din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4187 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       12841 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Act adoptat de organele de stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act adoptat de organele de stat,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Act adoptat de organele de stat,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Confirmare intr-o anumita functie
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Sistem de organizare

l) corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;

m) consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, a dispeceratelor taxi si a taximetristilor, precum si a asociatiilor utilizatorilor, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport respective;

n) atribuirea in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in prezenta lege;

o) respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In toate raporturile generate de activitatea de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, precum si in activitatile conexe acestora, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Art. 3

(1) Serviciile de transport public local in regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si se efectueaza numai de catre transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare, astfel cum este definita in prezenta lege.

(2) In cazul in care in localitatea respectiva nu exista transportatori autorizati care executa servicii de transport in regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai in aceasta situatie, ca executarea acestor servicii sa se poata realiza in gestiune directa, la cerere, de catre compartimentul sau serviciul de specialitate al primariei, numai in baza licentei eliberate in acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele detinute de acesta in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing .

Art. 4

(1) Transportul in regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client, si realizat in conditiile prezentei legi.

(2) Transportul in regim de inchiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe baza de contract, achitat integral si realizat in conditiile prezentei legi.

(3) Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se realizeaza numai cu autovehicule detinute de catre transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing .

(4) Transportatorul autorizat, persoana fizica, poate executa transport in regim de taxi cu un singur autovehicul detinut, in conditiile alin. (3) , de catre acesta sau de catre sotul/sotia acestuia, dupa caz.

(5) Transportatorul autorizat, asociatie familiala, poate executa transport in regim de taxi, utilizand un numar de autovehicule, detinute in conditiile alin. (3) de catre membrii asociatiei, cel mult egal cu numarul membrilor care practica taximetria, detinatori ai unui atestat de pregatire profesionala.

(6) Un transportator autorizat, persoana juridica, executa un transport in regim de inchiriere atunci cand pune la dispozitia clientului un autoturism cu conducator auto, pe baza de contract .

(7) Un operator economic executa un serviciu de inchiriere de autoturisme atunci cand pune la dispozitia clientului un autoturism fara conducator auto, pe baza de contract .

Art. 5

- Art. 5 din capitolul I a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 6. din Legea 265/2007

Art. 6

- Art. 6 din capitolul I a fost abrogat la 06-aug-2007 de Art. I, punctul 6. din Legea 265/2007

CAPITOLUL II:Autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi sau in regim de inchiriere

SECTIUNEA 1:SECTIUNEA 1: Autorizarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere

Art. 7

(1) Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se executa numai de catre transportatori autorizati, care detin autorizatii taxi valabile, in cazul transportului in regim de taxi, sau copii conforme valabile, in cazul transportului in regim de inchiriere, eliberate in conditiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat.

(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fara a detine pentru acesta, dupa caz, autorizatie taxi valabila sau copie conforma valabila, potrivit prevederilor alin. (1) .

(3) Este interzis transportul public, contra cost, de marfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maxima autorizata de cel mult 3,5 tone, fara a detine pentru acesta autorizatie taxi valabila, potrivit prevederilor alin. (1) , ori alta autorizatie valabila.

Art. 71

(1) In vederea exercitarii functiei de manager de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere in cadrul transportatorului autorizat care este persoana juridica sau asociatie familiala, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina un certificat de competenta profesionala a managerului de transport in regim de taxi si inchiriere valabil, eliberat de catre Autoritatea Rutiera Romana - ARR in baza normelor aprobate prin hotarare a Guvernului;

b) sa respecte conditiile de onorabilitate prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;

c) sa fie absolvent de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat;

d) sa aiba resedinta curenta in Romania, in sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele in transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

(2) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport in regim de taxi si inchiriere are o valabilitate de 10 ani si se obtine in urma participarii la un curs si promovarii unui examen conform normelor aprobate prin hotarare a Guvernului.

(3) Detinatorii certificatelor de competenta profesionala care nu si-au exercitat functia pentru o perioada mai lunga de 5 ani sunt obligati sa urmeze un nou curs de pregatire, in vederea reluarii activitatii.

(4) Un manager de transport in regim de taxi si inchiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.

(5) Transportatorul autorizat care este persoana juridica sau asociatie familiala are obligatia de a numi un nou manager de transport in regim de taxi si inchiriere in termen de 30 de zile, in situatia in care managerul anterior nu mai indeplineste in totalitate conditiile necesare exercitarii functiei sau este in imposibilitatea de a-si mai exercita functia .

Art. 8

Autorizatia de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare pe durata nedeterminata si este valabila cu conditia vizarii acesteia la fiecare 5 ani de catre aceasta, odata cu verificarea indeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii.

Art. 9

(1) Autorizatia de transport in regim de taxi sau autorizatia de transport in regim de inchiriere se elibereaza de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritoriala in care transportatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, pe baza unei documentatii care trebuie sa contina urmatoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de transport, stabilit de prezenta lege;

b) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului ca transportator, respectiv persoana fizica autorizata, asociatie familiala autorizata sau persoana juridica, dupa caz;

c) dovada indeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv:

1.copie de pe certificatul de competenta profesionala pentru managerul de transport in regim de taxi si inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotarare a Guvernului, pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;

2.copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata;

d) dovada indeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:

1.1.certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport in regim de taxi si inchiriere, din care sa rezulte ca acestia nu au fost condamnati pentru:

- infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice;

- infractiuni privind traficul si consumul de droguri;

- infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale;

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS