Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotararea CEDO in Cauza Dumitras impotriva Romaniei

Hotararea CEDO in Cauza Dumitras impotriva Romaniei

  Publicat: 16 Mar 2010       14115 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea CEDO in Cauza Dumitras impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 15/03/2010

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
(Simple interest) Dobanda calculata doar pe baza investitiei initiale. Se calculeaza inmultind principalul cu rata anuala a dobanzii si cu numarul de ani implicati.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat

40. Curtea reaminteste ca a constatat incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie din cauza vanzarii de catre stat a bunului reclamantului catre terti, combinata cu lipsa totala de despagubire .

41. Curtea apreciaza, fata de circumstantele spetei, ca restituirea bunului litigios l-ar repune pe reclamant, pe cat posibil, intr-o situatie echivalenta cu cea in care s-ar fi aflat daca cerintele art. 1 din Protocolul nr. 1 nu ar fi fost incalcate.

42. Daca statul parat nu procedeaza la aceasta restituire, Curtea hotaraste ca acesta sa ii plateasca reclamantului, ca daune materiale, o suma care sa corespunda valorii actuale a bunului.

43. In speta, pentru stabilirea cuantumului prejudiciului material, tinand cont de informatiile de care dispune cu privire la preturile de pe piata imobiliara locala si de elementele furnizate de parti, Curtea estimeaza ca valoarea bunului este de 50.000 EUR.

44. In ceea ce priveste cererea de daune morale formulata de reclamant, Curtea considera ca evenimentele in cauza i-au produs neplaceri si incertitudini si ca suma de 1.000 EUR reprezinta o reparatie echitabila a prejudiciului moral suferit.

B. Cheltuieli de judecata

45. Reclamantul mai solicita si suma de 6.488,11 RON pentru cheltuielile de judecata si depune la dosar mai multe facturi si contracte de asistenta judiciara reprezentand valoarea cheltuielilor angajate in procedura interna (notificare transmisa Primariei Cluj-Napoca, onorarii avocatiale, taxa de timbru si autentificare documente), si anume 4.420,68 RON, si in procedura in fata Curtii (onorarii avocatiale, timbre postale, traducere, autentificare si fotocopii ale documentelor), si anume 2.067,5 RON.

46. Guvernul arata ca suma solicitata de reclamant pentru cheltuielile angajate in procedura interna a fost compensata de Curtea de Apel Cluj prin decizia definitiva din data de 19 noiembrie 2004. De asemenea, acesta observa ca in contractele de asistenta judiciara nu se mentioneaza numerele dosarelor din procedura judiciara nationala si ca nu a fost stabilita nicio legatura intre aceste contracte si cauza de fata. In ceea ce priveste cheltuielile de judecata legate de procedura in fata Curtii, Guvernul considera ca reclamantul nu a transmis o chitanta referitoare la cheltuielile de fotocopiere a documentelor si ca nu a dovedit legatura dintre cheltuielile de autentificare a documentelor si procedura in fata Curtii.

47. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecata decat in masura in care li s-a stabilit efectivitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului lor. In speta, tinand cont de faptul ca Curtea a constatat incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 si de elementele aflate in posesia sa, precum si de criteriile mentionate mai sus, aceasta considera rezonabila suma de 1.500 EUR, cu toate cheltuielile incluse, pe care i-o acorda reclamantului.

C. Dobanzi moratorii

48. Curtea considera potrivit ca rata dobanzii moratorii sa se bazeze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal a Bancii Centrale Europene, majorata cu 3 puncte procentuale.PENTRU ACESTE MOTIVE,In unanimitate,C U R T E A:1. declara cererea admisibila in ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 si inadmisibila in rest;

2. hotaraste ca a avut loc incalcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

3. hotaraste ca nu este necesar sa analizeze separat nici admisibilitatea, nici temeinicia capatului de cerere intemeiat pe art. 6 A 1 din Conventie;

4. hotaraste:

a) ca statul parat sa ii restituie reclamantului jumatate din apartamentul din imobilul situat in Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 6, in cel mult 3 luni de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, conform art. 44 A 2 din Conventie;

b) ca, in lipsa unei astfel de restituiri, statul parat sa ii plateasca reclamantului, in acelasi termen de 3 luni, suma de 50.000 EUR (cincizeci mii euro), plus orice suma ce ar putea fi datorata cu titlu de impozit, ca daune materiale;

c) ca, in orice caz, statul parat sa ii plateasca reclamantului, in acelasi termen, urmatoarele sume:

(i) 1.000 EUR (una mie euro), plus orice suma ce ar putea fi datorata cu titlu de impozit, ca daune morale;

(ii) 1.500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice suma ce ar putea fi datorata cu titlu de impozit, pentru toate cheltuielile;

d) ca sumele mentionate la lit. b) si c) sa fie convertite in moneda statului parat la cursul de schimb valabil la data platii;

e) ca, incepand de la expirarea termenului mentionat mai sus si pana la efectuarea platii, aceste sume sa se majoreze cu o dobanda simpla avand o rata egala cu cea a facilitatii de imprumut marginal a Bancii Centrale Europene valabila in aceasta perioada, majorata cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabila in rest.Intocmita in limba franceza, ulterior fiind comunicata in scris la data de 28 iulie 2009, in conformitate cu art. 77 AA 2 si 3 din Regulament.

Josep Casadevall, Santiago Quesada,
presedinte grefierAfişează Hotararea CEDO in Cauza Dumitras impotriva Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    CEDO    Hotarari CEDO    Legea 10/2001Comentează: Hotararea CEDO in Cauza Dumitras impotriva Romaniei
Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 692/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. a) teza a doua din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 808/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 109/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 29/2019 - respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Decizia ICCJ nr. 2/2019 -Fapta de sustragere de la executarea masurii de siguranta prevazuta in Codul penal anterior nu se incadreaza in infractiunea prevazuta de de art. 288 alin. (1) din Codul penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil o incalcare a dreptului la proprietate privata?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu