din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3524 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       11355 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

c) aproba numarul si compunerea completurilor de 5 judecatori pentru fiecare an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor, si compunerea completurilor din cadrul sectiilor, la propunerea presedintilor de sectii;

d) la inceputul fiecarui an, la propunerea presedintilor de sectie, in cazul sectiilor, si a vicepresedintilor, in cazul completurilor de 5 judecatori, aproba parametrii de configurare a completurilor de judecata in aplicatia ECRIS;

e) sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie cu cereri de recurs in interesul legii;

3. atributii referitoare la personalul instantei:

a) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii delegarea in functie a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) desemneaza judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care compun comisiile de evaluare a judecatorilor, in cazurile prevazute de lege, si adopta hotararile de constituire a comisiilor de evaluare a judecatorilor, in cazurile prevazute de lege;

c) avizeaza cererile personalului pentru mentinerea in functie dupa varsta de 65 de ani;

d) propune Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti; propunerea se va transmite Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in forma motivata. Colegiul de conducere poate solicita, in acest sens, Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii informatii privind cariera profesionala si buna reputatie a persoanelor vizate;

e) primeste candidaturile judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;

f) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care si-au depus candidaturile pentru functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii;

g) solutioneaza contestatiile privind modul de stabilire a drepturilor salariale, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

4. atributii referitoare la activitatea sa:

a) poate stabili, prin hotarare, reguli de desfasurare a sedintelor sale ordinare si extraordinare, precum si reguli de adoptare a hotararilor;

b) solutioneaza plangerile prealabile formulate impotriva actelor administrative emise in exercitarea atributiilor ce ii revin.

Articolul 24

In indeplinirea atributiei prevazute la art. 23 pct. 1 lit. f), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor si ale presedintilor de sectii, hotarari privind:

a) circuitul documentelor si al dosarelor la nivelul sectiilor si al completurilor de 5 judecatori, in functie de specificul activitatii;

b) reguli comune si reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, in aplicarea dispozitiilor din acest domeniu prevazute in lege, in prezentul regulament si in Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti;

c) reguli comune si reguli specifice privind organizarea registraturii generale, a registraturilor si arhivelor sectiilor, a completurilor de 5 judecatori, a Completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

d) reguli privind organizarea activitatii judecatorilor si a completurilor de permanenta.

Articolul 25

(1) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti.

(2) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar. Convocarea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se poate face de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de catre unul dintre vicepresedinti sau la solicitarea a cel putin 3 dintre membrii sai. Convocatorul va fi transmis membrilor Colegiului de conducere numai insotit de ordinea de zi.

(3) Sedintele Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se desfasoara in prezenta a cel putin 7 dintre membrii sai. Hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.

(4) Secretariatul Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este asigurat de prim-magistratul-asistent. In exercitarea acestei atributii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat sa desfasoare activitati legate de activitatea de secretariat al sedintelor.

(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, convocatorul, insotit de ordinea de zi si de inscrisurile care compun mapa sedintei (cereri, proiecte de hotarari, propuneri motivate), se comunica membrilor Colegiului de conducere cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei sedintei, cu exceptia situatiilor urgente.

(6) Pentru personalul instantei, publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a sedintelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a extraselor hotararilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora in reteaua intranet a instantei.

(7) Hotararile adoptate de Colegiul de conducere in exercitarea atributiilor prevazute la art. 23 pct. 1 si 2 se supun aprobarii si se definitiveaza pe baza proiectelor intocmite de compartimentele din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie care le initiaza, conform procedurii aprobate prin hotarare a Colegiului de conducere .

(8) Hotararile adoptate de Colegiul de conducere se redacteaza de catre secretariatul Colegiului de conducere .

Articolul 26

(1) Extrase din hotararile adoptate de Colegiul de conducere privind componenta sectiilor, numarul si compunerea completurilor, modificarea compunerii completurilor, planificarile de permanenta si modificarile acestora, precum si infiintarea/desfiintarea completurilor se publica pe pagina de internet a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Colegiul de conducere poate aproba publicarea pe pagina de internet a instantei si a altor hotarari care vizeaza informatii de interes public.

(3) Convocatorul, materialele care au stat la baza adoptarii hotararilor, precum si hotararile Colegiului de conducere se pastreaza intr-o mapa speciala de catre secretariatul colegiului.

SECTIUNEA a 4-a

Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Articolul 27

(1) Adunarea generala a judecatorilor este compusa din toti judecatorii in functie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Prezenta la adunarea generala a judecatorilor este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care judecatorii nu pot participa din motive obiective.

Articolul 28

Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:

a) aprobarea raportului anual de activitate, care se da publicitatii;

b) aprobarea bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice;

c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile legii;

d) desemnarea celor 2 judecatori care il ajuta in indeplinirea atributiilor prevazute de lege pe judecatorul care prezideaza adunarea generala in cazul alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;

e) adoptarea deciziei de revocare a reprezentantilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Consiliul Superior al Magistraturii;

f) consultarea judecatorilor cu privire la masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Articolul 29

(1) Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se convoaca de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din proprie initiativa sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul judecatorilor in functie, cu minimum 24 de ore inaintea sedintei.

(2) Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie este legal constituita in prezenta majoritatii judecatorilor in functie, cu exceptia cazului revocarii membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii, in care adunarea generala este legal constituita in conditiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor cazuri prevazute de lege.

(3) Adunarea generala a judecatorilor este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepresedinti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu