Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       5493 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Lista recapitulativa de marfuri,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

(2) In cadrul Cancelariei functioneaza cabinetele presedintelui, vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si prim-magistratului-asistent, Compartimentul de statistica, Secretariatul Colegiului de conducere, Compartimentul juridic, Compartimentul de relatii internationale.

Articolul 88

(1) Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie se compune din magistrati-asistenti, personal auxiliar de specialitate, personal conex, functionari publici, personal contractual, stabiliti prin statul de functii.

(2) Personalul din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si vicepresedintilor si este coordonat de prim- magistratul-asistent.

(3) Atributiile personalului Cancelariei se stabilesc prin fisa fiecarui post.

SECTIUNEA a 3-a

Registraturile si arhivele

Articolul 89

(1) Personalul repartizat la Registratura generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:

a) primeste, inregistreaza si transmite cabinetelor presedintelui, vicepresedintilor, presedintilor de sectie si celorlalte compartimente ale instantei, altele decat sectiile, corespondenta administrativa;

b) triaza corespondenta sectiilor, primita pe adresa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si o preda destinatarilor, pe baza de borderou si sub semnatura;

c) expediaza, prin posta sau, in cazuri urgente, prin agent procedural, corespondenta administrativa, pe baza de evidenta;

d) intocmeste lunar situatia centralizatoare a sumelor cheltuite pentru expedierea corespondentei;

e) triaza dovezile de citare primite si le directioneaza catre sectii, pe baza de evidenta si sub semnatura .

(2) In cadrul activitatii prevazute la alin. (1) se intocmesc si se pastreaza:

a) registrul pentru inregistrarea corespondentei;

b) borderouri pentru expedieri prin posta si condici de predare prin agent procedural sau prin posta speciala a corespondentei;

c) borderouri pentru dovezile de citare primite prin posta si condici de predare a dovezilor catre compartimente.

Articolul 90

(1) Personalul repartizat la registraturile si arhivele sectiilor (inclusiv a Sectiilor Unite) are urmatoarele atributii:

a) primeste si inregistreaza dosarele intrate, tine evidenta acestora, precum si a circulatiei lor;

b) in cazul persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a dosarelor, efectueaza operatiunile de repartizare aleatorie a dosarelor pe completuri de judecata;

c) intocmeste conceptele si citatiile pentru primul termen de judecata, conform dispozitiei presedintelui, a vicepresedintilor sau, dupa caz, a presedintilor de sectii, in cazul in care aceasta activitate nu este stabilita de presedinte, de vicepresedinti ori, dupa caz, de presedintii de sectii in atributiile grefierilor de sedinta;

d) pune dosarele la dispozitie partilor si avocatilor pentru studiu;

e) pregateste dosarele pentru sedintele de judecata si asigura circulatia acestora in cadrul sectiei, precum si trimiterea lor la instante;

f) intocmeste statisticile privind activitatea de judecata;

g) efectueaza comunicarile necesare punerii in executare a hotararilor;

h) intocmeste si elibereaza, la solicitarea partilor, certificate si copii legalizate de pe hotarari;

i) urmareste expedierea citatiilor si a corespondentei in legatura cu dosarele;

j) informeaza persoanele venite la arhive asupra datelor solicitate din dosarele in care acestea sunt direct interesate;

k) tine evidenta timbrului judiciar si a taxelor judiciare de timbru.

(2) Inregistrarile in registrele si condicile existente la nivelul fiecarei sectii si al completurilor de 5 judecatori se tin, de regula, in sistem informatizat. La sfarsitul fiecarei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport extern, conform instructiunilor de exploatare a bazei informatice.

(3) Evidentele in sistem informatizat se pastreaza si pe suport hartie, prin listarea inregistrarilor din 3 in 3 luni si legarea lor in mape distincte.

(4) In cazul in care nu este posibila mentionarea datelor in sistem informatizat, evidentele se tin pe suport hartie, in registrele si condicile prevazute la art. 91.

Articolul 91

Pentru evidenta activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intocmesc si se pastreaza urmatoarele registre:

1. Registrul general de dosare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

2. registrele generale de dosare ale sectiilor, completurilor de 5 judecatori, completurilor pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

3. Registrul informativ pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;

4. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completurile de 5 judecatori;

5. Condica sedintelor de judecata pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii si completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

6. Registrul privind masurile preventive in cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

7. Registrul privind masurile preventive in procedura camerei preliminare si in cursul judecatii pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completurile de 5 judecatori in materie penala;

8. Registrul de evidenta a cererilor privind incuviintarea efectuarii perchezitiilor in cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind supravegherea tehnica si a celor privind retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

10. registrele privind cooperarea judiciara in materie penala pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

11. Registrul privind confiscarea pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si completurile de 5 judecatori in materie penala;

12. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor civile si penale pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

13. Registrul de evidenta a redactarii hotararilor pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completurile de 5 judecatori, completurile pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si Sectiile Unite;

14. Registrul de evidenta si punere in executare a hotararilor penale pentru Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu