din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1576 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

  Publicat: 31 Jul 2019       20810 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019.

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

c) noteaza criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3 in functie de gradul de indeplinire a atributiilor de serviciu;
d) stabileste calificativul de evaluare;
e) face propuneri cu privire la definitivarea sau nedefinitivarea in functie a politistului de penitenciare debutant.

Articolul 55
(1) Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
a) criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare;
b) se calculeaza media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare;
c) calificativul de evaluare se obtine incadrand media finala dupa cum urmeaza: intre 1,00-3,00 - calificativ "nesatisfacator"; intre 3,01-5,00 - calificativ "satisfacator".
(2) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
a) "nesatisfacator" - politistul de penitenciare debutant nu a facut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii functiei;
b) "satisfacator" - politistul de penitenciare debutant a facut dovada ca detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei.

Articolul 56
(1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta, pe baza de semnatura, politistului de penitenciare debutant.
(2) Politistul de penitenciare debutant nemultumit de rezultatul evaluarii perioadei de stagiu poate solicita reevaluarea, in conditiile prezentei legi.

Articolul 57
Alte atributii ale comisiilor de examen, precum si reguli suplimentare de natura a asigura buna organizare si desfasurare a examenului de absolvire se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

SECTIUNEA a 4-a
Evidenta politistilor de penitenciare

Articolul 58
(1) Pentru fiecare politist de penitenciare se va intocmi si gestiona un dosar profesional confidential, in conditiile dispozitiilor legale privind evidenta functiilor si a politistilor de penitenciare.
(2) Modul de gestionare si evidenta a datelor privind politistii de penitenciare se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Se interzice introducerea in dosarul profesional a oricaror mentiuni sau documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinta, la orientarea sexuala, origine sociala sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii, precum si a oricaror altor documente care nu sunt prevazute la alin. (2).
(4) Politistul de penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fara nicio ingradire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.
(5) Emiterea, folosirea, evidenta si gestionarea legitimatiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

SECTIUNEA a 5-a
Evaluarea activitatii profesionale a politistilor de penitenciare
A� 1.
Dispozitii generale

Articolul 59
(1) Evaluarea profesionala a politistilor de penitenciare este desfasurata in scopul aprecierii conduitei profesionale manifestate, a competentei profesionale, a rezultatelor activitatii desfasurate, a preocuparii pentru perfectionarea pregatirii, precum si a potentialului de dezvoltare a carierei.
(2) Evaluarea activitatii profesionale se realizeaza cu impartialitate si obiectivitate, analizandu-se nivelul/gradul de indeplinire a obiectivelor si responsabilitatilor profesionale in stransa legatura cu potentialul profesional si conduita interpersonala manifestate de persoanele evaluate si avandu-se in vedere specificul muncii, postul ocupat si aportul concret al acestora la indeplinirea atributiilor specifice.
(3) Activitatea de evaluare este un proces permanent care incepe prin stabilirea de catre evaluator a obiectivelor individuale, este urmat de monitorizarea gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite, se continua cu evaluarea performantelor profesionale anuale si stabilirea obiectivelor pentru urmatorul an.
(4) Evaluarea activitatii profesionale a politistilor de penitenciare se face anual, pe baza criteriilor si a procedurii prevazute in prezenta lege.
(5) Calificativele care pot fi acordate in urma evaluarii activitatii sunt "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator" si "nesatisfacator".

Articolul 60
(1) Politistul de penitenciare notat cu "nesatisfacator" sau "satisfacator" nu poate fi avansat in functie sau grad profesional in anul urmator.
(2) Ofiterul sau agentul de politie penitenciara notat cu calificativul "nesatisfacator" este trecut intr-o functie inferioara, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane. In cazul in care politistul de penitenciare nu accepta trecerea in functia inferioara se dispune incetarea raportului de serviciu al acestuia, conform competentelor de gestiune a resurselor umane.
(3) Ofiterilor sau agentilor de politie penitenciara notati cu calificativul "nesatisfacator", in anul urmator trecerii intr-o functie inferioara, potrivit prevederilor alin. (2), le inceteaza raporturile de serviciu, conform competentelor de gestiune a resurselor umane.

Articolul 61
In intelesul prezentei sectiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) evaluat - politistul de penitenciare definitiv ori preotul asimilat ofiterului de penitenciare, supus evaluarii;
b) evaluator - persoana care are atributii de conducere sau coordonare directa a activitatii evaluatului;
c) contrasemnatarul - persoana care este seful ierarhic al evaluatorului;
d) perioada evaluata - perioada in care politistul de penitenciare a desfasurat activitate profesionala si care se supune evaluarii;
e) indicator de evaluare - element caracteristic al capacitatilor sau abilitatilor personale, profesionale si/sau manageriale ale evaluatului;
f) obiectiv individual - expresia scrisa a rezultatelor care trebuie atinse de evaluat in timpul perioadei evaluate in cadrul unor activitati declarate ca importante. Obiectivele trebuie sa fie specifice, masurabile/cuantificabile, realizabile, relevante si prevazute cu termene de realizare; obiectivele individuale nu reprezinta activitati propriu-zise;
g) evaluare intermediara - analiza efectuata de catre evaluator si evaluat asupra gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite, cauzelor care au generat eventuala intarziere in indeplinirea acestora si modalitatilor de imbunatatire a performantelor profesionale;
h) interviu - etapa a procesului de evaluare ce reprezinta un schimb de opinii intre evaluat si evaluator in ceea ce priveste modul de indeplinire a indicatorilor de evaluare si obiectivelor individuale.

Articolul 62
In situatia in care un politist de penitenciare indeplineste temporar atributiile altei functii, acesta este evaluat, evalueaza sau, dupa caz, contrasemneaza fise de evaluare, conform competentelor specifice acestei functii, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Afişează Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 145/2019    Statutul Politistilor de penitenciare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.