Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Cauze CEDO » Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

  Publicat: 12 Oct 2010       17687 citiri        Secţiunea: Cauze CEDO  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 11/10/2010


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

"(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:

a) vegheaza la actualizarea listelor electorale, urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intreg teritoriul tarii si asigura interpretarea lor uniforma;

b) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale de circumscriptie;

c) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzand numarul de voturi valabil exprimat pentru fiecare lista de candidati si constata daca exista partide, formatiuni politice sau coalitii ale acestora care nu au intrunit cel putin 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara; comunica birourilor electorale de circumscriptie si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare, partidele, formatiunile politice sau coalitiile acestora care se afla in aceasta situatie;

d) verifica si inregistreaza rezultatul alegerilor, insumeaza pe intreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid, formatiune politica sau coalitie a acestora care indeplineste conditia prevazuta la lit. c) si asigura repartizarea centralizata si desfasurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor ce li se cuvin;

e) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a intrunit conditiile prevazute de art. 4 si elibereaza certificatul doveditor al deputatului desemnat pe aceasta baza;

f) anuleaza alegerile dintr-o circumscriptie electorala in cazul in care votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;

g) indeplineste orice alte obligatii ce ii revin potrivit prezentei legi.

(...)

(4) Hotararile Biroului Electoral Central se aduc la cunostinta in sedinta publica."ARTICOLUL 66

"(1) Atribuirea de mandate pentru candidatii de pe liste se face avandu-se in vedere numai partidele, formatiunile politice sau coalitiile acestora care au intrunit, pe intreaga tara, cel putin 3% din voturile valabil exprimate, in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(2) Operatiunea de atribuire a mandatelor se face dupa comunicarea Biroului Electoral Central cu privire la partidele, formatiunile politice si coalitiile acestora care au intrunit cel putin 3% din numarul total al voturilor valabil exprimate pe intreaga tara, in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

(3) Repartizarea si atribuirea mandatelor de deputat si de senator se fac in doua etape: la nivelul fiecarei circumscriptii electorale si la nivel de tara.

(4) La nivelul circumscriptiei electorale, biroul electoral stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor, formatiunilor politice si coalitiilor acestora ce intrunesc conditia prevazuta la alin. (1) si pentru candidatii independenti la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie; fiecarei liste i se vor repartiza atatea mandate de cate ori coeficientul electoral al circumscriptiei electorale se include in voturile valabil exprimate pentru acea lista; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscriptie in ordinea inscrierii candidatilor pe lista; pentru candidatii independenti se atribuie fiecaruia cate un mandat, daca a obtinut un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral pentru deputati sau pentru senatori, dupa caz. Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de listele de candidati ale partidelor, formatiunilor politice si coalitiilor acestora ce intrunesc conditia prevazuta la alin. (1), ca si mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat.

(5) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate sau cele inferioare coeficientului electoral de circumscriptie din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid, formatiune politica sau coalitie a acestora ce intruneste conditia prevazuta la alin. (1); numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid, formatiune politica sau coalitie a acestora se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de lista din care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate neatribuite; cel mai mic din aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui partid, formatiune politica sau coalitie a acestora i se vor repartiza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul, formatiunea politica sau coalitia respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie .

(6) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central (...)."ARTICOLUL 68

"(1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile si contestatiile depuse, dupa care incheie separat cate un proces-verbal pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cuprinzand, pe intreaga tara:

a) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale permanente;

b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;

c) numarul total al voturilor valabil exprimate;

d) numarul total al voturilor nule;

e) constatarea cu privire la modul de aplicare, de catre birourile electorale de circumscriptie, a prevederilor art. 66 alin. (4);

f) repartizarea pe tara a mandatelor potrivit art. 66 alin. (5) si desfasurarea acestora pe circumscriptii electorale potrivit alin. (6) al aceluiasi articol;

g) organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care, desi au participat la alegeri, nu au obtinut niciun mandat de deputat sau de senator; totalitatea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecareia din aceste organizatii si constatarea organizatiilor carora li se cuvine cate un mandat de deputat potrivit art. 4; prenumele si numele primului candidat de pe lista organizatiei indreptatite la un mandat de deputat, care a intrunit cel mai mare numar de voturi; in cazul in care listele organizatiei au obtinut un numar egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti."

19. Art. 91 alin. (9) din noua Lege nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului precizeaza ca mandatul de deputat al minoritatilor nationale este atribuit circumscriptiei electorale in care lista de candidati depusa a obtinut cel mai mare numar de voturi.

3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992.

20. Prin aceasta ordonanta, la art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, mentionata mai sus, a fost adaugat alineatul urmator:

"(8) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta sa depuna, prin derogare de la prevederile alin. (3), (6) si (7), aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor in mai multe circumscriptii electorale."

4. Regulamentul Camerei Deputatilor din 24 februarie 1994, republicat la data de 14 martie 1996

21. Articolele relevante din acest regulament, in versiunea sa aflata in vigoare la data evenimentelor, prevedeau urmatoarele:ARTICOLUL 3

"Pentru validarea mandatelor, Camera Deputatilor alege, in prima sa sedinta, o comisie compusa din 30 de deputati, care sa reflecte configuratia politica a Camerei, asa cum aceasta rezulta din constituirea grupurilor parlamentare." (...)

Afişează Hotararea CEDO in Cauza Grosaru impotriva Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Curtea Europeana a Drepturilor Omului    CEDO    Hotarari CEDO    Minoritati nationale    Minoritati etnice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu