din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1218 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suspendarea procedurii de licitatie pentru vanzarea pachetului de actiuni detinut de Statul Roman

Suspendarea procedurii de licitatie pentru vanzarea pachetului de actiuni detinut de Statul Roman

  Publicat: 20 Nov 2012       2686 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Prin cererea, formulata sub nr.58251/3/2010, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta S.C. L.2000 S.R.L. a chemat in judecata parata AVAS, solicitand suspendarea procedurii de licitatie pentru vanzarea pachetului de actiuni detinut de statul roman la SC A. 2000 S.A.

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Confirmare intr-o anumita functie
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.


In motivarea cererii s-a aratat intre SC L. 2000 SRL, in calitate de cumparatoare, si SC A. 2000 SA, societate cu capital integral de stat, in calitate de vanzatoare, s-a incheiat un contract de vanzare cumparare avand ca obiect un spatiul comercial.


Parata AVAS Bucuresti este actionar unic la SC A 2000 SA, societate care si-a asumat fata de societatea reclamanta obligatia de a obtine de la ministerul de resort certificatul de atestare al dreptului de proprietate asupra terenului pe care este amplasat spatiul comercial s este singurul indrituit sa determine SC A 2000 SA sa dobandeasca toate actele necesare intabularii dreptului de proprietatea asupra constructiei si sa obtina pentru reclamanta dreptul de proprietate asupra terenului in scopul asigurarii indeplinirii obligatiilor de a facilita accesul IMM-urilor la aceste achizitii reglementate de Legea nr. 346/2004.


Reclamanta se considera prejudiciata intrucat prin schimbarea actionariatului nu mai poate beneficia de facilitatile prevazute de Legea nr.133/1999 si ulterior de Legea nr.346/2004 si, in consecinta, nu mai poate cere executarea obligatiilor ce-i revin SC A 2000 SA potrivit acestor legi, prin aceasta producandu-se o frauda la lege.


In drept au fost invocate dispozitiile art.581 Cod civil, Legea nr.137/2002, legea nr.133/1999, Legea nr.346/2004. art.1 CEDO.


Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, aratand ca prevederile Legii nr.346/2004 nu dispun asupra interdictiei institutiei publice implicate de a instraina pachetul de actiuni pana la solutionarea irevocabila a cauzelor incidente.


Prin sentinta comerciala nr.13230/17.12.2010, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea, ca neintemeiata.


Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca nu sunt intrunite cerintele urgentei si a neprejudecarii fondului fata de lipsa probarii calitatii de IMM a reclamantei si in raport de necesitatea clarificarii pe fond a situatiei litigioase prin verificarea imprejurarilor invocate in sustinerea unei fraude la lege, in contextul in care in favoarea AVAS opereaza prezumtia bunei credinte si a legalitatii desfasurarii licitatiei.


Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta, invocand motive de nelegalitate si netemeinicie, o gresita apreciere a probelor si a actului dedus judecatii.


In motivare s-a subliniat ca la pronuntarea hotararii nu s-a avut in vedere faptul ca prin proiectul de contract de vanzare de actiuni aflat in dosarul de prezentare in sarcina potentialului cumparator nu s-au prevazut obligatii privitoare la vanzarea concomitenta a spatiilor mentionate si nici sanctiuni pentru nerespectarea acestei obligatii, astfel incat SC A. 2000 SA sa garanteze proprietatea recurentei. Critica recurenta si lipsuri din acelasi dosar de prezentare cu privire la imobilele promise, a intabularii dreptului de proprietate asupra constructiei, ori clauze privind obligatia de a determina societatea sa vanda terenurile catre o anumita socitate comerciala.


S-a reclamat ca instanta nu a avut in vedere ca exista si riscul pierderii constructiei de catre reclamanta, dar si faptul ca in situatia in care capitalul societatii este integral sau majoritar privat, SC L 2000 SRL nu mai poate opune calitatea de IMM in realizarea drepturilor actuale asupra constructiei si a drepturilor nevalorificate asupra terenurilor. A evidentiat recurenta calitatea sa de IMM care nu poate fi opusa unui actionar majoritar privat in valorificarea drepturilor conferite de Legea nr.346/2004.


Prin intampinarea, formulata la 05.05.2011, parata AVAS a solicitat respingerea recursului ca nefondat.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .


Examinand materialul probator administrat, Curtea apreciaza recursul neintemeiat pentru urmatoarele considerente:


Curtea a retinut ca reclamanta a invocat calitatea sa de IMM in intelesul dispozitiilor Legii nr.346/2004, dar si de cumparator in cadrul contractului de vanzare cumparare in baza caruia societatea supusa privatizarii i-a transmis dreptul de proprietate asupra unui spatiu . Ca si chestiune preliminara, Curtea a remarcat imprejurarea potrivit careia instanta fondului a pus in vedere reclamantei certificarea tuturor inscrisurilor administrate ca si probatoriu la solutionarea pe fond a cererii, inclusiv a contractului de vanzare anterior amintit, dar reclamanta nu s-a conformat dispozitiei instantei, astfel incat aceasta nu a luat in seama de inscrisurile necertificate. Intrucat partea a inteles sa administreze, ca si probatoriu in recurs, si contractul de vanzare cumparare, Curtea a procedat la analiza indeplinirii cerintelor prev. de art.581 Cod procedura civila si din perspectiva aspectelor invocate cu referire la acest act. A observat instanta ca prejudiciul reclamat de catre SC L. nu indeplineste conditiile cuprinse in norma legala anterior amintita, lipsind atat urgenta, cat si aparenta de drept in favoarea reclamantei. Astfel, asa cum rezulta din contractului de vanzare cumparare, calitatea de vanzator a apartinut SC A. 2000 SA; considera instanta ca, independent de structura actionariatului acestei societati, fie el privat ori de stat, vanzatorul este tinut sa raspunda, fata de cumparator, pentru evictiune si sa garanteze dreptul de proprietate asupra constructiei instrainate. In opinia Curtii, vanzarea in anul 2011 a actiunilor detinute de AVAS la SC A. 2000 SA nu poate afecta obligatiile nascute in sarcina acestei societati in baza unui contract incheiat in anul 2000, deoarece nu intimata parata este parte in conventia amintita. Tot astfel, Curtea a remarcat imprejurarea potrivit careia garantiile si pretentiile reclamate de SC L. 2000 SRL legate de vanzarea cotei indivize de teren aferenta activului imobil au la baza prevederile art.8 din contract . Prin urmare, si cu referire la aceste pretentii Curtea a constatat ca ele sunt susceptibile a fi valorificate tot in contradictoriu cu SC A. SA, iar nu cu actualul actionar al acestei societati, intimata AVAS.


Cu privire la invocarea calitatii de IMM a recurentei, cu referire la care nu au fost administrate probe in cursul judecatii de fond, Curtea a constatat ca in mod corect Tribunalul a apreciat ca se impunea dovedirea sa la momentul formularii cererii. Aceasta concluzie se bazeaza pe imprejurarea ca reclamanta a solicitat instantei sa aiba in vedere ca partea nu va putea opune calitatea de IMM unui viitor proprietar al actiunilor SC A; or, faptul ca SC L 2000 SRL indeplinea aceasta calitate in anul 2000, la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare asupra spatiului comercial, nu determina in mod nemijlocit concluzia potrivit careia partea indeplineste aceasta calitate si in prezent, in conditiile Legii nr.346/2004. Pe de alta parte, raportat la sustinerile facute cu prilejul dezbaterilor asupra recursului de catre SC L, instanta a observat ca art.8 din contract nu face referire la obligatia vanzarii cotei indivize de teren in conditiile Legii nr.133/1999, in vigoare la acea data, ci doar la obligatia de vanzare la pretul pietei, stabilit pe baza de evaluare. Din aceasta perspectiva, nu sunt justificate sustinerile recurentei potrivit carora intimata AVAS trebuie sa tina seama la vanzarea actiunilor detinute la SC A de garantarea aplicarii de catre cumparator a dispozitiilor Legii nr.346/2004. Cu atat mai mult, Curtea nu a putut primi argumentul recurentei in sensul ca proiectul contractului de vanzare cumparare actiuni ar trebui sa cuprinda o clauza prin care cumparatorului sa i se impuna obligatia de a determina SC A sa vanda terenuri catre o alta societate comerciala, straina de cauza si de contractul incheiat in anul 2000. In concluzie, nici din aceasta perspectiva nu era indeplinita urgenta masurii cerute a fi aplicata de instanta si nici aparente de drept in favoarea reclamantei, din probele administrate in recurs nefiind relevat prejudiciul pe care partea l-ar putea incerca in urma modificarii componentei actionariatului.


In ceea ce priveste lipsa garantiilor legate de obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si de evaluarea acestora, cu consecinte asupra conditiilor de majorare a capitalului social, Curtea a observat ca recurenta nu are in vedere dispozitiile art.12 din Legea nr.137/2002, care reglementeaza punctual aceasta situatie. Independent de vanzarea pachetului de actiuni detinut de AVAS, de calitatea de actionar al acestei autoritati la momentul obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, SC A 2000 SA era obligata sa respecte normele legale si conventionale, iar nu intimata parata.


Pe cale de consecinta, Curtea a constatat ca cererea reclamantei a fost in mod temeinic si legal apreciata ca neintemeiata, iar argumentele aduse in sustinerea acesteia, dar si a cererii de recurs, nu justificau luarea unei masuri de natura a ingradi exercitarea prerogativelor dreptului de dispozitie a intimatei parate AVAS asupra pachetului de actiuni SC A 2000 SA si, in baza art.312 alin.1 din Codul de procedura civila, a respins recursul, ca nefondat.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.947 din data 26.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Bucuresti    AVAS    Cumparator    Drept de dispozitie    Societate cu capital integral de stat    Vanzatoare    Contract de vanzare-cumparare    Legea 137/2002    Legea 133/1999    Evictiune    Actionar unic    Drept de proprietate    Legea 346/2004    CEDO
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati