Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       22069 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul – de exemplu – al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra patrimoniului
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul – de exemplu – al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

SECTIUNEA 3 - MASURI LA FRONTIERA1, 2

ARTICOLUL 13 - Domeniul de aplicare al masurilor la frontiera3

Partea care prevede, in functie de necesitati, in acord cu sistemul sau intern de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si fara a aduce atingere cerintelor Acordului TRIPS, masuri de aplicare eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere trebuie sa faca acest lucru astfelincat sa nu discrimineze in mod nejustificat intre drepturile de proprietate intelectuala si care saevite crearea de obstacole in calea comertului legitim.

1 In cazul in care o parte a renuntat in mod semnificativ la toate controalele asupra miscarii marfurilor de-a lungul frontierei sale cu o alta parte cu care formeaza o uniune vamala, nu se solicita aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni la frontiera respectiva.
2 Se intelege ca nu este obligatoriu sa se aplice procedurile descrise in prezenta sectiune marfurilor introduse pe piata intr-o alta tara de catre titularul dreptului sau cu consimtamantul acestuia.
3 Partile sunt de acord ca brevetele si protectia informatiilor nedivulgate nu fac parte din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


ARTICOLUL 14 - Transporturi mici si bagaje personale

(1) Oricare dintre parti include in aplicarea prezentei sectiuni marfuri de natura comerciala trimise in transporturi mici.
(2) Oricare dintre parti poate exclude din aplicarea prezentei sectiuni cantitati mici de marfuri de natura necomerciala aflate in bagajele personale ale calatorilor.

ARTICOLUL 15 - Furnizarea de informatii din partea titularului dreptului

Oricare dintre parti le autorizeaza pe autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante pentru a sprijini autoritatile competente in luarea masurilor la frontiera mentionate in prezenta sectiune. Oricare dintre parti poate, de asemenea, sa il autorizeze pe un titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante autoritatilor sale competente.

ARTICOLUL 16 - Masuri la frontiera

(1) Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri cu privire la expedierea marfurilor importate si exportate, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie a marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie a marfurilor suspecte.

(2) Oricare dintre parti poate adopta sau mentine proceduri cu privire la marfuri suspecte in tranzit sau in alte situatii in care marfurile sunt supuse controlului vamal, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor suspecte.

ARTICOLUL 17 - Cererea titularului dreptului

(1) Oricare dintre parti prevede ca autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze dovezi adecvate pentru a convinge autoritatile competente ca, in temeiul legislatiei partii care furnizeaza procedurile, exista, prima facie, o incalcare a unui drept de proprietate intelectuala al titularului dreptului si sa furnizeze informatii suficiente despre care se poate astepta in mod rezonabil sa fie in posesia titularului dreptului pentru a permite autoritatilor competente sa recunoasca usor marfurile suspecte. Cerinta de a furniza informatii suficiente nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera). (2) Oricare dintre parti prevede posibilitatea de a prezenta cereri de suspendare a punerii in libera circulatie sau a detinerii oricaror marfuri suspecte1 sub control vamal pe teritoriul sau. Oricare dintre parti poate sa prevada ca astfel de cereri sa se aplice expedierilor multiple. Oricare dintre parti poate sa prevada ca, la cererea titularului dreptului, cererea de a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte se poate aplica punctelor selectionate de intrare si iesire sub control vamal .

(3) Oricare dintre parti se asigura ca autoritatile sale competente informeaza solicitantul intr-o perioada de timp rezonabila daca au acceptat sau nu cererea . Daca autoritatile competente au acceptat cererea, ele informeaza, de asemenea, solicitantul cu privire la perioada de valabilitate a acesteia.

1 Cerinta de a prezenta astfel de cereri face obiectul obligatiilor de a prevedea procedurile mentionate la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera).


(4) Oricare dintre parti poate sa prevada posibilitatea ca, in cazul in care solicitantul a recurs in mod abuziv la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sau in cazul in care exista un motiv valabil, autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a refuza, suspenda sau anula o cerere .

ARTICOLUL 18 - Cautiune sau garantie echivalenta

Oricare dintre parti prevede posibilitatea ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a cere unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze o cautiune rezonabila sau o garantie echivalenta suficienta pentru a proteja pe invinuit si autoritatile competente si pentru a impiedica abuzul . Fiecare parte prevede ca o astfel de cautiune sau de garantie echivalenta nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri. O parte poate sa prevada ca o astfel de cautiune poate sa fie sub forma unei obligatiuni prin care invinuitul va fi aparat impotriva oricarei pierderi sau oricarui prejudiciu care rezulta in urma suspendarii punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor in cazul in care autoritatile competente determina faptul ca acestea nu prezinta o incalcare. O parte poate, doar in circumstante exceptionale sau in temeiul unui ordin judecatoresc, sa ii permita invinuitului sa intre in posesia marfurilor suspecte contra varsarii unei obligatiuni sau a unei alte cautiuni.

ARTICOLUL 19 - Determinarea incalcarii unui drept

Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri prin care autoritatile sale competente pot sa determine, intr-o perioada de timp rezonabila dupa initierea procedurilor descrise la articolul 16 (Masuri la frontiera), daca marfurile suspecte incalca sau nu un drept de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 20 - Masuri de remediere

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati