din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1686 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Respingere cerere de conexare. Rezolutiunea contractului de intretinere

Respingere cerere de conexare. Rezolutiunea contractului de intretinere

  Publicat: 16 Nov 2012       4275 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea formulata la data de 7.12.2006 pe rolul Tribunalului Bucuresti sectia a III a civila si inregistrata sub nr. 41990/3/2006 revizuentul I.I.E. a solicitat, in contradictoriu cu intimatele I.T.F. si S.F. revizuirea deciziei civile nr. 437A/6.07.2004 in temeiul dispozitiilor art. 322 pct. 5 C. pr. civ.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


In sustinerea cererii de revizuire, se invoca faptul ca sentinta civila nr.6686/8.10.2002 pronuntata de Judecatoria sectorului 4, ce a stat la baza pronuntarii deciziei atacate cu revizuire si in baza careia terenul situat in comuna C., a fost scos din masa partajabila, a fost desfiintata, astfel ca terenul urmeaza a fi reintrodus in masa partajabila.


Prin incheierea din data de 17.06.2010 Tribunalul Bucuresti sectia a III a civila, a respins cererea de conexare a dosarului nr. 2056/4/2009 la prezentul dosar ca neintemeiata. In baza dispozitiilor art. 244 pct. 1 C. pr. civ. a suspendat judecata cauzei privind pe revizuentul I.I.E. impotriva deciziei civile nr. 437A/6.07.2004 in contradictoriu cu intimatele I.T.F. si S.F. pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 19475/4/2009 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti.


Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca, motivul de revizuire pe care se intemeiaza prezenta cale extraordinara cale de atac, este reprezentat de desfiintarea ulterioara a sentintei civile 6686/8.10.2002 ca urmare a pronuntarii deciziei nr. 1988/2006 prin care s-a admis recursul. Tribunalul a constatat ca, prin actiunea aflata pe rolul Judecatoriei sectorului 4, se solicita anularea contractului de donatie autentificat sub nr. 2030/1997 ce priveste imobilul situat in comuna C.. In masura in care, prin insasi decizia a carei revizuire se solicita, s-a analizat componenta masei partajabile sub aspectul acestui imobil, tribunalul va constata indeplinite cerintele art. 244 pct. 1 C.pr.civ., apreciind ca, constatarea nulitatii acestui contract, ar putea avea o inraurire asupra solutionarii prezentei cauze .


Impotriva acestei incheieri a declarat recurs revizuentul I.I.E., solicitand modificarea partiala a acestei incheieri, cu consecinta respingerii cererii de suspendare.


Tribunalul Bucuresti a apreciat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 244 pct. 1 C. pr.civ deoarece prin actiunea aflata pe rolul Judecatoriei sectorului 4, nr. 19475/4/2009 se solicita rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr. 2030/1997, iar motivul de revizuire este reprezentat tocmai de desfiintarea ulterioara a sentintei 6686/2002.


Manierea de solutionare a chestiunii supusa judecatii, constituie o incalcare a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 C. pr. civ. care nu instituie o obligatie a instantei, ci doar o formula de a dispune suspendarea unei judecati si care trebuie justificata pe motive temeinice, instanta fiind chemata sa cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui un pretext pentru tergiversarea judecatii.


Existenta unei alte judecati, in care este pus in discutie un drept pe care se intemeiaza cererea din procesul a carui suspendare se cere, nu este suficienta, fiind necesar ca dezlegarea pricinii sa atarne de existenta sau neexistenta dreptului, care face obiectul unei alte judecati, conditie care nu este indeplinita in speta.


In dosarul de fata, se judeca cererea de revizuire, care este o cale extraordinara, de retractare, care vizeaza hotarari prin care s-a rezolvat fondul pretentiei deduse judecatii, avand drept scop indreptarea erorilor savarsite in legatura cu starea de fapt stabilita in hotararea definitiva.


Chiar daca solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in judecata, dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea cererii de revizuire si la faptele pe care se intemeiaza, conform art. 326 alin. 3 C. pr. civ.


Intrucat cererea de revizuire este intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5, in situatia admiterii cererii, reluarea judecatii urmeaza a se face in limitele in care a fost initial investita instanta, neputand fi avuta in vedere o stare de fapt intervenita ulterior judecatii finalizata prin decizia 437/2004.


Sentinta civila nr. 4828/27.06.2011 nu este de natura sa influenteze hotararea din dosarul nr. 41990/3/2006, avand in vedere ca nu a reprezentat material probator la pronuntarea deciziei a carei revizuire se cere. Doar in ipoteza in care decizia 473/2004 s-ar fi intemeiat pe sentinta 4828/2011 si aceasta din urma decizie ar fi fost modificata sau desfiintata, ori cererea ce face obiectul dosarului nr. 19475/4/2009 ar fi fost introdusa inainte de solutionarea definitiva a litigiului din dosarul nr. 2585/3/2003, s-ar fi putut spune ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 244 pct. 1 C. pr. civ.


Ori, in situatia in care cererea in dosarul nr. 19475/4/2009 a fost introdusa la data de 2.12.2009, iar componenta masei partajabile sub aspectul imobilului din C. s-a facut la 6.07.2004, intemeindu-se pe sentinta 6686/2002, desfiintarea sau modificarea sentintei 4828/2011 nu poate avea nici o influenta asupra solutionarii revizuirii.


In drept au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ.


Examinand recursul prin prisma criticilor formulate, curtea constata ca este fondat pentru urmatoarele considerente.


Potrivit art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila, instanta poate suspenda judecata cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.


Asadar, trebuie sa existe o judecata pe rolul unei instante, avand ca obiect un drept litigios, iar solutia ce se va pronunta sa atarne, in totul sau in parte, sub aspectul existentei sau inexistentei dreptului, de solutia ce se va pronunta in acea cauza.


Expresia "poate suspenda judecata" nu inseamna ca instanta dispune aceasta masura oricand si oricum, ci numai daca sunt indeplinite cerintele legale analizate mai sus, motivarea intreruperii cursului judecatii fiind obligatorie, conform art. 261 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedura civila.


Pe de alta parte, curtea constata ca dosarul 41990/3/2006 are ca obiect revizuirea deciziei civile nr. 437A/6.07.2004 in temeiul dispozitiilor art. 322 pct. 5 teza a II a C. pr. civ, respectiv faptul ca, dupa darea hotararii, s-a desfiintat sau modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere.


Fiind o cale extraordinara de atac, de retractare, instanta investita cu solutionarea cererii de revizuire este pusa in situatia de a verifica exclusiv conditiile de admisibilitate ale cererii de revizuire, respectiv daca hotararea atacata este cel putin definitiva, daca s-a cercetat fondul cauzei si daca criticile formulate se incadreaza in motivele limitativ prevazute de art. 322 Cod de procedura civila.


Formularea unei alte actiuni, respectiv cea invocata de tribunal, ce face obiectul dosarului nr. 19475/4/2009 pe rolul Judecatoriei sectorului 4, ce ar putea influenta modalitatea de solutionare a partajului, nu prezinta relevanta in solutionarea litigiului de fata, cand instanta de revizuire este indreptatita sa analizeze exclusiv conditiile de admisibilitate a acestei cai extraordinare de atac. Intrucat, verificand aceste aspecte, instanta trebuie sa se pronunte exclusiv pe revizuire, solutionarea actiunii ce face obiectul dosarului nr. 19475/4/2009 influentand eventual solutionarea pe fond a partajului si nu revizuirea, curtea constata ca dezlegarea pricinii nu atarna de solutionarea dosarului prin care s-a solicitat nulitatea contractului, nefiind indeplinite prevederile art. 244 pct. 1 C. pr. civ.


Pentru aceste considerente in baza art. 312 C.pr.civ curtea admite recursul, caseaza incheierea recurata si trimite cauza aceleiasi instante pentru continuarea judecatii.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1006 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti    Contract de intretinere    Masa partajabila    Cerere de conexare    Contract de donatie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati