Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre codul muncii (479)


    Jurisprudenta   Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
  Prin sentinta civila nr. 2607 din 09.11.2009 a Tribunalului Salaj s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune, exceptie invocata de Ministerul Public.
   Data aparitiei: 09 Iunie 2010

    Stiri   Proiect: Inca o zi libera in Codul Muncii
  ”Ziua de 24 ianuarie, cand s-a infaptuit, in 1859, Unirea Tarii Romanesti si a Moldovei, se declara sarbatoare nationala legala si va fi denumita ”24 ianuarie-Ziua Unirii Principatelor Romane” potrivit proiectului de lege dezbatut la Senat.
   Data aparitiei: 04 Mai 2010

    Jurisprudenta   Mesaje electronice - forta probanta a email-ului
  Timp de lucru. Ore suplimentare. Drepturi banesti. Dobanda legala. Mesaje electronice - forta probanta
   Data aparitiei: 29 Martie 2010

    Legislatie   Legea nr. 49/2010, privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
  Legea nr. 49/2010, privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29/03/2010
   Data aparitiei: 29 Martie 2010

    Jurisprudenta   Litigiu de munca. Aplicarea sanctiunii disciplinare. Termene
  Conform art. 268 alin. 1 din Codul Muncii angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
   Data aparitiei: 24 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Decizie de sanctionare. Nulitate absoluta
  Prin Sentinta civila nr. 547/03.10.2007 a Tribunalului Vrancea, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul B.G.M. impotriva paratei S.J.A. Vrancea.
   Data aparitiei: 24 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Contestatie decizie de concediere
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj la data de 19.03.2009 contestatorul R.N. a chemat in judecata pe intimata R.A.T. Craiova, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 81/16.02.2009 emisa de intimata prin care a fost sanctionat cu diminuarea salariului.
   Data aparitiei: 24 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Incetarea raporturilor de munca. Conditii: Lipsa mentiunii prevazute de art. 74 alin. 1 lit. b din Codul Muncii referitoare la durata preavizului, neacoperita prin comunicarea preavizului.
  Prin Sentinta civila nr. 1876/15.11.2007 pronuntata in dosarul nr. 26295/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis in parte actiunea astfel cum a fost precizata si completata, formulata de reclamanta C.N. in contradictoriu cu parata S.C. Poliz Met S.R.L.
   Data aparitiei: 10 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Caracterul efectiv, real si serios al desfiintarii locului de munca
  Desfiintarea unui post din schema de personal are caracter efectiv si se bazeaza pe o cauza reala si serioasa, atunci cand rezulta din organigrama angajatorului si este fundamentata pe studiile efectuate de catre angajator cu privire la beneficiile ce urmeaza a fi inregistrate de catre banca
   Data aparitiei: 10 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Incetarea contractului de munca conform art. 61 lit. c Codul Muncii. Continutul deciziei de concediere. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante
  Potrivit art. 64 alin. 1 si 2 din Codul Muncii, in cazul in care concedierea se dispune pentru motivul prevazut de art. 61 lit. c angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncii, sau daca nu dispune de locuri vacante sa solicite sprijinul Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2010

    Jurisprudenta   Modificarea incadrarii si a salariului. Comunicare. Curgerea termenului de contestare a masurii
  Masura prin care a fost modificata incadrarea si implicit salariul ce se cuvenea functionarului public, poate fi contestata in termen de 30 zile calendaristice ce curge de la data comunicarii deciziei prin care a fost adoptata.
   Data aparitiei: 27 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Medic rezident. Act aditional incheiat la contractul de munca
  Cerere formulata de angajator pentru plata cheltuielilor efectuate cu pregatirea de specialitate pe perioada rezidentiatului. Admisibilitate.
   Data aparitiei: 30 Decembrie 2009

    Jurisprudenta   Modificarea incadrarii si a salariului. Comunicare. Curgerea termenului de contestare a masurii
  Masura prin care a fost modificata incadrarea si implicit salariul ce se cuvenea functionarului public, poate fi contestata in termen de 30 zile calendaristice ce curge de la data comunicarii deciziei prin care a fost adoptata.
   Data aparitiei: 14 Decembrie 2009

    Articole   Reglementarea concediului de odihna si a altor zile libere in Ungaria
  In Ungaria, numarul zilelor de concediu de odihna este stabilit in functie de varsta salariatului:
   Data aparitiei: 08 Decembrie 2009

    Articole   Reglementarea concediului de odihna si a altor zile libere in Spania
  Potrivit codului muncii spaniol (Legea nr. 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare), concediul de odihna anual se stabileste prin conventie colectiva de munca sau prin contractul individual de munca si nu poate fi mai mic de 30 de zile.
   Data aparitiei: 08 Decembrie 2009

    Articole   Reglementarea concediului de odihna si a altor zile libere in Marea Britanie
  Potrivit Reglementarilor privind Timpul de Munca (Working Time Regulation 1998), cu modificarile ulterioare, lucratorii (inclusiv cei cu program de munca partial, cat si angajatii agentiilor de munca temporara) au dreptul la:
   Data aparitiei: 08 Decembrie 2009

    Legislatie   Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
  Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Ultimele acte modificatoare - Legea nr. 208/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009 - Legea nr. 209/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009 - Legea nr. 273/2009 publicata in MOF nr. 482 din 13/07/2009.
   Data aparitiei: 27 Iulie 2009

    Articole   Clauza de confidentialitate
  Potrivit art. 26 din Codul muncii, clauza de confidentialitate obliga partile ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2009

    Legislatie   Codul muncii. Consolidat 2009
  Codul Muncii. Consolidat 2009. Versiunea actualizata include modifcarile aduse de: - Legea nr. 480/2003 - Legea nr. 541/2003 - O.U.G. nr. 65/2005 - Legea nr. 241/2005 - Legea nr. 371/2005 - O.U.G. nr. 55/2006 - Legea nr. 94/2007 - Legea nr. 237/2007 - Legea nr. 202/2008 publicata in MOF nr. 728 din 28.10.2008.
   Data aparitiei: 16 Martie 2009

    Articole   Verificarea aptitudinilor si pregatirii profesionale. Concursul si termenul de incercare
  Art. 29 din Codul muncii prevede faptul ca incadrarea in munca se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale ale canditatului.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Trecerea temporara in alta munca
  Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, cu conditia respectarii pregatirii profesionale a salariatului si a asigurarii cel putin a aceluiasi salariu de la locul de munca anterior si in cazul unor situatii cu caracter de fosta majora, cu titlu de sanctiune sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si conditiile prevazute de Codul muncii (art.48).
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca
  Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca ii definesc specificitatea naturii sale juridice. Acestea sunt:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Suspendarea de drept a contractului individual de munca
  Conform art. 50 din Codul muncii, contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele noua situatii:
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Munca prin agent de munca temporara
  O specie a contractului individual de munca pe durata determinata, reglementata pentru prima data prin intermediul noului cod, o constituie contractul de munca incheiat in scris pe o astfel de durata (a unei misiuni) intre un salariat calificat sau necalificat si un agent de munca temporara (societate comerciala).
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Articole   Delegarea
  Este reglementata de Codul muncii (art.43-44) si consta in exercitarea temporara de catre salariat, prin dispozitia angajatorului, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau de munca.
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008