din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3127 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       13706 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Apelarea repetata, cu rea intentie, a numarului 112,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Componenta a activitatii de programare, lansare si urmarire a productiei care consta in:
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

b) a fost obtinuta pe baza unor documente false;

c) daca a fost retinuta de doua ori in 12 luni consecutive;

d) daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) copia conforma si/sau ecusonul, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;

f) daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este retinuta;

g) daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi;

h) in cazul in care conducatorul auto nu detine certificat de atestare a pregatirii profesionale sau atestatul obtinut are valabilitatea depasita;

i) la cerere .

(6) Contestarea masurii de retragere a autorizatiei de transport sau a copiei conforme ca masura complementara se poate realiza prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 561 alin. (3) .

Art. 15

(1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza localitatii de autorizare de catre orice persoana juridica, denumita in continuare dispecerat, autorizata de autoritatea de autorizare, in conditiile prezentei legi.

(2) Autorizatia de dispecerat taxi se poate obtine pe baza depunerii urmatoarei documentatii:

a) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului;

b) declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicatiilor;

d) copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea in domeniu .

(3) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani in aceleasi conditii ca la emitere, si este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a autoritatii de autorizare.

(4) Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfasoara servicii de transport in regim de taxi, in aceeasi localitate de autorizare.

(5) Transportatorii autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat in conditiile prezentei legi, pe baza de contract de dispecerizare, incheiat cu acesta in conditii nediscriminatorii.

(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi desfasoara activitatea intr-o localitate, cu exceptia localitatilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este optional.

(7) In cazurile exceptate prevazute la alin. (6) , taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienti . Aceste taxiuri vor avea afisat in exterior numarul de telefon sau alte modalitati de apelare .

(8) Contractele de dispecerat taxi incheiate cu transportatorii autorizati trebuie sa contina prevederi privind obligatiile partilor de a respecta reglementarile privind calitatea si legalitatea serviciului prestat, precum si tarifele de distanta convenite a fi utilizate.

(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizand tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut in contractul de dispecerizare.

(10) Dispeceratul poate pune la dispozitia transportatorilor autorizati pe care ii deserveste statii radio de emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe baza de contract de inchiriere, incheiat in conditii nediscriminatorii.

Art. 16

Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:

a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a acestora;

d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati;

e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei;

g) la cerere .

SECTIUNEA 2:Executarea transporturilor in regim de taxi

Art. 17

Transportul in regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului si pe orice traseu deschis circulatiei publice.

Art. 18

In raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele situatii:

a) permanent, in interiorul localitatii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

c) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.

Art. 19

Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.

*) (1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, transportul rutier efectuat intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov este definit ca transport local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2) .

(2) Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.

Art. 20

(1) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante.

(2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.

(3) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.

(4) Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra.

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS