Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       22101 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimniului privat sau public,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

(2) In scopul de a combate incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, in special contrafacerea marcilor de comert si pirateria dreptului de autor sau a drepturilor conexe, partile promoveaza cooperarea, dupa caz, intre autoritatile lor competente responsabile pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala. O astfel de cooperare poate sa includa cooperarea cu privire la aplicarea legii cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor penale si a masurilor la frontiera care fac obiectul prezentului acord .

(3) Cooperarea din cadrul prezentului capitol este condusa in conformitate cu acordurile internationale relevante si cu legile, politicile, alocarea resurselor si prioritatile privind aplicarea legii ale fiecarei parti.

ARTICOLUL 34 - Schimb de informatii

Fara a aduce atingere dispozitiilor de la articolul 29 (Gestionarea riscurilor la frontiere), fiecare parte se straduieste sa procedeze la schimbul de informatii cu celelalte parti in ce priveste:

(a) informatiile pe care partea le colecteaza in conformitate cu dispozitiile capitolului III (Practici de aplicare a legii), inclusiv date statistice si informatii privind cele mai bune practici;
(b) informatiile cu privire la masurile sale legislative si de reglementare care au legatura cu protectia si aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) alte informatii, dupa caz si dupa cum s-a convenit reciproc.

ARTICOLUL 35 - Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica

(1) Fiecare parte se straduieste sa ofere, la cerere si in conformitate cu termenii si conditiile convenite reciproc, asistenta privind consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica in vederea ameliorarii aplicarii drepturilor de proprietate intelectuala, celorlalte parti semnatare ale prezentului acord si, dupa caz, viitoarelor parti. Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica poate sa acopere domenii precum:

(a) sporirea sensibilizarii publicului cu privire la drepturile de proprietate intelectuala; (b) elaborarea si punerea in aplicare a legislatiei nationale cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala;

(c) formarea functionarilor publici cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si

(d) coordonarea operatiunilor conduse la nivel regional si multilateral.

(2) Fiecare parte se straduieste sa colaboreze strans cu celelalte parti si, dupa caz, cu tarile care nu sunt parti la prezentul acord, in scopul punerii in aplicare a dispozitiilor alineatului (1).

(3) Oricare dintre parti poate sa desfasoare, impreuna cu organizatii relevante din sectorul privat sau la nivel international, activitatile descrise la prezentul articol . Fiecare parte se straduieste sa evite suprapunerea inutila intre activitatile descrise la prezentul articol si alte activitati de cooperare internationala.

CAPITOLUL V - ACORDURI INSTITUTIONALE

ARTICOLUL 36 - Comitetul ACCC

(1) Partile instituie Comitetul ACCC. Fiecare parte este reprezentata in cadrul comitetului.

(2) Comitetul:

(a) analizeaza punerea in aplicare si functionarea prezentului acord;
(b) ia in considerare chestiunile privind dezvoltarea prezentului acord;
(c) ia in considerare, in conformitate cu articolul 42 (Amendamente), orice amendamente propuse ale prezentului acord;
(d) decide, in conformitate cu alineatul (2) de la articolul 43 (Aderare), cu privire la conditiile de aderare la prezentul acord a oricarui membru al OMC; si
(e) ia in considerare orice alta chestiune care poate afecta punerea in aplicare si functionarea prezentului acord .

(3) Comitetul poate decide:

(a) sa instituie comitete ad hoc sau grupuri de lucru pentru a asista comitetul in indeplinirea responsabilitatilor sale prevazute la alineatul (2) sau sa asiste o parte viitoare la cererea sa de a adera la prezentul acord in conformitate cu articolul 43 (Aderare);
(b) sa ceara sfatul persoanelor sau grupurilor neguvernamentale;
(c) sa faca recomandari privind punerea in aplicare si functionarea prezentului acord, inclusiv prin sustinerea orientarilor privind cele mai bune practici aferente acestuia;
(d) sa faca schimb de informatii si de cele mai bune practici cu parti terte privind reducerea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv tehnicile de identificare si monitorizarea a pirateriei si a contrafacerii; si
(e) sa ia alte masuri in exercitarea functiilor sale.

(4) Toate deciziile comitetului sunt luate prin consens, in afara cazului in care comitetul poate decide altfel prin consens. Se considera cu privire la comitet ca a actionat prin consens asupra unei chestiuni care i-a fost prezentata spre examinare, daca nicio parte prezenta la sedinta la care este luata decizia nu obiecteaza in mod formal la decizia propusa. Limba de lucru a comitetului este engleza, iar documentele care vin in sprijinul activitatii sale sunt in engleza.

(5) Comitetul isi adopta regulile si procedurile intr-o perioada de timp rezonabila dupa intrarea in vigoare a prezentului acord si ii invita pe acei semnatari care nu sunt parti la prezentul acord sa participe la deliberarile comitetului privind respectivele reguli si proceduri. Regulile si procedurile:

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 453 din 15 iulie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati