Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Partaj bunuri comune. Conventie contrara comunitatii matrimoniale

Partaj bunuri comune. Conventie contrara comunitatii matrimoniale

  Publicat: 23 Sep 2010       8176 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin sentinta civila nr. 496/27.01.2010 pronuntata in cauza nr. 6479/311/2009 Judecatoria Slatina a admis exceptia inadmisibilitatii, invocata din oficiu si a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamantul ODV in contradictoriu cu parata MDS

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina reclamantul ODV a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu parata MDS sa se dispuna partajarea bunurilor imobile dobindite de parti in timpul casatoriei, respectiv a cotei de aproximativ 2/3 din urmatoarele imobile: apartament cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, Str. E.I., Jud. Olt, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra tuturor partilor din imobil care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din imobil in cota indiviza de 1,53 %, precum si dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, in indiviziune, in suprafata de 17,46 mp; imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp. din masuratori, teren arabil situat in intravilanul Mun. Slatina, Str. E.I., teren in jurul constructiei , precum si din imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 1859.49 mp. din masuratori, teren arabil, situat in intravilanul Mun. Slatina, teren pe care se va edifica constructia , bunuri achizitionate la data de 13-03-2009, prin Contractul de Vinzare-Cumparare nr. 418/13-03-2009, autentificat la BNP Veronica Constantinescu, la pretul de 143.502 RON, din care aproximativ 1/3 din pretul total al vinzarii imobilelor descrise mai sus, respectiv suma de 49888,56 RON fiind contributia reclamantului personala si exclusiva dinainte de incheierea casatoriei cu pirita MDS.


In motivarea cererii s-a aratat ca s-a casatorit cu pirita la data de 15-11-2008, iar in prezent partile sunt divortate, casatoria fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 1123/26-06-2009, sentinta pronuntata de Judecatoria Slatina in Dosarul nr. 4023/311/2009.


In timpul casatoriei partile au achizitionat bunurile descrise mai sus, pentru pretul de 143502 lei din care 1/3 respectiv 49888,56 lei este contributia exclusiva a reclamantului dinainte de incheierea casatoriei, pe care acesta o dovedeste prin: facturile fiscale nr. 0700969/27-06-2008 si nr. 0701271/19-08-2008.


Diferenta de pret a fost achitata prin contactarea unui credit ipotecar in valoare de 20.000 EURO, incheiat la BRD, prin contractul de credit nr. 43/13-03-2009, credit din care. impreuna cu pirita s-a achitat o singura rata, (respectiv cea aferenta lunii aprilie 2009), intrucit la data de 03-05-2009 partile s-au despartit in fapt, ratele fiind achitate in continuare de reclamant, respectiv de mama acestuia, OV, prin contributia ei personala.


Reclamantul a aratat ca aportul sau este majoritar, solicitand instantei de judecata ca bunul sa-i fie atribuit in lot.


Cererea nu a fost motivata in drept .


In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar un set de inscrisuri .


Parata, legal citata, nu a formulat intampinare.


La data de 11.11.2009 reclamantul a depus la dosar o precizare la actiune prin care a aratat ca pretul total al bunurilor imobile solicitate la masa de partaj se ridica la suma de 143.502 lei, asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare nr. 418/13.03.2009, autentificat la BNP Veronica Constantinescu, din care suma de 49.888,56 lei reprezinta contributia personala si exclusiva a reclamantului dinainte de casatorie, reprezentand bun propriu, in proportie de 34,77% din pretul total al vanzarii.


Reclamantul a mai aratat ca tot prin contributie proprie a achitat si avansul de 8.000 lei suma provenind dintr-un credit pentru nevoi personale contractat de parintii sai.


Diferenta de pret a imobilelor a fost achitata prin contractarea unui credit ipotecar de 20.000 euro, credit din care impreuna cu parata s-a achitat numai rata din aprilie 2009, ratele fiind achitate in continuare de catre reclamant.


La termenul din data de 09.12.2009 interpelat asupra cotei de contributie la dobandirea bunurilor comune ce solicita a se retine in favoarea reclamantului, aparatorul acestuia impreuna cu reclamantul personal au aratat ca solicita retinerea unei cote exclusive a reclamantului la dobandirea bunurilor comune.


Parata prezenta personal la judecata a aratat ca nu doreste bunuri in natura spre a-i fi atribuite si nici despagubiri ci solicita exclusiv ca in contractul de credit incheiat cu banca sa nu mai figureze in calitate de coplatitor alaturi de fostul sau sot.


La solicitarea reclamantului la termenul din 09.12.2009 s-a luat un interogatoriu paratei, raspunsurile acesteia fiind consemnate si atasate la filele 73, 74 dosar.


La acelasi termen parata a solicitat in aparare luarea unui interogatoriu reclamantului, proba din care a fost insa decazuta la termenul din 27.01.2010 deoarece aceasta nu s-a mai prezentat la judecata si nici nu a depus la dosar intrebarile formulate in acest sens.


La termenul din 27.01.2010 din oficiu, instanta a invocat si a pus in discutia contradictorie a partilor exceptia de inadmisibilitate a cererii de chemare in judecata, ramand in pronuntare asupra exceptiei invocate.


Analizand exceptia in conditiile art. 137 al. 1 C.p.civ. instanta retine urmatoarele:


Partile s-au casatorit la data de 15.11.2008, iar casatoria lor a fost desfacuta prin sentinta civila nr. 1123/26.06.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosar nr. 4023/311/2009, definitiva (filele 46,47 dosar).


La data de 13.03.2009 cei doi soti au incheiat cu SC IMOBILIARE CONSLOC SRL Slatina contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 418/13.03.2009 de B.N.P. Veronica Constantinescu (filele 20,22 dosar), privind apartamentul cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra tuturor partilor din imobil care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din imobil, imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp., teren arabil situat in intravilanul Mun. Slatina, teren in jurul constructiei , precum si imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 1859.49 mp., teren arabil, situat in intravilanul Mun. Slatina, teren pe care se va edifica constructia , la pretul de 143.502 RON.


Se constata ca imobilele descrise mai sus au fost achizitionate in timpul casatoriei.


Constituie bunuri comune, potrivit dispozitiilor imperative ale art. 30 C. fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti.


Este astfel de necontestat calitatea de bun comun a intregului apartament si a intregii cote de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp si din suprafata de 1859.49 mp.


Prin cererea dedusa judecatii insa reclamantul solicita partajarea numai a unei cote de 2/3 din imobilele descrise mai sus, aratand ca diferenta de 1/3 este bunul sau propriu, deoarece suma de 49888,56 lei din pretul total al apartamentului a fost contributia sa exclusiva.


Independent de contributia partilor la dobandirea bunului comun, acesta isi pastreaza caracterul de bun comun.


Potrivit dispoz. art. 30 al. 2 C. fam. conventiile contrare comunitatii matrimoniale sunt prohibite de lege, fiind lovite de nulitate absoluta.


Se constata ca in cauza, prin modalitatea de formulare a cererii, reclamantul a urmarit restrangerea comunitatii de bunuri, ceea ce contravine dispozitiilor mentionate.


Astfel, declaratia unilaterala a unuia dintre soti prin care recunoaste ca anumite bunuri, neexceptate de la comunitate prin art. 31 C.fam., ar apartine in exclusivitate celuilalt sot, se incadreaza in notiunea de conventie contrara comunitatii matrimoniale si este interzisa de lege (Tribunalul Suprem-Sectia Civila, decizia nr. 850/1978).


De asemenea, s-a apreciat ca fiind contrara comunitatii declaratia unilaterala prin care s-ar "marturisi" inexistenta vreunei contributii la achizitionarea unor bunuri dobandite in timpul casatoriei.


Fata de cele ce preced, constatand ca reclamantul nu a solicitat partajarea intregului imobil-bun comun dobandit in timpul casatoriei, ci doar a unei cote ideale de 2/3, cu care parata a fost de acord, imprejurare de natura a incalca interdictia prev. de art. 30 al. 2 C.fam., instanta va admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu si va respinge cererea reclamantului, ca fiind inadmisibila.
Pronuntata de: Judecatoria Slatina - Sentinta civila nr. 496 din 27 ianuarie 2010


Citeşte mai multe despre:    Comunitatea matrimoniala    Partaj    Casatorie    Credit ipotecar    Bunuri proprii    Bunuri comune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concediere salariatului. Existenta dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice, a reorganizarii activitatii angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I Civila, Decizia Civila nr. 536/A/2016 din data de 02.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Contract de credit acordat unor persoane casatorite. Impartirea datoriilor printr-un contract de tranzactie judiciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2937 din 8 octombrie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Conflict negativ de competenta. Partaj. Modificarea cererii in fata instantei in favoarea carei s-a declinat cauza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 381 din 5 februarie 2014

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Competenta materiala dupa valoarea obiectului actiunii, actiune de partaj bunuri comune separata de actiunea de divort.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Galati Decizie nr. 161R/1997 din 23/12/1997

Actiune in dezbaterea unor succesiuni deschise succesiv si iesire din indiviziune. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1195 din 8 aprilie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010Articole Juridice

Operatorii de platforme online nu fac in principiu ei insisi o comunicare publica a continuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le incarca in mod nelegal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro