din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1539 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20808 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.

SECTIUNEA a 2-a
Numirea politistilor de penitenciare

Articolul 16
(1) Numirea in functii publice de executie a candidatilor admisi la concursul din sursa externa se face ca politisti de penitenciare debutanti, cu o perioada de stagiu, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (5) si (6). In situatia ofiterilor si agentilor admisi la concurs in functii publice de executie din sectorul siguranta detinerii si aplicarea regimurilor, acestia vor fi incadrati ca debutanti, cu exceptia persoanelor prevazute la alin. (6).
(2) Perioada de stagiu este de 12 luni pentru ofiteri, din care minimum 3 luni sunt destinate cursurilor de initiere .
(3) Perioada de stagiu este de 6 luni pentru agenti, din care minimum 3 luni sunt destinate cursurilor de initiere .
(4) Perioada de stagiu constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate.
(5) Candidatii admisi la concurs, care au cel putin 3 ani vechime efectiva intr-un post cu acelasi nivel de studii si aceeasi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt incadrati ca politisti de penitenciare definitivi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(6) Candidatii admisi la concurs, care au cel putin 3 ani vechime efectiva ca militar activ si/sau functionar public cu statut special in institutii de aparare, ordine publica si securitate nationala, sunt incadrati ca politisti de penitenciare definitivi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(7) Candidatilor admisi la concurs si incadrati ca politisti de penitenciare li se acorda grade profesionale, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
(8) Ofiterii in activitate sau in rezerva nu pot fi incadrati in politia penitenciara in functii vacante prevazute cu grade profesionale de agent de politie penitenciara - agent sef principal de politie penitenciara.

Articolul 17
(1) Politistii de penitenciare debutanti au obligatia sa urmeze, in perioada de stagiu, un curs de pregatire si specializare organizat de Administratia Nationala a Penitenciarelor, denumit curs de initiere .
(2) Politistii de penitenciare definitivi au obligatia sa urmeze un curs de perfectionare corespunzator postului in care au fost numiti, cu exceptia celor incadrati potrivit prevederilor art. 13 alin. (2), (3) si (5).

Articolul 18
(1) Dupa efectuarea perioadei de stagiu, activitatea politistului de penitenciare debutant este evaluata de seful ierarhic, care propune sau nu definitivarea in functie.
(2) Pe baza propunerilor de definitivare in functie formulate de sefii ierarhici, numirea politistului de penitenciare debutant ca politist de penitenciare definitiv din politia penitenciara se face potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.
(3) Politistul de penitenciare debutant nemultumit de evaluarea prevazuta la alin. (1) poate solicita reevaluarea de catre o comisie formata din 3 politisti de penitenciare din cadrul unitatii, care au o vechime in serviciu de cel putin 10 ani. Comisia este numita de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(4) Politistul de penitenciare debutant care nu absolva cursul de pregatire si specializare prevazut la art. 17 alin. (1) sau, in urma evaluarii prevazute la alin. (1) sau (3), primeste calificativul "nesatisfacator" este declarat necorespunzator din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu inceteaza.

Articolul 19
(1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, numit politist de penitenciare definitiv, depune juramantul de credinta in fata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a directorilor unitatilor din subordinea acesteia, in prezenta a 2 martori, dintre care unul este conducatorul compartimentului in care a fost numit politistul de penitenciare definitiv, iar celalalt, un alt politist de penitenciare definitiv.
(2) Juramantul de credinta are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica." Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului de numire in functie.
(3) Juramantul, semnat de politistul de penitenciare definitiv, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, de directorul unitatii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al politistului de penitenciare.
(4) Politistul de penitenciare definitiv din cadrul Ministerului Justitiei depune juramantul de credinta in fata ministrului justitiei sau a unui reprezentant al Ministerului Justitiei imputernicit prin ordin al ministrului justitiei.

Articolul 20
Numirea in functie si incetarea raporturilor de serviciu, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile din sistemul administratiei penitenciare, denumite competente de gestiune a resurselor umane, se dispun dupa cum urmeaza:
a) pentru functiile de director general, director general adjunct, director in sistemul administratiei penitenciare si director de directie din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin ordin al ministrului justitiei;
b) pentru directorii adjuncti din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si pentru celelalte functii de conducere si de executie din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin decizie a directorului general;
c) pentru functiile de conducere din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, altele decat cele prevazute la lit. a) si b), precum si pentru functiile de executie din aceste unitati, prin decizie a directorului unitatii.

Articolul 21
(1) Ofiterii de politie penitenciara se numesc in functiile prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua grade fata de cele pe care le au.
(2) Prin exceptie, in situatii temeinic justificate, numirea ofiterilor de politie penitenciara in functii prevazute in statele de organizare cu mai mult de doua grade profesionale fata de cele pe care acestia le au se poate face cu aprobarea ministrului justitiei, pentru personalul aflat in competenta sa, respectiv a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru ceilalti ofiteri.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si desfasurarea perioadei de stagiu, a cursurilor de pregatire si specializare si evaluarea debutantilor
A� 1.
Dispozitii generale

Articolul 22
(1) Perioada de stagiu are ca obiectiv insusirea specificului activitatii sistemului penitenciar, formarea si evaluarea abilitatilor profesionale ale politistilor de penitenciare debutanti in scopul indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor functiei.
(2) Parcurgerea perioadei de stagiu pentru politistii de penitenciare debutanti este obligatorie.

Articolul 23
Stagiul politistilor de penitenciare debutanti se desfasoara in 3 etape, astfel:
a) debutul in cariera;
b) cursul de initiere;
c) formarea deprinderilor practice.

Articolul 24
(1) Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program aprobat de directorul unitatii in care este incadrat politistul de penitenciare debutant, la propunerea sefului ierarhic al acestuia, a indrumatorului si a ofiterului responsabil cu formarea profesionala din unitate .
(2) Prin programul de desfasurare a perioadei de stagiu se stabilesc urmatoarele:
a) planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul cunostintelor teoretice si al deprinderilor practice dobandite anterior;
b) cursul de initiere la care trebuie sa participe politistul de penitenciare debutant;
c) alocarea a minimum 30 de ore lunar, din timpul normal de lucru, studiului individual.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.