din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3510 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

  Publicat: 20 Feb 2020       11353 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004

Forma Republicata si Actualizata de la 17 februarie 2020

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
(autorecuzarea)- Institutia prin care persoana incopatibila se abtine sa participe in procesul penal,
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.

(4) Numarul judecatorilor care compun listele de permanenta se aproba de Colegiul de conducere, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in raport cu numarul judecatorilor in functie in cadrul fiecarei sectii si cu numarul de judecatori necesar stabilirii membrilor titulari ai completurilor.

(5) Ordinea inscrierii judecatorilor in lista de permanenta se stabileste prin tragere la sorti.

(6) Colegiul de conducere aproba anual compunerea completurilor de 5 judecatori si listele de permanenta corespunzatoare fiecarui complet, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe baza rezultatelor tragerii la sorti.

Articolul 45

(1) Data, ora si locul tragerii la sorti se stabilesc de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul instantei si prin publicare pe pagina de internet.

(2) Tragerea la sorti se realizeaza dupa convocarea tuturor judecatorilor in activitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in scopul desfasurarii acestei proceduri; lipsa unuia sau mai multor judecatori convocati nu impiedica desfasurarea procedurii; la sedinta publica in care are loc tragerea la sorti poate participa orice persoana interesata.

(3) Decanul de varsta al judecatorilor instantei supreme participa in mod obligatoriu la efectuarea tragerii la sorti; in cazul in care acesta se afla in imposibilitate obiectiva de participare este inlocuit de urmatorul judecator, in ordinea descrescatoare a varstei.

(4) Tragerea la sorti se inregistreaza audiovideo.

(5) Tragerea la sorti se va realiza dintre toti judecatorii in functie ai sectiei/sectiilor respective.

(6) Decanul de varsta al judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie va verifica prin citire, in prezenta celorlalti judecatori, numele judecatorilor inscrisi pe bilete in vederea tragerii la sorti si va proceda la introducerea acestora in dispozitive (bile) identice, care sa asigure secretul numelui.

(7) Dispozitivele mentionate la alin. (6) vor fi introduse in urne separate corespunzatoare completurilor in materie penala, respectiv in alte materii decat cea penala; bilele cu numele presedintelui si ale vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor fi introduse in urna corespunzatoare sectiei din care provin.

(8) Presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre cei 2 vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie va extrage numarul de judecatori necesar in vederea compunerii tuturor completurilor de 5 judecatori.

(9) Dupa tragerea la sorti a titularilor completurilor de 5 judecatori, se va proceda la intocmirea listelor de permanenta pentru materia penala si pentru alte materii decat cea penala, ordinea permanentei fiind stabilita prin tragere la sorti.

(10) Rezultatele tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de judecatorul care a participat la procedura .

Articolul 46

(1) Schimbarea membrilor completurilor de 5 judecatori se face in mod exceptional, in cazurile de incompatibilitate sau de absenta a judecatorului.

(2) In aceste cazuri, la sedinta de judecata participa unul dintre judecatorii din lista de permanenta a completului de judecata din care face parte judecatorul aflat in una dintre aceste situatii. Desemnarea judecatorilor din lista de permanenta se face prin rotatie, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire, conform registrului special tinut in acest scop.

(3) In cazul eliberarii din functie a unui judecator care face parte din completul de 5 judecatori, presedintele sau, in lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, in sedinta publica, un judecator dintre cei aflati pe listele de permanenta, care va deveni membru titular al completului. Tragerea la sorti se efectueaza dupa publicarea decretului de eliberare din functie a judecatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Desemnarea unui alt judecator titular intervine si in cazurile de imposibilitate de exercitare a functiei de judecator pentru o perioada mai mare de 3 luni.

(5) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, din complet nu poate face parte judecatorul sanctionat disciplinar.

Articolul 47

Inlocuirea membrilor titulari cu judecatorii din lista de permanenta se face potrivit urmatoarelor reguli:

A. Pentru completurile de 5 judecatori in materie penala

1. In caz de absenta a membrilor titulari ai completului, inlocuirea acestora se va realiza, in ordinea intervenirii situatiilor de inlocuire, prin participarea judecatorilor din lista de permanenta, prin rotatie, in ordinea tragerii la sorti, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.

2. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza toti membrii completului, se aplica dispozitiile art. 110 alin. (1) si (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea tuturor membrilor completului de judecata vor fi solutionate de completul imediat urmator, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.

b) Daca, in urma solutionarii incidentului procedural, se constata ca, din motive prevazute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este in masura sa judece, dosarul se repartizeaza aleatoriu unuia dintre celelalte completuri de 5 judecatori care judeca in aceeasi materie, desemnate pentru acelasi an, in conditiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare. Daca mai exista un singur complet de 5 judecatori care judeca in acea materie, cauza se repartizeaza acestuia.

c) Daca, in aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecatori in materie penala nu este in masura sa solutioneze incidentele procedurale, intrucat toti membrii titulari sunt incompatibili, se respecta principiul specializarii, prevazut de art. 32 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar situatiile de inlocuire sunt asigurate cu judecatorii din lista de permanenta, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta.

3. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza o parte dintre membrii completului, inlocuirile membrilor titulari se efectueaza cu judecatorii din lista de permanenta, astfel cum au fost stabiliti prin tragerea la sorti, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire.

Daca situatiile de inlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva in ordinea numerotarii completurilor si a vechimii dosarelor (data si ora inregistrarii la completul de 5 judecatori).

Daca situatiile de inlocuire nu pot fi asigurate cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare completului, inlocuirile se vor efectua cu judecatorii din listele de permanenta ale completurilor urmatoare, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti.

Daca nici in acest mod nu se poate constitui completul, inlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai completurilor urmatoare, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti.

4. Daca situatiile de inlocuire nu se pot asigura cu judecatorii titulari sau de permanenta din cadrul Sectiei penale, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorti a unor judecatori din cadrul celorlalte sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, corespunzator numarului de inlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Pentru completurile de 5 judecatori in materie civila

1. In caz de absenta (imposibilitate de prezentare - concediu de odihna, concediu medical etc.) a membrilor titulari ai completului, inlocuirea acestora se va realiza, in ordinea intervenirii situatiilor de inlocuire, prin participarea judecatorilor din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine judecatorul inlocuit, prin rotatie, in ordinea tragerii la sorti, cu respectarea art. 110 alin. (9) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.

2. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza toti membrii completului se aplica dispozitiile art. 110 alin. (1) si (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea tuturor membrilor completului de judecata vor fi solutionate de completul imediat urmator, conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.

b) Daca, in urma solutionarii incidentului procedural, se constata ca, din motive prevazute de lege, completul caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza nu este in masura sa judece, dosarul se repartizeaza aleatoriu unuia dintre celelalte completuri care judeca in aceeasi materie, in conditiile art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare. Daca mai exista un singur complet care judeca in acea materie, cauza se repartizeaza acestuia.

c) Daca, in aplicarea art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare, niciunul dintre completurile de 5 judecatori in alte materii decat cea penala nu este in masura sa solutioneze incidentele procedurale, intrucat toti membrii titulari sunt incompatibili, situatiile de inlocuire sunt asigurate cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, conform regulilor stabilite cu privire la aceasta, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.

3. In situatia in care incidentele procedurale vizeaza o parte dintre membrii completului, inlocuirea membrilor titulari se efectueaza cu judecatorii din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, astfel cum au fost stabiliti prin tragere la sorti, in ordinea ivirii situatiilor de inlocuire, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.

Daca situatiile de inlocuire se ivesc concomitent, se vor rezolva in ordinea numerotarii completurilor si a vechimii dosarelor (data si ora inregistrarii la completul de 5 judecatori).

Daca situatiile de inlocuire nu pot fi asigurate cu judecatorii din lista de permanenta a completului corespunzatoare sectiei din care provine fiecare judecator inlocuit, inlocuirile se vor efectua cu judecatorii din listele de permanenta ale completurilor urmatoare, corespunzatoare sectiei din cadrul careia provine fiecare judecator inlocuit, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.

Daca nici in acest mod nu se poate constitui completul, inlocuirile se vor efectua cu membrii titulari ai celorlalte completuri, in ordinea desemnarii acestora prin tragere la sorti, cu respectarea reprezentativitatii sectiilor in structura completului.

4. Daca situatiile de inlocuire nu se pot asigura cu judecatorii titulari sau din lista de permanenta corespunzatoare sectiei din care provin judecatorii care trebuie inlocuiti, conform regulilor stabilite mai sus, se va proceda la desemnarea prin tragere la sorti a unor judecatori din cadrul celorlalte sectii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, corespunzator numarului de inlocuiri care se impun, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

C. In cazul in care situatia care atrage inlocuirea il vizeaza pe presedintele completului de judecata, conducerea completului va fi asigurata de urmatorul judecator, membru al completului de judecata, in ordinea vechimii in magistratura, iar completul urmeaza a fi intregit cu un judecator de pe lista de permanenta, care va intra pe ultima pozitie a formatiunii de judecata .

Articolul 48

(1) Pentru dosarele nou-inregistrate si pentru cauzele aflate pe rol (intre termenele de judecata), masurile necesare pregatirii judecatii se dispun, prin rezolutie, de catre judecatorul (membru titular al completului) care va conduce urmatoarea sedinta de judecata a completului.

(2) In ipoteza in care judecatorul care va conduce urmatoarea sedinta a completului este incompatibil sau este in imposibilitate obiectiva de a lua masurile necesare pregatirii judecatii, acestea vor fi dispuse de unul dintre ceilalti judecatori din complet (membru titular), in ordinea vechimii in magistratura.

(3) In situatia in care membrii completului se afla in imposibilitate sa ia masurile necesare pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de vicepresedintele cu atributii in materie penala sau civila, dupa caz, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, cu modificarile ulterioare.

Articolul 49

Afişează Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Regulament Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu