Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Suspendarea contractului individual de munca prin actul unilateral al angajatorului

Suspendarea contractului individual de munca prin actul unilateral al angajatorului

  Publicat: 01 Jan 2008       10422 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Sunt considerate situatii de suspendare in acest sens:

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Ramura a sistemului de drept cu privire la totalitatea normelor juridice
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
a) Suspendarea pe durata cercetarii disciplinare si ca sanctiune disciplinara
Noul Cod al muncii prevede ca sanctiune disciplinara suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare (art.264 alin.1 lit. b), reglementand, astfel, o noua cauza de supendare determinata de conduita salariatului.

b) Angajatorul a formulat plangere impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Spre deosebire de vechea reglementare, angajatorul are optiunea sa suspende din functie salariatul in cazul in care: a formulat plangere penala impotriva acestuia pentru o fapta incompatibila cu postul detinut si salariatul a fost trimis in judecata pentru o astfel de fapta independent de plangerea unitatii.
Suspendarea in acest caz presupune manifestarea de vointa a unitatii, ea neoperand de drept .
Suspendarea dureaza pana la condamnarea ramasa definitiva a celui in cauza, respectiv, achitarea sau incetarea procesului penal hoatarata de instanta.
In prima situatie, se desface contractul individual de munca al salariatului.
In a doua situatie, in masura in care exista vinovatie penala sau extrapenala, unitatea este in drept sa aplice o sanctiune disciplinara care poate fi chiar desfacerea contractului individual de munca .
Acest temei legal de suspendare a contractului individual de munca a fost apreciat de unii critici ca fiind de natura sa incalce prezumtia de nevinovatie, prevazuta de art. 28 alin.8 din Constitutie .
Ca atare, prin Decizia nr.24/22 ianuarie 2003, Curtea Constitutionala a subliniat ca prin luarea masurii suspendarii contractului individual de munca, angajatorul nu se pronunta asupra vinovatiei sau nevinovatiei angajatului si nici asupra raspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni a caror solutionare intra in sfera de activitate a organelor judiciare.
Angajatorul poate doar sa formuleze plangere penala impotriva salariatului, daca detine date si indicii suficiente cu privire la savarsirea de catre acesta a unei fapte penale incompatibile cu functia detinuta, solicitand autoritatilor competente solutionarea cazului. In aceasta situatie sau atunci cnd ia cunostinta despre trimiterea in judecata a salariatului pentru savarsirea unei fapte de aceeasi natura poate lua masura suspendarii.
Oricum, Curtea Constitutionala a aratat ca prezumtia de nevinovatie este o masura de protectie constitutionala a libertatii individuale cu aplicabilitate in dreptul penal si procesual penal.
In plus, situatia in care fapta pentru care s-a formulat plangere penala ori s-a dispus trimiterea in judecata nu va atrage raspunderea penala, aceasta poate constitui abatere disciplinara care poate oferi temeiul desfacerii contractului de munca .
Aceasta masura nu contravine nici dreptului la munca, garantat de art. 38 alin.1 din Constitutie, salariatul nefiind impiedicat sa se incadreze in perioada suspendarii contractului d emunca la alta unitate sau in alta functie decat cea cu care este incompatibila fapta ce constituie obiectul acuzarii.
Suspendarea, in acest caz, este o masura legala care protejeaza unitatea fata de pericolul continuarii activitatii ilicite ai al extinderii consecintelor periculoase ale unei fapte penale.
Prevederile legale admit constatarea nevinovatiei salariatului suspendat din functie si ii confera un drept firesc la despagubiri . Nici unul dintre texte nu lezeaza prezumtia de nevinovatie atata vreme cat acest principiu nu este afectat de formularea unei plangeri penale, ci doar de o hotarare judecatoreasca definitiva.

c) Intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
Aceasta cauza desuspendare acopera situatiile in care un eveniment de forta majora paralizeaza temporar functionarea unei intreprinderi, precum si situatiile in care, datorita circumstantelor economice obiective, intreprinderea se vede nevoita sa suspende in mod temporar activitatea sa.
Intrarea in somaj tehnic ofera in aceasta situatii o alternativa la concedierile economice, care, altfel, ar putea fi inevitabile.
Codul muncii prevede ca perioada intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie platita din fondul de salarii ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzatorlocului de munca ocupat. In schimb, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea acivitatii. (art. 53).
Obligatia de plata a indemizatiei din fondul de salarii in beneficiul angajatilor este o masura legala care isi gaseste reazemul constitutional in art.1 ali.3 din Constitutie, conform caruia statul roman este un „stat social”, ce implica ideea solidaritatii sociale si a politicii de protectie sociala.

d) Detasarea.
Salariatii pot fi detasati sa indeplineasca anumite lucrari in cadrul altei unitati. In perioada de detasare este salarizat de unitatea la care a fost detasat.
Contractul de munca cu unitatea care l-a detasat prin actul unilateral se suspenda.
Citeşte mai multe despre:    Suspendarea contractului individual de munca    Angajator    Salariat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021