din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2676 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Suspendarea executarii silite pe cale de ordonanta presedintiala

Suspendarea executarii silite pe cale de ordonanta presedintiala

  Publicat: 05 Oct 2012       8165 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului reclamantul D. C. a chemat in judecata pe parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru ca pe cale de ordonanta presedintiala, sa se dispuna suspendarea executarii silite pornita in baza notificarii nr. 30234/27.12.2010 emisa de parata pentru plata sumei de 3460 lei.

Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Drepturi subiective consacrate prin normele dreptului civil.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom´┐Żn in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004). Prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dupa caz,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un bun unitar caracterizat prin reunirea elementelor necorporale si a unor elemente corporale ce apartin unui comerciant, permitandu-i acestuia sa-si dezvolte clientela.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea imprejurare ce intervine in desfasurarea procesului civil, de natura sa aduca modificari cu privire la cadrul litigiului sau cu privire la instanta sesizata, precum:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este un act juridic civil
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Executare directa, executare exacta. Executarea intocmai a prestatiei insesi la care este indatorat debitorul, prestatie ce nu poate fi
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Forma de reprezentare a raportului de egalitate valorica stabilit intre conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari a unei operatii economico-financiare.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca sunt indeplinite prevederile art. 581 din Codul de procedura civila, intrucat prin notificarea cu numarul de mai sus a fost avertizat ca va fi executat silit de agentia parata pentru suma de 3460 lei, executare ce i-ar putea crea o paguba iminenta, impunandu-se a se lua masuri grabnice, in contextul in care in baza a doua actiuni de drept comun in dosarele nr. 249/120/2011 si nr. 250/120/2011 a solicitat a se constata ca neintemeiate pretentiile paratei si a formulat separat contestatie la executare .
S-au atasat inscrisuri la cererea de chemare in judecata .
Prin intampinarea formulata parata a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat si a solicitat respingerea cererii ca atare fata de dosarele nr. 3661/120/2010, nr. 4690/120/2010 si nr. 2803/120/2010 avand aceleasi parti, obiect si aceeasi cauza.
Pe fond parata a sustinut ca reclamantul, pentru aceeasi perioada de timp nu poate detine si calitatea de asigurat obligatoriu prin efectele contractului individual de munca (ca urmare a reintegrarii la angajator) potrivit art. 19 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru care a primit drepturi salariale si de beneficiar al indemnizatiei de somaj primite in baza prevederilor art. 16 lit.a coroborat cu art.5 pct.4 lit.c din Legea nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Parata a administrat proba cu inscrisuri .
Prin sentinta tribunalul a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocat de parata, iar pe fond a respins cererea formulata de reclamant.
Pronuntandu-se asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, instanta de fond a respins-o ca neintemeiata, avand in vedere faptul ca in prezenta cauza s-a solicitat suspendarea executarii silite pe calea ordonantei presedintiale in temeiul art. 581 din Codul de procedura civila ca urmare a notificarii nr. 30234/27.12.2010 emisa de parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in timp ce in dosarul nr. 3661/120/2010 invocat de parata ca avand acelasi obiect, parti si cauza s-a solicitat suspendarea executarii in temeiul prevederilor O.G. nr.92/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce presupune o alta cauza juridica iar in dosarul nr. 4690/120/2010 s-a solicitat pe cale de ordonanta presedintiala suspendarea executarii silite a unor decizii(nr.5183/23.06.2010 si 14156/15.06.2010) emise de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita pana la solutionarea in mod irevocabil a dosarelor 3661/120/2010 si respectiv 2803/120/2010 aflate pe rolul Tribunalului Dambovita si care au ca obiect anularea deciziilor mentionate, iar nu a notificarii 30234/27.12.2010 ce face obiectul cauzei de fata.
In ce priveste autoritatea de lucru judecat invocata fata de dosarul nr. 2803/120/2010 s-a retinut ca obiectul actiunii il constituie contestarea raspunsului nr. 14156/15.06.2010 al paratei, nefiind indeplinite cumulativ cerintele art.1201 cod civil.
Pe fondul cauzei tribunalul a retinut ca nu s-au facut dovezi cu privire la punerea in executare silita a deciziei nr. 5183/23.06.2010, decizie contestata in dosarul nr. 2803/120/2010, aflat in recurs la Curtea de Apel Ploiesti astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 581 din Codul de procedura civila.
Pe de alta parte, potrivit art. 172 alin. 2 din Codul de procedura fiscala ``dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile``.
Impotriva sentintei, in termen legal a formulat recurs reclamantul criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Reiterand sustinerile din cererea de ordonanta presedintiala, recurentul-reclamant a sustinut ca prevederile art. 581 Cod procedura civila, privind dreptul si scopul unei ordonante presedintiale, de a preveni o paguba iminenta creata cu prilejul unei executari silite au fost gresit interpretate de instanta de fond care, respingand cererea, i-a incalcat dreptul de acces la justitie garantat de art.21 din Constitutie cata vreme se afla in posesia mai multor notificari emise de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, care l-a somat despre executarea silita iminenta.
Refuzul instantei de fond de a analiza fondul dreptului sub aspectul verificarilor privind aparenta dreptului este gresit deoarece pericolul iminent al unei executari silite a fost dovedit, la fel ca si existenta unor cauze aflate pe rol care privesc fondul dreptului, asa incat se impune admiterea recursului si modificarea sentintei in sensul admiterii cererii de ordonanta presedintiala ale carei cerinte sunt in totalitate indeplinite.
Intimata-parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a formulat intampinare prin care a reiterat exceptia autoritatii de lucru judecat invocata si la instanta de fond si a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Curtea, verificand sentinta recurata in raport de criticile formulate de recurent, de dispozitiile legale incidente in cauza si de mijloacele de proba administrate dar si sub toate aspectele, astfel cum prevede art.3041 cod cod pr.civ.,a constata ca nu este afectata legalitatea si temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:
Sub un prim aspect, Curtea constata ca intimata-parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat prin intampinarea depusa in calea de atac, nu a exercitat recurs, asa incat dezlegarea data de prima instanta acestui mijloc de aparare, nu poata fi supusa controlului judiciar in lipsa unei critici a sentintei formulate in cadrul legal de parata.
Sub un alt aspect, in privinta criticilor aduse hotararii instantei de fond de recurentul-reclamant, Curtea constata ca acestea se refera in esenta la aplicarea gresita a legii, putand fi incadrate in cazul de modificare prevazut de art.304, pct.9 cod pr.civ., chiar daca declaratia de recurs nu indica nici un temei juridic pentru calea de atac exercitata.
Cu sustinerea ca cerintele ordonantei presedintiale sunt indeplinite in cauza, iar instanta de fond a pronuntat o sentinta netemeinica, respingand actiunea, recurentul-reclamant a invocat si incalcarea dreptului sau de acces la justitie si a cerut reformarea solutiei in sensul admiterii in fond a cererii sale.
Critica nu se justifica.
Tribunalul a dat o corecta interpretare textului de lege incident in cauza corespunzator cu situatia de fapt constand in aceea ca actul de executare contestat in cauza de fata il reprezinta notificarea nr.30234 din 27 decembrie 2010 emisa de parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca , depusa in copie la filele 5-6 dosar fond .
Prin intermediul acestei proceduri, reglementate de dispozitiile codului de procedura fiscala, debitorul reclamant D.C. a fost instiintat despre expirarea termenului de plata a obligatiei de plata a sumei de 3460 lei si despre termenul stabilit pentru achitare, 15 ian.2011, pentru evitarea executarii silite intr-una din modalitatile prevazute de actul normativ sus-citat.
Impotriva notificarii debitorul are deschisa calea speciala a contestatiei la executare in conformitate cu art.172 din codul de procedura fiscala, asa cum a fost instiintat expres prin chiar continutul inscrisului emis de parata.
Potrivit acestui text de lege persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.
Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
Titlul executoriu emis impotriva recurentului D. C. este decizia nr.5183 din 23 iunie 2010 depusa in copie la fila 15 dosar de fond .
Asa cum in mod corect a retinut tribunalul, in dosar nu exista nicio dovada ca acesta a fost contestat in termenul si conditiile legii, asa incat cerinta de admisibilitate a ordonantei presedintiale reglementate de art.581 si urm.cod pr.civ. referitoare la vremelnicia masurii, nu este indeplinita.
In egala masura Curtea retine ca, la art. 136 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, legiuitorul a prevazut ca, in cazul in care debitorii nu isi platesc de buna voie obligatiile fiscale, pentru stingerea acestora organele fiscale competente vor proceda la executarea silita, iar, potrivit art. 141 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, "executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod, de catre organele de executare [....]"
Totodata, conform prevederilor art. 141 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, "titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau de catre organul competent [...]".
Prin urmare, executarea silita este o etapa procedurala ulterioara stabilirii obligatiilor fiscale prin actul administrativ fiscal (titlul de creanta fiscala), act administrativ fiscal impotriva caruia debitorul (contribuabilul) poate formula contestatie in temeiul art. 205 din Codul de procedura fiscala.
Mai mult, in temeiul prevederilor art. 215 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, "instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate[...]", ceea ce presupune ca executarea silita nu mai poate avea loc.
Asadar, acest mijloc procedural de contestare a titlului de creanta confera garantii suficiente in sensul efectivitatii dreptului de acces la justitie, inclusiv posibilitatea suspendarii oricarei executari pornite in cadrul acestei proceduri, cu conditia ca debitorul sa-si exercite efectiv dreptul instituit de legiuitor in favoarea sa.
Cu toate acestea in temeiul dispozitiilor art. 126 alin. 2 din Constitutie, legiuitorul are deplina si exclusiva competenta de reglementare prin lege norme de procedura speciale, cu conditia ca acestea sa nu fie contrare dispozitiilor art. 21 din legea fundamentala.
Cata vreme, anterior executarii silite, debitorul unei obligatii fiscale are la indemana cai legale pentru a se stabili cu claritate atat suma datorata, cat si termenul de plata precum si posibilitatea de a cere si obtine, la instanta competenta, suspendarea executarii actului administrativ fiscal, beneficiind astfel de suficiente garantii privind accesul liber la justitie, o solicitare similara facuta pe calea dreptului comun, in cadrul procesual al dispozitiilor art.581 cod pr.civ. nu poate fi acceptata, asa incat in mod legal si temeinic, instanta de fond a respins cererea de ordonanta presedintiala a reclamantului.
Pronuntata de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizie nr. 675 din data 23.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Ploiesti    Executare silita    Drept comun    Exceptia autoritatii de lucru judecat    Asigurat    Asigurator    Contract individual de munca    Legea 76/2002    Drepturi salariale    Indemnizatie de somaj    Ordonanta presedintiala    Drept de acces la justitie    Titlu executoriu    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca    OG 92/2003    Tribunalul Dambovita
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Repararea pagubei materiale produsa angajatorului din vina si in legatura cu munca salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 359 din data de 19 iunie 2020

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului ´┐Ż masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu