din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2832 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Procedura de transfer al sumelor recuperate in cadrul asistentei reciproce la recuperare, din 21.08.2019

Procedura de transfer al sumelor recuperate in cadrul asistentei reciproce la recuperare, din 21.08.2019

  Publicat: 12 Sep 2019       2491 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedura de transfer al sumelor recuperate in cadrul asistentei reciproce la recuperare, din 21.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 741 din 11.09.2019 si aprobata prin Ordinul ANAF nr. 2288/2019.

A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
A fost promulgat la 11.09.1865
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

A. Dispozitii generale


1. Pentru efectuarea procedurii de transfer al sumelor recuperate in cadrul activitatii de asistenta la recuperare, prevazuta la cap. II - Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri, precum si la cap. III - Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor in baza regulamentelor europene si a Conventiilor internationale la care Romania este parte din titlul X - Aspecte internationale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, in/din strainatate, prin intermediul institutiilor de credit, competenta revine Serviciului reprezentante straine si nerezidenti - Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE din cadrul Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea celorlalte organe fiscale definite la sectiunea A pct. 4.
2. In vederea efectuarii procedurii de transfer in/din strainatate, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti deschide la institutia de credit un cont pentru efectuarea transferului sumelor in/din strainatate.
3. Recuperarea in Romania a creantelor stabilite in alte state se face in moneda nationala a Romaniei, respectiv in lei.
4. In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) organ fiscal competent - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul pentru care s-a primit ori s-a formulat o cerere de recuperare sau organul fiscal desemnat potrivit art. 30 din Codul de procedura fiscala sau organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla activele debitorului care nu are domiciliul fiscal pe teritoriul Romaniei;
b) unitatea Trezoreriei Statului competenta - unitatea Trezoreriei Statului arondata organului fiscal competent;
c) Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE - functioneaza in cadrul Serviciului reprezentante straine si nerezidenti, Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti.


B. Procedura de transfer al sumelor recuperate in Romania reprezentand creante stabilite in alte state


1. Pentru aplicarea procedurii de transfer al sumelor recuperate, reprezentand creante stabilite in alte state, se deschide contul 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state", pe codul de identificare fiscala al debitorului, la unitatea Trezoreriei Statului competenta, sau, dupa caz, pe codul unic de inregistrare al organului fiscal competent, pentru persoanele care nu sunt inregistrate fiscal in Romania.
2. In vederea realizarii transferului sumei recuperate, organul fiscal competent va intocmi in 3 exemplare, in original, atat Referatul privind transferul sumelor recuperate reprezentand creante stabilite in alte state, prevazut in anexa nr. 2 la ordin, cat si Nota pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, din care cate un exemplar se arhiveaza la organul fiscal competent.
3. In cazul asistentei reciproce la recuperare prevazute la cap. II din titlul X din Codul de procedura fiscala, pentru orice suma recuperata, procedura de transfer se initiaza intr-un termen de cel mult doua luni de la data la care s-a efectuat recuperarea.
4. In cazul asistentei la recuperare/incasare prevazute de conventiile de evitare a dublei impuneri, Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal OECD si Regulamentele privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, prevazute de cap. III din titlul X din Codul de procedura fiscala, pentru orice suma recuperata, procedura de transfer se initiaza intr-un termen de cel mult doua luni de la data la care s-a efectuat recuperarea.
5. Organul fiscal competent va transmite, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care s-a efectuat recuperarea, referatul privind transferul sumelor recuperate reprezentand creante stabilite in alte state (exemplarul 2) catre unitatea Trezoreriei Statului competenta .
6. Unitatea Trezoreriei Statului competenta, la data primirii referatului prevazut la pct. 5, va intocmi ordinul de plata prin care se vireaza debitele recuperate, din contul 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state" in contul 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state", deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, si va transmite organului fiscal competent extrasul de cont in care a fost evidentiata aceasta operatiune .
7. Organul fiscal competent verifica in ziua lucratoare imediat urmatoare, in baza extrasului de cont transmis de unitatea Trezoreriei Statului competenta, daca suma virata, conform referatului prevazut la pct. 5, in contul deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, corespunde cu suma din nota pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state.
8. In acelasi termen prevazut la pct. 5, organul fiscal competent va transmite catre Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE al 3-lea exemplar al referatului privind transferul sumelor recuperate reprezentand creante stabilite in alte state, insotit de exemplarele 2 si 3 ale notei pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state, intocmita distinct pentru fiecare debitor, conform cererii de recuperare comunicate de autoritatea solicitanta.
9. In ziua lucratoare imediat urmatoare incasarii sumelor in contul colector 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state", deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, aceasta va transmite Compartimentului asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE o copie a extrasului de cont .
10. Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE verifica, in baza extraselor de cont transmise conform prevederilor pct. 9, daca sumele incasate in contul 50.86.01 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state", deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, corespund cu sumele din nota pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state, comunicata de organul fiscal competent, si intocmeste ordinul de plata pentru transferul sumelor in contul deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la institutia de credit .
11. Imediat dupa indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 10, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va intocmi ordinul de plata pentru virarea la extern a sumelor inscrise in nota pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state, retinand exemplarul 2 al notei, pentru arhivare.
12. Sumele reprezentand cheltuieli cu comisioanele bancare pentru transferul creantelor, daca este cazul, sunt avansate din bugetul propriu al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti aprobat pentru fiecare an fiscal in parte si inregistrate in contabilitatea proprie.
13. In situatia in care directivele/regulamentele/conventiile sau acordurile permit acest lucru, cheltuielile cu comisioanele bancare ocazionate de transferul sumelor recuperate, percepute, daca este cazul, de institutia de credit din Romania, se retin din suma de transferat, urmand sa fie transferata diferenta .
14. Dupa efectuarea transferului la extern, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE restituie organelor fiscale competente exemplarul 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state, pe care confirma ca operatiunea privind plata la extern a fost efectuata, conform extrasului de cont eliberat de institutia de credit . Exemplarul 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state este insotit de o copie a extrasului de cont eliberat de institutia de credit privind sumele transferate, precum si comisioanele aferente acestor transferuri, daca este cazul .
15. Pe baza extrasului de cont eliberat de institutia de credit privind sumele transferate, precum si comisioanele aferente acestor transferuri, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE procedeaza, daca este cazul, la intocmirea procesului-verbal privind cheltuielile de executare silita, care constituie titlu executoriu, pentru comisioanele bancare aferente platii la extern, si transmite procesul-verbal catre organul fiscal competent pentru recuperarea acestor sume de la debitori .
16. Organul fiscal competent, dupa primirea exemplarului 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state si a procesului-verbal pentru cheltuieli de executare prevazut la pct. 15, va lua, daca este cazul, masurile care se impun pentru recuperarea sumelor reprezentand comisioanele bancare aferente platii la extern de la debitori .
17. Pentru activitatea proprie, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va aplica in mod corespunzator dispozitiile prevazute la pct. 1-16 de mai sus si va intocmi doua exemplare ale referatului privind transferul sumelor recuperate reprezentand creante stabilite in alte state si un exemplar al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creantelor stabilite in alte state.
18. Sumele recuperate, daca este cazul, de la debitori de catre organele fiscale competente, reprezentand comisioane bancare aferente platii la extern, se vireaza in contul RO26TREZ700508601X002046 deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, in vederea reintregirii bugetului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, din care au fost avansate aceste comisioane, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora "Sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, care se restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in executie la titlul de cheltuieli bugetare 85 A�Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, cu semnul minusA�".
19. Daca este cazul, la data initierii operatiunii de virare a sumelor recuperate de la debitori reprezentand comisioane bancare aferente platii la extern, organul fiscal competent informeaza despre aceasta operatiune Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE.


C. Procedura de transfer al sumelor recuperate de autoritatile competente din alte state, reprezentand creante stabilite in Romania


1. Pentru transferul sumelor recuperate de autoritatile competente din alte state membre, reprezentand creante stabilite in Romania, se deschide contul 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", pe codul de identificare fiscala al debitorului, la unitatea Trezoreriei Statului competenta .
2. In cazul cererilor de recuperare transmise pentru colectarea unor creante stabilite prin atragerea raspunderii solidare, fie pe cale administrativa, fie prin hotarari judecatoresti, in sarcina unor persoane fizice/juridice, care nu au cod de identificare fiscala in Romania, se deschide la unitatea Trezoreriei Statului competenta contul 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", pe codul de identificare fiscala al persoanei juridice pentru ale carei obligatii a fost atrasa raspunderea solidara a persoanelor in cauza, sau in situatia in care aceste persoane juridice sunt radiate, pe codul de identificare fiscala al organului fiscal care a avut competenta in administrarea persoanelor juridice radiate.
3. In cazul cererilor de recuperare transmise autoritatilor competente din alte state in vederea recuperarii unor creante stabilite in Romania, organele fiscale competente vor indica conturile deschise la institutia de credit pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
4. La data transmiterii cererilor de recuperare, organele fiscale competente vor intocmi in doua exemplare, in original, Informarea privind solicitarea de asistenta la recuperare pentru creante stabilite in Romania privind sumele ce urmeaza a fi incasate in alte state, prevazuta in anexa nr. 4 la ordin . Un exemplar al informarii va fi inaintat Compartimentului asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE, pentru luare la cunostinta, iar un exemplar va fi arhivat de catre organul fiscal competent.
5. Sumele in valuta reprezentand creante stabilite in Romania, recuperate de catre autoritatile competente din alte state, virate in conturile deschise la institutia de credit pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, vor fi transformate in lei. Transformarea in lei se va efectua de catre institutia de credit utilizand cursul de schimb valabil la data primirii sumelor in valuta in cont, in baza protocolului/conventiei incheiat(e) cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, transferul in contul de disponibil in lei al acestora efectuandu-se in aceeasi zi, moment in care va avea loc si eliberarea extrasului de cont doveditor.
6. In ziua lucratoare imediat urmatoare eliberarii extrasului de cont de la institutia de credit, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va intocmi ordinul de plata, pentru transferul sumelor din contul in lei, deschis la institutia de credit, in contul 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
7. In ziua lucratoare imediat urmatoare efectuarii transferului prevazut la pct. 6, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va identifica pe baza informarii privind solicitarea de asistenta la recuperare pentru creante stabilite in Romania privind sumele ce urmeaza a fi incasate in alte state, transmisa de organele fiscale competente, unitatile Trezoreriei Statului competente. In primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare efectuarii transferului prevazut la pct. 6, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va intocmi, dupa caz, in 3 sau mai multe exemplare Referatul privind transferul sumelor recuperate in alte state, reprezentand creante stabilite in Romania, prevazut in anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar va fi transmis Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, un exemplar organului fiscal competent in administrarea obligatiilor debitorului principal si celelalte exemplare organelor fiscale competente in administrarea obligatiilor stabilite in sarcina persoanelor carora le-a fost atrasa raspunderea solidara, dupa caz, iar un exemplar va fi retinut pentru arhivare.
8. Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va transmite organelor fiscale competente copii de pe extrasele de cont ale conturilor deschise la institutia de credit, in acelasi termen, respectiv in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare efectuarii transferului prevazut la pct. 6.
9. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe baza referatului privind transferul sumelor recuperate in alte state, reprezentand creante stabilite in Romania, va intocmi in ziua lucratoare imediat urmatoare primirii acestuia ordinele de plata privind transferul sumelor in lei din contul 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", deschis pe numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, in conturile 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", deschise la unitatile Trezoreriei Statului competente, potrivit pct. 1-2.
10. Organele fiscale competente vor intocmi, in doua exemplare, Referatul privind stingerea obligatiilor fiscale restante recuperate in alte state, prevazut in anexa nr. 6 la ordin, si vor proceda la stingerea partiala/integrala a obligatiilor fiscale restante ale debitorului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, cu sumele inscrise in extrasul de cont/fisierul de plati transmis de catre unitatile de trezorerie competente, in ziua lucratoare imediat urmatoare primirii sumelor in cont . Cu sumele virate in lei se sting integral creantele inscrise in cererea de recuperare, daca acestea reprezinta acel echivalent in valuta astfel cum a fost stabilit la data semnarii cererii de recuperare. Verificarea sumelor in valuta se va efectua de catre organele fiscale competente, in baza copiilor de pe extrasele de cont eliberate de institutia de credit si transmise de catre Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE.
11. Organele fiscale competente vor inainta un exemplar al referatului privind stingerea obligatiilor fiscale restante recuperate in alte state unitatii de trezorerie competenta, in vederea virarii sumelor incasate, din conturile 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state", deschise la unitatile de trezorerie competente, in conturile de venituri bugetare aferente obligatiilor fiscale inregistrate in evidenta analitica pe platitori.
12. Pentru activitatea proprie, Compartimentul asistenta reciproca la recuperare intre state membre UE va aplica in mod corespunzator dispozitiile prevazute la pct. 1-11 si va intocmi un exemplar al informarii privind solicitarea de asistenta la recuperare pentru creante stabilite in Romania privind sumele ce urmeaza a fi incasate in alte state, doua sau trei exemplare ale referatului privind transferul sumelor recuperate in alte state, reprezentand creante stabilite in Romania, dupa caz, si doua exemplare ale referatului privind stingerea obligatiilor fiscale restante recuperate in alte state.
13. Eventualele diferente in plus reprezentand sume virate in lei in contul 50.86.02 "Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state" potrivit pct. 10, fata de creantele fiscale inregistrate in evidenta analitica pe platitor, se fac venit la bugetul de stat si se vireaza in contul 20.A.36.50.00 "Venituri ale bugetului de stat - alte venituri".

Afişează Procedura de transfer al sumelor recuperate in cadrul asistentei reciproce la recuperare, din 21.08.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Procedura    ANAF    Transfer    Asistenta reciproca la recuperare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiArticole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati