din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2878 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Solutionarea cauzei prin admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune

Solutionarea cauzei prin admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune

  Publicat: 11 Dec 2013       17232 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Exceptia prescriptiei extinctive nu este o exceptie de procedura care sa permita o constatare a unei eventuale incalcari a formelor de procedura incadrabila in art. 304 pct. 5 C. proc. civ., ci este o exceptie de fond care presupune administrarea unui probatoriu in dovedirea ei.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Viciu al unei hotarari,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.

In cazul in care cauza este solutionata de prima instanta prin admiterea exceptiei prescriptiei extinctive, iar recurenta se limiteaza, atat in apel cat si in recurs, in a critica numai netemeinicia hotararilor atacate sub aspectul aprecierii probatoriului cu privire la stabilirea datei de inceput a prescriptiei, cererea de recurs este nula deoarece criticile astfel formulate se situeaza in afara limitelor de verificare impuse de art. 304 C. proc. civ., partea introductiva, pentru instanta de recurs si care au ca obiect numai legalitatea hotararii atacate.

Note: In decizie au fost avute in vedere dispozitiile din vechiul Cod de procedura civila
** Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a fost abrogat de Legea nr. 71/2011 la 1 octombrie 2011


Prin sentinta civila nr. 721/20.04.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a civila, a fost admisa exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de paratul O.G. prin intampinare, fiind respinsa actiunea promovata ca prescrisa.

In motivare tribunalul a retinut ca a fost investit cu o actiune in raspunderea mandatarului pentru restituirea sumelor incasate de acesta in baza mandatului din anul 2001, potrivit art. 1539-1541 C. civ., si, intrucat obiectul cererii este unul patrimonial, reclamanta putea sa solicite remiterea sumelor incasate in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, prevazut de dispozitiile art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.

Prima instanta a apreciat ca reclamanta a fost informata de mandatar asupra situatiei terenurilor instrainate si a preturilor incasate, atat la data de 01.07.2004, cat si la data de 29.07.2005 (informare trimisa prin fax), cand i-a fost comunicata si o copie a incheierii de autentificare nr. 196/09.02.2005.

Tribunalul a retinut ca reclamanta nu a probat ca termenul de 3 ani a fost suspendat sau intrerupt in conditiile art. 14, respectiv art. 16 din Decretul nr. 167/1958, astfel ca s-a apreciat ca exceptia prescriptiei dreptului la actiune este intemeiata in raport cu data promovarii acesteia, 16.07.2010.

Impotriva sentintei a promovat apel reclamanta, criticand solutia pentru netemeinicie si nelegalitate.

Reclamanta a criticat sentinta aratand ca instanta de fond gresit a solutionat exceptia prescriptiei, apreciind eronat ca s-ar fi invocat un eventual motiv de intrerupere sau suspendare a termenului de prescriptie, cand, in realitate, a sustinut ca a aflat de instrainarea terenului oficial la data de 25.07.2007 in baza relatiilor furnizate la solicitarea sa de la Primaria Snagov si ca actiunea a fost promovata in termen la 15.07.2010, ca plangerea penala formulata in 2005 impotriva paratului nu viza faptele care stau la baza pretentiilor, ci modul in care acesta i-a vandut o alta suprafata de teren . Plangerea penala pentru faptele prezentei judecati a formulat-o in septembrie 2005.

Prin decizia civila nr. 85 A din 23 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, apelul reclamantei a fost respins ca nefondat.

Curtea de apel a retinut ca tribunalul a stabilit corect ca termenul de prescriptie pentru remiterea sumelor ce au rezultat din vanzarea terenurilor reclamantei, in baza mandatului conferit paratului O.G., se implinise la momentul introducerii actiunii deoarece prin formularea plangerii penale impotriva paratului inca din anul 2005 reclamanta a beneficiat de informatii referitoare la modul in care mandatarul si-a indeplinit obligatiile .

S-a mai retinut ca informatiile folosite in declansarea procesului penal sunt cele provenite prin comunicarile fax trimise de parat, pe aceeasi cale fiind transmise deopotriva relatii in legatura cu suprafetele ce au generat litigiul de fata.

Impotriva deciziei civile nr. 85 A din 23 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, a declarat recurs reclamanta E.R.S.C. solicitand casarea deciziei instantei de apel si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante avand in vedere ca nu s-a intrat in cercetarea fondului cauzei.

In motivarea recursului recurenta a aratat ca instanta de apel a facut o gresita aplicare a legii (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.) luand ca data a inceputului prescriptiei o alta data decat cea reala.

A sustinut recurenta ca instanta de apel a facut o confuzie nedorita intre momentul la care recurenta a avut dubii cu privire la modalitatea de indeplinire a mandatului si momentul la care a aflat ca mandatul a fost indeplinit defectuos cu rea-credinta in defavoarea sa, or dubiile cu privire la un mandat nu pot reprezenta un moment de la care incepe sa curga termenul de prescriptie . Termenul incepe sa curga de la data la care a aflat in mod efectiv ca mandatul nu a fost indeplinit in conformitate cu puterile incredintate, respectiv la data de 25.07.2007 in baza unui raspuns al Primariei Snagov.

Dupa aceasta data a inteles sa formuleze plangere penala pentru a evita plata taxelor de timbru, actiunea civila in pretentii promovand-o in contextul apropierii implinirii termenului de prescriptie .

A mai aratat recurenta ca instanta de apel, neretinand argumentele sale, a ajuns la concluzia gresita ca trebuia sa realizeze ca mandatarul nu-i respecta interesele la momentul la care mandatul acordat nu a fost respectat de mandatar.

Intimatul BNP D.D. a depus intampinare prin care a invocat exceptia nulitatii recursului motivat de faptul ca acesta nu contine niciunul din motivele de nelegalitate prevazute de art. 304 C. proc. civ., aprecierea probatoriului de instanta de apel neputand fi verificata de instanta de recurs. Pe fond, a sustinut respingerea recursului deoarece instantele au facut o analiza judicioasa a intregului material probator din care rezulta ca recurenta a avut cunostinta de activitatea mandatarului anterior datei de 25.07.2007. Recurenta-reclamanta a depus cerere si a primit raspuns de la Primaria Otopeni cu privire la terenul din Otopeni fara a formula si a depune o cerere similara la Primaria Snagov care sa vizeze terenul in suprafata de 8750 mp situat in sat V., com. Snagov in legatura cu care solicita obligarea in solidar a intimatilor la plata de 83.017 Euro.

Inalta Curte, examinand cererea de recurs din perspectiva criticilor invocate, astfel cum acestea au fost circumscrise temeiului de drept indicat, a retinut incidenta in cauza a art. 3021 lit. c) C. proc. civ., imprejurare fata de care a admis exceptia nulitatii recursului invocata de intimatul-parat in aplicarea art. 137 C. proc. civ.

Recurenta-reclamanta a solicitat casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, invocand ca motiv de nelegalitate, formal, art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Potrivit art. 304 C. proc. civ. partea introductiva, modificarea sau casarea unei hotarari se poate cere in situatiile limitativ enumerate la pct. 1-9 numai pentru motive de nelegalitate.

Conform art. 312 alin. (3) C. proc. civ., modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de art. 304 pct. 6, 7, 8 si 9, iar casarea pentru cele prevazute la art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 si 5 sau in cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului.

Raportat la art. 312 alin. (3) C. proc. civ. casarea ar fi posibila daca instanta de recurs ar gasi ca fondat motivul de modificare cand instanta a carei hotarare este recurata nu a intrat in cercetarea fondului, sustinere pe care o face recurenta, ipoteza care nu se regaseste, insa, in cauza de fata.

In ordinea juridica interna hotararile date in prima instanta pot fi atacate dupa caz, numai cu recurs, sau, precum in cazul de fata, cu apel si cu recurs.

In cauza dedusa judecatii prima instanta a respins actiunea ca prescrisa, subsecvent admiterii exceptiei cu acest obiect .

Sentinta a fost apelata de reclamanta sub aspectul temeiniciei stabilirii datei de inceput al cursului prescriptiei fara nicio contestare a temeiului de drept retinut de prima instanta, ba mai mult, criticand in apel aprecierea instantei de fond sub aspectul inexistentei vreunui caz de intrerupere sau suspendare din perspectiva art. 14 si 16 din Decretul nr. 167/1958 cu motivarea ca reclamanta nu a facut o atare sustinere.

Apelul reclamantei a fost solutionat pe fond el fiind respins ca nefondat, iar nu pe o exceptie, fiind cercetat fondul apelului sub aspectul integralitatii criticilor formulate.

Obiect al recursului de fata il formeaza decizia instantei de apel, iar in critica acesteia recurenta nu a dezvoltat motivul de nelegalitate pe care-l indica, art. 304 pct. 9 C. proc. civ., aceasta neevocand si nesustinand incalcarea sau interpretarea eronata a vreunui text de lege si nici ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal din perspectiva Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.

Criticile recurentei mai sus evocate nu permit nici incadrarea in vreunul din celelalte motive de nelegalitate reglementate de art. 304 C. proc. civ.

Cauza de fata a fost solutionata de tribunal prin admiterea exceptiei prescriptiei extinctive, dar aceasta exceptie nu este o exceptie de procedura care sa fi permis, cel putin, o constatare a unei eventuale incalcari a formelor de procedura incadrabila in art. 304 pct. 5 C. proc. civ., ci este o exceptie de fond care presupune administrarea unui probatoriu in dovedirea ei, iar instanta de apel a raspuns motivat la toate criticile formulate.

Cum recurenta s-a limitat atat in apel cat si in recurs in a critica numai netemeinicia hotararilor atacate sub aspectul aprecierii probatoriului cu privire la stabilirea datei de inceput a prescriptiei, criticile formulate se situeaza in afara limitelor de verificare impuse de art. 304 C. proc. civ., partea introductiva, pentru instanta de recurs si care au ca obiect numai legalitatea hotararii atacate.

Drept urmare, Inalta Curte a admis exceptia nulitatii cererii de recurs invocata de intimatul-parat BNP D.D. in raport de dispozitiile art. 3021 lit. c) raportat la art. 304 C. proc. civ. partea introductiva si, in consecinta, a constatat nulitatea cererii de recurs astfel formulat. A constatat, totodata, ca sustinerile partilor pe fondul criticilor confirma evidenta inexistentei oricarui motiv de nelegalitate posibil de examinat si ca inscrisurile depuse in baza art. 305 C. proc. civ. sunt si ele fara relevanta sub acest aspect.

In baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ. a fost obligata recurenta la plata sumei de 2480 lei - cheltuieli de judecata catre intimatul O.G. constand in onorariul de avocat, conform inscrisurilor depuse la dosar in dovedirea cererii cu acest obiect, nedefaimate ca false de partea adversa in baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, respectiv, art. 173 alin. (2) coroborat cu art. 239 alin. (1) din Statul profesiei de avocat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2625 din 17 septembrie 2013


Citeşte mai multe despre:    Prescriptie    Decretul 167/1958    Noul cod civil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara a fi indicata sau prevazuta sursa de finantare
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati