din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1791 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       4137 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Confirmare intr-o anumita functie
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Confirmare intr-o anumita functie
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Confirmare intr-o anumita functie
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Confirmare intr-o anumita functie
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare

(1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare, elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta.

(2) In cazul in care legile bugetare anuale, depuse in termen legal, nu au fost adoptate de catre Parlament pana cel tarziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refera proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta.

(21) Parlamentul va lua in dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificari sau completari la proiectul legii bugetare anuale si la anexele la acesta, la creditele bugetare si/sau de angajament prezentate de Guvern in structura prevazuta de art. 36 alin. (1) .

(3) In timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar.

(31) Modificarea creditelor bugetare si/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (21) , se face numai prin redistribuiri de sume intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare.

(4) Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.

Art. 18: Rolul Guvernului

(1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia in considerare perspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in Programul de guvernare acceptat de Parlament. (2) Guvernul asigura:

a) elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar respectiv si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani;

b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale si transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, in cadrul termenului limita prevazut de prezenta lege;

c) exercitarea conducerii generale a activitatii executive in domeniul finantelor publice, scop in care examineaza periodic executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz;

d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie;

e) utilizarea fondului de rezerva bugetara si a fondului de interventie la dispozitia sa, pe baza de hotarari.

Art. 19: Rolul Ministerului Finantelor Publice

In domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, si anume: pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie;

b) dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;

b1) elaboreaza previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate si comunicate de catre Comisia Nationala de Prognoza;

b2) in momentul inscrierii candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, acestia sunt obligati sa faca dovada detinerii certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi . Atestarea se face gratuit, prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Modurile de dobandire si retragere a certificatului se stabilesc prin norme metodologice;

*) O. U. G. nr. 188/2020

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) si b3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata instituirii starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, in functia de conducator al compartimentului financiar-contabil din administratia publica centrala pot fi numite, in conditiile legii, si persoane care nu detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi .

(2) In termen de 6 luni de la incetarea starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa dobandeasca certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, in conditiile legii.

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , persoanele prevazute la alin. (1) care nu au obtinut certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita functia de conducator al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de munca ale acestora fiindu-le aplicabile, dupa caz, dispozitiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

b3) dobandirea si mentinerea certificatului de atestare reprezinta conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite avand obligatia modificarii corespunzatoare a fiselor de post respective. La ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute de prezenta lege;

*) O. U. G. nr. 188/2020

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) si b3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata instituirii starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021, in functia de conducator al compartimentului financiar-contabil din administratia publica centrala pot fi numite, in conditiile legii, si persoane care nu detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi .

(2) In termen de 6 luni de la incetarea starii de urgenta sau, dupa caz, a starii de alerta, persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa dobandeasca certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, in conditiile legii.

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) , persoanele prevazute la alin. (1) care nu au obtinut certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita functia de conducator al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de munca ale acestora fiindu-le aplicabile, dupa caz, dispozitiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora;

d) emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, activitatile de control intern si audit intern privind modul de gestionare a acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea acestuia;

e) solicita rapoarte si informatii oricaror institutii care gestioneaza fonduri publice;

f) aproba clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora;

g) analizeaza propunerile de buget in etapele de elaborare a bugetelor;

h) furnizeaza Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentarii proiectelor legilor bugetare anuale;

i) asigura monitorizarea executiei bugetare, iar in cazul in care se constata abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului masuri pentru reglementarea situatiei;

j) avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii financiare;

k) - Art. 19, litera K. din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 31. din Legea 270/2013.

l) blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor de credite;

m) dispune masurile necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantarii in bani, rezultate din contributia financiara externa acordata Guvernului Romaniei;

n) colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor in domeniul monetar si valutar;

o) prezinta semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si banci ale Parlamentului, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe;

p) participa, in numele statului, in tara si in strainatate, dupa caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme financiare, valutare si de plati;

r) indeplineste si alte atributii prevazute de dispozitiile legale.

Art. 20: Categorii de ordonatori de credite

(1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.

(3) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.

(4) Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane imputernicite in acest scop, cu exceptia conducatorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competentele delegate si conditiile delegarii acestora.

(5) In cazurile prevazute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.

Art. 21: Rolul ordonatorilor de credite

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010