Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

  Publicat: 12 Oct 2010       18492 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 11/10/2010


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In ceea ce priveste minoritatea italiana, centralizarea voturilor si repartizarea mandatelor s-au efectuat in conformitate cu art. 66 din lege, retinand organizatia care a obtinut cel mai mare numar de voturi, precum si ordinea candidatilor pe lista de castigatori a acestei organizatii, criteriul candidaturii individuale nefiind prevazut de lege.

Trebuie precizat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165 din 15 octombrie 2000, care le da dreptul minoritatilor nationale sa depuna aceeasi lista de candidati la Camera Deputatilor in mai multe circumscriptii electorale, nu incalca principiul mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale, fundamentul acestei reglementari fiind sa determine, in cazul de fata, organizarea minoritatii etnice care dispune de cel mai mare numar de voturi, si nu sa contravina principiului reprezentativitatii teritoriale in cadrul alegerilor."

12. Intr-o opinie divergenta, reprezentanta unui partid politic a considerat ca art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 68/1992 trebuia interpretat in sensul ca, in cazul unei minoritati etnice date, mandatul de deputat trebuie atribuit primului candidat de pe lista de castigatori la nivel national a organizatiei care a obtinut, tot la nivel national, cel mai mare numar de voturi.

13. La data de 2 decembrie 2000, reclamantul a introdus un recurs in fata biroului electoral central impotriva deciziei date de acesta in aceeasi zi. La data de 3 decembrie 2000, biroul, statuand in cadrul unui complet format din 6 judecatori si 12 reprezentanti ai partidelor politice, a respins recursul ca inadmisibil, pe motiv ca deciziile sale sunt definitive.

14. La data de 4 decembrie 2000, reclamantul a adus cauza in fata Curtii Constitutionale. Prin Adresa din data de 11 decembrie 2000, in care facea trimitere la art. 21 din Constitutie care consfinteste liberul acces la justitie, Curtea l-a informat pe reclamant ca nu este competenta in materie de contencios electoral.

15. La data de 4 decembrie 2000, reclamantul a sesizat Curtea Suprema de Justitie. Prin Decizia din data de 13 decembrie 2000, aceasta a declarat acest recurs inadmisibil, pe motiv ca deciziile biroului electoral central sunt definitive.

16. La data de 8 decembrie 2000, reclamantul si-a reiterat fara succes contestatia intr-un memoriu adresat comisiei de validare a Camerei Deputatilor. Din transcrierea sedintei din data de 15 decembrie 2000 a Camerei Deputatilor, publicata pe portalul de internet al acestei institutii, reiese ca respectiva contestatie a reclamantului a fost respinsa din aceleasi motive precum cele avansate de Biroul Electoral Central.

17. La alegerile legislative din 2004 si din 2008, reclamantul a fost ales deputat in numele minoritatii italiene din Romania.

II. Dreptul si practica interne si internationale pertinente

A. Dreptul intern

1. Constitutia Romaniei (in vigoare la data evenimentelor)ALEGEREA CAMERELORARTICOLUL 59

"(1) Camera Deputatilor si Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale.

(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care nu intrunesc in alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate in Parlament, au dreptul la cate un loc de deputat, in conditiile legii electorale. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie. (...)"

2. Legea nr. 68/1992 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

18. Articolele relevante din aceasta lege, in vigoare la data evenimentelor, prevad urmatoarele:ARTICOLUL 4

"(1) Organizatiile cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, legal constituite, care nu au obtinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, impreuna, potrivit art. 59 alin. (2) din Constitutie, la un mandat de deputat, daca au obtinut, pe intreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 5% din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.

(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri sunt echivalente juridic, in ce priveste operatiunile electorale, cu partidele politice.

(3) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri pe lista comuna a acestor organizatii; in acest caz, daca niciun candidat de pe lista comuna nu a fost ales, se va atribui pentru toate organizatiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri pe lista comuna cu un partid sau alta formatiune politica ori atat pe liste comune, potrivit alin. (3), cat si pe liste exclusiv proprii.

(5) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) sau (3) se acorda peste numarul total de deputati (...)"ARTICOLUL 24

"(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie si 16 reprezentanti ai partidelor, formatiunilor politice si coalitiilor acestora care participa la alegeri.

(2) Desemnarea celor 7 judecatori se face in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de presedintele Curtii Supreme de Justitie, dintre toti judecatorii in exercitiu ai Curtii. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele si consultantul sef ai Curtii Supreme de Justitie, ce constituie actul de investire. Data sedintei se aduce la cunostinta publica prin presa, de presedintele Curtii Supreme de Justitie, cu cel putin 48 de ore inainte.

(3) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg, din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central. In aceasta organizare, Biroul Electoral Central va indeplini toate atributiile ce-i revin potrivit prezentei legi, urmand sa fie completat cu reprezentantii partidelor, formatiunilor politice si coalitiilor acestora.

(4) In termen de doua zile de la data pana la care se pot depune candidaturile, partidele, formatiunile politice si coalitiile acestora care participa la alegeri vor comunica, in scris, Biroului Electoral Central, numarul listelor de candidati din toate circumscriptiile electorale, precum si prenumele si numele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.

(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor, formatiunilor politice sau coalitiilor acestora in Biroul Electoral Central se face in ordinea descrescatoare a ponderii numarului listelor de candidati comunicate de fiecare partid, formatiune politica sau coalitie a acestora, potrivit alin. (4), in numarul circumscriptiilor electorale din intreaga tara. Un partid, formatiune politica sau coalitie a acestora nu poate avea mai mult de 5 reprezentanti.

(6) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid, formatiune politica sau coalitie a acestora in Biroul Electoral Central se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. (4).

(7) In cazul in care mai multe partide, formatiuni politice sau coalitii ale acestora au depus acelasi numar de liste, desemnarea reprezentantilor acestora se va face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele, formatiunile politice sau coalitiile in cauza. (...)"ARTICOLUL 25

Afişează Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    CEDO    Hotarari CEDO    Minoritati nationale    Minoritati etnice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert – aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu