Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » ACTA in limba romana

ACTA in limba romana

  Publicat: 17 Feb 2012       25537 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Acordul comercial de combatere a contrafacerii (sau ACCC; in engleza: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA)

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimniului privat sau public,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

(2) In scopul de a combate incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala, in special contrafacerea marcilor de comert si pirateria dreptului de autor sau a drepturilor conexe, partile promoveaza cooperarea, dupa caz, intre autoritatile lor competente responsabile pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala. O astfel de cooperare poate sa includa cooperarea cu privire la aplicarea legii cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor penale si a masurilor la frontiera care fac obiectul prezentului acord .

(3) Cooperarea din cadrul prezentului capitol este condusa in conformitate cu acordurile internationale relevante si cu legile, politicile, alocarea resurselor si prioritatile privind aplicarea legii ale fiecarei parti.

ARTICOLUL 34 - Schimb de informatii

Fara a aduce atingere dispozitiilor de la articolul 29 (Gestionarea riscurilor la frontiere), fiecare parte se straduieste sa procedeze la schimbul de informatii cu celelalte parti in ce priveste:

(a) informatiile pe care partea le colecteaza in conformitate cu dispozitiile capitolului III (Practici de aplicare a legii), inclusiv date statistice si informatii privind cele mai bune practici;
(b) informatiile cu privire la masurile sale legislative si de reglementare care au legatura cu protectia si aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si
(c) alte informatii, dupa caz si dupa cum s-a convenit reciproc.

ARTICOLUL 35 - Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica

(1) Fiecare parte se straduieste sa ofere, la cerere si in conformitate cu termenii si conditiile convenite reciproc, asistenta privind consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica in vederea ameliorarii aplicarii drepturilor de proprietate intelectuala, celorlalte parti semnatare ale prezentului acord si, dupa caz, viitoarelor parti. Consolidarea capacitatilor si asistenta tehnica poate sa acopere domenii precum:

(a) sporirea sensibilizarii publicului cu privire la drepturile de proprietate intelectuala; (b) elaborarea si punerea in aplicare a legislatiei nationale cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala;

(c) formarea functionarilor publici cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuala; si

(d) coordonarea operatiunilor conduse la nivel regional si multilateral.

(2) Fiecare parte se straduieste sa colaboreze strans cu celelalte parti si, dupa caz, cu tarile care nu sunt parti la prezentul acord, in scopul punerii in aplicare a dispozitiilor alineatului (1).

(3) Oricare dintre parti poate sa desfasoare, impreuna cu organizatii relevante din sectorul privat sau la nivel international, activitatile descrise la prezentul articol . Fiecare parte se straduieste sa evite suprapunerea inutila intre activitatile descrise la prezentul articol si alte activitati de cooperare internationala.

CAPITOLUL V - ACORDURI INSTITUTIONALE

ARTICOLUL 36 - Comitetul ACCC

(1) Partile instituie Comitetul ACCC. Fiecare parte este reprezentata in cadrul comitetului.

(2) Comitetul:

(a) analizeaza punerea in aplicare si functionarea prezentului acord;
(b) ia in considerare chestiunile privind dezvoltarea prezentului acord;
(c) ia in considerare, in conformitate cu articolul 42 (Amendamente), orice amendamente propuse ale prezentului acord;
(d) decide, in conformitate cu alineatul (2) de la articolul 43 (Aderare), cu privire la conditiile de aderare la prezentul acord a oricarui membru al OMC; si
(e) ia in considerare orice alta chestiune care poate afecta punerea in aplicare si functionarea prezentului acord .

(3) Comitetul poate decide:

(a) sa instituie comitete ad hoc sau grupuri de lucru pentru a asista comitetul in indeplinirea responsabilitatilor sale prevazute la alineatul (2) sau sa asiste o parte viitoare la cererea sa de a adera la prezentul acord in conformitate cu articolul 43 (Aderare);
(b) sa ceara sfatul persoanelor sau grupurilor neguvernamentale;
(c) sa faca recomandari privind punerea in aplicare si functionarea prezentului acord, inclusiv prin sustinerea orientarilor privind cele mai bune practici aferente acestuia;
(d) sa faca schimb de informatii si de cele mai bune practici cu parti terte privind reducerea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv tehnicile de identificare si monitorizarea a pirateriei si a contrafacerii; si
(e) sa ia alte masuri in exercitarea functiilor sale.

(4) Toate deciziile comitetului sunt luate prin consens, in afara cazului in care comitetul poate decide altfel prin consens. Se considera cu privire la comitet ca a actionat prin consens asupra unei chestiuni care i-a fost prezentata spre examinare, daca nicio parte prezenta la sedinta la care este luata decizia nu obiecteaza in mod formal la decizia propusa. Limba de lucru a comitetului este engleza, iar documentele care vin in sprijinul activitatii sale sunt in engleza.

(5) Comitetul isi adopta regulile si procedurile intr-o perioada de timp rezonabila dupa intrarea in vigoare a prezentului acord si ii invita pe acei semnatari care nu sunt parti la prezentul acord sa participe la deliberarile comitetului privind respectivele reguli si proceduri. Regulile si procedurile:

Afişează ACTA in limba romana pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ACTA    ACTA in romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea juridica a unui editor care emite un sfat inexact privind sanatatea umana
Sursa: EuroAvocatura.ro

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru „aceeasi munca” si pentru o „munca de aceeasi valoare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene