din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4745 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20771 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.

Articolul 38
(1) Pentru sustinerea probei scrise, membrii comisiei de examinare stabilesc doua variante de subiecte. Fiecare varianta, semnata de membrii comisiei, se introduce intr-un plic care se sigileaza. Baremul de corectare si notare final se afiseaza la sediul centrului de examen, dupa expirarea timpului stabilit pentru desfasurarea probei.
(2) Cursantii ocupa locurile in sala in ordinea inscrisa in tabel numai dupa ce le-a fost stabilita identitatea si au lasat, in afara salilor de examen, toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor: carti, caiete, notite, serviete, telefoane mobile si orice aparatura electronica. La sustinerea probei scrise este interzisa utilizarea de catre cursanti a oricaror materiale care pot constitui surse de informare.
(3) Pentru redactarea lucrarilor de catre cursanti se utilizeaza foi tipizate si stampilate, cu colt negru pentru secretizare. La redactarea lucrarilor cursantii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Se interzice inscrierea oricarui semn distinctiv care ar permite identificarea lucrarii, sub sanctiunea anularii acesteia.
(4) Responsabilul de sala distribuie cursantilor ciorne stampilate, precum si, suplimentar, foi stampilate.
(5) In cazul in care unii cursanti doresc sa isi transcrie lucrarea, vor primi alte foi tipizate. Transcrierea nu trebuie sa depaseasca ora-limita stabilita. Foile tipizate de pe care s-a facut transcrierea se anuleaza, sub semnatura responsabilului de sala, imediat ce a fost distribuita si secretizata o noua foaie tipizata.
(6) Corectarea si notarea lucrarilor scrise se realizeaza de catre comisia de examinare, in perioada stabilita in graficul de desfasurare a examenului de absolvire.
(7) Lucrarile scrise se corecteaza si se noteaza de fiecare membru al comisiei de examinare, individual, inclusiv de catre presedintele comisiei, cu note de la 1 la 10, respectandu-se baremele de corectare si notare. Presedintele comisiei calculeaza nota finala, reprezentand media aritmetica a notelor acordate de fiecare corector, cu doua zecimale, fara rotunjire.
(8) In cazul in care presedintele comisiei constata la una dintre lucrari o diferenta egala sau mai mare de un punct intre notele acordate de membrii comisiei, acesta recorecteaza lucrarea in prezenta acestora si stabileste nota finala a lucrarii.

Articolul 39
(1) Pentru desfasurarea probei on-line, spatiul destinat desfasurarii acesteia va fi amenajat astfel incat fiecare cursant sa sustina proba individual si in conditii de confidentialitate. Specialistul informatician din unitatea organizatoare, impreuna cu presedintele comisiei de examinare, are obligatia de a verifica spatiul amenajat si statiile de lucru cu privire la starea de functionare si asigurarea corectitudinii probei.
(2) Subiectele si baremele de corectare si notare pentru proba on-line sunt elaborate de specialistii din sistemul penitenciar si gestionate de compartimentul de resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
(3) Numarul minim de intrebari care se regaseste in baza de date este de 300, cate 100 pentru fiecare dintre domeniile prevazute la art. 33 alin. (1). Fiecare intrebare va avea 3 raspunsuri, dintre care numai unul corect.
(4) Chestionarele vor fi selectate automat de platforma on-line si vor contine cate 30 de intrebari pentru fiecare dintre domeniile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) si b) si 10 intrebari pentru domeniul prevazut la art. 33 alin. (1) lit. c).
(5) Inaintea inceperii probei on-line, cursantii vor fi instruiti cu privire la procedurile de urmat in vederea completarii si inregistrarii rezultatelor, nerealizarea acestei proceduri atragand dupa sine nevalidarea probei on-line.
(6) La ora stabilita in graficul de desfasurare a examenului de absolvire, subiectele devin vizibile cursantilor pe platforma on- line, numarul de intrebari fiind cel stabilit de comisia centrala de absolvire.
(7) In timpul alocat cursantii rezolva testele-grila on-line, conform instructiunilor primite.
(8) Notarea se realizeaza automat de catre platforma on-line.
(9) Fiecare cursant va imprima testul-grila rezolvat in sala de examen, care include numele si prenumele cursantului si nota obtinuta. Acestea sunt primite de catre responsabilul de sala, pe baza de proces-verbal, si predate, ulterior, presedintelui comisiei de examinare.
(10) Rapoartele notelor obtinute la proba on-line vor fi transmise de catre specialistul informatician, in prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare, presedintelui comisiei centrale.

Articolul 40
(1) In cazul in care, din motive tehnice, proba on- line nu poate fi sustinuta sau este intrerupta, aceasta se va sustine sau, dupa caz, va fi reluata imediat dupa remedierea problemelor care au determinat intreruperea ei.
(2) In cazul in care, din motive tehnice, proba on-line nu se poate desfasura in maximum 2 ore de la ora stabilita in graficul de desfasurare a examenului de absolvire, respectiv nu se poate relua in maximum 2 ore, aceasta se amana de catre presedintele comisiei centrale de absolvire pentru ziua urmatoare.

Articolul 41
(1) Procesele-verbale cu rezultatele probei scrise sau ale probei on-line se afiseaza la sediul centrului de examen si al unitatilor in care sunt incadrati cursantii, la data si potrivit celor stabilite in graficul de desfasurare a examenului de absolvire a cursului.
(2) Cursantii nemultumiti de nota obtinuta la proba scrisa sau la proba on-line pot formula contestatie, solicitand recorectarea lucrarilor.
(3) Contestatiile sunt depuse personal sau transmise prin fax de catre cursanti la biroul resurse umane al unitatii unde s-a sustinut examenul, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor probelor.
(4) Birourile resurse umane transmit contestatiile inregistrate, cu rezolutia directorului unitatii, catre presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor.
(5) Contestatiile depuse in afara termenului prevazut la alin. (3) se resping.

Articolul 42
(1) In cazul inregistrarii unei contestatii, lucrarea respectiva se recorecteaza de catre comisia pentru solutionarea contestatiilor.
(2) In vederea recorectarii, presedintele comisiei de examinare resigileaza lucrarile prin lipirea coltului drept, acopera cu etichete notele acordate initial si numerele de ordine si renumeroteaza lucrarile in prezenta membrilor comisiei de examinare.
(3) Presedintele comisiei de examinare preda lucrarile sigilate, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei pentru solutionarea contestatiilor.
(4) Lucrarile se corecteaza si se noteaza de membrii comisiei pentru solutionarea contestatiilor, cu respectarea procedurii si a baremului de corectare si notare folosit la proba contestata.
(5) In cazul in care presedintele comisiei pentru solutionarea contestatiilor constata diferente de un punct sau mai mari intre notele acordate de membrii comisiei, recorecteaza lucrarea in prezenta acestora, stabileste nota finala a lucrarii si o inscrie distinct in borderoul centralizator.

Articolul 43
(1) Proba orala sau practica se desfasoara in perioada stabilita in graficul de desfasurare a examenului de absolvire.
(2) Subiectele pentru proba orala sau practica se stabilesc de catre comisia de examinare in baza temelor incluse in planul de invatamant, precum si a recomandarilor primite de la directiile de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor, dupa caz.
(3) In cazul politistilor de penitenciare debutanti care vor desfasura activitati de aplicare a regimului penitenciar si sigurantei detinerii, proba practica va consta in parcurgerea unui circuit practic de verificare a cunostintelor. Circuitul practic de verificare a cunostintelor reprezinta un itinerar in cadrul caruia se regasesc mai multe sarcini de aplicare a regimului penitenciar si sigurantei detinerii care trebuie executate de catre fiecare cursant, acestea fiind corelate cu atributiile incluse in fisa postului si in concordanta cu planul tematic. Parcurgerea unui circuit practic de verificare a cunostintelor se va realiza in minimum 10 minute.
(4) Verificarea cunostintelor la proba orala sau practica se desfasoara cu bilete de examen, elaborate de comisiile de examinare. Fiecare bilet are acelasi numar de subiecte, cu grad de dificultate apropiat si care permite tratarea lor integrala in maximum 30 de minute. Numarul de bilete de examen este cu cel putin 20% mai mare decat numarul cursantilor care sustin proba orala sau practica in aceeasi zi, la o comisie de examinare.
(5) Dupa ce i s-a verificat identitatea, presedintele comisiei de examinare solicita cursantului sa aleaga unul dintre bilete. In situatia in care cursantul constata ca nu poate sa rezolve subiectele de pe biletul ales, poate sa solicite al doilea bilet, caz in care membrii comisiei de examinare scad un punct din nota acordata pentru raspunsul prezentat. Fiecarui cursant i se acorda 5 minute pentru pregatirea raspunsurilor la subiectele de pe biletele de examen.
(6) Cursantii prezinta raspunsurile la subiectele de pe biletele de examen, in ordinea intrarii lor in sala de examinare. Proba orala sau practica a examenului de absolvire se inregistreaza audiovideo.
(7) Membrii comisiei de examinare pot interveni cu intrebari suplimentare pentru clarificarea unor aspecte din raspunsurile prezentate de cursanti.
(8) Raspunsurile date de cursanti la subiectele de pe biletele de examen se noteaza de presedintele si ceilalti membri ai comisiei de examinare cu note de la 1 la 10. Notarea se face in baza punctajului de evaluare elaborat de comisia de examinare.
(9) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se inscriu intr-un proces-verbal de catre presedintele comisiei respective. Acesta calculeaza nota finala, reprezentand media aritmetica a notelor acordate, cu doua zecimale, fara rotunjire.
(10) La sfarsitul fiecarei zile in care se desfasoara proba orala sau practica se afiseaza rezultatele obtinute la sediul centrului de examen si al unitatilor in care sunt incadrati cursantii.

Articolul 44
Impotriva notei obtinute la proba orala sau practica cursantii pot formula contestatie, prevederile art. 41 si 42 fiind aplicabile in mod corespunzator. Solutionarea contestatiei se realizeaza pe baza inregistrarii audiovideo a probei si a punctajului de evaluare elaborat de comisia de examinare.

Articolul 45
(1) Nota finala la examenul de absolvire o reprezinta media aritmetica a rezultatelor probei scrise sau on-line si rezultatelor probei orale sau practice, cu doua zecimale, fara rotunjire. Pentru a fi declarati "Promovat" la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa obtina cel putin nota 5,00 la fiecare proba .

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.