Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       6323 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

a) evalueaza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si propune masurile de prevenire corespunzatoare;

b) controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale;

c) asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii;

d) colaboreaza cu serviciul de medicina a muncii pentru cunoasterea situatiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru stabilirea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masurile de securitate corespunzatoare.

(2) Serviciul de securitate a muncii se incadreaza cu personal cu studii superioare tehnice si cu personal cu studii medii tehnice.

Articolul 126

(1) Serviciul de medicina a muncii indeplineste urmatoarele atributii:

a) participa la evaluarea, identificarea si comunicarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;

b) monitorizeaza starea de sanatate a personalului incadrat, prin controale medicale periodice;

c) il consiliaza pe presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca .

(2) Prestarea serviciilor medicale de medicina a muncii se realizeaza de un medic de medicina muncii, medic de intreprindere, ajutat de un asistent medical, incadrati in statul de functii si personal al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 127

(1) La nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie Comitetul de securitate si sanatate in munca, care asigura implicarea personalului in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se compune din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conducatorul Compartimentului de protectie a muncii, reprezentantul Serviciului de medicina a muncii si 4 reprezentanti ai personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemnati de presedintele Curtii, dupa consultarea personalului acesteia.

(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca .

(4) Conducatorul Compartimentului de protectie a muncii asigura secretariatul Comitetului de securitate si sanatate in munca .

(5) Convocarea Comitetului de securitate si sanatate in munca se face, trimestrial si ori de cate ori este nevoie, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de cel putin o treime din numarul membrilor sai. Convocarea si ordinea de zi a lucrarilor se aduc la cunostinta membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca cu cel putin 3 zile inainte.

(6) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti. Lucrarile Comitetului de securitate si sanatate in munca se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de membrii sai.

(7) Hotararile Comitetului de securitate si sanatate in munca se aduc la cunostinta celor interesati.

Articolul 128

Comitetul de securitate si sanatate in munca exercita urmatoarele atributii:

a) aproba programul anual de securitate si sanatate in munca si urmareste aplicarea acestuia, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii masurilor cuprinse in program;

b) analizeaza propunerile personalului privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si verifica eficienta masurilor luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca;

c) efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;

d) informeaza inspectoratele teritoriale de protectie a muncii in legatura cu starea protectiei muncii in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

e) asigura participarea personalului la luarea unor hotarari in domeniul protectiei muncii.

CAPITOLUL XIII

Vacanta judecatoreasca

Articolul 129

Vacanta judecatoreasca anuala este de doua luni, de la 1 iulie la 31 august.

Articolul 130

(1) In perioada vacantei judecatoresti se judeca, in toate materiile, numai cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin hotarare a Colegiului de conducere, adoptata pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii. Extrasele hotararilor Colegiului de conducere se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Colegiul de conducere, la propunerea presedintilor de sectii, stabileste tipurile de obiecte care se vor solutiona in timpul vacantei judecatoresti, precum si modalitatea de repartizare a cauzelor inregistrate in timpul vacantei judecatoresti, ramase nesolutionate la sfarsitul acesteia, de regula, prin metoda repartizarii ciclice.

Articolul 131

Compunerea completurilor speciale care isi desfasoara activitatea in timpul vacantei judecatoresti se aproba prin hotarare a Colegiului de conducere, pe baza propunerilor presedintilor de sectii sau ale vicepresedintilor, dupa caz.

Articolul 132

Concediile personalului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se efectueaza, de regula, in perioada vacantei judecatoresti.

Articolul 133

La programarea concediilor de odihna, in perioada vacantei judecatoresti, se urmareste asigurarea personalului necesar pentru solutionarea cauzelor considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile art. 130.

CAPITOLUL XIV

Raspunderea disciplinara

Articolul 134

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si magistratii-asistenti raspund disciplinar in conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 135

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie raspunde disciplinar in conditiile Legii* privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.

* A se vedea Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 136

(1) Functionarii publici din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie raspund disciplinar pentru abaterile disciplinare si in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Comisia de disciplina din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se constituie prin ordin al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

CAPITOLUL XV

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu