din anul 2007, atuul tau de DREPT!
972 de useri online



Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea actelor intocmite in baza Legii 18/1991

Anularea actelor intocmite in baza Legii 18/1991

  Publicat: 04 Oct 2012       7958 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamanta A.I.S. a chemat in judecata pe paratii C.I, G.C, C. M., M. M., B.P., Z.A.B., Primarul orasului Busteni si Consiliul Local al orasului Busteni pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna : - anularea actelor intocmite in baza Legii nr. 18/1991: Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr. 99/7 iulie 1993 si a procesului-verbal de punere in posesie inregistrat la Consiliul Local al orasului Busteni sub nr. 4107/8 octombrie 1993 - prin care paratii au intrat in posesia si proprietatea terenului in suprafata de 300 mp. situat in orasul Busteni, intabulat in CF, intrucat paratii nu erau indreptatiti sa li se constituie dreptul de proprietate asupra terenului pe amplasamentul actual, dr de proprietate al reclamantei fiind mai bine caracterizat, revendicat la data intocmirii actelor atacate, de la aceleasi organe care au emis aceste acte); - in urma admiterii capatului 1 sa se dispuna ca in baza art. 36 si urmatoarele din Legea nr. 7/1996 sa fie radiata intabularea din Cartea Funciara a transcrierii proprietatii paratilor; - cu cheltuieli de judecata .

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act adoptat de organele de stat,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Trecerea unui imobil din proprietatea titularului de drept in proprietatea statului, in fapt sau in baza unui titlu valabil/nevalabil, prin nationalizare, expropriere, confiscare sau in alt mod;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca este proprietara imobilelor situate in orasul Busteni, - imobile invecinate cu strada Aurel Vlaicu la care proprietatile au acces cu proprietatea paratilor; in luna ianuarie 2007, paratul C. I.a somat-o pe reclamanta sa-si restranga proprietate prin mutarea gardului in interiorul proprietatii drept pentru care reclamanta s-a vazut nevoita sa clarifice aceasta situatie.
In drept in cererea formulata s-au invocat dispozitiile Legii nr.18/1991 si pe parcursul judecatii, la cererea expresa a instantei reclamanta a precizat ca temeiul de drept al actiunii este art. III lit. c din Legea nr.169/1997 care modifica Legea nr.18/1991.
In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat probe cu inscrisuri .
Paratii Primarul orasului Busteni si Consiliul Local al orasului Busteni au formulat intampinare (f. 34-35) prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive intrucat ordinul nr. 99/1993 este emis de Prefectul Judetului Prahova si - exceptia prescriptiei dreptului la actiune deoarece se solicita anularea unui act juridic emis in anul 1993.
Parata M. M. a formulat intampinare (f. 4-6) prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a Primarului Orasului Busteni si a Consiliului Local a orasului Busteni si a invederat ca paratii GC si BP erau decedati la momentul introducerii actiunii.
Reclamanta a formulat raspuns la intampinare (f. 75-76) prin care a invederat ca prin actiune solicita constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate al paratilor si anularea tuturor actelor subsecvente acestui act, ca actiunea de fata nu are caracter de revendicare deoarece reclamanta se afla in posesia terenului din Busteni,; a cerut respingerea exceptiilor invocate de parati.
In cauza au fost introdusi in calitate de parati mostenitorii defunctei G. C. respectiv numitii G. P., G. N. si N. O., luandu-se act ca unica succesoare a defunctului B P este parata Z A B.
La termenul din 9 octombrie 2008 paratii persoane fizice au formulat cerere reconventionala (f. 264-265) prin care au solicitat obligarea reclamantei sa le lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 300 mp. situat in orasul Busteni, judetul Prahova si sa se dispuna granituirea proprietatilor lor invecinate. La termenul din 23 octombrie 2008 (f. 278-279) in raport de precizarile reclamantei privind temeiul de drept al actiunii referitor la dispozitiile Legii nr.18/1991 - a calificat litigiul de fata ca fiind un litigiu de fond funciar si a dispus disjungerea solutionarii cererii reconventionale fata de prezenta cauza in raport de prevederile Legii nr. 247/2005 privind accelerarea judecatii in materie de fond funciar.
In cauza au mai fost introdusi in calitate de parati Comisia Locala Busteni si Comisia Judeteana Prahova de Aplicare a Legii nr. 18/1991, Orasul Busteni prin primar si Prefectura Prahova.
Din examinarea actelor dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamanta A I S. este proprietara a terenurilor situate in orasul Busteni nr. 25 si respectiv nr. 27 potrivit titlurilor de proprietate nr. 90847/1 august 2002 (f.21) , titlului de proprietate nr. 181/15 februarie 2007 (f. 18) certificatul de mostenitor nr.71/8 iulie 2003 emis de BNP R. C. Bucuresti (f. 22). Terenurile au fost dobandite prin constituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991, in baza proceselor verbale de punere in posesie nr. 2395/2002 si 9576/18 august 2006 emise de Primaria orasului Busteni.
Reclamanta pretinde ca paratii au obtinut proprietatea lor prin reconstituirea dreptului de proprietate pentru un alt amplasament decat cel al ternului lor, incalcandu-se astfel prevederile imperative ale Legii nr. 18/1991.
Autorii paratilor C I, C M, M M, Z A B, G P, G N si N O au dobandit prin actul de schimb din 21 ianuarie 1947 terenul in suprafata de 314 mp. situat in orasul Busteni, str. Aurel Vlaicu F. n. judetul Prahova - dreptul de proprietate comuna pe cote indivize al paratilor. Acest fapt rezulta din incheierea nr.565/11 mai 2005 a Biroului de Carte funciara din cadrul Judecatoriei Sinaia (f.7) si la pronuntarea acestei incheieri s-au avut in vedere si certificatele de mostenitor nr.11/29 noiembrie 2504/19 noiembrie 1993, 2505/19 noiembrie 1993 si procesul-verbal de punere in posesie din 8 octombrie 1993.
Sub un prim aspect, cel al exceptiilor invocate de catre paratii persoane fizice precum si de catre paratii Orasul Busteni - prin primar si Consiliul Local al orasului Busteni (f.35 si 46) - instanta urmeaza sa respinga aceste exceptii ca neintemeiate, constatand ca cei doi parati persoane juridice au calitate procesuala pasiva in cauza din moment ce se solicita si constatarea nulitatii absolute a procesului-verbal de punere in posesie inregistrat la Consiliul Local al orasului Busteni sub nr.4017/8 octombrie 1993; nici exceptia prescriptiei dreptului la actiune nu este intemeiata din moment ce se solicita constatarea nulitatii absolute a unor acte juridice, nulitate care poate fi invocata oricand si de catre orice persoana interesata.
Pe fondul cauzei se retine faptul ca reclamanta solicita constatarea nulitatii absolute a Ordinului Prefectului Judetului Prahova nr. 99/7 iulie 1993 (f. 294) si a procesului verbal de punere in posesie nr. 4017/8 octombrie 1993 (f. 267) invocandu-se drept temei al cererii art. III lit. c din Legea nr.169/1997 care modifica Legea nr.18/1991.
Potrivit acestui text legal sunt lovite de nulitate absoluta potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: - actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art.23 din lege.
Din adresa nr. 12819/9 noiembrie 2008 emisa de Primaria orasului Busteni (f.320) rezulta ca terenurile situate in orasul Busteni, str. Aurel Vlaicu f.n. aflate in prezent in proprietatea numitilor C I (300 mp.), A I S (420 mp.), (fost B A actual A I S (420 mp.) au fost preluate in temeiul HCM 3522/1953 si au fost propuse a fi restituite in temeiul art. 37 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar.
Aceasta sustinere in sensul ca terenul a fost preluat de stat nu este dovedita si nu poate fi retinuta de catre instanta pentru urmatoarele considerente:
- prin Hotararea Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romane nr. 3522/17 octombrie 1953 (f. 334-336) s-a hotarat autorizarea Ministerului Agriculturii ca in conformitate cu dispozitiile acestei hotarari - sa atribuie in proprietate sau folosinta vesnica 448.000 ha terenuri agricole, constituite din loturi mici si razlete, rezerve de stat, catre diverse persoane prevazute la awrt.1 lit. a-d. Acest HCM nu reprezinta nicidecum un temei pentru preluarea de catre stat a unor terenuri, ci dimpotriva, are ca obiect trecerea unor terenuri agricole - rezerve de stat in folosinta vesnica unor gospodarii agricole colective si in proprietatea unor tarani muncitori cu pamant putin si familii numeroase.
Rezulta asadar ca terenul in litigiu nu a fost niciodata preluat de stat, neexistand nici un temei legal pentru aceasta , din moment ce s-a dovedit ca temeiul invocat , respectiv HCM nr.3522/17 octombrie 1953 nu se referea la preluarea de catre stat de la diverse persoane a unor terenuri.
- daca, intr-adevar terenul ar fi fost preluat de stat in baza HCM nr.3522/1953, aceasta preluare nu ar fi putut prelua numai de fapt, ci s-ar fi emis in acest sens o decizie, dispozitie, hotarare sau alte asemenea acte care sa ateste preluarea ; in cauza nu s-a facut dovada existentei unui astfel de act de preluare .
Atata timp cat terenul paratilor nu a fost niciodata preluat de stat - titlul lor de proprietate il reprezinta actul de schimb al autorilor lor incheiat in anul 1947 - nefiind afectate de nulitate absoluta, astfel cum pretinde reclamanta, in baza temeiului legal invocat anterior - atat ordinul prefectului nr.99/1993cat si procesul-verbal de punere in posesie nr.4017/1993; cele doua acte emise in anul 1993 nu reprezinta titlu de proprietate asa incat sa poata face obiectul constatarii nulitatii in sensul dispozitiilor Legii fondului funciar nr.18/1991. Se mai retine si faptul ca cererea reconventionala a paratilor persoane fizice (care a fost disjunsa) are ca obiect revendicare si in cadrul acelui proces urmeaza a se proceda la compararea titlurilor de proprietate ale partilor.
Pentru considerentele de fapt si de drept aratate instanta apreciaza actiunea civila de fata ca fiind neintemeiata si o va respinge ca atare




Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr.127 din data 29.01.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    Legea 18/1991    Drept de proprietate    Legea 7/1996    Intabulare    Legea 169/1997    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Exceptia prescriptiei dreptului la actiune    Nulitate absoluta    Revendicare    Titlu de proprietate    Mostenitori    Mostenire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Prescriptie. Actiune in raspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 879 din 5 martie 2013

Anularea hotararii Consiliului local. Apartenenta la domeniul privat al comunei a terenului extravilan
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 3481 din 20.12.2011

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu
Pronuntaţă de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Actiune in revendicare. Aratarea titularului dreptului
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 2 din 08.01.2010

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010



Articole Juridice

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro