din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5343 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       12812 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Confirmare intr-o anumita functie
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,

(1) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport se gaseste obligatoriu la bordul autovehiculului si este valabila numai in prezenta ecusoanelor si a urmatoarelor documente, dupa caz:

a) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

d) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

e) certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto, in cazul transportului de persoane;

f) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;

g) copia contractului cu dispeceratul taxi, in cazul in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu statie radio emisie-receptie si este arondat unui dispecerat taxi;

h) alte documente stabilite prin prezenta lege.

(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevazute la alin. (1) , la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme a autorizatiei de transport, dupa caz, comunicandu-se imediat aceasta masura catre managerul de transport in regim de taxi si inchiriere de catre reprezentantul autoritatii care realizeaza controlul, pana cand se face dovada existentei si valabilitatii documentelor respective.

(3) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 de zile, autorizatia taxi sau copia conforma respectiva se retrage, odata cu ecusoanele.

(4) Autorizatia taxi sau copia conforma retrasa se va atribui altui transportator autorizat, in procedura de atribuire prevazuta de prezenta lege.

Art. 121

(1) Certificatul de agreare se elibereaza, la cerere, pentru autovehiculele taxi de catre R.A.R., prin reprezentantele sale, pentru o perioada de 10 ani si este valabil prin vizarea anuala a certificatului de agreare, cu ocazia realizarii inspectiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementarilor in vigoare.

(2) Viza anuala a certificatului de agreare se acorda la statiile de inspectie tehnica din structura reprezentantelor R.A.R., pe baza reglementarilor existente, la care se adauga normele privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice impuse la obtinerea certificatului de agreare.

(3) In cazul detinerii autovehiculului in temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obtinut isi mentine valabilitatea si in cazul in care utilizatorul devine proprietar, cu modificarile care se impun conform prevederilor legale.

Art. 13

In cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul in regim de taxi, autoritatile administratiei publice locale sau ale municipiului Bucuresti, dupa caz, emit reglementari referitoare la:

a) regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri pe teritoriul localitatii respective, in conformitate cu reglementarile generale in vigoare;

b) nivelul tarifelor de distanta maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a) , in cazul transportului de persoane in regim de taxi;

c) programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;

d) asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

e) interdictiile si restrictiile privind activitatea in regim de taxi;

f) locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;

g) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfasurarea serviciului de transport;

h) controlul activitatii autovehiculelor pe traseu;

i) taxele si impozitele locale ce se impun;

j) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in raport cu numarul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;

k) alte prevederi necesare bunei organizari si executari a serviciilor de transport in regim de taxi.

Art. 14

(1) Activitatea de transport public local de persoane in regim de taxi trebuie dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie si metrou, dupa caz.

(2) Autoritatile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti, prin hotarari ale consiliilor respective, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numarul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului in regim de taxi, pentru o perioada de 5 ani, dupa urmatoarele criterii minimale:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie

si metrou, dupa caz, asigurand echilibrul care se impune intre acestea;

b) norma cuprinsa la art. 13 lit. j) ;

c) gradul de poluare;

d) cererea si oferta permanente;

e) gradul de aglomeratie in trafic;

f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

(3) Numarul maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite pentru o perioada data se poate stabili si pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum si in urma consultarii asociatiilor profesionale reprezentative.

(4) Numarul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui in conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitatii de autorizare.

(5) Dupa procedura de atribuire a numarului maxim de autorizatii taxi stabilit conform alin. (4) , autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizatie taxi decat in conditia disponibilizarii unora dintre cele existente sau in cazul maririi numarului de autorizatii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2) -(4) .

(6) Daca numarul autorizatiilor taxi emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi depaseste numarul maxim de autorizatii taxi stabilite in conditiile alin. (2) -(4) , consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu va mai atribui nicio autorizatie taxi pana la micsorarea numarului acestor autorizatii, prin disponibilizare in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numarul maxim stabilit.

Art. 141

(1) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite detinatorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecarui contract de atribuire a gestiunii delegate este egala cu durata maxima de valabilitate a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme detinute de transportatorul autorizat, dupa caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reinnoit pe baza detinerii in continuare a unor autorizatii taxi, obtinute in conditiile prezentei legi.

(2) Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati carora li se atribuie in gestiune delegata executarea serviciilor de transport in regim de taxi se prevad in caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire in gestiune delegata.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport in regim de taxi sa incheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea partiala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de catre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS