Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       26071 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul – de exemplu – al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra patrimoniului
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul – de exemplu – al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

SECTIUNEA 3 - MASURI LA FRONTIERA1, 2

ARTICOLUL 13 - Domeniul de aplicare al masurilor la frontiera3

Partea care prevede, in functie de necesitati, in acord cu sistemul sau intern de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si fara a aduce atingere cerintelor Acordului TRIPS, masuri de aplicare eficace a drepturilor de proprietate intelectuala la frontiere trebuie sa faca acest lucru astfelincat sa nu discrimineze in mod nejustificat intre drepturile de proprietate intelectuala si care saevite crearea de obstacole in calea comertului legitim.

1 In cazul in care o parte a renuntat in mod semnificativ la toate controalele asupra miscarii marfurilor de-a lungul frontierei sale cu o alta parte cu care formeaza o uniune vamala, nu se solicita aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni la frontiera respectiva.
2 Se intelege ca nu este obligatoriu sa se aplice procedurile descrise in prezenta sectiune marfurilor introduse pe piata intr-o alta tara de catre titularul dreptului sau cu consimtamantul acestuia.
3 Partile sunt de acord ca brevetele si protectia informatiilor nedivulgate nu fac parte din domeniul de aplicare al prezentei sectiuni.


ARTICOLUL 14 - Transporturi mici si bagaje personale

(1) Oricare dintre parti include in aplicarea prezentei sectiuni marfuri de natura comerciala trimise in transporturi mici.
(2) Oricare dintre parti poate exclude din aplicarea prezentei sectiuni cantitati mici de marfuri de natura necomerciala aflate in bagajele personale ale calatorilor.

ARTICOLUL 15 - Furnizarea de informatii din partea titularului dreptului

Oricare dintre parti le autorizeaza pe autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante pentru a sprijini autoritatile competente in luarea masurilor la frontiera mentionate in prezenta sectiune. Oricare dintre parti poate, de asemenea, sa il autorizeze pe un titular al dreptului sa furnizeze informatii relevante autoritatilor sale competente.

ARTICOLUL 16 - Masuri la frontiera

(1) Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri cu privire la expedierea marfurilor importate si exportate, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie a marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie a marfurilor suspecte.

(2) Oricare dintre parti poate adopta sau mentine proceduri cu privire la marfuri suspecte in tranzit sau in alte situatii in care marfurile sunt supuse controlului vamal, conform carora:

(a) autoritatile sale vamale pot actiona din proprie initiativa pentru a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte; si
(b) dupa caz, un titular al dreptului poate solicita autoritatilor sale competente suspendarea punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor suspecte.

ARTICOLUL 17 - Cererea titularului dreptului

(1) Oricare dintre parti prevede ca autoritatile sale competente sa solicite unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze dovezi adecvate pentru a convinge autoritatile competente ca, in temeiul legislatiei partii care furnizeaza procedurile, exista, prima facie, o incalcare a unui drept de proprietate intelectuala al titularului dreptului si sa furnizeze informatii suficiente despre care se poate astepta in mod rezonabil sa fie in posesia titularului dreptului pentru a permite autoritatilor competente sa recunoasca usor marfurile suspecte. Cerinta de a furniza informatii suficiente nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera). (2) Oricare dintre parti prevede posibilitatea de a prezenta cereri de suspendare a punerii in libera circulatie sau a detinerii oricaror marfuri suspecte1 sub control vamal pe teritoriul sau. Oricare dintre parti poate sa prevada ca astfel de cereri sa se aplice expedierilor multiple. Oricare dintre parti poate sa prevada ca, la cererea titularului dreptului, cererea de a suspenda punerea in libera circulatie sau detinerea marfurilor suspecte se poate aplica punctelor selectionate de intrare si iesire sub control vamal .

(3) Oricare dintre parti se asigura ca autoritatile sale competente informeaza solicitantul intr-o perioada de timp rezonabila daca au acceptat sau nu cererea . Daca autoritatile competente au acceptat cererea, ele informeaza, de asemenea, solicitantul cu privire la perioada de valabilitate a acesteia.

1 Cerinta de a prezenta astfel de cereri face obiectul obligatiilor de a prevedea procedurile mentionate la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera).


(4) Oricare dintre parti poate sa prevada posibilitatea ca, in cazul in care solicitantul a recurs in mod abuziv la procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sau in cazul in care exista un motiv valabil, autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a refuza, suspenda sau anula o cerere .

ARTICOLUL 18 - Cautiune sau garantie echivalenta

Oricare dintre parti prevede posibilitatea ca autoritatile sale competente sa aiba autoritatea de a cere unui titular al dreptului care solicita procedurile descrise la alineatul (1) litera (b) si la alineatul (2) litera (b) de la articolul 16 (Masuri la frontiera) sa furnizeze o cautiune rezonabila sau o garantie echivalenta suficienta pentru a proteja pe invinuit si autoritatile competente si pentru a impiedica abuzul . Fiecare parte prevede ca o astfel de cautiune sau de garantie echivalenta nu descurajeaza in mod nerezonabil recursul la aceste proceduri. O parte poate sa prevada ca o astfel de cautiune poate sa fie sub forma unei obligatiuni prin care invinuitul va fi aparat impotriva oricarei pierderi sau oricarui prejudiciu care rezulta in urma suspendarii punerii in libera circulatie sau a detinerii marfurilor in cazul in care autoritatile competente determina faptul ca acestea nu prezinta o incalcare. O parte poate, doar in circumstante exceptionale sau in temeiul unui ordin judecatoresc, sa ii permita invinuitului sa intre in posesia marfurilor suspecte contra varsarii unei obligatiuni sau a unei alte cautiuni.

ARTICOLUL 19 - Determinarea incalcarii unui drept

Oricare dintre parti adopta sau mentine proceduri prin care autoritatile sale competente pot sa determine, intr-o perioada de timp rezonabila dupa initierea procedurilor descrise la articolul 16 (Masuri la frontiera), daca marfurile suspecte incalca sau nu un drept de proprietate intelectuala.

ARTICOLUL 20 - Masuri de remediere

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene