Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       6879 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

(4) Atributiile personalului Departamentului economico- financiar si administrativ se stabilesc prin fisa fiecarui post.

Articolul 104

(1) Managerul economic este subordonat presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:

a) conduce Departamentul economico-financiar si administrativ al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) raspunde pentru organizarea si tinerea contabilitatii financiare si de gestiune potrivit dispozitiilor legale;

c) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorului principal de credite, toate atributiile acestuia, prevazute de lege;

d) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele si in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit legii;

f) raspunde de organizarea controlului financiar preventiv;

g) asigura conditiile necesare implementarii si dezvoltarii sistemului propriu de control intern managerial;

h) ia masuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente si capitale ale sediilor si obiectivelor de investitii, urmareste si raspunde de realizarea acestora;

i) organizeaza tinerea evidentei imobilelor din proprietatea sau administrarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a celorlalte bunuri aflate in patrimoniul acesteia;

j) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia;

l) coordoneaza si avizeaza lucrarile de personal si salarizare;

m) asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ, luand masurile care se impun;

n) evalueaza anual, potrivit legii, performantele profesionale individuale ale personalului din subordine;

o) indeplineste orice alte sarcini in domeniul sau de activitate, dispuse de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 105

(1) In structura Departamentului economico- financiar si administrativ functioneaza:

a) Serviciul financiar-contabil;

b) Serviciul administrativ;

c) Biroul resurse umane.

(2) In cadrul Serviciului administrativ functioneaza Biroul administrativ si aprovizionare si Biroul auto.

(3) In cadrul Serviciului financiar-contabil functioneaza compartimentele financiar-contabil si salarizare.

(4) Serviciile din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ sunt conduse de sefi serviciu, iar birourile, de sefi birou .

Articolul 106

Departamentul economico-financiar si administrativ al Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:

a) intocmeste lucrarile privind elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului anual al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) urmareste executia bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

d) efectueaza operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea activelor fixe si a celorlalte bunuri;

e) intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale si le transmite Ministerului Finantelor Publice la termenele stabilite, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

f) organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale; efectueaza toate platile in numerar privind operatiunile curente;

g) asigura calculul si efectueaza plata cheltuielilor de delegare, detasare, a avansurilor spre decontare, a garantiilor gestionare si altele, urmarind justificarea si decontarea lor la termen;

h) intocmeste planul anual de achizitii si documentele prevazute de lege in vederea derularii procedurilor de achizitii;

i) urmareste executia si decontarea lucrarilor de investitii, reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrari;

j) elaboreaza proiectele statelor de functii si de personal ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

k) gestioneaza dosarele profesionale ale personalului si intocmeste dosarele de pensionare;

l) efectueaza demersurile necesare declansarii si organizarii examenelor sau concursurilor de recrutare, definitivare, avansare, promovare a personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transformarii posturilor, incetarii activitatii personalului;

m) stabileste drepturile de personal, intocmeste si transmite declaratiile privind obligatiile fiscale aferente drepturilor salariale;

n) realizeaza activitatea de aprovizionare si transport, precum si alte prestatii administrative necesare pentru functionarea corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cum sunt reparatiile curente, curatenia si paza;

o) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege ori stabilite de presedintele sau vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 5-a

Biroul de informare si relatii publice

Articolul 107

(1) Biroul de informare si relatii publice asigura legaturile Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu publicul si cu mijloacele de comunicare in masa, in vederea garantarii transparentei activitatii judiciare, in conditiile stabilite de lege.

(2) Biroul de informare si relatii publice functioneaza in subordinea unuia dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 108

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu