din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2438 de useri online



Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Actiune in anulare hotarare arbitrala. Temei juridic

Actiune in anulare hotarare arbitrala. Temei juridic

  Publicat: 07 Jan 2013       4127 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Intr-adevar, Tribunalul arbitral a constatat, prin Hotararea din data de 14.12.2011, atat rezilierea Contractului din data de 15.05.2009, cat si a Actului aditional din 16.02.2010, desi prin cererea de arbitrare s-a solicitat numai rezilierea contractului.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este actul juridic incheiat intre angajator si persoana incadrata
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Stipulatie in cuprinsul unui contract, prin care partile convin ca in cazul in care, intre ele s-ar ivi litigii in legatura cu contractul incheiat sa le supuna pentru rezolvare unor arbitrii alesi
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)

Cu toate acestea, instanta constata ca prin actul aditional sus-mentionat s-a modificat termenul de predare si cuantumul tarifului aplicabil aferente fazei 5, faza asupra carei executari partile se afla in litigiu.
Prin urmare, intrucat acest act aditional reprezinta o anexa la contractul de proiectare si are in vedere tocmai executarea fazei 5 aflata in litigiu, constatarea rezilierii si a acestui act aditional nu poate fi calificata drept ipoteza extra petita avuta in vedere de legiuitor, prin art.364 alin.1 lit.f) Cod procedura civila.
Referitor la asa-zisa omisiune a tribunalului arbitral de a se pronunta asupra unui capat de cerere(minus petita), instanta a constatat ca in fapt, constatarea rezilierii s-a facut in baza stabilirii in prealabil a culpei exclusive a paratei-petente in neexecutarea obligatiilor contractuale, asa cum au fost dezvoltate in considerentele hotararii atacate.
Pe de alta parte, rezilierea unui contract reprezinta o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului, constand in incetarea efectelor contractului numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii, astfel ca nu se impunea referirea la o data concreta la care sa se raporteze aceasta masura .
Prin urmare, criticile cuprinse la pct.III din cererea arbitrala apar ca neintemeiate.
Pentru aceste motive, instanta a respins actiunea in anulare formulata impotriva Hotararii din data de 14.12.2011 a Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie Valcea.


La data de 09.02.2012 petenta SC AP SRL, cu sediul in Rm.Valcea a formulat actiune in anulare a Hotararii nr.xx/14.12.2011 a Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie Valcea, in temeiul dispozitiilor art.364 alin.1) lit.f) si i) Cod procedura civila.
In motivare se arata ca petenta a fost chemata in judecata de catre intimata SC S SRL, pentru reziliere contract de proiectare nr.aa/15.05.2009 ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor petentei, incepand cu data de 20.04.2010.
Cererea a fost completata printr-un capat de cerere prin care s-a solicitat plata sumei de 71.441 lei, reprezentand plati facute in avans pentru lucrari ce nu i-au fost predate.
S-a pretins ca petenta si-ar fi incalcat obligatia de predare la termen a subfazelor 1 si 2 din Faza de proiectare nr.5, pentru ca nu exista procese-verbale de predare-primire su nu s-au emis facturi decat pentru primele doua subfaze.
Petenta mentioneaza ca, la randul sau, a formulat cerere reconventionala pentru obligarea intimatei la plata sumei de 239.123,57 lei ce reprezinta jumatate din valoarea subfazei nr.2 pentru care s-a emis factura fiscala yyy/20.04.2010 si contravaloarea subfazelor 3 si 4, precum si contravaloarea penalitatilor rezultate din neonorarea la termen a platilor aferente facturii.
Tribunalul arbitral a admis cererea principala, a constatat reziliat contractul si actul aditional la contract, respingand cererea reconventionala si cererea de completare a reclamantei.
Hotararea este criticata, pentru urmatoarele aspecte:
In primul rand, se critica respingerea exceptiei inadmisibilitatii cererii, potrivit dispozitiilor art.7201 Cod procedura civila , reclamanta nefacand dovada indeplinirii procedurii prealabile, intrucat niciuna dintre notificari nu indeplineste conditiile legii.
In aceste conditii, se arata ca sunt incidente prevederile art.364 alin.1 lit.i) Cod procedura civila .
Cu privire la petitul cererii, petenta arata ca acesta este inadmisibil, atata timp cat nu s-a facut dovada indeplinirii conditiilor art.16.2 din contract referitoare la notificarea prealabila cu 10 zile inaintea incetarii contractului.
In plus, se mentioneaza ca tribunalul arbitral a omis sa se pronunte pe cererea reclamantei referitoare la constatarea rezilierii din culpa exclusiva a petentei si incepand cu data de 20.04.2010, constatand in schimb si rezilierea a actului aditional din data de 16.02.2010, fara a se fi cerut prin cerere .
Prin urmare, se invoca incidenta dispozitiilor art.364 lit.f) Cod procedura civila.
Cu privire la respingerea cererii reconventionale, se subliniaza faptul ca s-a retinut corect faptul ca reclamanta a primit documentatia aferenta subfazelor 1 si 2, achitand numai contravaloarea subfazei 1 si jumatate din subfaza 2, aspect recunoscut de martora OM si dovedit cu registrul de corespondenta.
Se mentioneaza si raportul de expertiza potrivit caruia parata ar fi emis facturile fiscale pentru intreaga faza 5, din care reclamanta a recunoscut numai facturile fiscale aferente subfazelor 1 si 2, facturi inregistrate in contabilitatea reclamantei care a solicitat TVA-ul corespunzator celor doua plati.
Fata de aceste imprejurari, petenta considera ca tribunalul arbitral ar fi incalcat dispozitiile imperative ale indivizibilitatii platii prevazute de art.1101 Cod civil, intrucat nu ne aflam in niciuna dintre exceptiile in care debitorul poate face o plata partiala.
Pentru aceste considerente se solicita admiterea actiunii in anulare.
Prin intampinare, intimata arata urmatoarele:
Cu privire la procedura concilierii prealabile, intimata mentioneaza ca aceasta este obligatorie numai in procesele si cererile in materie comerciala solutionate de catre instantele de judecata, procedura judecatoreasca si cea arbitrala fiind distincte.
Procedura concilierii directe, in cazul cererii de arbitrare ar fi fost obligatorie, daca, potrivit dispozitiilor art.341 alin.2) Cod procedura civila, partile ar fi stabilit astfel in conventia arbitrala, ceea ce, in speta, nu este cazul .
Referitor la inadmisibilitatea cererii reclamantei, intimata arata ca probele administrate in cauza au demonstrat ca reclamanta se face culpabila de neindeplinirea obligatiei contractuale de intocmire a proceselor-verbale de predare-primire semnate de petenta, in calitate de beneficiar, aceasta fiind singura premisa a emiterii legale a facturilor fiscale.
Prin urmare, se arata ca aceste sustineri sunt neintemeiate, iar in plus, acestea nu se incadreaza in dispozitiile art.364 Cod procedura civila.
In ceea ce priveste pronuntarea pe lucruri ce nu s-au cerut, se mentioneaza ca, potrivit prevederilor art.19 pct.19.4 din contract, ``Toate anexele prezentului contract sunt parte integranta din acesta``, iar conform pct.5 din Actul aditional din data de 16..02.2010 ``Prezentul act aditional reprezinta anexa la contractul de proiectare din data de 15.05.2009.``
Intrucat acest act aditional face parte din contract, masura rezilierii ar fi operat implicit si cu privire la acesta.
De asemenea, se arata ca tribunalul arbitral a retinut culpa exclusiva a paratei in executarea contractului, aspect dezvoltat in considerentele hotararii atacate.
In legatura cu efectele rezilierii, intimata subliniaza ca aceasta opereaza, asa cum insasi petenta a aratat, numai pentru viitor, adica in raport de ramanerea irevocabila a hotararii.
Referitor la solutionarea cererii reconventionale, se mentioneaza ca efectuarea celor doua plati si recunoasterea din partea intimatei a primirii documentatiei pentru cele doua subfaze confirma buna intentia a intimatei de a continua colaborarea cu petenta, cu toate ca aceasta nu a intocmit procesele-verbale de predare-primire semnate de intimata-parata, ceea ce nu este un argument care sa sustina pretentiile din cererea reconventionala.
Pentru aceste considerente se solicita respingerea actiunii in anulare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
In primul rand, motivele actiunii in anulare vor fi analizate prin prisma dispozitiilor art.364 alin.1 lit.f) si i) Cod procedura civila, invocate ca temei juridic, dispozitii care arata ca `` Hotararea arbitrala poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru unul din urmatoarele motive:
f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut;
i) hotararea arbitrala incalca ordinea publica, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii.``
In speta, se arata ca tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, pe de o parte si nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, pe de alta parte, cu privire la nepronuntare cu privire la culpa in executarea contractului de proiectare, la data constatarii rezilierii si pronuntare asupra unui lucru care nu s-a cerut referitor la actul aditional .
Aceste aspecte sunt intemeiate pe dispozitiile art.364 alin.1 lit.f) Cod procedura civila.
Celelalte motive sunt incadrate in cele ale art.364 alin.1 li.i) Cod procedura civila, specificandu-se ca s-au incalcat dispozitii imperative in legatura cu respectarea dispozitiilor art.7201 Cod procedura civila, cele legate de clauza contractuala a art.16.2 si de incalcarea principiului indivizibilitatii platii reglementat de art.1101 Cod civil.
Instanta a constatat ca urmatoarele motive nu incalca dispozitii imperative, si anume cele legate de incalcarea prevederile art.16.2 din contract si respectiv ale art.1101 Cod civil.
Specificitatea actiunii in anularea unei hotarari arbitrale consta in aceea ca aceasta nu permite instantei cenzurarea temeiniciei hotararii arbitrale, ci numai un control judecatoresc al legalitatii acesteia din perspectiva motivelor prevazute limitativ de art. 364 lit. a) -i) din Codul de procedura civila.
In fapt, petenta face trimitere la dispozitiile art. 979 din Codul civil( nerespectarea clauzei contractuale referitoare la notificarea prealabila a rezilierii contractului, art.16.2 din contractul de proiectare), norme ce nu sunt de ordine publica si nici nu pot fi considerate drept norme imperative ale legii in sensul avut in vedere de prevederile art. 364 lit. i) din Codul de procedura civila.
Este ceea ce rezulta din chiar formularea art. 969 din Codul civil, potrivit caruia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, acestea putand fi revocate prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege.
Cata vreme contractul este numai legea partilor contractante, clauzele unui contract nu pot fi considerate ca fiind de ordine publica, iar art. 969 din Codul civil nu poate fi calificat ca dispozitie imperativa de lege vizata de art. 364 lit. i) din Codul de procedura civila.
In ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor art.1101 Cod civil, din sustinerile acestui motiv de anulare, instanta a constatat ca in fapt nu este vorba de critici referitoare la interpretarea si aplicarea unor prevederi dispozitive raportat la o situatie de fapt legata de recunoasterea partiala de catre reclamanta a executarii obligatiilor contractuale din partea paratei-petente.
Principiul indivizibilitatii platii nu are incidenta in speta de fata, intrucat nu se pune problema platii in intregime a unei datorii certe, lichide si exigibile, ci tribunalul arbitral a analizat daca petenta este sau nu titulara unei astfel de creante, constatand in final ca aceasta nu detine creanta solicitata prin cererea reconventionala fata de reclamanta.
Prin urmare, actiunea in anulare apare ca inadmisibila sub cele doua aspecte( criticile II si IV din actiune).
In ceea ce priveste neindeplinirea procedurii prealabile a concilierii directe, procedura concilierii, reglementata in art. 720^1 din Codul de procedura civila, nu se identifica cu obligatia pe care si-o asuma partile de a rezolva un litigiu pe cale amiabila si este incidenta numai justitiei statale, fiind incompatibila cu justitia privata, pentru a carei activare este suficienta, in speta de fata, clauza compromisorie.
Fata de cele retinute, aceasta critica apare ca neintemeiata, conditii in care va fi respinsa.
In continuare, vor fi analizate criticile legale de incidenta prevederilor art.364 alin.1 lit.f) Cod procedura civila.
Intr-adevar, Tribunalul arbitral a constatat, prin Hotararea din data de 14.12.2011, atat rezilierea Contractului din data de 15.05.2009, cat si a Actului aditional din 16.02.2010, desi prin cererea de arbitrare s-a solicitat numai rezilierea contractului.
Cu toate acestea, instanta constata ca prin actul aditional sus-mentionat s-a modificat termenul de predare si cuantumul tarifului aplicabil aferente fazei 5, faza asupra carei executari partile se afla in litigiu.
Prin urmare, intrucat acest act aditional reprezinta o anexa la contractul de proiectare si are in vedere tocmai executarea fazei 5 aflata in litigiu, constatarea rezilierii si a acestui act aditional nu poate fi calificata drept ipoteza extra petita avuta in vedere de legiuitor, prin art.364 alin.1 lit.f) Cod procedura civila.
Referitor la asa-zisa omisiune a tribunalului arbitral de a se pronunta asupra unui capat de cerere(minus petita), instanta a constatat ca in fapt, constatarea rezilierii s-a facut in baza stabilirii in prealabil a culpei exclusive a paratei-petente in neexecutarea obligatiilor contractuale, asa cum au fost dezvoltate in considerentele hotararii atacate.
Pe de alta parte, rezilierea unui contract reprezinta o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului, constand in incetarea efectelor contractului numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii, astfel ca nu se impunea referirea la o data concreta la care sa se raporteze aceasta masura .
Prin urmare, criticile cuprinse la pct.III din cererea arbitrala apar ca neintemeiate.
Pentru aceste motive, instanta a respins actiunea in anulare formulata impotriva Hotararii din data de 14.12.2011 a Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie Valcea.




Pronuntata de: TRIBUNALUL VALCEA - SECTIA A II A CIVILA-SENTINTA Nr. 2491/2012 din 20 Iunie 2012


Citeşte mai multe despre:    Arbitraj    Tribunalul Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie Valcea    Actiune in anulare    TVA
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea



Articole Juridice

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse privind promulgarea Legii 23/2014
Sursa: McGregor & Partners

Propunere SRDO privind reducerea substantial a taxei de timbre in materie civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza de mediere
Sursa: EuroAvocatura.ro

´┐ŻJustitia tarzie este justititie nula´┐Ż. Solutie alternative - Arbitrajul judiciar. Tribunalul de Arbitraj Judiciar ´┐Ż Bucuresti.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Arbitrajul in Noul Cod Civil
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut