Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Noul cod civil

Noul Cod civil al Romaniei(In vigoare de la 1 octombrie 2011. Actualizat prin legea 71/2011)

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE ART. 258-534


Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265)
Logodna (Art. 266 - 270)
Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei (Art. 271 - 277)
Formalitatile pentru incheierea casatoriei (Art. 278 - 289)
Formalitati ulterioare incheierii casatoriei (Art. 290 - 292)
Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296)
Nulitatea relativa a casatoriei (Art. 297 - 303)
Efectele nulitatii casatoriei (Art. 304 - 306)
Drepturile si indatoririle personale ale sotilor (Art. 307 - 311)
Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320)
Locuinta familiei (Art. 321 - 324)
Cheltuielile casatoriei (Art. 325 - 328)
Alegerea regimului matrimonial (Art. 329 - 338)
Regimul comunitatii legale (Art. 339 - 359)
Regimul separatiei de bunuri (Art. 360 - 365)
Regimul comunitatii conventionale (Art. 366 - 368)
Modificarea regimului matrimonial (Art. 369 - 372)
Cazurile de divort. Dispozitii generale (Art. 373)
Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara (Art. 374)
Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala (Art. 375 - 378)
Divortul din culpa (Art. 379 - 380)
Divortul din cauza starii sanatatii unui sot (Art. 381)
Data desfacerii casatoriei (Art. 382)
Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti (Art. 383 - 384)
Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti (Art. 385 - 389)
Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori (Art. 396 - 404)
Rudenia. Dispozitii generale (Art. 405 - 407)
Stabilirea filiatiei. Dispozitii generale (Art. 408 - 413)
Prezumtia de paternitate (Art. 414)
Recunoasterea copilului (Art. 415 - 420)
Contestarea filiatiei (Art. 421)
Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama (Art. 422 - 423)
Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei (Art. 424 - 428)
Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie (Art. 429 - 434)
Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie (Art. 435 - 440)
Reproducerea umana asistata medical cu tert donator (Art. 441 - 447)
Situatia legala a copilului (Art. 448 - 450)
Adoptia (Art. 451 - 454)
Conditiile de fond ale adoptiei (Art. 455 - 468)
Efectele adoptiei (Art. 469 - 474)
Incetarea adoptiei (Art. 475 - 482)
Autoritatea parinteasca. Dispozitii generale (Art. 483 - 486)
Drepturile si indatoririle parintesti (Art. 487 - 502)
Exercitarea autoritatii parintesti (Art. 503 - 507)
Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti (Art. 508 - 512)
Obligatia de intretinere. Dispozitii generale (Art. 513 - 515)
Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza (Art. 516 - 523)
Conditiile obligatiei de intretinere (Art. 524 - 528)
Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere (Art. 529 - 534)

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI Art. 535-952


Despre distinctia bunurilor (Art. 535 - 546)
Produsele bunurilor (Art. 547 - 550)
Drepturile reale in general (Art. 551 - 554)
Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata (Art. 555 - 562)
Apararea dreptului de proprietate privata (Art. 563 - 566 - Noul Coc Civil)
Accesiunea. Dispozitii generale (Art. 567 - 568)
Accesiunea imobiliara naturala (Art. 569 - 576)
Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597)
Accesiunea mobiliara (Art. 598 - 601)
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630)
Proprietatea comuna. Dispozitii generale (Art. 631 - 633)
Coproprietatea obisnuita (Art. 634 - 645)
Coproprietatea fortata (Art. 646 - 666)
Proprietatea comuna in devalmasie (Art. 667 - 668)
Partajul (Art. 669 - 686)
Proprietatea periodica (Art. 687 - 692)
Superficia (Art. 693 - 702)
Uzufructul (Art. 703 - 748)
Uzul si abitatia (Art. 749 - 754)
Servitutile (Art. 755 - 772)
Fiducia (Art. 773 - 791)
Administrarea bunurilor altuia. Dispozitii generale (Art. 792 - 794)
Administrarea simpla (Art. 795 - 799)
Administrarea deplina (Art. 800 - 801)
Obligatiile administratorului fata de beneficiar (Art. 802 - 812)
Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii (Art. 813 - 817)
Inventar, garantii si asigurare (Art. 818 - 824)
Administrarea colectiva si delegarea (Art. 825 - 830)
Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836)
Repartitia profiturilor si a pierderilor (Art. 837 - 841)
Darea de seama anuala (Art. 842 - 845)
Incetarea administrarii (Art. 846 - 856)
Proprietatea publica. Dispozitii generale (Art. 858 - 865)
Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866)
Dreptul de administrare (Art. 867 - 870)
Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873)
Dreptul de folosinta cu titlu gratuit (Art. 874 - 875)
Cartea funciara. Dispozitii generale (Art. 876 - 884)
Inscrierea drepturilor tabulare (Art. 885 - 901)
Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice (Art. 902 - 906)
Rectificarea inscrierilor de carte funciara (Art. 907 - 915)
Posesia. Dispozitii generale (Art. 916 - 921)
Viciile posesiei (Art. 922 - 927)
Efectele posesiei. Dispozitii generale (Art. 928 - 929)
Uzucapiunea imobiliara (Art. 930 - 934)
Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940)
Ocupatiunea (Art. 941 - 947)
Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta (Art. 948)
Actiunile posesorii (Art. 949 - 952)

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI Art. 953-1163


Despre mostenire si liberalitati. Dispozitii generale (Art. 953 - 956)
Conditiile generale ale dreptului de a mosteni (Art. 957 - 962)
Mostenirea legala. Dispozitii generale (Art. 963 - 964)
Reprezentarea succesorala (Art. 965 - 969)
Sotul supravietuitor (Art. 970 - 974)
Descendentii defunctului (Art. 975)
Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati (Art. 976 - 981)
Ascendentii ordinari (Art. 982)
Colateralii ordinari (Art. 983)
Liberalitatile. Dispozitii preliminare (Art. 984 - 986)
Capacitatea in materie de liberalitati (Art. 987 - 992)
Substitutiile fideicomisare (Art. 993 - 1.000)
Liberalitatile reziduale (Art. 1.001 - 1.005)
Liberalitatile. Revizuirea conditiilor si sarcinilor (Art. 1.006 - 1.008)
Liberalitatile. Dispozitii speciale (Art. 1.009 - 1.010)
Donatia. Incheierea contractului (Art. 1.011 - 1.016)
Efectele donatiei (Art. 1.017 - 1.019)
Revocarea donatiei (Art. 1.020 - 1.029)
Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti (Art. 1.030 - 1.033)
Testamentul. Dispozitii generale (Art. 1.034 - 1.039)
Formele testamentului (Art. 1.040 - 1.050)
Revocarea voluntara a testamentului (Art. 1.051 - 1.053)
Legatul (Art. 1.054 - 1.073)
Dezmostenirea (Art. 1.074 - 1.076)
Executiunea testamentara (Art. 1.077 - 1.085)
Rezerva succesorala si cotitatea disponibila (Art. 1.086 - 1.090)
Reductiunea liberalitatilor excesive (Art. 1.091 - 1.099)
Transmisiunea mostenirii. Dispozitii generale (Art. 1.100 - 1.105)
Acceptarea mostenirii (Art. 1.106 - 1.119)
Renuntarea la mostenire (Art. 1.120 - 1.124)
Sezina (Art. 1.125 - 1.129)
Petitia de ereditate (Art. 1.130 - 1.131)
Certificatul de mostenitor (Art. 1.132 - 1.134)
Mostenirea vacanta (Art. 1.135 - 1.140)
Amintirile de familie (Art. 1.141 - 1.142)
Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral (Art. 1.143 - 1.145)
Raportul donatiilor (Art. 1.146 - 1.154)
Plata datoriilor (Art. 1.155 - 1.159)
Partajul de ascendent (Art. 1.160 - 1.163)

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII Art. 1164-2499


Despre obligatii. Dispozitii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165)
Izvoarele obligatiilor. Contractul. Dispozitii generale (Art. 1.166 - 1.170)
Diferite categorii de contracte (Art. 1.171 - 1.177)
Incheierea contractului. Dispozitii preliminare (Art. 1.178 - 1.179)
Capacitatea partilor (Art. 1.180 - 1.181)
Consimtamantul (Art. 1.182 - 1.224)
Obiectul contractului (Art. 1.225 - 1.234)
Cauza contractului (Art. 1.235 - 1.239)
Forma contractului (Art. 1.240 - 1.245)
Nulitatea contractului. Dispozitii generale (Art. 1.246 - 1.249)
Cauzele de nulitate (Art. 1.250 - 1.253)
Efectele nulitatii (Art. 1.254 - 1.260)
Validarea contractului (Art. 1.261 - 1.265)
Interpretarea contractului (Art. 1.266 - 1.269)
Efectele intre parti (Art. 1.270 - 1.279)
Efectele fata de terti. Dispozitii generale (Art. 1.280 - 1.282)
Promisiunea faptei altuia (Art. 1.283)
Stipulatia pentru altul (Art. 1.284 - 1.288)
Simulatia (Art. 1.289 - 1.294)
Reprezentarea (Art. 1.295 - 1.314)
Cesiunea contractului (Art. 1.315 - 1.320)
Incetarea contractului (Art. 1.321 - 1.323)
Actul juridic unilateral. Dispozitii generale (Art. 1.324 - 1.326)
Actul unilateral ca izvor de obligatii (Art. 1.327 - 1.329)
Gestiunea de afaceri (Art. 1.330 - 1.340)
Plata nedatorata (Art. 1.341 - Art. 1.344)
Imbogatirea fara justa cauza (Art. 1.345 - 1.348)
Raspunderea civila. Dispozitii generale (Art. 1.349 - 1.350)
Cauze exoneratoare de raspundere (Art. 1.351 - 1.356)
Raspunderea pentru fapta proprie (Art. 1.357 - 1.371)
Raspunderea pentru fapta altuia (Art. 1.372 - 1.374)
Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri (Art. 1.375 - 1.380)
Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale (Art. 1.381 - 1.395)
Modalitatile obligatiilor. Dispozitii generale (Art. 1.396 - 1.398)
Conditia (Art. 1.399 - 1.410)
Termenul (Art. 1.411 - 1.420)
Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile (Art. 1.421 - 1.433)
Obligatiile solidare intre creditori (Art. 1.434 - 1.442)
Obligatiile solidare intre debitori (Art. 1.443 - 1.460)
Obligatiile alternative (Art. 1.461 - 1.467)
Obligatiile facultative (Art. 1.468)
Plata. Dispozitii generale (Art. 1.469 - 1.471)
Subiectele platii (Art. 1.472 - 1.479)
Conditiile platii (Art. 1.480 - 1.498)
Dovada platii (Art. 1.499 - 1.505)
Imputatia platii (Art. 1.506 - 1.509)
Punerea in intarziere a creditorului (Art. 1.510 - 1.515)
Executarea silita a obligatiilor. Dispozitii generale (Art. 1.516 - 1.520)
Punerea in intarziere a debitorului (Art. 1.521 - 1.526)
Executarea silita in natura (Art. 1.527 - 1.529)
Executarea prin echivalent (Art. 1.530 - 1.548)
Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor (Art. 1.549 - 1.554)
Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale (Art. 1.555 - 1.557)
Masurile conservatorii (Art. 1.558 - 1.559)
Actiunea oblica (Art. 1.560 - 1.561)
Actiunea revocatorie (Art. 1.562 - 1.565)
Cesiunea de creanta (Art. 1.566 - 1.592)
Subrogatia (Art. 1.593 - 1.598)
Preluarea datoriei (Art. 1.599 - 1.604)
Novatia (Art. 1.609 - 1.614)
Stingerea obligatiilor (Art. 1.615)
Compensatia (Art. 1.616 - 1.623)
Confuziunea (Art. 1.624 - 1.628)
Remiterea de datorie (Art. 1.629 - 1.633)
Imposibilitatea fortuita de executare (Art. 1.634)
Restituirea prestatiilor (Art. 1.635 - Art. 1.649)
Contractul de vanzare. Dispozitii generale (Art. 1.650 - 1.740)
Vanzarea bunurilor imobile (Art. 1.741 - 1.746)
Vanzarea mostenirii (Art. 1.747 - 1.754)
Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii (Art. 1.755 - 1.757)
Vanzarea cu optiune de rascumparare (Art. 1.758 - 1.762)
Contractul de schimb (Art. 1.763 - 1.765)
Contractul de furnizare (Art. 1.766 - 1.771)
Contractul de report (Art. 1.772 - 1.776)
Contractul de locatiune. Dispozitii generale (Art. 1.777 - 1.823)
Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor (Art. 1.824 - 1.835)
Reguli particulare in materia arendarii (Art. 1.836 - 1.850)
Reguli comune privind contractul de antrepriza (Art. 1.851 - 1.873)
Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii (Art. 1.874 - 1.880)
Contractul de societate. Dispozitii generale (Art. 1.881 - 1.889)
Societatea simpla (Art. 1.890 - 1.948)
Asocierea in participatie (Art. 1.949 - 1.954)
Contractul de transport. Dispozitii generale (Art. 1.955 - 1.960)
Contractul de transport de bunuri (Art. 1.961 - 2.001)
Contractul de transport de persoane si bagaje (Art. 2.002 - 2.008)
Contractul de mandat. Dispozitii comune (Art. 2.009 - 2.012)
Mandatul cu reprezentare (Art. 2.013 - 2.038)
Mandatul fara reprezentare. Dispozitii generale (Art. 2.039 - 2.042)
Contractul de comision (Art. 2.043 - 2.053)
Contractul de consignatie (Art. 2.054 - 2.063)
Contractul de expeditie (Art. 2.064 - 2.071)
Contractul de agentie (Art. 2.072 - 2.095)
Contractul de intermediere (Art. 2.096 - 2.102)
Reguli comune privind contractul de depozit (Art. 2.103 - 2.123)
Depozitul necesar (Art. 2.124 - 2.126)
Depozitul hotelier (Art. 2.127 - 2.137)
Sechestrul conventional (Art. 2.138 - 2.143)
Contractul de imprumut. Dispozitii generale (Art. 2.144 - Art. 2.145)
Imprumutul de folosinta (Art. 2.146 - 2.157)
Imprumutul de consumatie. Imprumutul cu dobanda (Art. 2.158 - 2.166)
Contractul de cont curent (Art. 2.171 - 2.183)
Contul bancar curent (Art. 2.184 - 2.190)
Depozitul bancar (Art. 2.191 - 2.192)
Facilitatea de credit (Art. 2.193 - 2.195)
Inchirierea casetelor de valori (Art. 2.196 - 2.198)
Contractul de asigurare. Dispozitii comune (Art. 2.199 - Art. 2.213)
Asigurarea de bunuri (Art. 2.214 - Art. 2.220)
Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare (Art. 2.221 - Art. 2.222)
Asigurarea de raspundere civila (Art. 2.223 - Art. 2.226)
Asigurarea de persoane (Art. 2.227 - Art. 2.238)
Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea (Art. 2.239 - 2.241)
Contractul de renta viagera (Art. 2.242 - 2.253)
Contractul de intretinere (Art. 2.254 - 2.263)
Jocul si pariul (Art. 2.264 - 2.266)
Tranzactia (Art. 2.267 - 2.278)
Garantiile personale. Dispozitii generale (Art. 2.279)
Fideiusiunea. Dispozitii generale (Art. 2.280 - 2.292)
Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor (Art. 2.293 - 2.304)
Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor (Art. 2.305 - 2.312)
Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori (Art. 2.313)
Incetarea fideiusiunii (Art. 2.314 - 2.320)
Garantiile autonome (Art. 2.321 - 2.322)
Privilegiile si garantiile reale. Dispozitii generale (Art. 2.323 - Art. 2.332)
Privilegiile. Dispozitii comune (Art. 2.333 - 2.337)
Privilegiile generale si privilegiile speciale (Art. 2.338 - 2.341)
Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci (Art. 2.342)
Ipoteca. Dispozitii comune (Art. 2.343 - 2.349)
Obiectul si intinderea ipotecii (Art. 2.350 - 2.359 - Noul Cod Civl)
Efectele ipotecii fata de terti
Ipotecile conventionale (Art. 2.365 - 2.376)
Constituirea ipotecii imobiliare (Art. 2.377 - Art. 2.383)
Drepturile si obligatiile partilor. Ipoteca imobiliara (Art. 2.384 - Art. 2.385)
Ipotecile legale (Art. 2.386)
Ipoteca mobiliara. Dispozitii generale (Art. 2.387 - Art. 2.397)
Ipotecile asupra creantelor (Art. 2.398 - 2.408)
Perfectarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.409 - Art. 2.412)
Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419)
Concursul intre creditorii ipotecari (Art. 2.420
Stingerea ipotecilor (Art. 2.428)
Executarea ipotecii. Dispozitii generale (Art. 2.429 - 2.434)
Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale (Art. 2.435 - 2.463)
Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative (Art. 2.464)
Executarea ipotecii asupra creantelor (Art. 2.465 - 2.467)
Preluarea bunului in vederea administrarii. Executarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.468 - 2.473)
Sanctiuni. Executarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.474 - 2.477)
Executarea ipotecilor imobiliare (Art. 2.478 - 2.479)
Gajul. Constituirea gajului (Art. 2.480 - 2.486)
Drepturile si obligatiile creditorului gajist (Art. 2.487 - 2.494)
Dreptul de retentie (Art. 2.495 - 2.499)

Articole Juridice

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu impune ca o persoana sa desfasoare o activitate salariata intr-un stat membru pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de pres
Sursa: EuroAvocatura.ro

La nivelul UE, interzicerea pe etape a tigaretelor si a tutunului de rulat aromate este valida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Analiza modului de individualizare a masurii disciplinare este de esenta controlului de legalitate, jurisdictia muncii neputand sa se rezume doar la a
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 416/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este sca
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 153/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data p
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta uni
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1106/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017