din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4262 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       12796 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi in favoarea unor angajati ai acestuia care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.

(5) Ca urmare a infiintarii noilor transportatori in urma uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (4) , autoritatea de autorizare emitenta a autorizatiilor taxi, detinute de titularii initiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzator intre transportatorii initiali si transportatorii nou-infiintati, dupa caz, in raport cu numarul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate intre titularii contractelor si transportatorii nou-infiintati.

(6) Pe baza autorizatiilor taxi obtinute de fiecare transportator ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (5) , contractele initiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator de autoritatea respectiva transportatorilor rezultati in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. (4) , in interiorul aceluiasi termen de valabilitate a contractului/contractelor initial/initiale.

(7) Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile daca transportatorii nou-infiintati nu au calitatea de transportatori in momentul derularii operatiunilor prevazute la alin. (4) , iar prevederile alin. (6) se pot aplica numai sub rezerva ca acesti transportatori sa devina transportatori autorizati intr-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (4) .

(8) Prevederile alin. (3) -(6) sunt aplicabile corespunzator si in cazul contractelor de atribuire in gestiune directa a serviciului de transport in regim de taxi, in cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) .

Art. 142

(1) Serviciul de transport in regim de taxi se atribuie in gestiune delegata, prin contract de atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, obtinute prin procedura de atribuire prevazuta la alin. (5) si (6) sau prin alte proceduri prevazute in prezenta lege.

(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se desfasoara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi atribuite fiecarui transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor prezentei legi.

(3) Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul detinut este autorizatia taxi eliberata pentru aceasta, in conditiile prezentei legi.

(4) Serviciile de transport in regim de taxi se atribuie in executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se urmatoarele proceduri:

a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati castigatori;

b) eliberarea autorizatiilor taxi, in conformitate cu prevederile art. 11;

c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi, in conformitate cu numarul autorizatiilor taxi.

(5) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi consta in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de departajare prevazute la alin. (6) , pentru fiecare autovehicul precizat in declaratia pe propria raspundere ca este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat in conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordinea descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. In conditiile in care numarul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autorizati inscrisi pentru o noua procedura . In cazul in care un transportator autorizat participa la procedura de atribuire cu autovehicule care urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria raspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garantia se restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit, in momentul eliberarii autorizatiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 6 luni de la data desfasurarii procedurii de atribuire in conditiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicita eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau ca vor fi detinute in proprietate ori in temeiul unui contract de leasing, aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzator garantia depusa.

(6) Criteriile de departajare vor fi:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;

e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbag-urilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;

h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.

(7) Elementele prevazute la alin. (6) lit. c) , e) si h) se certifica de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.

(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative existente.

(9) In cazul in care un transportator autorizat renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, cand acestea se retrag sau se majoreaza numarul lor in conditiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizati inscrisi in listele de asteptare, prin procedura de atribuire precizata la alin. (5) .

(10) In lista de asteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se poate inscrie orice transportator autorizat, o singura data .

(11) In cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi, numarul de autorizatii taxi atribuite poate fi limitat, dupa caz, in conditii similare celor prevazute la art. 14, daca asa se stabileste prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 143

(1) Retragerea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport in cazul transportului in regim de taxi, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizatiei respective.

(2) Autorizatia de transport poate fi retrasa in urmatoarele situatii:

a) transportatorul autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizata pe baza de documente ori de declaratii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;

c) transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive;

d) transportatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autorizatiei de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

e) la cerere .

(3) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport poate fi suspendata sau retrasa de catre autoritatea de autorizare emitenta numai odata cu ecusoanele atribuite.

(4) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi suspendata odata cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, in urmatoarele cazuri:

a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;

c) sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;

d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire in gestiune a serviciului, ale regulamentului de organizare a serviciului de transport sau, dupa caz, ale metodologiei de autorizare si efectuare a transportului in regim de inchiriere, respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;

e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator;

f) transportul se efectueaza fara documentele de plata obligatorii, in cazul transportului in regim de inchiriere;

g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite prin prezenta lege;

h) cand autovehiculele care executa servicii de transport in regim de inchiriere sau fac obiectul serviciului de inchiriere de autovehicule utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi;

i) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 9 alin. (3) .

(5) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi retrasa in urmatoarele cazuri:

a) - Art. 14^3, alin. (5) , litera A. din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 15-iun-2019 de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 21/2019

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS