din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1813 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       21037 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

(3) Politistul de penitenciare debutant isi desfasoara activitatea conform programului de lucru al compartimentului din care face parte .
(4) Politistului de penitenciare debutant i se asigura dreptul de a asista la indeplinirea atributiilor de serviciu de catre politistii de penitenciare definitivi din cadrul altor compartimente.
(5) Activitatea prevazuta la alin. (4) se desfasoara sub coordonarea unui politist de penitenciare definitiv desemnat de conducatorul compartimentului respectiv.

Articolul 25
(1) Politistul de penitenciare debutant are urmatoarele drepturi specifice:
a) sa fie indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
b) sa indeplineasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa corespunda nivelului de pregatire dobandit pe parcursul perioadei de stagiu;
c) sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii functiei;
d) sa participe la activitati profesionale, in vederea desavarsirii formarii profesionale initiale;
e) sa i se asigure accesul la sursele de informare necesare specializarii sale.
(2) Politistul de penitenciare debutant are urmatoarele obligatii specifice:
a) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi formeze deprinderile practice necesare exercitarii functiei incredintate;
b) sa consulte indrumatorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
c) sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru politistii de penitenciare debutanti;
d) sa isi tina evidenta activitatilor desfasurate in cadrul programelor de formare stabilite, intr-un caiet de stagiu .

Articolul 26
(1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea politistului de penitenciare debutant se desfasoara sub indrumarea unui politist de penitenciare definitiv, de regula din cadrul aceluiasi compartiment, denumit in continuare indrumator.
(2) Indrumatorul este numit de directorul unitatii, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare debutant.
(3) In situatia in care, in unitatea in care a fost incadrat politistul de penitenciare debutant, nu exista niciun politist de penitenciare definitiv care sa isi desfasoare activitatea in domeniul de activitate al politistului de penitenciare debutant, la solicitarea directorului unitatii, Administratia Nationala a Penitenciarelor va proceda la desemnarea unui indrumator dintr-o alta unitate .
(4) Indeplinirea atributiilor de indrumator este o indatorire de serviciu si se trece in fisa postului.
(5) Un indrumator poate coordona activitatea mai multor politisti de penitenciare debutanti, fara ca numarul acestora sa fie mai mare de 5.

Articolul 27
(1) Indrumatorul este desemnat de catre directorul unitatii dintre politistii de penitenciare definitivi care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au grad profesional mai mare decat politistul de penitenciare debutant;
b) au fost apreciati cu calificativul de cel putin "foarte bun" in ultimii 2 ani.
(2) Nu poate avea calitatea de indrumator politistul de penitenciare care:
a) se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
b) este sot, sotie ori ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu politistul de penitenciare debutant;
c) este director sau director adjunct al unitatii.
(3) Daca indrumatorul devine incompatibil cu aceasta calitate in timpul coordonarii stagiului de practica al politistului de penitenciare debutant, directorul unitatii va stabili, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea acesta, un alt politist de penitenciare care sa preia aceste atributii .

Articolul 28
Ofiterul responsabil cu formarea profesionala din unitate instruieste indrumatorul desemnat privind atributiile, metodele si mijloacele utilizate in transmiterea informatiilor.

Articolul 29
Indrumatorul are urmatoarele atributii:
a) indruma, monitorizeaza si verifica politistul de penitenciare debutant in indeplinirea atributiilor si misiunilor primite;
b) instruieste politistul de penitenciare debutant cu privire la modul de desfasurare a activitatilor de serviciu si desfasoara activitati de serviciu cu rol demonstrativ;
c) monitorizeaza activitatea profesionala si conduita politistului de penitenciare debutant indrumat si ia masuri de imbunatatire a pregatirii acestuia;
d) intocmeste, impreuna cu seful compartimentului in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare debutant, planul lunar al pregatirii profesionale pe care o efectueaza acesta;
e) urmareste respectarea planului de pregatire lunar de catre politistul de penitenciare debutant;
f) intocmeste referatul cu privire la activitatea de integrare socioprofesionala a politistului de penitenciare debutant, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
A� 2.
Debutul in cariera

Articolul 30
(1) Debutul in cariera are durata de doua saptamani si este destinat familiarizarii politistului de penitenciare debutant cu aspectele profesionale ale functiei pe care a ocupat-o prin concurs sau examen.
(2) Pe perioada debutului in cariera, politistului de penitenciare debutant nu i se va incredinta nicio responsabilitate, iar activitatea sa este coordonata de catre indrumator.
(3) Pentru fiecare categorie de politisti de penitenciare debutanti se intocmeste de catre ofiterul responsabil cu formarea profesionala din unitate un program de pregatire pentru debutul in cariera, care cuprinde teme specifice tuturor domeniilor de activitate din penitenciar.
(4) Dupa finalizarea perioadei prevazute la alin. (1) si pana la inceperea cursului de initiere, politistul de penitenciare debutant isi va desfasura activitatea in cadrul compartimentului in care este incadrat, cu indeplinirea indatoririlor prevazute in fisa postului. Documentele intocmite de catre debutant vor fi avizate de catre indrumator.
A� 3.
Cursul de initiere

Articolul 31

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.