din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5356 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20769 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate de savarsire a unor infractiuni si consta in trecerea ilegala, in stapanire propie, prin luare a unui mobil care apartine altei persoane sau se gaseste in posesia sau detentia legitima a altei persoane.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

(2) Procesul-verbal final privind desfasurarea examenului de absolvire se afiseaza la data si locul stabilite in graficul de desfasurare a examenului de absolvire.
(3) Procesul-verbal final cuprinde: numele si prenumele cursantilor, mediile obtinute la fiecare proba de examen, nota finala a examenului de absolvire si una dintre mentiunile: "promovat", "nepromovat", "neprezentat", "eliminat din examen".
(4) Borderourile de notare si procesul-verbal final sunt transmise presedintelui comisiei centrale de absolvire.

Articolul 46
(1) Sesiunea de reexaminare se organizeaza si se desfasoara in baza deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in termen de cel mult 30 de zile de la data finalizarii examenului de absolvire.
(2) In cazul in care, in perioada prevazuta la alin. (1), intervine suspendarea raporturilor de serviciu ale cursantului, sesiunea unica de reexaminare se va organiza in termen de cel mult 30 de zile de la data revenirii acestuia in activitate .
(3) La sesiunea de reexaminare pot participa cursantii care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) au fost declarati "Nepromovat" in conditiile art. 45 alin. (1);
b) le-au fost anulate lucrarile in conditiile art. 38 alin. (3).
(4) In cazul cursantilor care au lipsit motivat de la probele examenului de absolvire, precum si in cazul celor care au intrerupt examenul de absolvire din motive obiective si neimputabile lor, se va relua examenul de absolvire cu proba sau probele respective.
A� 5.
Formarea deprinderilor practice

Articolul 47
(1) Dupa absolvirea cursului de initiere, politistul de penitenciare debutant este repartizat in activitate sub directa indrumare a indrumatorului, principalul scop fiind formarea deprinderilor practice.
(2) In etapa formarii deprinderilor practice, seful compartimentului in care este incadrat politistul de penitenciare debutant, impreuna cu indrumatorul si ofiterul cu formarea profesionala, va intocmi, lunar, un program de pregatire pentru formarea deprinderilor practice.
A� 6.
Evaluarea activitatii politistilor de penitenciare debutanti

Articolul 48
(1) La sfarsitul perioadei de stagiu, seful ierarhic din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare debutant, denumit in continuare evaluator, va intocmi raportul de evaluare a activitatii acestuia, prin care face propuneri cu privire la definitivarea sau nedefinitivarea in functie a politistului de penitenciare debutant. In cazul in care compartimentul in care isi desfasoara activitatea politistul de penitenciare debutant nu este organizat sub forma unei directii, serviciu sau birou, calitatea de evaluator o are directorul adjunct al unitatii.
(2) Nu poate avea calitatea de evaluator persoana care a avut calitatea de indrumator al persoanei evaluate.

Articolul 49
(1) Evaluarea activitatii politistului de penitenciare debutant consta in aprecierea modului de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare indeplinirii atributiilor aferente functiei incredintate si a cunoasterii specificului activitatii penitenciare.
(2) Evaluarea activitatii politistului de penitenciare debutant se face in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu .

Articolul 50
Evaluarea activitatii politistilor de penitenciare debutanti se face pe baza:
a) referatului cu privire la activitatea de integrare socioprofesionala intocmit de indrumator;
b) raportului de stagiu intocmit de politistul de penitenciare debutant;
c) certificatului de absolvire a cursului de initiere;
d) raportului de evaluare intocmit de evaluator.

Articolul 51
(1) Referatul cu privire la activitatea de integrare socioprofesionala se intocmeste de catre indrumator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, si cuprinde urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de politistul de penitenciare debutant;
b) nivelul de insusire de catre politistul de penitenciare debutant a legislatiei specifice activitatii desfasurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit politistul de penitenciare debutant in modul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
d) conduita politistului de penitenciare debutant in timpul serviciului;
e) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea sau nedefinitivarea in functie a politistului de penitenciare debutant.
(2) Referatul va fi inaintat persoanei care are calitatea de evaluator.

Articolul 52
(1) In cazul modificarii, suspendarii sau incetarii raportului de serviciu al indrumatorului sau cand ii este retras dreptul de a desfasura activitati ca indrumator, acesta intocmeste referatul partial pentru perioada de stagiu parcursa de politistul de penitenciare debutant pana in acel moment.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) directorul unitatii numeste un alt indrumator pentru perioada de stagiu ramasa.
(3) Referatul partial se inainteaza noului indrumator si este avut in vedere la evaluarea activitatii politistului de penitenciare debutant, la terminarea perioadei de stagiu .

Articolul 53
(1) Politistul de penitenciare debutant intocmeste raportul de stagiu, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitatii desfasurate de politistul de penitenciare debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitatilor de indeplinire a acestora, precum si a eventualelor dificultati intampinate.
(3) Raportul de stagiu se inainteaza evaluatorului de catre politistul de penitenciare debutant.

Articolul 54
(1) La finalul perioadei de stagiu, evaluatorul intocmeste raportul de evaluare a perioadei de stagiu, prevazut in anexa nr. 3.
(2) La intocmirea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
a) analizeaza referatul indrumatorului si raportul de stagiu al politistului de penitenciare debutant;
b) verifica existenta certificatului de absolvire a cursului de initiere;

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.