din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4482 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Insolventa. Prelungire termene stabilite prin sentinta comerciala

Insolventa. Prelungire termene stabilite prin sentinta comerciala

  Publicat: 15 Nov 2012       3697 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin Incheierea de sedinta pronuntata la 14.12.2011, in dosarul nr. 48113/3/2010, de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, s-a dispus, in baza art. 62 alin.2 din Legea nr. 85/2006, prelungirea termenelor stabilite prin sentinta comerciala nr. 2010/16.03.2011, respectiv: b) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului - 13.01.2012; c) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante - 27.01.2012; d) termenul de definitivare a tabelului creantelor - 10.02.2012.

Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;


In cuprinsul aceleiasi incheieri, intre altele, judecatorul sindic a constatat ca ramasa fara obiect cererea creditoarei BRD GSG SA de convocare a adunarii creditorilor in vederea solutionarii contestatiei la procesul-verbal al comitetului creditorilor din data de 18.10.2011, cu motivarea ca la acelasi termen se solutioneaza contestatia impotriva procesului verbal al adunarii creditorilor din 18.10.2011.


II. Impotriva acestei incheieri de sedinta, in termen legal, a formulat recurs creditoarea BRD - GSG S.A., solicitand modificarea in parte a hotararii atacate, in sensul majorarii termenelor stabilite prin sentinta comerciala nr. 2010/16.03.2011 cu 30, 15, respectiv 15 zile, calculate de la datele stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei, precum si de a se constata ca, cererea creditoarei BRD, adresata administratorului judiciar, pentru convocarea adunarii creditorilor in vederea solutionarii contestatiei impotriva hotararii comitetului creditorilor din data de 18.10.2011, nu era ramasa fara obiect .


In motivarea recursului, in ceea ce priveste dispozitia judecatorului sindic de majorare a termenelor prevazute de art. 62 alin.1 lit. b), c) si d) din Legea nr.85/2006, creditoarea BRD a aratat ca solutia instantei prin care termenele au fost prelungite cu aproape 8 luni este nelegala, fiind adoptata in scopul protejarii intereselor altor creditori care au stat in pasivitate si nu au formulat cererea de inscriere la masa credala inauntrul termenului fixat prin sentinta de deschidere a procedurii.


In ceea ce priveste aprecierea instantei ca a ramas fara obiect solicitarea creditoarei de convocare a adunarii creditorilor in vederea solutionarii contestatiei impotriva hotararii comitetului creditorilor din data de 18.10.2011, recurenta a aratat ca a formulat o contestatie impotriva hotararii comitetului creditorilor, iar nu impotriva unei hotarari a adunarii creditorilor, iar potrivit art. 17 alin.6 din Legea nr. 85/2006, competenta de solutionare a acestei contestatii revenea adunarii creditorilor si nu judecatorului sindic .


III. La data de 24.04.2012, intimata-debitoare S.C. M I S.R.L., prin administrator judiciar D I S.P.R.L., a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca neintemeiat.


In ceea ce priveste motivul de recurs referitor la majorarea termenelor prevazute de art. 62 alin.1 lit. b), c) si d) din Legea nr.85/2006, intimata a aratat ca, la fiecare termen de judecata in procesul de insolventa, creditoarea BRD a formulat diferite cereri si contestatii, ingreunand inaintarea in procedura . Intrucat s-au formulat contestatii impotriva tabelului preliminar, termenul de intocmire a tabelului definitiv a trebuit amanat pana dupa solutionarea contestatiilor, conform art. 74 alin.1 din Legea nr. 85/2006.


In ceea ce priveste motivul de recurs referitor la ramanerea fara obiect a solicitarii de convocare a adunarii creditorilor, intimata a sustinut ca era de competenta judecatorului sindic sa solutioneze contestatia la procesul-verbal din 18.10.2011.


IV. Verificand hotararea atacata in raport de actele dosarului si de motivele invocate de recurenta, Curtea apreciaza recursul intemeiat, insa in limitele si pentru urmatoarele considerente:


1. Prin Sentinta comerciala nr. 2010/16.03.2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala a deschis procedura generala a insolventei impotriva debitoarei S.C. M I S.R.L.; prin aceeasi sentinta, a stabilit termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor la data de 29.04.2011, termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar la data de 19.05.2011 si termenul pentru definitivarea tabelului creantelor la data de 03.06.2011.


In cuprinsul raportului de activitate nr. 1, intocmit pentru termenul din 22.06.2011, administratorul judiciar desemnat a solicitat prelungirea termenelor stabilite pentru admiterea si verificarea creantelor, precum si pentru intocmirea, afisarea si publicarea tabelului definitiv, conform art. 62 alin.2 din Legea nr. 85/2006.


Prin incheierea atacata, judecatorul-sindic a fixat termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului la 13.01.2012; termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 27.01.2012; termenul de definitivare a tabelului creantelor la 10.02.2012.


Termenele astfel stabilite incalca insa prevederile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, potrivit carora, judecatorul-sindic poate hotari "o majorare a termenelor prevazute la alin. 1 lit. b), c) si d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile". Aceasta inseamna ca majorarea termenelor-limita se poate face doar prin raportare la datele fixate prin sentinta de deschidere a procedurii si in continuarea acestora.


Interpretarea intimatilor nu poate fi primita intrucat majorarea termenelor limita prin raportare la momentul pronuntarii incheierii de admitere a cererii administratorului judiciar echivaleaza cu stabilirea unor noi termene, cele fixate prin sentinta de deschidere a procedurii fiind deja implinite. Judecatorul-sindic a procedat in mod nelegal la majorarea termenelor-limita prin raportare la data pronuntarii incheierii, fara a respecta continuitatea termenelor fixate prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru ca respectarea unei asemenea continuitati ar insemna in speta majorarea termenelor cu peste 8 luni.


In consecinta, in temeiul art. 312 alin.1-3 si art. 304 pct.9 C.pr.civ., Curtea a admis recursul, a modificat in parte incheierea atacata, in sensul ca a majorat termenele stabilite prin Sentinta comerciala nr. 2010/16.03.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in dosarul nr. 48113/3/2010, dupa cum urmeaza:


- termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului - 29.05.2011;


- termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante - 03.06.2011;


- termenul de definitivare a tabelului creantelor - 18.06.2011.


2. In ceea ce priveste motivul de recurs referitor la ramanerea fara obiect a solicitarii de convocare a adunarii creditorilor in vederea solutionarii contestatiei impotriva hotararii comitetului creditorilor din data de 18.10.2011, la termenul din data de 21.05.2012 aparatorul recurentei a precizat ca nu mai sustine aceasta critica.


De altfel, Curtea constata ca motivul de recurs era nefondat, intrucat prin Sentinta civila nr. 9893/21.12.2011, in baza art. 17 alin.6 din Legea nr. 85/2006, a fost respinsa ca tardiv formulata contestatia creditoarei BRD GSG SA impotriva procesului-verbal al comitetului creditorilor din data de 18.10.2011.


Prin precizarile formulate la 11.05.2012, recurenta a recunoscut ca nu a formulat recurs impotriva Sentintei civile 9893/21.12.2011, aceasta ramanand irevocabila.


Or, ramanerea fara obiect a solicitarii de convocare a adunarii creditorilor in vederea solutionarii contestatiei anterior mentionate s-a intemeiat pe faptul ca judecatorul sindic a solutionat aceasta contestatie.


Celelalte dispozitii ale incheierii atacate, neformand obiect al criticii in recurs, au fost mentinute.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1276 din data 21.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 85/2006    Creditor    Debitor    Faliment    Insolventa    Tribunalul Bucuresti    Tabel definitiv al creantelor    Administrator judiciar    Cerere de admitere a creantelor asupra averii debitorului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale ´┐Ż intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu