din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4914 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20770 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(1) Cursul de initiere a politistilor de penitenciare debutanti se organizeaza in centrele de formare profesionala din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sub coordonarea Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna.
(2) In situatia in care intr-una sau mai multe unitati se incadreaza mai mult de 15 politisti de penitenciare debutanti din acelasi domeniu de activitate sau in raport cu numarul locurilor de cazare disponibile in centrul de formare profesionala unde se organizeaza cursul, cursul de initiere se poate organiza si in alte unitati decat cele prevazute la alin. (1).
(3) Perioada de desfasurare a cursului si locul de organizare, precum si planul de invatamant care cuprinde graficul desfasurarii cursului, baza de calcul al timpului de invatamant, repartitia timpului pe categorii de pregatire si module de invatamant, precum si date privind desfasurarea examenului de absolvire se stabilesc prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(4) Cursul de initiere se finalizeaza cu sustinerea de catre politistii de penitenciare debutanti a unui examen de absolvire, in perioada stabilita in planul de invatamant al cursului.
(5) Examenul de absolvire se desfasoara in unitati nominalizate prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 32
(1) Cursurile de initiere a politistilor de penitenciare debutanti constau in cursuri de pregatire teoretica si practica a caror durata este stabilita prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) Planul de invatamant al cursului de initiere este intocmit pentru fiecare serie de politisti de penitenciare debutanti de catre Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna si este aprobat de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 33
(1) Examenul de absolvire a cursului de initiere se sustine din urmatoarele domenii:
a) pregatire de specialitate, potrivit specificului domeniului de activitate al politistului de penitenciare debutant;
b) pregatire juridica;
c) management penitenciar, numai pentru ofiterii debutanti.
(2) La absolvirea cursului de initiere, Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna elibereaza un certificat de absolvire.
(3) Definitivarea in functie a politistului de penitenciare debutant este conditionata de promovarea examenului de absolvire a cursului de initiere .
(4) Politistul de penitenciare debutant care nu a promovat examenul de absolvire a cursului de initiere se poate prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia. In cazul in care politistul de penitenciare debutant nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in sesiunea de reexaminare, el este declarat necorespunzator din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu al acestuia inceteaza.
A� 4.
Examenul de absolvire a cursului de initiere

Articolul 34
(1) Examenul de absolvire a cursurilor de initiere consta in:
a) sustinerea unei probe scrise sau on-line, dupa caz;
b) sustinerea unei probe orale sau practice, dupa caz.
(2) Pentru ofiterii debutanti, in cadrul probelor prevazute la alin. (1) sunt incluse si subiecte din domeniul managementului penitenciar.
(3) Proba on-line prevazuta la alin. (1) lit. a) consta in rezolvarea de catre cursanti a unui test pe platforme on-line.
(4) Disciplinele din care se intocmesc subiecte pentru sustinerea probelor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin planul de invatamant prevazut la art. 32 alin. (2).
(5) Tipurile de probe care sunt sustinute de catre cursanti in cadrul fiecarui examen de absolvire, precum si graficul de desfasurare a examenului se stabilesc prin decizie emisa de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(6) Pentru organizarea si desfasurarea examenului de absolvire, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, emisa cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului de absolvire, se numesc urmatoarele comisii:
a) comisia centrala de absolvire;
b) comisia de examinare pentru verificarea competentelor profesionale, denumita comisia de examinare, pentru fiecare centru de examen si, dupa caz, pentru fiecare domeniu de activitate al cursantilor;
c) comisia pentru solutionarea contestatiilor, pentru fiecare centru de examen si, dupa caz, pentru fiecare domeniu de activitate al cursantilor.
(7) Comisia centrala de absolvire este compusa dintr-un numar de 5 membri, iar celelalte comisii sunt compuse dintr-un numar de 3 membri, unul dintre membrii acestor comisii fiind desemnat presedinte al comisiei. In cazul comisiilor prevazute la alin. (6) lit. b) si c), membrii acesteia trebuie sa fie specialisti din domeniul de activitate al cursantilor. Membrii comisiilor trebuie sa aiba calitatea de politist de penitenciare.
(8) Procedura de organizare si desfasurare a sesiunii de reexaminare este aceeasi cu cea prevazuta pentru examenul de absolvire.
(9) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenului de absolvire atrage excluderea celui in cauza din examen, fara posibilitatea de reexaminare. Se considera frauda sau tentativa de frauda incercarea de a folosi sau folosirea surselor de informare sau comunicare, copierea si comunicarea intre cursanti.

Articolul 35
(1) In comisiile de examen nu se numesc persoane care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul IV inclusiv in randul cursantilor.
(2) Fiecare persoana desemnata in comisii semneaza o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1) si ca va respecta confidentialitatea tuturor activitatilor desfasurate in cadrul comisiilor.
(3) O persoana poate detine calitatea de membru intr-o singura comisie.

Articolul 36
(1) Comisia centrala de absolvire coordoneaza desfasurarea examenului de absolvire, asigurand aplicarea dispozitiilor legale privind organizarea si desfasurarea acestuia. Presedintele comisiei centrale de absolvire propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in cazuri justificate, operarea unor schimbari in componenta comisiilor.
(2) Comisiile de examinare asigura:
a) elaborarea subiectelor si baremelor de corectare si notare pentru proba scrisa;
b) elaborarea subiectelor pentru proba orala sau practica, dupa caz;
c) corectarea si notarea lucrarilor scrise, conform baremelor;
d) notarea raspunsurilor date de cursanti la proba orala, precum si a prestatiilor acestora la proba practica, dupa caz, in baza unui punctaj de evaluare elaborat de comisie.
(3) Comisiile de solutionare a contestatiilor asigura solutionarea contestatiilor formulate de cursanti cu privire la rezultatele obtinute la probele examenului de absolvire a cursului de initiere .

Articolul 37
(1) Subiectele pentru proba scrisa sau proba on- line, indiferent de structura subiectelor si modalitatea de desfasurare a probei, sunt intocmite in concordanta cu tematica pentru examenul de absolvire, fiind astfel formulate incat sa permita verificarea cunostintelor si competentelor cursantilor.
(2) Timpul destinat sustinerii de catre cursanti a probei scrise sau a probei on-line este de cel mult 3 ore si jumatate si este stabilit de catre presedintele comisiei centrale de absolvire in functie de complexitatea subiectelor, precum si de modalitatea de organizare si desfasurare a probei.
(3) Din momentul primirii subiectelor, cursantii mai pot parasi sala doar in cazuri exceptionale, insotiti de unul dintre supraveghetori, pana la inapoierea in sala.
(4) Cursantii care nu se afla in sala in momentul primirii subiectelor din motive imputabile lor pierd dreptul de a sustine proba aflata in desfasurare.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.