Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Inadmisibilitate cerere de revizuire

Inadmisibilitate cerere de revizuire

  Publicat: 16 May 2012       7632 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Simpla imprejurare ca partea a descoperit unele inscrisuri probatorii dupa pronuntarea hotararii nu legitimeaza calea procedurala a revizuirii, cu exceptia cazului cand se face dovada imposibilitatii de prezentare a acestora in conditiile aratate la art. 322 pct. 5 Cod Procedura Civila.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Or, in cauza dedusa judecatii, nu poate fi retinuta imposibilitatea de prezentare a inscrisurilor, atat timp cat acestea au fost emise de o directie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si puteau fi obtinute de revizuent pe baza unor minime diligente, anterior pronuntarii instantei de recurs.


Prin cererea de revizuire inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. (..), revizuentul CGMB a solicitat, in contradictoriu cu intimatii D.M.D, MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, schimbarea in tot a deciziei civile nr.441/2010, in sensul respingerii recursului ca nefondat.
In motivarea cererii de revizuire, s-a aratat ca, prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata, intimata D.M.D. a solicitat instantei "sa oblige paratii la emiterea deciziei de aprobare a Planului Urbanistic Zonal, ca urmare a solutionarii cererii inregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, iar instanta de recurs a decis :
"Admite recursul. Respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii. Modifica in parte sentinta atacata in sensul ca admite actiunea astfel cum a fost precizata. Obliga paratii - intimati sa solutioneze cererea din data de 14.04.2008, avand ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate in Bucuresti, str. B sect. 1 si str. S in termen de 60 de zile de la data prezentei hotararii. Obliga intimatii - parati la plata unor daune cominatorii de 30 lei/zi intarziere pana la executarea prezentei hotararii. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Obliga paratii la plata sumei de 6,5 lei cheltuieli de judecata ."
Primul motiv de revizuire invocat este cel prevazut de art.322 pct.2 teza I Cod procedura civila, respectiv "atunci cand instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut".
Astfel, revizuentul a sustinut ca, prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata, nu s-a cerut "obligarea paratilor la solutionarea cererii din data de 14.04.2008, avand ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate in Bucuresti, str. B. nr.57-59, sector 1 si str. Dr. S. nr. 4-18", ci s-a cerut "obligarea paratilor la emiterea deciziei de aprobare a P.U.Z., ca urmare a solutionarii cererii inregistrate la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008", deci adoptarea unei hotarari prin care sa fie solutionata favorabil cererea sa din data de 14.04.2008.
In aceste conditii, revizuentul a apreciat ca instanta de recurs trebuia sa analizeze legalitatea sentintei civile nr.1192/24.03.2009, prin prisma motivelor de recurs si prin raportare la cererea de chemare in judecata, respectiv, sa analizeze daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind imobilele proprietatea reclamantului, situate in Bucuresti, str. B si str. S.
Al doilea motiv de revizuire invocat este cel prevazut de art.322 pct.5 teza I Cod procedura civila, respectiv "daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor".
Referitor la acest motiv, revizuentul a aratat ca, prin adresa nr.1303/04.03.2010 a Directiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Consiliului General al Municipiului Bucuresti i-a fost transmisa o copie a adreselor nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 emise de Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, prin care s-a raspuns cererii intimatei D.M.D., referitoare la aprobarea PUZ str. B - str. S
In opinia revizuentului, adresele nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 reprezinta inscrisuri noi, care daca ar fi fost cunoscute de catre instanta cu ocazia judecarii recursului, ar fi putut conduce la o alta solutie decat cea adoptata prin Decizia nr.441/2010.
De asemenea, s-a aratat ca aceste inscrisuri au fost transmise intimatei D.M.D. si Casei de avocatura "....", de catre Primaria Municipiului Bucuresti, fiind retinute de catre intimata prin nedepunerea acestora la dosarul cauzei, C.G.M.B. neputand sa le depuna la instanta, intrucat nu a avut cunostinta de emiterea acestora.
Prin intampinarea formulata la data de 12.05.2010, intimata D.M.D. a solicitat respingerea cererii de revizuire si mentinerea deciziei civile nr.441/2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr.43215/3/2008, sustinand, in esenta, urmatoarele :
I. Instanta a solutionat cererea in conformitate cu limitele investirii sale si cu dispozitiile art.18 din Legea nr.554/2004.
Raportat la probatoriul administrat si argumentele invocate in cererea de recurs, in mod corect, instanta de recurs a retinut ca adresele de raspuns ale paratilor au fost emise cu exces de putere, deoarece fara motive serioase s-a refuzat si s-a tergiversat solutionarea cererii reclamantei de aprobare P.U.Z..
Fiind investita cu solutionarea unei actiuni intemeiate pe dispozitiile art.1 alin.(1), art.8 alin.(1), art.18 alin.(1), (2) si (5) din Legea nr.554/2004, in mod corect instanta de recurs a cenzurat hotararea primei instante si, implicit, conduita autoritatilor publice competente, dispunand obligarea acestora la solutionarea cererii de aprobare P.U.Z. formulata de catre reclamanta.
Hotararea pronuntata se circumscrie evident sferei de competenta speciala atribuita instantei de judecata prin dispozitiile art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, care prevad in mod expres ca "Instanta, solutionand cererea la care se refera art.8 alin.(1), poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa (...) oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa".
Prin urmare, motivul de revizuire invocat de catre C.G.M.B. nu poate subzista.
II. Inscrisurile invocate nu sunt "noi" si nu pot conduce la desfiintarea hotararii de recurs.
Conditiile de admisibilitate prevazute de lege nu sunt indeplinite de catre inscrisurile prezentate de catre revizuent, intrucat :
a) Inscrisurile nu au forta probanta prin ele insele, ci trebuie interpretate corelat cu alte inscrisuri care nu se regasesc la dosarul cauzei;
b) Inscrisurile nu sunt noi, ele existau si puteau fi depuse la dosarul cauzei de catre parata, fiind emise de directii din structura Primariei Municipiului Bucuresti;
c) Inscrisurile invocate nu sunt determinante, respectiv nu sunt apte sa fi condus la o alta modalitate de solutionare a cauzei.
In concluzie, pentru motivele enuntate, intimata D.M.D. a solicitat respingerea cererii de revizuire formulata de CGMB.
Intimatii MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, desi au fost legal citati, nu au formulat intampinare cu privire la cererea de revizuire.
In vederea solutionarii cauzei a fost atasat dosarul nr.43215/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, in care s-a pronuntat decizia civila nr.441/15.02.2010.Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele :
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.43215/3/2008, astfel cum a fost modificata, reclamanta D.M.D. a solicitat obligarea paratilor MB prin Primarul General, PGMB si PMB prin Primarul General, la emiterea deciziei de aprobare a planului urbanistic zonal (P.U.Z.), ca urmare a solutionarii cererii inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, sub sanctiunea platii de penalitati in cuantum de 1.000 RON pe zi intarziere.
Prin Decizia civila nr.441/15.02.2010, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal s-a dispus: admiterea recursului formulat de reclamanta D.M.D. impotriva Sentintei civile nr.1192/24.03.2009, respingerea exceptiei inadmisibilitatii actiunii, modificarea in parte a sentintei atacate, in sensul ca: admite actiunea, astfel cum a fost precizata, obliga paratii - intimati sa solutioneze cererea din data de 14.04.2008, avand ca obiect aprobare P.U.Z., privind imobilele proprietatea reclamantei, situate in Bucuresti, str. B. nr.57-59, sect. 1 si str. Dr. S. nr.4-18 in termen de 60 de zile de la data prezentei hotararii, obligarea intimatilor - parati la plata unor daune cominatorii de 30 lei/zi intarziere pana la executarea prezentei hotararii, mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei atacate si obligarea paratilor la plata sumei de 6,5 lei cheltuieli de judecata ."
Cererea de revizuire promovata de revizuentul CGMB impotriva acestei decizii este intemeiata pe dispozitiile art.322 pct.2 teza I si art.322 pct.5 teza I Cod procedura civila.
Dispozitiile art.322 pct.2 Cod Procedura Civila cu urmatorul continut:
"(2) daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decat s-a cerut."
Acest motiv de revizuire constituie o exigenta a principiului disponibilitatii procesuale, principiu in conformitate cu care instanta este tinuta sa statueze numai in limitele in care a fost sesizata.
Prima ipoteza, invocata de revizuent, vizeaza situatia in care instanta s-a pronuntat extra petita, adica asupra unor lucruri care nu s-au cerut.
Analizand pretentiile formulate de reclamanta D.M.D. prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost modificata, precum si dispozitivul deciziei instantei de recurs, Curtea retine ca instanta nu a dispus extra petita.
Astfel, litigiul dedus judecatii vizeaza refuzul de solutionare a cererii de aprobare a P.U.Z., inregistrata la Primaria Municipiului Bucuresti sub nr.725245/14.04.2008, iar solutia instantei de recurs se circumscrie limitelor in care a fost investita, precum si dispozitiilor art.18 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicata, care prevad expres ca "Instanta, solutionand cererea la care se refera art.8 alin.(1), poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa".
Referitor la cel de-al doilea motiv de revizuire, intemeiat pe dispozitiile art.322 pct.5 teza I Cod Procedura Civila, analiza admisibilitatii cererii se impune a fi realizata prin raportare la continutul art.322 pct.5 Cod Procedura Civila, respectiv: "(5) daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere".
Legea are in vedere in acest caz doua ipoteze distincte, prima dintre acestea, invocata de revizuentul CGMB, referindu-se la descoperirea unor inscrisuri doveditoare dupa pronuntarea hotararii.
Exercitarea revizuirii pentru acest motiv implica indeplinirea unor conditii cumulative si care rezulta cu claritate din redactarea textului anterior mentionat.
In primul rand, revizuirea poate fi ceruta numai in cazul descoperirii unor inscrisuri dupa pronuntarea hotararii atacate pe calea revizuirii.
Aceasta conditie este indeplinita in cauza, intrucat inscrisurile invocate de revizuent, respectiv adresele nr.842690/842693/03.08.2009 si nr.866620/4984/06.11.2009 emise de Directia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti existau la data pronuntarii deciziei instantei de recurs.
A doua conditie a revizuirii se refera la imposibilitatea prezentarii inscrisului in instanta care a pronuntat hotararea atacata, fie datorita faptului ca acesta a fost retinut de partea potrivnica, fie datorita unor imprejurari mai presus de vointa partii.
Drept urmare, simpla imprejurare ca partea a descoperit unele inscrisuri probatorii dupa pronuntarea hotararii nu legitimeaza calea procedurala a revizuirii, cu exceptia cazului cand se face dovada imposibilitatii de prezentare a acestora in conditiile aratate la art.322 pct.5 Cod Procedura Civila.
Or, in cauza dedusa judecatii, nu poate fi retinuta imposibilitatea de prezentare a inscrisurilor, atat timp cat acestea au fost emise de o directie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si puteau fi obtinute de revizuent pe baza unor minime diligente, anterior pronuntarii instantei de recurs.
In plus, nu s-a facut dovada detinerii acestor inscrisuri de catre reclamanta si a refuzului acesteia de a le prezenta in instanta.
In concluzie, pentru considerentele evidentiate, Curtea constata ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.322 pct.2 teza I si art.322 pct.5 teza I Cod Procedura Civila si urmeaza sa dispuna respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibila.
Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 1985/27.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Revizuire    Cerere de revizuire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu