din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2467 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 14 Feb 2020       2836 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Avand in vedere:

- necesitatea cresterii eficientei colectarii veniturilor la bugetul general consolidat si pentru asigurarea unei coordonari integrate a activitatii administratiei fiscale in actiunea de combatere a fraudei si evaziunii fiscale;

- imperativul respectarii tintei de deficit bugetar;

- obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, instituita prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010;

- necesitatea accelerarii procesului de implementare a programului de guvernare in sensul cresterii eficientei administratiei publice prin refacerea capacitatii administrative a institutiilor statului,

tinand seama ca ducerea la indeplinire a politicilor macroeconomice si masurilor de mentinere a stabilitatii financiare vor crea premisele pentru incadrarea in tintele de deficit stabilite,

tinand cont de necesitatea accelerarii masurilor care sa vizeze atat majorarea veniturilor bugetare, cat si reducerea unora dintre cheltuielile bugetare, pentru evitarea riscului unor posibile presiuni asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat,

in vederea evitarii efectelor negative directe asupra colectarii veniturilor bugetare aflate in competenta de administrare a ANAF ca urmare a intarzierii punerii in aplicare a reformarii agentiei, respectiv alocarii deficitare a resurselor umane si materiale, concomitent cu intarirea rolului fiscal al structurii de antifrauda fiscala,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor propuse:

- ar mentine nivelul prezent al capacitatii administrative a ANAF, fara posibilitatea de a crea impactul pozitiv necesar majorarii veniturilor bugetare;

- ar mentine riscul de depasire a pragului de deficit bugetar,

intrucat durata de implementare a masurilor propuse este de 2-4 luni, fiind necesara si adoptarea actelor normative de nivel secundar,

avand in vedere Planul de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul general consolidat, care cuprinde ca obiective: simplificarea procedurilor de administrare fiscala pentru sustinerea conformarii voluntare la declararea obligatiilor fiscale; sprijinirea conformarii la plata obligatiilor fiscale; masuri de prevenire si combatere a evaziunii fiscale; asigurarea unui tratament fiscal diferentiat in functie de comportamentul fiscal al contribuabililor; ANAF o institutie eficienta si transparenta,

tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat, fiind absolut necesare pentru implementarea unor solutii viabile de administrare care sa conduca la o capacitate administrativa sporita necesara pentru o mai buna colectare a veniturilor statului, reducerea evaziunii si fraudei fiscale si vamale, precum si asigurarea de servicii mai bune pentru cetateni,

in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului."

2. La articolul 18, alineatul (41) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(41) Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei."

3. La articolul 18, alineatul (42) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(42) Cabinetele demnitarilor se organizeaza si functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual."

4. La articolul 18, alineatul (43) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(43) Numarul maxim de posturi din cabinetul presedintelui si vicepresedintilor Agentiei este cel prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare."

5. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Prin ordin al presedintelui Agentiei unele atributii ale acestuia pot fi delegate vicepresedintilor, secretarului general, secretarului general adjunct sau functionarilor publici de conducere, in conditiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii."

Art. II. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. -

(1) Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice generale si functii contractuale."

3. La articolul 4, alineatele (2) - (9) se abroga.

4. La articolul 5, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. -

(1) Personalul Agentiei care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane si, dupa caz, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si comunicare, care se atribuie gratuit. In anumite situatii, in realizarea atributiilor de serviciu, personalul mentionat poate imbraca tinuta civila.

. . . . . . . . . .

(4) Normele generale si speciale de dotare a personalului care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, insemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimatiei de control/serviciu si al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. -

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul din cadrul Agentiei care ocupa functii publice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii."

6. La articolul 7, alineatele (3) - (6) se abroga.

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. -

(1) La orice actiune de control participa minimum 2 inspectori."

Art. III. -

Afişează OUG 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 24/2020    ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel - Decizia nr. 266 din 16-mar-2012

ANAF. Debite restante. Majorari de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1090 din data 16.05.2011

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012

Procedura de restituire catre contribuabili a sumelor de la buget
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 476 din 2 februarie 2012Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro