului Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica se stabilesc prin fisa fiecarui post.

SECTIUNEA a 2-a

Cancelaria

Articolul 87

(1) Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie este condusa de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu