din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2866 de useri online
Materiale juridice despre Timp de lucru (20)


    Articole   Serviciul de garda. Organizarea timpului de lucru in cazul activitatilor exercitate de militari
  Aceasta directiva nu se opune ca o perioada de garda in care un militar este obligat sa ramana in cazarma in care este repartizat, dar in care nu efectueaza o munca efectiva, sa fie remunerata in mod diferit fata de o perioada de garda in care efectueaza prestatii de munca efectiva
   Data aparitiei: 16 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x din 29.01.2018, reclamantul V.M. a chemat in judecata pe parata R.Nationala a P.R.- Directia S.N., solicitand obligarea paratei: 1) la plata drepturilor salariale, cu sporurile legale (spor de vechime, spor pentru zile lucrate sambata, duminica si sarbatorile legale, spor de risc, spor de fidelitate si indemnizatia de grad profesional) pentru perioada ianuarie 2015- august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatorile legale, precum si suplimentar, in zilele obisnuite de lucru, cand a fost la serviciu pe unitate si a executat controlul circulatiei materialului lemnos, conform graficelor, pentru perioada 01.09.1984- august 2017, cu stabilirea numarului de zile lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate conform graficelor anexate si considerarea acestora ca vechime in munca pentru calcularea pensiei, potrivit art. 116 din Contractul Colectiv de Munca. 2) la compensarea in bani a concediului de odihna si plata concediului de odihna aferent perioadei ianuarie 2015 - august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate, conform graficelor anexate; pentru perioada 01.09.1984 - august 2017, calcularea numarului de zile de concediu de odihna aferent numarului de zile lucratoare lucrate sambata, duminica, sarbatori legale, cand a fost de serviciu pe unitate, precum si suplimentar, in zilele obisnuite de lucru, conform graficelor anexate si considerarea concediului de odihna ca vechime in munca pentru calcularea pensiei, potrivit art. 116 din Contractul Colectiv de Munca; 3) la acordarea tichetelor de masa pentru perioada 01.09.1984 - august 2017, pentru zilele lucrate sambata, duminica, sarbatorile legale, precum si suplimentar in zilele obisnuite de lucru, cand a fost de serviciu pe unitate, conform graficelor anexate sau plata contravalorii acestora; 4) la plata a 100 litri de carburant/luna pentru transportul cu autoturismul personal in interes de serviciu, pentru perioada 1984�2017, conform art. 183 alin. 2 si art. 183 alin. 3 din Contractul Colectiv de Munca, pentru anii 2015�2017; 5) la plata drepturilor salariale si a sporurilor corespunzatoare clasei de salarizare, a bonurilor de masa si a tuturor drepturilor salariale, pentru perioada 01.06.2017�05.07.2017, perioada in care a fost fortat, prin decizie scrisa, sa gestioneze partida 289 de material lemnos din cadrul Ocolului Silvic H., desi a fost transferat la Ocolul Silvic B., incepand cu data de 01.06.2017; 6) la plata concediului medical pentru perioada 24.08.2017�31.08.2017; 7) la compensarea in bani a concediului de odihna si plata concediului de odihna aferent anului 2016 (28 de zile de concediu de odihna) si anului 2017 (18 zile) si a premiilor de vacanta indexate la data acordarii, potrivit art. 159 alin. 1, art. 160 alin. 3 si 5 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2015�2017; 8) acordarea cantitatii de 4 metri cubi lemn de foc gratuit corespunzator perioadei 01.01.2017�24.08.2017, conform art. 180 alin. 1 lit. a din Contractul Colectiv de Munca, pentru anii 2015�2017; 9) la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 05 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
  Pe rol solutionarea cererii avand ca obiect, actiune in constatare, formulata de reclamanta FEDERATIA NATIONALA F.MISCARE C. bUCURESTI, in numele membrilor de sindicat: C.V., F.C., C.M.P., B.C.D.D., G.S., P.C., R.D.C., C.M., in contradictoriu cu parata C.NATIONALA DE C.F.C.SA, C.NATIONALA DE C.F.C.Sa-S.REGIONALA CF C., ALIANTA FEDERATIILOR T.F., FEDERATIA NATIONALA D.DE F., avand ca obiect actiune in constatare.
   Data aparitiei: 24 Martie 2021

    Jurisprudenta   Suspendarea partiala a activitatii. Timpul in care salariatul este la dispozitia angajatorului reprezinta timp de lucru
  Deliberand asupra apelului civil de fata, constata ca prin Sentinta civila nr. 1363/2019 din data de 21.12.2018 a Tribunalului B.� Sectia I civila, s-au dispus urmatoarele: �Admite in parte actiunea formulata si precizata formulata de reclamantul S.C.T.F.� R. b., prin reprezentant legal, presedinte P.G., cu domiciliul ales la cabinet de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro), in numele membrilor de sindicat: G.M.L.� B.M.� C.D.� S.N.� C. E.� C.M.� T.I.� B.D. a. � S. I.� M.T.� I.I.C.� D.M.� C.V.� G.I.� T.M.� C.D.� S.G.� J.G.� M.V.R.� S. a. � G.R.P.� D.S. a. � G.E. a. � H.M.� I.M.C.� R.L.G.� D.C.C.� V.O.M.� G.G.� CNP x in contradictoriu cu parata C.N. DE C.F.C.SA � S.R. de C.F. b., cu sediul in mun. B., jud. B., si in consecinta:
   Data aparitiei: 23 Martie 2021

    Jurisprudenta   Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului V., la data de 11.11.2019, sub nr. 294 x, reclamantii C.I. si D. a , in contradictoriu cu paratii S.R.- M.F.P., DIICOT., S.C., au solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: - sa se constate ca perioada serviciului de permanenta constituie timp de lucru; - repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit sa beneficieze, respectiv obligarea paratilor la calcularea, alocarea si plata sumelor pentru orele aferente timpului de lucru din cadrul serviciului de permanenta, care depasesc perioada normala de lucru de 8 ore in timpul zilelor lucratoare, precum si pe durata zilelor de sambata/duminica si sarbatorile legale, actualizate cu indicele de inflatie si la care se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata de la data exigibilitatii fiecarei obligatii lunare de plata si pana la data platii efective, pentru perioada cuprinsa ultimilor 3 ani anteriori introducerii actiunii. - obligarea paratilor la plata pentru viitor a sumelor pentru orele aferente timpului de lucru ce urmeaza a fi efectuate de reclamanti in cadrul serviciului de permanenta, care depasesc perioada normala de lucru de 8 ore in timpul zilelor lucratoare, precum si pe durata zilelor de sambata/duminica si sarbatorile legale.
   Data aparitiei: 23 Martie 2021

    Jurisprudenta   Stabilirea sporului sub limitele legale. Nulitate absoluta a clauzei din contractul colectiv de munca
  Pe rol se afla solutionarea cererii de apel declarate de apelanta C.NATIONALA DE C.F.C.SA prin S.REGIONALA CF BUCURESTI impotriva Sentintei civile nr. 371/04.02.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti � Sectia a VIIi-a Conflicte de munca si asigurari sociale in Dosarul nr. x, in contradictoriu cu intimatii U.S.L.F.MISCARE - C. bUCURESTI in numele membrilor de sindicat: M.N.V., M.(O_) S.M., I.N., R.G., T.G., Sta. M., G. s., P. a. , R.P., P.I., ALIANTA FEDERATIILOR T.F., FEDERATIA NATIONALA D.DE F. si FEDERATIA NATIONALA F.MISCARE � C. bUCURESTI, cauza avand ca obiect actiune in constatare.
   Data aparitiei: 22 Martie 2021

    Jurisprudenta   Prestare ore suplimentare fara solicitarea expresa a angajatorului. Dovada prestarii orelor suplimentare
  s-a luat in examinare, pentru pronuntare, recursul formulat de contestatorul D.D.I., cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) Cagil P.L., in Rm. V., A97, judetul V., impotriva Sentintei civile nr. 1142 din data de 16 octombrie 2019 pronuntate de Tribunalul V.in Dosarul nr. x, intimata fiind S.C. L. b.S. a. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, _- 6, sector 2.
   Data aparitiei: 22 Martie 2021

    Jurisprudenta   Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamantul P.Danila a chemat in judecata parata .solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la: plata sumei reprezentand drepturi de natura salariala pentru orele lucrate suplimentar peste normativul lunar de 40 de ore pe saptamana, pentru o perioada de trei ani anteriori datei introducerii actiunii, cu luarea in considerare a sporurilor prevazute in Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si in CCM pentru calculul acelor ore suplimentare ce au fost efectuate noaptea, sambata, duminica, in zilele libere platite conform CCM sau in zilele de sarbatori legale, drepturi la care urmeaza a se calcula dobanda legala, de la data de la care trebuiau platite respectivele ore suplimentare si pana la plata efectiva a acestora, din care se scadea suma primita pentru consemnul in statie, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 19 Martie 2021

    Jurisprudenta   Notiunea de timp de lucru. Conditii
  Prin actiunea inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G., reclamantul P.N. a solicitat in contradictoriu cu parata . Cluj-N., obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi salariale neachitate si indemnizatie deplasare externa (diurna) pentru perioada iunie 2014- iulie 2016, la plata sumei de 270 de lei reprezentand taxa sindicat retinuta de angajator.
   Data aparitiei: 19 Martie 2021

    Jurisprudenta   Compensarea in bani a concediului de odihna aferent perioadei detasarii
  Tribunalul N. a admis cererea reclamantilor si a obliga paratul sa plateasca reclamantilor urmatoar ele sume: - a. D.din suma de 20.020 lei brut (10. 624 lei net) reprezentand drepturi salariale neachitate pentru lunile octombrie 2016 si ianuarie 2017, suma de 3. 770 lei brut (2. 644 lei net) reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, suma de 3.006, 37 lei (transport, cazare, diurna), - P.D., suma de 12. 870 lei brut (9.025 lei net) reprezentand drepturi salariale neachitate pentru lunile octombrie 2016 si ianuarie 2017, suma de 3. 770 lei brut (2. 644 lei net) reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, suma de 7.267, 41 lei (transport, cazare, diurna), - Ranja C.N.suma de 20. 410 lei brut (14. 316 lei net) reprezentand drepturi salariale neachitate pentru lunile octombrie 2016 si ianuarie 2017, suma de 7. 670 lei brut (5. 380 lei net) reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, suma de 5. 898, 22 lei (transport, cazare, diurna), actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala de la data introducerii actiunii pana la plata efectiva.
   Data aparitiei: 19 Martie 2021

    Articole   Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
  In cazul in care un lucrator a incheiat mai multe contracte de munca cu acelasi angajator, perioada minima de repaus zilnic se aplica contractelor considerate in ansamblul lor, iar nu fiecaruia dintre contracte luate in considerare in mod separat
   Data aparitiei: 17 Martie 2021

    Articole   Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
  O perioada de garda in regim de permanenta nu constituie in integralitatea sa timp de lucru decat daca constrangerile impuse lucratorului afecteaza in mod foarte semnificativ posibilitatea sa de a gestiona in aceasta perioada timpul sau liber
   Data aparitiei: 15 Martie 2021

    Articole   Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
  Aportul in munca al salariatilor reprezinta o conditie sine qua non desfasurarii oricarui tip de activitate prestata de un angajator, fie ca este vorba despre o persoana juridica de drept privat, fie despre o persoana juridica de drept public, cum este cazul unitatilor de sanatate publica aflate in subordinea Ministerului Sanatatii.
   Data aparitiei: 01 Martie 2021

    Articole   Necesitatea implementarii de catre angajatori a unui sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic al salariatilor
  Sindicatul spaniol Federacion de Servicios Comisiones Obreras (CCOO) a sesizat Audiencia Nacional (Curtea Nationala, Spania) pentru a obtine o hotarare de constatare a obligatiei Deutsche Bank SAE de a institui un sistem de inregistrare a timpului de lucru zilnic efectuat de membrii personalului sau.
   Data aparitiei: 18 Mai 2019

    Articole   Perioada de referinta pentru calcularea timpului mediu de lucru saptamanal
  O reglementare nationala poate sa prevada, pentru calcularea timpului mediu de lucru saptamanal, perioade de referinta care incep si se termina la date calendaristice fixe.
   Data aparitiei: 17 Aprilie 2019

    Jurisprudenta   Incadrarea in grupa de munca se face individual, fiecare salariat fiind tinut sa dovedeasca conditiile concrete in care si-a desfasurat activitatea
  Deliberand asupra apelului civil de fata, constata ca prin sentinta civila nr.1297/MAS din data de 08.09.2016 a Tribunalului B_ s-a dispus respingerea actiunii formulate de reclamanta D_ E_, in contradictoriu cu parata __.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2019

    Jurisprudenta   Compensarea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale. Acordarea de timp liber corespunzator
  Reclamantii B. A. -D., C. V. -M., M. D., C. O. -M., D. D., D. L. -L., Butarita Nicolita, T. M., A. C. -M. si D. F., personal contractual in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului M. � Adapostul de zi si de noapte pentru copiii strazii si Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati au solicitat obligarea paratei la plata drepturilor salariale pentru perioada decembrie 2012 � 31.08.2015 corespunzator perioadei efectiv lucrate de fiecare reclamant, reprezentand spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale, reactualizate cu rata inflatiei precum si cu dobanda legala, de la data scadentei pana la data platii efective.
   Data aparitiei: 08 Martie 2017

    Articole   Hotararea CJUE - Timpul de deplasare al salariatilor fara loc de munca fix de la domiciliu la primul client si de la ultimul client la domiciliu constituie timp de lucru
  Prin Hotararea din 10 septembrie 2015, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pus capat unor mari controverse in privinta calificarii juridice a timpului de deplasare de la domiciliu la primul client si de la ultimul client la domiciliu in cazul salariatilor care nu au un loc de munca fix sau obisnuit. Aceasta hotarare este binevenita in contextul in care este de notorietate faptul ca interesul angajatorilor a fost de a nu se califica ca fiind timp de lucru perioada de deplasare a salariatului de la domiciliu la primul client si de la ultimul client la domiciliu, acest aspect implicand consecinte atat din punct de vedere a timpului legal de lucru, cat si a remunerarii activitatii desfasurate in aceasta perioada.
   Data aparitiei: 12 Martie 2016

    Stiri   Comisia Europena programul de lucru flexibil aduce beneficii atat angajatorilor, cat si lucratorilor
  Raportul grupului de experti intervine intr-un moment in care ministrii pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati se intalnesc la Bruxelles in cadrul unei reuniuni informale pentru a discuta noua strategie privind egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2015.
   Data aparitiei: 27 Octombrie 2010

    Jurisprudenta   Mesaje electronice - forta probanta a email-ului
  Timp de lucru. Ore suplimentare. Drepturi banesti. Dobanda legala. Mesaje electronice - forta probanta
   Data aparitiei: 29 Martie 2010