din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2209 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

INTEGRAL: OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017


ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016


Forma actualizata a OG 27/2011 >>>>> AICI


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Domeniu de aplicare


Articolul 1
(1) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei, precum si a activitatilor conexe acestora, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier, protectia mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si a nevoilor de aparare ale tarii.
(2) Prin prezenta ordonanta se creeaza cadrul legal general pentru aplicarea directa a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite in continuare Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009.
(3) Transportul rutier si activitatile conexe acestuia se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind conditiile de lucru ale conducatorilor auto, conditiile de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei rutiere.
(4) In toate raporturile generate de transportul rutier si de activitatile conexe acestuia, protectia vietii umane si a mediului inconjurator este prioritara.

Articolul 2
Transportul public local efectuat in interiorul unei localitati, precum si serviciul public de transport persoane, asa cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1. 370/2007 al Parlamentului si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1. 191/69 si nr. 1. 107/70 ale Consiliului, se reglementeaza prin legi speciale.SECTIUNEA 2: Definitii

Articolul 3
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara in legatura cu transportul rutier;
2. autoturism - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
3. autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto;
4. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, avand spatii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat si dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, avand interdictia de a transporta persoane in picioare;
5. autorizatie de transport international - document care da dreptul unui operator de transport rutier sa efectueze in anumite conditii una sau mai multe operatiuni de transport international pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;
6. autogara - spatiu special delimitat, amenajat si dotat pentru a permite plecarea si sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate in tranzit, asigurand urcarea sau coborarea persoanelor, precum si conditii si servicii pentru autobuze si pentru persoanele aflate in asteptare;
7. capat de traseu - statia de plecare sau statia de destinatie a unui traseu, utilizata pentru urcarea/coborarea, dupa caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;
8. certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane in domeniul transporturilor rutiere;
9. certificat de transport in cont propriu - document care permite exercitarea ocupatiei de intreprindere de transport rutier in cont propriu;
10. contract de inchiriere de vehicule rutiere - contract incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica, transmite, contra cost, dreptul de folosinta pe perioada determinata a unuia sau mai multor vehicule, fara conducator auto, catre o alta persoana fizica sau juridica, numita locatar;
11. copie conforma a certificatului de transport in cont propriu - document in baza caruia se efectueaza transport rutier in cont propriu, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier in cont propriu;
12. copie conforma a licentei comunitare - document in baza caruia se efectueaza transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competenta pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;
13. cursa - parcursul dus-intors realizat de un autobuz intre capetele de traseu, in cadrul aceluiasi serviciu regulat de transport de persoane;
14. document de transport - document care se afla la bordul autovehiculului rutier pe toata durata derularii transportului, avand inscrise date privind intreprinderea care efectueaza transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, marfurile sau persoanele transportate, dupa caz, si care trebuie sa faca posibila stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;
15. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, capetele de traseu, autogarile, statiile publice aflate pe traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu si din statiile publice/autogarile aflate pe traseu, zilele in care se efectueaza serviciul regulat si serviciul regulat special, dupa caz;
16. grup de persoane dinainte constituit - grup de persoane constituit, pentru care o persoana juridica sau o persoane fizica este responsabila cu incheierea contractului si plata serviciului ocazional, inainte de plecarea in cursa. Pe tot parcursul transportului respectiv componenta grupului trebuie sa ramana aceeasi;
17. inspectie tehnica periodica - operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare, care priveste in principal sistemele si componentele acestora ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si incadrarea in categoria de folosinta;
18. intermediere in transporturile rutiere - activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier national si/sau international, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;
19. intreprindere - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;
20. licenta pentru activitati conexe transportului rutier - document care da dreptul unei intreprinderi sa desfasoare activitati conexe transportului rutier;
21. licenta comunitara - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piata transportului rutier;
22. licenta de traseu - document pe baza caruia operatorul de transport rutier efectueaza transport rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;
23. masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a unui vehicul rutier, asa cum este declarata de constructorul acestuia;
24. omologare - procedura administrativa prin care autoritatea competenta certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o componenta ori o entitate tehnica independenta satisface cerintele tehnice prevazute de reglementarile in vigoare;
25. ocupatia de operator de transport rutier de marfuri - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele unui tert";
26. ocupatia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, "activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza, cu ajutorul unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de noua persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de catre persoana transportata sau de catre organizatorul transportului";
27. operator de transport rutier - intreprindere care desfasoara activitatea de transport rutier de marfuri si/sau persoane, contra cost;
28. operator de transport rutier roman - operator de transport rutier stabilit in Romania;
29. operator de transport rutier strain - operator de transport rutier stabilit in alt stat;
30. operator pentru activitati conexe transportului rutier - orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, titular al licentei pentru activitati conexe transportului rutier;
31. operatiune de cabotaj - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009 si Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009, dupa caz;
32. manager de transport - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009;
33. program de transport - program intocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima in vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
34. serviciu regulat - conform definitiei din Regulamentul nr. 1. 073/2009, aplicabila si transportului rutier national;
35. serviciu regulat special - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009;
36. serviciu ocazional - potrivit definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009;
37. statie publica - spatiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de catre administratia publica locala, destinat imbarcarii/debarcarii persoanelor, semnalizat si prevazut cu un panou destinat afisarii unor informatii;
38. traseu - parcurs care asigura legatura dintre capatul de traseu de plecare si capatul de traseu de destinatie, pe care se efectueaza servicii regulate sau servicii regulate speciale. In functie de amplasarea capetelor de traseu si de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judetene, interjudetene si internationale; traseele dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara avand ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale;
39. transport rutier - deplasarea persoanelor sau a marfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca vehiculele respective sunt, pe o anumita portiune a parcursului, transportate la randul lor pe sau de alte vehicule ori daca autovehiculele se deplaseaza fara incarcatura. Operatiunile de incarcare/descarcare si de intocmire/distribuire a documentelor insotitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de catre conducatorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integranta din transportul rutier;
40. transport rutier contra cost - transport rutier de marfuri si/sau persoane efectuat contra plata, prin incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura ori in servicii;
41. transport rutier in cont propriu de marfuri - transportul rutier de marfuri efectuat cu respectarea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009;
42. transport rutier in cont propriu de persoane - transportul rutier efectuat in scopuri necomerciale si nonprofit de catre o persoana fizica sau juridica cu respectarea conditiilor prevazute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009.
43. transport agabaritic - transportul rutier efectuat cu depasirea maselor si/sau a dimensiunilor maxime admise;
44. transport rutier national - transportul rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul Romaniei, fara a depasi teritoriul statului;
45. transport rutier international - conform definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009 sau definitiei din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009, dupa caz;
46. transport rutier judetean - transportul rutier care se efectueaza intre doua localitati situate pe teritoriul aceluiasi judet, fara a depasi teritoriul judetului respectiv;
47. transport rutier interjudetean - transportul rutier care se efectueaza intre capul de traseu de plecare si capul de traseu de destinatie, situate pe teritoriul a doua judete diferite, cu sau fara tranzitarea unuia sau a mai multor judete; in sensul prezentei ordonante, transportul rutier dintre municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean, cu exceptia transportului dintre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, care este considerat transport local;
48. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat in interiorul unei localitati, precum si in limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare;
49. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari. In sensul prezentei ordonante, autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele sunt considerate vehicule rutiere, fiind definite astfel:
a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu doua sau 3 roti;
b) remorca - vehicul rutier fara motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
c) semiremorca - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axa de tractare, astfel incat asupra tractorului ori axei de tractare se exercita o forta verticala semnificativa;
d) tractor-vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci sau utilaje;
50. vehicule istorice - vehicule in cazul carora perioada trecuta de la incetarea fabricatiei acestora, pentru care s-a utilizat acelasi tip de caroserie si acelasi tip de motor, este de cel putin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care detinatorii au obtinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementarilor in vigoare.SECTIUNEA 3: Clasificarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe transporturilor rutiere

Articolul 4
In sensul prezentei ordonante, transporturile rutiere se clasifica pe categorii si tipuri dupa cum urmeaza:
I. categorii de transport rutier:
1. clasificarea din punctul de vedere al ariei de desfasurare:
a) transport rutier national;
b) transport rutier international;
2. clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activitatii:
a) transport rutier contra cost;
b) transport rutier in cont propriu;
II. tipuri de transport rutier:
1. transport rutier de marfuri:
a) transport rutier de marfuri generale;
b) transport rutier de marfuri perisabile;
c) transport rutier de marfuri si deseuri periculoase;
d) transport rutier de deseuri;
e) transport rutier de animale vii;
f) transport rutier agabaritic;
2. transport rutier de persoane:
a) transport rutier prin servicii regulate;
b) transport rutier prin servicii regulate speciale;
c) transport rutier prin servicii ocazionale.

Articolul 5
In sensul prezentei ordonante, activitatile conexe transporturilor rutiere se clasifica dupa cum urmeaza:
a) activitate de autogara;
b) activitate de intermediere in transportul contra cost de marfuri sau in transportul contra cost de persoane efectuat prin servicii ocazionale.SECTIUNEA 4: Atributiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in domeniul transporturilor rutiere

Articolul 6
(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, autoritate de stat si de reglementare in domeniul transporturilor rutiere, reprezinta, in sensul prezentei ordonante, autoritatea competenta.
(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategiile nationale de dezvoltare a activitatilor de transport rutier;
b) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere si al activitatilor conexe acestora;
c) elaboreaza programe de dezvoltare durabila si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de siguranta si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;
d) asigura conditiile unui mediu concurential normal in activitatea de transport rutier, in corelatie cu celelalte moduri de transport, si intre operatorii de transport rutier;
e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activitati conexe transportului rutier;
f) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere de catre operatorii de transport rutier/intreprinderi, precum si de catre ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;
g) asigura dezvoltarea cercetarii si elaborarea de studii de specialitate in domeniul transporturilor rutiere;
h) monitorizeaza piata transporturilor rutiere in scopul constatarii aparitiei situatiilor de criza si adopta masurile necesare acestor situatii;
i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora;
j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic in trafic al vehiculelor rutiere;
k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, in vederea introducerii acestora pe piata.
(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de autoritate de stat in domeniul transporturilor rutiere, are urmatoarele atributii:
a) exercita autoritatea de registru si inspectie de stat in transporturile rutiere;
b) organizeaza si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de aparare si siguranta publica;
c) elaboreaza programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau de informare cu privire la traficul rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectarii prevederilor in vigoare si a sigurantei traficului rutier;
d) elaboreaza norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora si controleaza respectarea lor;
e) exercita controlul de stat privind respectarea reglementarilor nationale si internationale in activitatile specifice domeniului transporturilor rutiere;
f) autorizeaza activitatile de transport rutier contra cost si in cont propriu, national si/sau international, si elibereaza in acest sens licente, certificate de transport in cont propriu si autorizatii de transport international, direct sau prin intermediul autoritatilor/institutiilor/unitatilor prevazute de legislatia in vigoare, in conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, intreprinderi si operatorii de activitati conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor in vigoare, acordurilor si conventiilor la care Romania este parte;
g) autorizeaza centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, scolile de conducatori auto si instructorii auto;
h) elaboreaza norme obligatorii privind pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, a consilierilor de siguranta, a conducatorilor auto, a profesorilor de legislatie rutiera, a instructorilor de conducere auto, precum si a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a acestora;
i) asigura cadrul privind conditiile in care se executa transportul combinat de marfuri si promovarea acestuia in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
j) asigura realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de marfuri si de persoane;
k) elaboreaza, cu avizul Ministerului Sanatatii, norme privind examinarea medicala a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificarile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;
l) certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta, conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
m) certifica sau omologheaza, potrivit reglementarilor in vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea ori anularea certificatului de conformitate sau de omologare;
n) evalueaza laboratoarele de incercare aferente domeniului rutier;
o) certifica incadrarea in normele de poluare si siguranta rutiera a vehiculelor rutiere destinate transportului international de marfuri sau cu alte caracteristici speciale;
p) omologheaza vehiculele rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora, controleaza, la producator si la vanzator, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, in caz de neconcordanta, suspendarea ori anularea certificatului de omologare;
q) autorizeaza operatorii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
r) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
s) autorizeaza desfasurarea activitatilor conexe transporturilor rutiere prin acordarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier, supravegheaza si controleaza desfasurarea acestora;
s) asigura efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, in vederea primei inmatriculari in Romania si certificarii autenticitatii acestora, in vederea inmatricularii/reinmatricularii sau la cerere;
t) clasifica vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de marfuri;
t) acorda operatorilor de transport rutier straini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul Romaniei.

Articolul 7
(1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate sa desemneze unitati care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea sa sa elaboreze si sa puna in aplicare norme tehnice si reglementari specifice transporturilor rutiere si vehiculelor rutiere, care sa asigure inclusiv inspectia si controlul tehnic de specialitate.
(2) Institutiile publice, regiile autonome, precum si societatile comerciale prevazute la alin. (1) , care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, se autofinanteaza din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.

Articolul 8
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte.CAPITOLUL II: Accesul la activitatea de transport rutier
SECTIUNEA 1: Accesul la ocupatia de operator de transport rutier


Articolul 9
Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderile trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.

Articolul 10
(1) Autorizarea intreprinderilor in vederea accesului la ocupatia de operator de transport rutier se face prin inregistrarea acestora in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta.
(2) Modul de intocmire, completare si gestionare a registrului prevazut la alin. (1) , precum si de inscriere a datelor aferente operatorilor de transport se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 11
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:
a) transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal;
b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
c) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;
d) transportul de marfuri in regim de taxi;
e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;
f) transporturi funerare;
g) deplasari efectuate cu vehicule istorice;
h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;
i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;
j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;
k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;
l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
m) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;
n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;
o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.
p) transportul scolar, efectuat cu autobuze avand inscriptia AA«transport scolarAA», conform prevederilor art. 181.
Articolul 111
(1) Pentru a efectua transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, intreprinderile trebuie sa fie autorizate de catre autoritatea competenta.
(2) Modalitatea de autorizare, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea transporturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.
Articolul 12
(1) Intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier desemneaza un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.
(2) Orice modificare in ceea ce priveste managerul de transport desemnat se comunica autoritatii competente de catre operatorul de transport in maximum 15 zile de la data acesteia.

Articolul 13
Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind sediul.

Articolul 14
(1) Cerinta privind buna reputatie trebuie indeplinita de catre intreprindere si de catre managerul de transport al intreprinderii.
(2) Autoritatea competenta stabileste prin norme:
a) modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind buna reputatie;
b) procedura administrativa prin care se constata pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport;
c) masurile cu efect echivalent masurii de reabilitare pentru indeplinirea cerintei privind buna reputatie.

Articolul 15
Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind capacitatea financiara.

Articolul 16
(1) Certificatul de competenta profesionala a managerului de transport se obtine in baza pregatirii profesionale initiale, urmata de o examinare, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(2) Detinatorii de certificate de competenta profesionala au obligatia de a urma cursuri pentru pregatirea profesionala periodica in domeniile enumerate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(3) Detinatorii de certificate de competenta profesionala care nu au mai condus o intreprindere de transport rutier de marfa sau o intreprindere de transport rutier de persoane in ultimii 5 ani au obligatia de a urma cursuri de pregatire profesionala periodica, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(4) In vederea actualizarii cunostintelor pe care le detin, managerii de transport au obligatia sa urmeze cursuri pentru pregatirea profesionala continua, care se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.SECTIUNEA 2: Accesul la transportul rutier in cont propriu

Articolul 17
Pentru a avea acces la transportul rutier in cont propriu, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.

Articolul 18
Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu se aplica intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca/semiremorca, depaseste 3,5 tone si/sau cu vehicule rutiere destinate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, sau intreprinderilor care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu cu vehicule rutiere care se deplaseaza fara incarcatura.

Articolul 181
Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane in cont propriu se aplica si transportului cu autobuzele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale unitatilor de invatamant, avand inscriptia AA«transport scolarAA», utilizate exclusiv pentru transportul elevilor si cadrelor didactice, care efectueaza acest transport din mediul rural catre unitatile de invatamant din comuna sau catre unitatile de invatamant din mediul urban.Articolul 19
Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national:
a1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;
b) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;
c) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;
d) transporturi funerare;
e) deplasari efectuate cu vehicule istorice;
f) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;
g) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;
h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;
i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;
j) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
k) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule detinute de acestea, indiferent de capacitate;
l) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;
m) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Articolul 20
(1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu, intreprinderile trebuie sa fie inregistrate in Registrul electronic national al intreprinderilor care efectueaza transport rutier in cont propriu, tinut de autoritatea competenta.
(2) Modul de intocmire, completare si gestionare a registrului prevazut la alin. (1) , precum si de inscriere a datelor aferente intreprinderilor care efectueaza transport rutier in cont propriu se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 21
(1) Certificatul de transport in cont propriu se acorda de catre autoritatea competenta in urma indeplinirii conditiilor de buna reputatie si de competenta profesionala.
(2) Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de indeplinire a conditiilor de buna reputatie si de competenta profesionala.

Articolul 22
(1) Intreprinderea care efectueaza transport rutier in cont propriu desemneaza un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.
(2) Orice modificare in ceea ce priveste managerul de transport desemnat se comunica autoritatii competente de catre intreprinderea care efectueaza transport rutier in cont propriu in maximum 15 zile de la data acesteia.CAPITOLUL III: Accesul la piata transportului rutier
SECTIUNEA 1: Transportul rutier contra cost


Articolul 23
Accesul la piata transportului rutier contra cost de marfuri si persoane se face liber si nediscriminatoriu, cu respectarea principiilor liberei concurente, calitatea serviciilor de transport, interesul publicului calator si siguranta rutiera fiind prioritare.

Articolul 24
(1) Transportul rutier contra cost de marfuri si persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier in baza licentei comunitare numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.
(2) Licenta comunitara este eliberata de autoritatea competenta cu o valabilitate de 10 ani si se pastreaza la sediul intreprinderii.
(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei comunitare eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare.
(4) Copiile conforme ale licentei comunitare nu sunt transmisibile si sunt personalizate de catre emitent cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
(5) Modalitatea de eliberare a licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.
(6) Transporturile prevazute la art. 111 se efectueaza in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
Articolul 25
(1) Transportul rutier national contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante.
(2) Transportul rutier international contra cost se poate efectua numai cu autovehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante.
(3) Transportul rutier contra cost se poate efectua in afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar in conditiile in care semiremorca/remorca este inmatriculata in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(4) In cazul efectuarii transportului rutier international contra cost, operatorii de transport rutier romani utilizeaza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati sau pusi la dispozitia acestora, titulari ai unui certificat de competenta profesionala obtinut in conditiile prevazute de reglementarile nationale si ale Uniunii Europene.
(5) In cazul efectuarii transportului rutier national contra cost, operatorii de transport rutier romani utilizeaza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati ai acestora, titulari ai unui certificat de competenta profesionala obtinut in conditiile prevazute de reglementarile nationale si ale Uniunii Europene.

Articolul 26
Operatorii de transport rutier pot efectua transport rutier in cont propriu pe baza licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, fara a detine certificat de transport in cont propriu.

Articolul 27
Operatiunile de transport rutier de marfuri contra cost in regim de cabotaj se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009.

Articolul 28
Operatiunile de transport rutier de persoane contra cost in regim de cabotaj se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 14-17 din Regulamentul (CE) nr. 1. 073/2009.

Articolul 29
Operatiunile de transport rutier de marfuri contra cost in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din tarile din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care Romania este parte nu prevad altfel.

Articolul 30
Autoritatea competenta desemneaza prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii punctul national de contact responsabil de schimbul de informatii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009, si de luarea masurilor necesare pentru interconectarea si accesibilitatea la nivelul Uniunii Europene a registrelor electronice nationale, precum si institutia responsabila cu intocmirea si transmiterea raportului prevazut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1. 071/2009.SUBSECTIUNEA 1: 1. 1. Transportul rutier contra cost de marfuri

Articolul 31
Transportul rutier national contra cost de marfuri se efectueaza conform prevederilor prezentei ordonante, precum si ale celorlalte reglementari ale Uniunii Europene si nationale in domeniu.

Articolul 32
(1) Transportul rutier international contra cost de marfuri intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueaza conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009, celorlalte reglementari ale Uniunii Europene si nationale in domeniu, precum si prezentei ordonante.
(2) Transportul rutier international contra cost de marfuri intre Romania si statele din afara Uniunii Europene se efectueaza conform prevederilor prezentei ordonante, celorlalte reglementari nationale in domeniu, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Articolul 33
Autoritatea competenta va stabili prin norme criteriile si modul de fixare a incarcaturii, precum si modalitatea de verificare a respectarii acestora.SUBSECTIUNEA 2: 1. 2. Transport rutier contra cost de persoane
SUBSECTIUNEA 21: 1. 2. 1. Transportul rutier national contra cost de persoane


Articolul 34
Transportul rutier contra cost de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, precum si licenta de traseu insotita de graficul de circulatie sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.

Articolul 35
(1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.
Articolul 36
(1) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu national se pot efectua de catre operatorii de transport rutier numai in baza programelor de transport si a licentei de traseu eliberate de autoritatea competenta.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pe raza carora sunt prevazute statii publice vor acorda avizul in vederea intocmirii programelor de transport.
(3) Licenta de traseu pentru transportul rutier interjudetean contra cost se elibereaza pentru fiecare cursa, iar pentru transportul rutier judetean, pentru fiecare traseu.

Articolul 37
Programele de transport rutier de persoane se intocmesc si se aproba de catre autoritatea competenta, acestea fiind armonizate cu programele de transport de persoane aferente celorlalte moduri de transport.

Articolul 38
Serviciul regulat de transport rutier national de persoane contra cost se efectueaza cu autobuze, in conditiile stabilite de autoritatea competenta prin norme.

Articolul 39
La efectuarea transportului rutier judetean, interjudetean sau international contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decat numarul de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare al autovehiculului.

Articolul 40
(1) Transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaza numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi utilizate la eliberarea de legitimatii de calatorie.
(3) Persoanele care, conform legii, beneficiaza de facilitati la transportul rutier national au obligatia de a utiliza legitimatie de transport de tip card atat la urcarea, cat si la coborarea acestora in/din autovehicul.
(4) Modul de utilizare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat electronice fiscale si cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
Articolul 41
(1) Serviciile regulate de transport de persoane se executa pe baza de legitimatii de calatorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv bilete, abonamente si legitimatii speciale.
(2) Legitimatiile speciale de calatorie sunt acordate in conditiile legii.
(3) Modelul biletelor, abonamentelor si legitimatiilor speciale se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(4) Transportul copiilor sub 5 ani se realizeaza gratuit, in conditiile in care acestia nu ocupa locuri separate.
(5) Transportul rutier in trafic judetean/interjudetean al elevilor prevazuti la art. 84 alin. (1) -(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute de catre unitatile de invatamant, autoritatile administratiei publice locale si/sau operatorii de transport rutier, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Articolul 42
Autoritatea competenta stabileste prin norme:
a) conditiile pentru efectuarea serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
b) modul de intocmire si aprobare a programelor de transport;
c) modul de atribuire a traseelor cuprinse in programele de transport;
d) modelul licentei de traseu si al graficului de circulatie;
e) obligatiile operatorilor de transport rutier in cazul efectuarii serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale si a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
f) conditiile de efectuare a operatiunilor de cabotaj in cazul transportului contra cost de persoane.

Articolul 43
(1) Serviciile ocazionale contra cost de transport rutier de persoane se pot efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta.
(2) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii de transport in vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competenta.SUBSECTIUNEA 22: 1. 2. 2. Transportul rutier international contra cost de persoane

Articolul 44
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueaza pe baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009, a celorlalte reglementari ale Uniunii Europene in domeniu, precum si a prezentei ordonante.
(2) Transportul rutier international contra cost de persoane intre Romania si statele din afara Uniunii Europene se efectueaza pe baza prevederilor prezentei ordonante si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(3) Serviciile regulate si serviciile regulate speciale contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai pe baza autorizatiilor de transport international si a graficului de circulatie continut in acestea, eliberate de autoritatile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor tranzitate, dupa caz.
(4) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu international intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se pot efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier romani, in comun, conform autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.
(5) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre Romania si un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectueaza pe baza prevederilor legislatiei Uniunii Europene, ale acordurilor si conventiilor la care Romania si statul tranzitat sunt parti.
(6) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre un stat membru al Uniunii Europene si un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care Romania si statul din afara Uniunii Europene, respectiv Romania si statul din Uniunea Europeana sunt parti.
(7) In cazul efectuarii transportului rutier international de persoane intre doua state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului Romaniei, transportul se efectueaza pe baza prevederilor acordurilor si conventiilor la care Romania si cele doua state sunt parti.
(8) Modul de eliberare, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii de transport in vederea obtinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competenta.

Articolul 45
(1) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost cu autocarul si autobuzul intre Romania si un alt stat membru al Uniunii Europene se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
(2) Transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS) , semnat de Romania la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevazute in respectivul acord, eliberate de autoritatea competenta.
(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier international de persoane prin servicii ocazionale contra cost se efectueaza numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

Articolul 46
In cadrul transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat de catre operatorul de transport rutier roman pe baza autorizatiei de transport international este interzisa imbarcarea persoanelor in vederea transportului acestora intre doua localitati de pe teritoriul Romaniei, ca serviciu international de transport persoane.SECTIUNEA 2: Transportul rutier in cont propriu

Articolul 47
Transportul rutier in cont propriu se efectueaza de catre intreprinderile de transport rutier in cont propriu pe baza certificatului de transport in cont propriu numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu, precum si documentele specifice acestui tip de transport, stabilite prin reglementarile in vigoare.

Articolul 48
(1) Certificatul de transport in cont propriu se elibereaza intreprinderii de transport rutier in cont propriu de catre autoritatea competenta, avand o valabilitate de 10 ani, si se pastreaza la sediul acesteia.
(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprinderea de transport rutier in cont propriu in conditiile prezentei ordonante si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, autoritatea competenta elibereaza, ia cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.
(3) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu nu sunt transmisibile si sunt personalizate de catre emitent cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
(4) Modalitatea de eliberare a certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia se stabileste de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 49
(1) Operatiunile de transport rutier national in cont propriu se pot efectua numai cu vehicule rutiere inmatriculate in Romania, detinute si utilizate in conditiile prezentei ordonante, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 51.
(2) Operatiunile de transport rutier in cont propriu se pot efectua in afara spatiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar in conditiile in care semiremorca/remorca este inmatriculata in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(3) Intreprinderile de transport rutier in cont propriu utilizeaza autovehicule conduse de cetateni romani, de cetateni ai Uniunii Europene sau de cetateni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati ai acestora.

Articolul 50
Transportul rutier international in cont propriu de persoane intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul.

Articolul 51
(1) In cazul unei operatiuni de transport combinat, daca transportul de pe segmentul rutier initial este efectuat in cont propriu de o intreprindere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a marfurilor se considera a fi efectuat in cont propriu daca intreprinderea careia ii sunt destinate marfurile detine si utilizeaza autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de intreprinderea expeditoare care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.
(2) In cazul in care transportul de pe segmentul rutier final este efectuat in cont propriu de o intreprindere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, transportul de pe segmentul rutier initial se considera a fi efectuat in cont propriu daca intreprinderea care expediaza marfurile detine si utilizeaza autovehicule conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1. 072/2009, chiar daca remorcile sau semiremorcile sunt detinute de intreprinderea destinatara care va efectua transportul pe segmentul rutier final.CAPITOLUL IV: Activitati conexe transportului rutier

Articolul 52
(1) Activitatile conexe transportului rutier se efectueaza de catre operatorii economici numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de catre autoritatea competenta.
(2) Licenta pentru activitati conexe se elibereaza pentru fiecare activitate conexa efectuata, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
(3) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogari, operatorul economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate.
(4) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate;
d) capacitate financiara.
(5) In situatia in care o activitate conexa transportului rutier se efectueaza de catre un operator pentru activitati conexe transportului rutier in mai multe locatii, autoritatea competenta elibereaza cate o licenta pentru activitati conexe transportului rutier.

Articolul 53
Autogarile si statiile publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate in cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publica si pot fi proprietate privata sau publica.

Articolul 54
(1) Infiintarea sau desfiintarea unei autogari se aproba de autoritatile competente, in conditiile legii.
(2) Este interzisa schimbarea destinatiei unei autogari, desfiintarea acesteia sau schimbarea destinatiei unor spatii ale unei autogari in mai putin de 6 luni de la notificarea acestei intentii de catre proprietarul autogarii respective.

Articolul 55
Amenajarea, semnalizarea rutiera si intretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate se asigura de administratorul drumului sau detinatorul acestuia, dupa caz.

Articolul 56
(1) Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se realizeaza pe baza de contracte, prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe baza de contracte.
(2) Sarcinile si raspunderile intermediarului rezulta din prevederile contractului de intermediere incheiat intre parti.

Articolul 57
Autoritatea competenta stabileste prin norme:
a) modul de indeplinire a conditiilor necesare in vederea obtinerii licentei pentru activitati conexe transportului rutier;
b) modelul licentei pentru activitati conexe transportului rutier.CAPITOLUL V: Siguranta rutiera
SECTIUNEA 1: Persoane cu functii care concura la siguranta rutiera


Articolul 58
In sensul prezentei ordonante, persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera sunt: conducatorul auto, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier a intreprinderii/operatorului de transport/operatorului pentru activitati conexe transportului rutier, consilierul de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si instructorul de conducere auto.

Articolul 59
(1) Persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera trebuie sa faca dovada ca sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru ocuparea si mentinerea in functie.
(2) Avizul medical si avizul psihologic se obtin in urma unei examinari, initiale si periodice, efectuata in unitati specializate din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sau agreate de acesta.
(3) Periodicitatea efectuarii examinarii medicale si/sau psihologice, precum si cazurile pentru care se impune efectuarea examinarii medicale si/sau psihologice se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 60
Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, intreprinderile/operatorii de transport/operatorii pentru activitati conexe transportului rutier au obligatia de a asigura pregatirea profesionala continua si periodica a personalului cu functii care concura la siguranta rutiera.

Articolul 61
Autoritatea competenta stabileste prin norme sarcinile si responsabilitatile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera, precum si alte obligatii ale intreprinderilor, operatorilor de transport rutier si ale operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier in ceea ce priveste siguranta rutiera.SECTIUNEA 2: Pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere

Articolul 62
(1) Scolile de conducatori auto fac parte din cadrul institutional national in domeniul sigurantei rutiere, care desfasoara activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permiselor de conducere.
(2) Autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto se face in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.
(3) Atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto se face in conditiile stabilite de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 63
Programa de scolarizare si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 64
Conditiile si obligatiile privind pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.SECTIUNEA 3: Pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Articolul 65
Persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera si profesorii de legislatie rutiera alcatuiesc personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

Articolul 66
Pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza in centrele de pregatire si perfectionare autorizate de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.

Articolul 67
(1) Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.
(2) Examinarea in vederea atestarii profesionale a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.
(3) Examinarile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre o comisie de examinare, formata din 3 membri, specialisti in domeniul transporturilor rutiere din cadrul directiei de specialitate a aparatului propriu al autoritatii competente si din cadrul unitatii din subordinea acesteia cu atributii in autorizarea operatorilor de transport rutier.
(4) Pentru prestarea activitatii de examinare, membrii comisiei de examinare prevazuti la alin. (3) sunt remunerati din cuantumul tarifului achitat de candidati pentru sustinerea examinarii, in conditiile stabilite de autoritatea competenta.
Articolul 68
(1) Conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) sau un certificat de calificare profesionala continua (CPC) , dupa caz.
(2) Conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) sau un certificat de calificare profesionala continua (CPC) , dupa caz.
(3) Conditiile privind pregatirea initiala si continua a conducatorilor auto prevazuti la alin. (1) si (2) , precum si conditiile privind obtinerea certificatului de calificare profesionala initiala (CPI) si a certificatului de calificare profesionala continua (CPC) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 69
(1) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:
a) conducatorilor auto cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au in Romania resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3. 821/1985 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat din afara Uniunii Europene, care sunt angajati in mod legal de un operator de transport sau de o intreprindere cu sediul ori domiciliul in Romania sau care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane.
(2) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3. 820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului sunt recunoscute in Romania.

Articolul 70
Certificatele de competenta profesionala si/sau atestatele valabile eliberate de autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducatori auto, consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritatile romane.

Articolul 701
Scolile de conducatori auto din cadrul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului Afacerilor Interne, care efectueaza pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere pentru personalul propriu, isi desfasoara activitatea in baza conditiilor stabilite prin protocoale incheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.

Articolul 702
In cuprinsul protocoalelor prevazute la art. 701 se stabileste si modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) si (3) si ale art. 63, 64, 66 si 67. AA»SECTIUNEA 4: Vehicule rutiere

Articolul 71
(1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Transportul rutier de marfuri si/sau persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Articolul 72
Defectiunile tehnice constatate la controlul in trafic se clasifica in defectiuni tehnice minore, majore si periculoase, conform planului de operatiuni stabilit prin reglementarile specifice in vigoare.

Articolul 73
(1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale vehiculului.
(2) Modelul si locul de aplicare a placutelor se stabilesc de autoritatea competenta prin norme.
(3) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime autorizate.
(4) In cazul in care caracteristicile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate in placuta, operatorul de transport/intreprinderea are obligatia de a solicita modificarea datelor inscrise pe placuta in mod corespunzator.
(5) Vehiculele care sunt dotate cu placute sunt verificate:
a) prin sondaj, in privinta respectarii maselor maxime autorizate; si
b) ori de cate ori exista suspiciuni ca nu sunt respectate, in privinta dimensiunilor maxime autorizate.

Articolul 74
Echiparea cu tahografe si limitatoare de viteza este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule rutiere destinate transportului rutier de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone si pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane avand mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene.

Articolul 75
Operatorii economici care efectueaza servicii de montare, reglare si verificare a tahografelor si limitatoarelor de viteza pot desfasura aceste activitati numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competenta, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.CAPITOLUL VI: Contracte in activitatile de transport rutier si activitatile conexe acestuia

Articolul 76
(1) Efectuarea transportului rutier contra cost si a activitatilor conexe acestuia se realizeaza pe baza de contract de transport, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aceste activitati sunt urmatoarele:
1. transportul rutier contra cost de marfuri;
2. transportul rutier national si international contra cost de persoane in urmatoarele cazuri:
a) serviciu regulat;
b) serviciu regulat special;
c) serviciu ocazional;
3. activitati desfasurate de autogara;
4. activitati de intermediere.
(2) Se considera contract si comanda acceptata, numai daca aceasta contine toate elementele necesare efectuarii transportului rutier.

Articolul 77
(1) Dispozitiile art. 1 pct. 2 si 3, precum si ale art. 2-30 si 32-41, cu exceptia celor prevazute la art. 23 pct. 3, din Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) , semnata la Geneva, Elvetia, la 19 mai 1956, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 451/1972, denumita in continuare Conventia CMR, sunt aplicabile transporturilor rutiere nationale contra cost de marfuri.
(2) In transportul rutier national, prevederile art. 23 pct. 3 din Conventia CMR vor avea urmatorul cuprins: "Totusi, cuantumul despagubirilor nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5 USD per kilogram greutate bruta lipsa. "

Articolul 78
(1) In executarea activitatii conexe de intermediere, transportul rutier se face pe baza si in conditiile contractului incheiat intre client si intermediar, precum si ale contractului incheiat intre intermediar si operatorul de transport rutier.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) , operatorul care detine licenta pentru activitati de intermediere are obligatiile si responsabilitatile care rezulta din contractele respective.

Articolul 79
Autoritatea competenta stabileste prin norme modalitatea de aplicare a prevederilor Conventiei CMR de catre operatorii de transport rutier romani care efectueaza transport rutier national contra cost de marfuri.

Articolul 80
Biletul de calatorie/Abonamentul este document cu regim special si reprezinta contractul de transport in cazul serviciilor regulate, incheiat intre prestator-operator de transport si beneficiar-calator, prin care operatorul de transport rutier se obliga sa efectueze transportul prin servicii regulate in conditii de siguranta si confort, iar beneficiarul se obliga sa achite anticipat contravaloarea sa, care include si asigurarea persoanelor si a bagajelor, precum si riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.CAPITOLUL VII: Tarife

Articolul 81
Eliberarea documentelor prevazute de prezenta ordonanta, precum si efectuarea prestatiilor specifice se realizeaza de autoritatea competenta, pe baza tarifelor stabilite de aceasta prin ordin.

Articolul 811
Prin exceptie de la prevederile art. 81, unitatile administrativ-teritoriale, precum si unitatile de invatamant care asigura transportul scolar din mediul rural catre unitatile de invatamant din comuna sau catre unitatile de invatamant din mediul urban, cu autobuzele proprii avand inscriptia AA«transport scolarAA», sunt scutite de plata tarifelor pentru eliberarea documentelor prevazute de prezenta ordonanta.
Articolul 82
Tarifele aferente transportului rutier contra cost se stabilesc liber, pe baza de cerere si oferta.CAPITOLUL VIII: Control

Articolul 83
Inspectia si controlul modului de respectare pe teritoriul Romaniei a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009, precum si ale prevederilor prezentei ordonante, inclusiv a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta, se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor/operatorilor de transport rutier si al intreprinderilor care desfasoara activitati conexe transportului rutier.

Articolul 84
Inspectia si controlul modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante, inclusiv a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta, in ceea ce priveste activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre autoritatea competenta.
CAPITOLUL IX: Sanctiuni

Articolul 85
(1) Incalcarile prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1. 071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1. 072/2009 si ale Regulamentului (CE) nr. 1. 073/2009, ale prezentei ordonante, precum si ale normelor de aplicare a acesteia atrag raspunderea civila, administrativa, penala si contraventionala, in conditiile legii.
(2) Incalcarile prevazute la alin. (1) cu caracter contraventional si sanctiunile aplicabile in cazul constatarii acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Incalcarile prevazute la alin. (1) cu caracter contraventional se clasifica in 3 categorii, dupa cum urmeaza:
a) incalcari foarte grave;
b) incalcari grave;
c) incalcari minore.CAPITOLUL X: Alte masuri privind reglementarea transporturilor rutiere

Articolul 86
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, elaboreaza norme tranzitorii, cu caracter de exceptie, privind transportul rutier de bunuri divizibile provenite din exploatarile agricole pe perioada cuprinsa intre 1 septembrie si 30 noiembrie 2011, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Articolul 87
La alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa punctul (v) al literei a) se introduce un nou punct, punctul (vi) , cu urmatorul cuprins:
"(vi) Serviciul de Protectie si Paza. "CAPITOLUL XI: Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 88
(1) Licentele de transport, certificatele de transport in cont propriu, precum si copiile conforme ale acestora eliberate inainte de data de 4 decembrie 2011 raman valabile pana la data expirarii lor.
(2) Certificatele de competenta profesionala/Atestatele profesionale eliberate anterior datei de 4 decembrie 2011 isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii lor.

Articolul 89
(1) Obligatiile corespunzatoare operatorilor de transport rutier, intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si operatorilor pentru activitati conexe transportului rutier, precum si sanctiunile administrative aplicabile acestora se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.
(2) Obligatiile corespunzatoare desfasurarii activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 90
In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va elabora norme metodologice de punere in aplicare a acesteia, care se aproba prin ordin.

Articolul 91
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a normelor prevazute la art. 90 se aproba de catre Guvern hotararea prevazuta la art. 85 alin. (2) .

Articolul 92
Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 4 decembrie 2011, cu exceptia art. 86, 87, 90 si 91, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.

Articolul 93
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) , alin. (2) , (3) si (4) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, ale art. 9 din Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de marfuri intre state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3. 820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 226 din 10 septembrie 2003.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice