din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1339 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere de chemare in garantie a asiguratorului

Cerere de chemare in garantie a asiguratorului

  Publicat: 12 Oct 2012       10320 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1.) � Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 283/200/2008 din 21.01.2008, reclamanta SC ,,T. E.� SRL Gheraseni, judetul Buzau a chemat in judecata pe parata SC ,,V. I.� SRL Gh. Lazar, judetul Ialomita, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 51.500 lei, cu titlu de despagubiri .

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

2.) -Intampinarea
Parata a formulat intampinare in temeiul art. 115 -118 din Codul de procedura civila, prin care a solicitat motivat respingerea actiunii ca neintemeiata.
3.) - Cererea de chemare in garantie
In aplicarea prevederilor art. 60 - 63 din Codul de procedura civila, parata a formulat cerere de chemare in garantie a asiguratorului SC Asigurare - Reasigurare Omniasig SA, solicitand ca in cazul in care ar cadea in pretentii aceasta sa fie obligata la plata catre reclamanta a despagubirilor acordate.
4.) - Solutia fondului ( I )
Prin sentinta nr. 4475 din 11.09.2008 pronuntata de Judecatoria Buzau s-au admis in parte atat cererea principala cat si cererea de chemare in garantie, parata fiind obligata sa plateasca reclamantei suma de 31.312 lei reprezentand beneficiu nerealizat si 2.018 lei cheltuieli de judecata, iar chemata in garantie sa plateasca paratei sumele de 31.312 lei si respectiv 2.018 lei datorate reclamantei.
5.) - Recursul ( I )
5.1.) - Prin decizia nr. 333 din 30.04.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau, s-a admis recursul declarat de chemata in garantie SC Oniasig Vienna Insurance Group SA in contradictoriu cu reclamanta SC ,,T. E`` SRL , parata SC ,,V. I.`` SRL si paratii C. I. si P. V. - introdusi in proces, dispunandu-se casarea solutiei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeasi instante.
5.2.) - Hotarand astfel, tribunalul a retinut in esenta ca in raport de inscrisurile noi depuse la dosar in recurs, SC Omniasig Vienna Insurance Group SA nu are calitate procesuala pasiva, asiguratorul la perioada de referinta fiind SC Uniqua Asigurari SA - Sucursala Ploiesti ( sens in care s-a evocat polita de asigurare obligatorie de raspundere auto depusa la fila 32 dosar recurs).
6.) - Solutia fondului ( II )
6.1.) - Cauza s-a reinregistrat la Judecatoria Buzau sub nr. 8786/200/2010 din 21.06.2010, iar prin incheierea din 05.09.2011 s-a dispus suspendarea judecarii actiunii in temeiul art. 1551 alin. 1 din Codul de procedura civila.
6.2.) - Hotarand astfel, instanta a retinut neindeplinirea obligatiei pusa in vedere reclamantei la termenul anterior din 30.05.2011 de a indica in ce calitate solicita introducerea in cauza a SC Uniqua Asigurari SA Bucuresti si in baza carui temei de drept, impiedicand prin consecinta desfasurarea normala a procesului.
7.) - Recursul ( II )
Impotriva incheierii a declarat recurs reclamanta, invocand gresita suspendare a judecarii cauzei, in conditiile in care introducerea in proces a SC Uniqua Asigurari SA Bucuresti, in calitate de asigurator al finantatorului SC Afin Romania SA, a fost dispusa prin decizia nr. 333 din 30.04.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 1320/200/2009.
8.) - Solutia tribunalului ( II )
8.1.) - Examinand incheierea atacata in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum si din oficiu conform art. 3041 din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este intemeiat.
8.2.) - De necontestat, potrivit art. 1551 alin. 1, instanta poate suspenda judecata cand constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii reclamante, prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii.
8.3.) - In cauza dedusa judecatii, introducerea in proces a SC Uniqua Asigurare SA , in calitate de asigurator al finantatorului SC Afin Romania Sa, a fost dispusa, insa, de Tribunalul Buzau prin decizia nr. 333 din 30.04.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul nr. 1320/200/2009, prin care s-a casat solutia primei instante de fond si s-a trimis cauza spre rejudecare, avandu-se in vedere polita de asigurare valabila la perioada de referinta emisa de aceasta societate .
8.4.)- In contextul expus si in raport de prevederile art. 315 din Codul de procedura civila, se impunea ca noua instanta a fondului sa introduca in proces asiguratorul SC Uniqua Asigurari SA Bucuresti, inca de la primul termen de judecata din 18.10.201, reclamantei nerevenindu-i nicio obligatie astfel cum s-a stabilit la termenul din 30.05.2011.
8.5.) - Pentru considerentele ce preced, in temeiul art. 312 alin. 5 din Codul de procedura civila, s-a admis recursul ca intemeiat si s-a casat incheierea atacata, dispunandu-se trimiterea cauzei aceleiasi instante pentru continuarea judecatii procesului.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.60 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Asigurator    Asigurat    Despagubiri    Judecatoria Buzau    Calitate procesual pasiva    Polita de asigurare obligatorie de raspundere auto
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache � Law Office

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu