din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea deciziei prin care s-a desfacut contractul individual de munca. Reintegrarea in postul avut anterior. Plata drepturilor salariale

Anularea deciziei prin care s-a desfacut contractul individual de munca. Reintegrarea in postul avut anterior. Plata drepturilor salariale

  Publicat: 18 Sep 2012       2861 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin actiunea inregistrata la acest tribunal sub nr.9153/101 la data de 22.10.2007, precizata ulterior, reclamantul MC a chemat in judecata parata RNP a solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr.100/06.11.2007 emisa de DS DTS, prin care i s-a desfacut contractul individual de munca incepand cu data de 01.11.2007, ca urmarea reducerii postului de padurar pe care-l ocupa.

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Orice tanar cu o varsta de mai putin de 25 ani care nu a avut pana in acel moment o activitate regulata remunerata, pe perioada primelor sase luni dupa angajarea sa;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

A mai solicitat reintegrarea in postul avut anterior si plata drepturilor salariale pe perioada cuprinsa intre data desfacerii contractului de munca si reintegrarea sa in postul de padurar, la cantonul nr.27 GM 2 din Ocolul Silvic VM, jud. Mehedinti.
In motivarea actiunii a aratat ca, i-a comunicat cu adresa nr. 10973/18.09.2007 faptul ca incepand cu data de 1 noiembrie 2007 inceteaza raporturile de munca, intrucat au fost desfiintate unele posturi de padurar, intre care si postul ocupat de catre reclamant.
A mai aratat ca, in realitate, unitatea amenajistica de padure unde au functionat un numar de 4 padurari, intre care si reclamantul, in suprafata de 1.705 hectare padure, a revenit fostului proprietar, dupa care padurea a intrat in ``reglementarea de paza profesionista``, a OS VM, care apartine de DS DTS , cu precizarea ca, persoanele care au dobandit padurea au solicitat DS DTS sa incheie contracte de paza pentru padure, astfel ca, paza trebuia asigurata in continuare, prin mentinerea activitatilor specifice posturilor de padurar.
Reclamantul a invocat si nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munca nr.100/06.11.2007, cu precizarea ca, nu cuprinde toate datele cerute de lege, respectiv, termenul si instanta la care poate fi atacata aceasta decizie .
Prin intampinare, intimata a invederat in esenta urmatoarele aspecte:
Prin Hotararea nr.10/30.08.2007 emisa de Consiliul de Administratie al RNP - ca rezultat al aplicarii ``metodologiei privind gradarea unitatilor si subunitatilor a RNP si conditiilor minime pentru infiintarea, organizarea si functionarea unor structuri ale acestora, s-a avut in vedere efectuarea unor concedieri colective ca urmare a restrangerii sau desfiintarii unor activitati nerentabile, a reorganizarii activitatilor, precum si a optimizarii structurilor de personal, proces absolut necesar pentru cresterea eficientei activitatii.
In acest sens s-a hotarat ca incepand cu 01.11.2007, sa fie disponibilizati un numar de 880 salariati la nivel de regie, prin concediere colectiva, urmand ca la DS DTS sa fie concediati un numar de 78 salariati, din care 36 salariati personal TESA si 42 salariati personal muncitor .
Concedierea colectiva realizata la nivelul RNP s-a facut cu respectarea dispozitiilor art 65 al.2 Codul muncii, avand la baza o cauza reala si serioasa.
In situatia reclamantului, postul de padurar a fost desfiintat efectiv, ca urmare a desfiintarii Cantonului nr.27 GM OS, jud.Mehedinti, intrucat suprafata de padure ocupata de acest canton a fost retrocedata proprietarilor.
Ulterior, prin cererea inregistrata la nr.11165 la 20.09.2007 la DS DTS petentul si-a manifestat optiunea pentru ocuparea postului de padurar la Cantonul 25 V din cadrul OS VM, jud.Mehedinti, pe durata determinata, insa, intrucat, pentru acelasi post si-a manifestat optiunea si un alt salariat afectat de concedierea colectiva, care indeplinea aceleasi conditii ca si reclamantul, s-a organizat concurs pentru ocuparea acestui post la data de 30.10.2007. In urma concursului organizat, reclamantul a obtint nota 8,00, iar contracandidatul sau, TC, a obtinut nota 10,00, rezultatele acestui concurs nefiind contestate de catre petent.
Intimata a sustinut ca au fost respectate toate etapele prevazute de dispozitiile Codului muncii privind concedierea colectiva, la nivelul regiei, fiind intocmit un plan de restructurare ce a fost comunicat in termen legal Federatiei Sindicatelor ``SIL``, AOFM Bucuresti , privind disponibilizarea prin concediere colectiva a unui numar de 880 salariati incepand cu luna noiembrie 2007, cuprinzand tabelul cu numarul si categoriile de salariati afectati de concediere, pe ds, pentru DS DTS , fiind prevazuta disponibilizarea unui numar total de 78 salariati, din care 36 TESA si 42 muncitori.
Analizand actiunea formulata de reclamant, in raport de apararile formulate de intimata prin intampinare, de probele administrate in cauza cu acte si in raport de incidenta actelor normative, instanta retine urmatoarea stare de fapt si de drept:
Reclamantul MC a fost angajat in postul de padurar la Cantonul 27 GM 2 , jud.Mehedinti, cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
Prin Ordinul nr.421/16.06.2006 emis de Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul nr.960 din 10.12.2007 a fost aprobat Programul de restructuirare a RNP- ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari.
Ca efect al aplicarii Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile ulterioare, fondul forestier proprietate publica a statului, s-a diminuat progresiv, pe masura ce procesul de retrocedare a terenurilor forestiere a evoluat, de la 4,3 milioane hectare la cca. 3,2 milioane hectare, asa cum rezulta din Anexa la Ordinul mentionat mai sus, RNP, urmand a-si redimensiona activitatea, bugetul de venituri si cheltuieli in concordanta cu suprafata ramasa in proprietatea statului si resursele aferente si a disponibiliza, prin concedieri colective, 7.048 salariati.
Diminuarea suprafetei fondului forestier, proprietate publica a statului, deci si a resurselor valorificabile, care sa sustina activitatea, a avut drept consecita directa reducerea numarului de structuri organizatorice de nivelul cantoanelor silvice, districtelor silvice, incetarea activitatii fondurilor de exploatare, s.a., astfel ca s-a impus o noua configuratie a structurilor organizatorice si functionale a unitatilor regiei, elaborandu-se in acest scop ``Metodologia privind gradarea unitatilor si subunitatilor RNP, conditiile minime pentru infiintarea, organizarea si functionarea structurilor acestora si dimensionarea numarului de personal``, ce a fost aprobata prin hotararea nr.9/2007 a Consiliului de Administratie, cu completarile aduse prin Hotararea nr.10/30.08.2007, in baza HG nr.1105/2003, privind reorganizarea RNP.
Prin Hotararea nr.10/30.08.2007 a Consiliului de Administratie a RNP, emisa ca urmare a aplicarii ``Metodologiei privind gradarea unitatilor si subunitatilor RNP si conditiilor minime pentru infiintarea, organizarea si functionarea unor structuri ale acestora``, s-a aprobat efectuarea de concedieri colective, ca urmare a restrangerii sau desfiintarii unor activitati nerentabile, a reorganizarii activitatilor, pentru optimizarea structurilor de personal, prin disponibilizarea unui numar de 880 salariati la nivel de regie, din care, la DS DTS, un numar de 78 salariati (36 salariati personal TESA si 42 personal muncitor).
Hotararea nr.10/30.08.2007 a RNP nu a fost contestata de reclamant, a intrat in circuitul juridic si a produs efectele pentru care a fost emisa.
Au fost respectate etepele prevazute de dispozitiile Codului muncii privind concedierea colectiva, fiind intocmit un plan de restructurare ce a fost comunicat Federatiei Sindicatelor ``SIL``, AOFM Bucuresti si ITM Bucuresti.
In baza memoriului justificativ intocmit de seful OS VM din cadrul DS DTS si a anexei la acest memoriu justificativ, s-au restructurat 5 posturi padurar si un post de sef district silvic, intre care si unicul post de padurar ocupat de catre reclamantul MC, ca urmare a desfiintarii Cantonului Silvic nr,27 GM2, suprafata de padure ocupata de acest canton, fiind retrocedata fostilor proprietari.
La data de 18.09.2007 s-a comunicat reclamantului adresa de preaviz nr.973, prin care i s-a adus la cunostiinta faptul ca incepand cu data de 1.11.2007, urmau sa inceteze raporturile de munca intre reclamant si DS DTS, iar intimata a emis Decizia nr.10973/18.09.2007, prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantului, ca urmare a reducerii postului de padurar pe care-l ocupa.
Desfiintarea locului de munca a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa, din cele prevazute de art. 65 din Codul muncii, ca urmare a reorganizarii DS DTS .
Concedierea in discutie este una pentru motive care nu tin de persoana salariatului, adica ea reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat .
Desfiintarea postului este efectiva, intrucat a fost inlaturat din organigrama si statul de functiuni al angajatorului, iar cauza este reala si serioasa, adica are un caracter obiectiv, fiind determinata de necesitatea restructurarii si reorganizarii activitatii RNP si implicit a DS DTS.
Concedierea a privit pe reclamant, in calitate de salariat care ocupa locul de munca desfiintat, iar solutia instituita de art.65 din Codul muncii nu permite selectarea salariatilor incadrati in posturi similare, in vederea concedierii celui cu o pregatire profesionala mai slaba sau cu o situatie sociala precara.
La data de 20.09.2007, prin cererea inregistrata sub nr.11164, reclamantul si-a manifestat optiunea pentru ocuparea postului de padurar la Cantinul nr.25 V din districtul V OS VM.
Avandu-se in vedere faptul ca, pentru acelasi post si-a manifestat optiunea si un alt salariat afectat de concedierea colectiva, care indeplinea conditii similare cu reclamantul, la data de 30.10.2007 s-a organizat concurs pentru ocuparea acestui post vacant, in urma caruia reclamantul a obtinut nota 8,00, iar contracandidatul sau a obtinut nota 10,00, rezultatele acestui concurs nefiind contestate de catre reclamant.
Instanta constata ca, Decizia nr. 100/6.11.2007 nu este lovita de nulitate, intrucat, art 268 al.2 din Codul Muncii, sanctioneaza cu nulitate absoluta numai deciziile prin care se dispune aplicarea sanctiunii disciplinare, pentru lipsa termenului in care sanctiunea poate fi contestata si instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata, iar in cazul dedus judecatii este in discutie o decizie de incetare a raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Reclamantul nu a incercat vreun prejudiciu pentru faptul ca in cuprinsul deciziei, nu a fost mentionat termenul de contestatie si instanta competenta sa judece contestatia, in conditiile in care reclamantul a atacat la instanta competenta in termenul prevazut de Codul Muncii aceasta decizie .
Pentru considerentele aratate mai sus, instanta a respins contestatia formulata de reclamantul MC impotriva Deciziei nr.100/06.11.2007 emisa de intimata DS DTS.
Pronuntata de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 361 din data 14.02.2008


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mehedinti    Contract individual de munca    Legea 247/2005    Retrocedare    Salariati    Angajatori    Angajat    Drepturi salariale    Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale    Desfacere contract de munca    Concediere colectiva    Salariati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020Articole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut