Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

  Publicat: 17 Apr 2020       5970 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale

Puterile publice existente in stat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Puterile publice existente in stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
A fost promulgat la 11.09.1865

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice nationale si internationale determinate de raspandirea epidemiei COVID-19, instituirea, pe intreg teritoriul tarii, a starii de urgenta, pe o durata de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si existenta premiselor pentru prelungirea starii de urgenta pentru inca 30 de zile,

luand in considerare necesitatea asigurarii unor resurse suplimentare pentru finantarea institutiilor publice, in principal, in domeniul social si medical, inclusiv in actualul context de sustinere a entitatilor implicate in combaterea efectelor epidemiei COVID-19, se impune reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microintreprinderilor si a sponsorizarilor efectuate catre institutiile si autoritatile publice .

Avand in vedere ca, in urma deciziilor autoritatilor publice privind prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19, pentru personalul care ocupa functii considerate de catre angajator esentiale pentru desfasurarea activitatii se instituie masuri de izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, este necesara reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor in natura acordate in aceste situatii, in sensul ca pentru acestea nu se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.

Avand in vedere atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale care vizeaza, in principal, cresterea veniturilor la bugetul de stat concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se impune modificarea cadrului legal, in sensul ca alcoolul si bauturile alcoolice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente, conform legii.

Luand in considerare faptul ca starea de urgenta impune masuri exceptionale de natura politica, militara, economica, sociala si de alta natura aplicabile pe intreg teritoriul tarii ori in unele unitati administrativ-teritoriale, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o serie de prevederi aplicabile alcoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produselor energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz.

Avand in vedere necesitatea continuarii masurii de amanare a platii TVA in vama pe toata perioada in care se instituie starea de urgenta prin decret al Presedintelui Romaniei pentru prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19,

tinand cont de faptul ca sunt necesare clarificari privind regimul fiscal aplicabil indemnizatiilor acordate pe perioada starii de urgenta decretate de Presedintele Romaniei sau indemnizatiilor privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, asa cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protectiei sociale,

pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanti, fara alocarea de catre operatorii economici a unor sume importante in plata TVA la organele vamale,

in vederea implementarii schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de epidemia COVID-19, aprobata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2020, este necesara definirea comisionului de administrare datorat de beneficiarul unui credit garantat de stat pentru remunerarea activitatii F.N.G.C.I.M.M. de gestionare a garantiilor acordate in numele si contul statului.

Avand in vedere faptul ca licentierea si autorizarea de exploatare a jocurilor de noroc presupun prezenta fizica a organizatorilor, precum si a personalului din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, se impune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Tinand cont de faptul ca Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede un termen maxim pentru depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarilor contabile anuale,

tinand cont de faptul ca masurile instituite de autoritatile publice in contextul epidemiei COVID-19 vizeaza atat suspendarea temporara a activitatii unor operatori economici, cat si limitarea libertatii de miscare a persoanelor, cu scopul de a le ocroti dreptul la viata si integritatea, conditii in care Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate,

luand in considerare faptul ca revendicarea premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale presupune prezenta persoanelor care detin bonuri fiscale castigatoare la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, ar pune in pericol sanatatea persoanelor, atat a celor care revendica premii, cat si a celor care preiau cererile de revendicare, determinand totodata cheltuirea nejustificata a resurselor bugetare alocate pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,

avand in vedere necesitatea reducerii perioadei de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid in circuitul economic sumele solicitate la rambursare, precum si imposibilitatea deplasarii, in conditiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor si contactul fizic cu acestia,

in circumstantele exceptionale create de focarul COVID-19, contribuabilii, indiferent de marime, se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate, caz in care pot avea dificultati in indeplinirea conditiilor de mentinere a inlesnirilor la plata pentru obligatiile fiscale acordate de organul fiscal central,

luand in considerare ca, in contextul raspandirii epidemiei COVID-19, perioada de inchidere sau reducere a activitatii din domeniile de activitate prevazute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati afecteaza semestrul I al anului 2020, este necesara reglementarea posibilitatii recalcularii impozitului specific anual si implicit a platii semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow .

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 56, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:

"

(15) Prevederile alin. (11) - (14) se aplica si pentru sponsorizarile efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, catre institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice. In acest caz, deducerea sumelor reprezentand sponsorizari din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in limita prevazuta la alin. (11), se efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazut la art. 25 alin. (41). "

2. La articolul 76 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:

"

u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii."

3. La articolul 142, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:

"

u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu sau de urgenta, potrivit legii."

4. Articolul 437 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"

Art. 437. - Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita

(1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de catre organele competente catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii. In acest caz, livrarea se face, pe baza de factura, la preturi care nu cuprind accizele.

(2) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente catre operatorii economici comercianti, pe baza de factura, la preturi care cuprind si accizele.

(3) Circulatia produselor accizabile prevazute la alin. (1) si (2) intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 16-a.

(4) Produsele accizabile intrate in proprietatea privata a statului, care nu pot fi valorificate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), se distrug in conditiile prevazute in reglementarile referitoare la modul si conditiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

(5) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) si (2) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege si normele de aplicare a acesteia."

Art. II. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 si 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada starii de urgenta instituite prin decret emis de Presedintele Romaniei, pentru indemnizatiile prevazute la art. XI alin. (1) si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acorda facilitati fiscale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica indemnizatiilor acordate din bugetul de asigurari pentru somaj sau bugetul de stat incepand cu luna aprilie 2020.

Art. III. -

Dupa articolul 284 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 285, cu urmatorul cuprins:

"

Art. 285. -

(1) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate de catre organele competente catre antrepozite fiscale de productie numai in vederea procesarii. In acest caz, livrarea se face, pe baza de factura, la preturi care nu cuprind accizele.

(2) Organele competente pot incheia cu operatori economici autorizati pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscarii sau rechizitiei definitive, contracte de prestari servicii in vederea denaturarii acestuia, urmand ca produsul astfel rezultat sa fie valorificat de aceleasi organe competente. Selectia operatorilor care presteaza servicii de denaturare se realizeaza utilizand metoda comparatiei preturilor pentru servicii similare aflate pe piata, daca acestea sunt disponibile, in caz contrar urmand a stabili cel mai bun pret rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizati care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.

(3) Alcoolul etilic, bauturile alcoolice, precum si produsele energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, si care indeplinesc conditiile legale de comercializare se valorifica de organele competente catre operatori economici comercianti, pe baza de factura, la preturi care cuprind si accizele.

(4) Circulatia produselor accizabile confiscate sau rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, dupa caz, nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 16-a din titlul VIII A«Accize si alte taxe specialeA» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează OUG 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 48/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati