Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

  Publicat: 31 May 2012       6181 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Prevederile art. 22 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 7/1996 consacra principiul relativitatii (continuitatii) inscrierilor, in sensul ca inscrierea unui drept in cartea funciara se poate efectua numai impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii de inscriere, era mentionat in cartea funciara ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta.

Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietatea privata, cu o dreapta si prealabila despagubire, pentru cauza de utilitate publica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietatea privata, cu o dreapta si prealabila despagubire, pentru cauza de utilitate publica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este sistemul de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor.
Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Denuntarea unui inscris ca fiind un fals.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscriere a unui drept real imobiliar sau notarea unui act cu privire la un imobil, in cartea funciara.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Opozabilitatea declaratiei de utilitate publica si a lucrarilor de expropriere, in cadrul procedurii de expropriere, in raport cu tertii dobanditori ai imobilului (cum este si cazul in speta al reclamantei SC C. R. E. SRL), precum si efectele acestei opozabilitati, nu pot fi invocate in cadrul procedurii necontencioase de solutionare a cererii de inscriere, solutionata in prima faza de catre registratorul de carte funciara .
Faptul ca reclamanta si antecesoarea sa au formulat actiuni in justitie prin care au contestat procedura de expropriere nu constituie un motiv de respingere a plangerii impotriva incheierii de carte funciara . Dreptul de a formula plangere impotriva incheierii de carte funciara este prevazut de art. 50 din Legea nr. 7/1996, fiind, asadar, un drept legal, a carui exercitare nu poate fi calificata ca fiind abuziva.


________

Prin plangerea inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sub nr. 451670/22.10.2008, transmisa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 05.11.2008 si inregistrata sub nr. 19529/299/2008, petenta SC C. R. E. SRL a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimatul Statul Roman prin C.N.A.N.D.R. SA, admiterea plangerii avand ca obiect anularea incheierii nr. 394455/17.09.2008 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti Sector 1 si radierea inscrierilor efectuate in Cartea Funciara in baza incheierii atacate, referitoare la imobilul situat in Bucuresti, sector 1.
In motivarea cererii, petenta a aratat ca este proprietara imobilului din Bucuresti, sector 1, avand numar cadastral 7771/1/1, drept de proprietate inscris in Cartea funciara tinuta de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti Sector 1, conform Incheierii nr. 26069/10.10.2006, iar in vederea stabilirii amplasamentului lucrarilor de largire a soselei de centura a Bucurestiului, acest imobil a fost propus spre expropriere, consemnandu-se insa despagubirea pentru expropriere pe numele unui tert, si anume, SC C. SRL, si nu al petentei.
In sedinta publica din 12.12.2008, petenta a depus o cerere completatoare, prin care a solicitat si anularea dezmembrarii operate la cererea Statului, prin CNADNR, asupra terenul proprietatea reclamantei si alipirea suprafetelor, pentru a se reface lotul initial, cu rectificarea schitelor cadastrale.
Prin sentinta civila nr. 2044/06.02.2009 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a respins ca neintemeiata plangerea.
Instanta a retinut ca incheierea atacata de petenta s-a intemeiat pe o decizie a Comisiei pentru Aplicarea Legii nr. 198/2004, prin care s-a stabilit, pe baza unor documente anterioare inregistrarii mentiunilor in sensul divizarii proprietarului initial al imobilului din Bucuresti, sector 1, exproprierea imobilului mentionat si acordarea despagubirilor corespunzatoare procedurii de expropriere .
In aceste conditii, exproprierea imobilului era opozabila proprietarului imobilului inscris in cartea funciara si acesta era obligat sa suporte consecintele unui act administrativ prin care se dispunea, in conformitate cu dispozitiile constitutionale privind exproprierea, trecerea in schimbul unei despagubiri stabilita prin intelegerea partilor, a unui teren din proprietatea petentei in patrimoniul intimatului.
Astfel, petenta nu poate sustine cu temei ca prin incheiere s-a procedat la o intabulare a dreptului de proprietate fara sa existe un acord de vointa intre parti in sensul transmiterii dreptului de proprietate, in conditiile in care actul exproprierii ii este opozabil, in conditiile Constitutiei si ale legii, oricarei persoane fizice sau juridice vizate de aceasta masura .
Faptul ca suma reprezentand despagubirea corespunzatoare exproprierii a fost consemnata pe numele societatii care era initial proprietara imobilului, SC C. SRL si care a transmis prin divizare o parte din patrimoniul sau, in care s-a inclus si dreptul de proprietate asupra terenului expropriat, catre petenta din prezenta cauza nu este de natura sa infirme justetea incheierii date de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 Bucuresti, in conditiile in care exproprierea a respectat dispozitiile legale, iar faptul consemnarii pe numele societatii initiale nu a vatamat-o pe petenta, aceasta putand intra in posesia sumei consemnate, in conditiile in care asociatul unic al celor doua societati este aceeasi persoana .
De asemenea, instanta a retinut ca actul de dezlipire (dezmembrare), a carui anulare o solicita petenta prin cererea completatoare, a reprezentat o manifestare de vointa prin care asociatul unic al petentei a acceptat aceasta dezmembrare a terenului aflat in proprietatea sa, constituind in acelasi timp o acceptare implicita a exproprierii terenului cu nr. cadastral 7771/1/2, in consecinta o manifestare de vointa unilaterala, a carei anulare, fata de motivele prezentate, nu se justifica.
Prin decizia civila nr. 397/07.04.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a Civila a admis apelul declarat de apelanta-reclamanta, a anulat sentinta civila nr. 2044/06.02.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si, evocand fondul, a admis plangerea si a anulat incheierea nr. 394455/03.09.2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 Bucuresti. Totodata, a respins cererea CNADR Bucuresti, privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman, cu titlu de expropriere asupra imobilului cu nr. cadastral 7771/1/2 in suprafata de 2433 mp si a dispus radierea din cartea funciara a mentiunilor inscrise in baza incheierii nr. 394455/2008.
Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca in CF nr. 24110 a sectorului 1 s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului teren si constructie din sector 1, cu nr. cadastral 7771/1, in favoarea SC C. SRL.
Ca urmare a divizarii SC C. SRL s-au constituit doua societati comerciale, SC O. G. SRL si SC C. R. E. SRL, ambele preluand o parte din patrimoniul societatii mama. Astfel, in favoarea SC C. R. E. SRL s-a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului teren cu nr. cadastral 7771/1, fiind mentionat ca atare si in cartea funciara, conform incheierii de intabulare nr. 29069/10.10.2006.
Prin Hotararea nr. 3 din 27.05.2008 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - CNADNR s-a dispus exproprierea si acordarea de despagubiri pentru imobilul teren din Bucuresti, pentru suprafata de 2433 mp, ce a fost dezmembrata in vederea exproprierii din lotul cu nr. cadastral 7771/1 primind nr. cadastral 7771/1/2, proprietar expropriat fiind mentionat SC C. SRL, cu toate ca terenul ce a facut obiectul exproprierii a trecut, ca efect al divizarii acestei societati, in patrimoniul SC C. R. E. SRL, persoana juridica de drept privat distincta, ce figureaza si ca proprietar tabular al imobilului expropriat.
Modificarile mentionate au operat in CF nr. 24110 in sensul dezmembrarii corpului de proprietate apartinand SC C. R. E. SRL, fiind reinscrisa proprietatea cu nr. cadastral 7771/1/3 in suprafata de 7067,15 mp ramasa in proprietatea petentei, iar suprafata expropriata fiind intabulata in CF 87042 cu nr. cadastral 7771/1/2 in favoarea Statului Roman cu titlul de expropriere .
In sustinerea plangerii formulate impotriva incheierii nr. 394455 din 17.09.2008 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 Bucuresti, prin care s-au incuviintat inscrierile susmentionate, petenta a invocat inexistenta unui titlu in favoarea intimatului Statul Roman in ce priveste dezmembrarea corpului de proprietate apartinand SC C. R. E. SRL, sustinand ca exproprierea a operat in privinta SC C. SRL, persoana juridica distincta, iar mentiunile efectuate in cartea funciara cu privire la terenul al carei proprietar tabular este petenta sunt nelegale.
Tribunalul a constatat ca sunt intemeiate criticile petentei, deoarece, atata vreme cat masura exproprierii a vizat o alta persoana juridica decat aceea care figureaza ca proprietar al imobilului intabulat in cartea funciara, se prezuma ca, prin mentiunile efectuate in cartea funciara in care este inscris dreptul acesteia, i s-a produs o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel decat prin anularea respectivelor inscrieri, ce nu corespund realitatii.
Tribunalul a inlaturat apararea intimatului Statul roman, in sensul ca exproprierea imobilului este opozabila proprietarului tabular si ca acesta este obligat sa suporte consecintele unui act administrativ de expropriere, atata vreme cat masura exproprierii nu o priveste, iar situatia juridica a imobilului trebuia sa fie cunoscuta expropriatorului, rezultand din cuprinsul cartii funciare in care proprietar tabular figureaza inca din anul 2006 (cu 2 ani anterior exproprierii) SC C. R. E. SRL iar nu SC C. SRL, fiind evident ca cele doua sunt persoane juridice distincte, chiar daca asociatul unic este una si aceeasi persoana . Cum publicitatea imobiliara asigura indeplinirea cerintei de opozabilitate fata de terti a situatiei juridice a imobilelor, expropriatorul ar fi avut posibilitatea sa cunoasca imprejurarea mentionata mai sus, cu privire la calitatea de proprietar asupra imobilului expropriat. De asemenea, avand in vedere ca masura exproprierii constituie o situatie de exceptie, nimeni neputand fi lipsit de proprietatea sa decat dupa o justa si prealabila despagubire, este necesar sa se determine intr-o maniera riguroasa si concreta titularul dreptului de proprietate ce va beneficia de despagubiri, orice confuzie fiind de natura a produce grave prejudicii in patrimoniul persoanelor afectate de masura respectiva.
Rationamentul primei instante, in sensul ca actul de dezmembrare ar reprezentat o manifestare de vointa prin care asociatul unic al petentei a acceptat masura dezmembrarii corpului de proprietate si a acceptat implicit si exproprierea terenului cu nr. cadastral 7771/1/2, a fost apreciata de tribunal ca nefundamentata, deoarece, din probatoriul administrat in cauza, rezulta ca exproprierea constituie o manifestare de vointa unilaterala a expropriatorului, iar titularul dreptului asupra imobilul afectat nu a fost chemat in prealabil pentru a accepta sau nu masura impusa de necesitatea efectuarii unor lucrari de utilitate publica.
Tribunalul a mai retinut ca, imprejurarea ca cele doua societati comerciale, cea vizata de masura exproprierii conform Hotararii, respectiv cea care figureaza ca proprietar tabular al imobilului in cartea funciara in care a operat mentiunea privind exproprierea, au un asociat unic nu este de natura a genera prezumtia dedusa de prima instanta in afara contextului probator, in sensul ca despagubirea stabilita in urma exproprierii va fi oricum incasata de acest asociat, asa incat nu se poate invoca vreo vatamare.
Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 republicata, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil. Art. 22 dispune ca inscrierea unui drept se poate efectua numai impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta.
Este adevarat ca, in cazul exproprierii, dreptul dobandit de stat este opozabil tertilor si fara a fi necesara inscrierea in cartea funciara, conform art. 26 alin. 2, acelasi articol dispunand ca titularul dreptului dobandit in acest mod nu poate insa dispune de el decat dupa ce a fost inscris in prealabil in cartea funciara.
Cu toate acestea, odata ce s-a procedat la intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit prin expropriere, este necesara respectarea dispozitiilor art. 48 din lege, fiind necesar ca inscrisul in baza caruia se realizeaza inscrierea sa indeplineasca cerintele prevazute de acest text legal, printre care si identificarea partilor si a imobilului, proprietarul tabular trebuind sa fie unul si acelasi cu cel indicat in titlul in baza caruia se realizeaza inscrierea .
In consecinta, retinand ca in mod nelegal s-a dispus intabularea dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman asupra terenului in suprafata de 2433 mp nr. cadastral 7771/1/2 prin expropriere de la petenta SC C. R. E. SRL, avand in vedere ca nu aceasta a fost vizata de masura exproprierii, conform Hotararii nr. 3/27.05.2008 ci SC C. SRL, ce nu figureaza ca proprietar tabular in CF nr. 24110, tribunalul a admis apelul.
Pentru considerentele expuse, avand in vedere totodata si ca minuta hotararii apelate nu a fost semnata de judecator (fila 5 verso dosar fond), motiv de nulitate a hotararii astfel pronuntate conform art. 297 alin. 2 teza a II-a Cod procedura civila, raportat la art. 258 alin. 1 Cod procedura civila, tribunalul a anulat sentinta apelata si, evocand fondul, a admis plangerea si a anulat incheierea nr. 394455/03.09.2008 a Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 Bucuresti, respingand cererea CNADR Bucuresti, privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea Statului Roman, cu titlu de expropriere asupra imobilului cu nr. cadastral 7771/1/2 in suprafata de 2433 mp si a dispus radierea din cartea funciara a mentiunilor inscrise in baza incheierii nr. 394455/2008.
Impotriva deciziei tribunalul a declarat recurs, in termenul prevazut de art. 301 C. pr. civ., recurentul-parat Statul Roman, prin C.N.A.D.N.R. SA - D.R.D.P.
In motivarea recursului se arata ca in mod gresit instanta de apel a admis plangerea, incalcand si ignorand dispozitiile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 198/2004, text potrivit caruia: "Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si/sau hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Eventualele litigii amana eliberarea despagubirilor consemnate, dar nu suspenda transferul dreptului de proprietate catre expropriator".
Consemnarea despagubirilor pe numele unui proprietar aparent nu suspenda si nu inlatura transferul dreptului de proprietate catre expropriatorul Statul Roman, drept pentru care, arata recurentul-parat, solutia instantei de apel este netemeinica si nelegala,
Atat reclamanta SC C. R. E. SRL, cat si SC C. SRL, s-au adresat instantelor de judecata cu actiuni prin care se contesta cuantumul despagubirilor acordate prin Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 3/27.05.2008 emisa de Comisia pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 198/2004. Reclamanta, inca din anul 2005 s-a adresat C.N.A.D.N.R si instantelor de judecata cu numeroase petitii si actiuni prin care a dorit doar impiedicarea exproprierii si a realizarii unui obiectiv de utilitate publica si de interes national.
Exercitarea unui drept subiectiv fara interes legitim, deci impotriva scopului recunoscut de lege, constituie un abuz de drept care trebuie sanctionat.
De asemenea, recurentul sustine ca nu poate fi primita interpretarea instantei de apel potrivit careia, mentionarea unui alt proprietar in hotararea de stabilire a despagubirilor conduce la admiterea plangerii impotriva incheierii de intabulare a dreptului Statului Roman, atat timp cat legiuitorul i-a dat posibilitatea proprietarului de drept sa-si dovedeasca calitatea si sa fie despagubit in conditiile Legii nr. 198/2004.
Examinand decizia recurata, prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat si urmeaza a fi respins, pentru urmatoarele considerente:
Instanta de apel a facut o corecta aplicare a prevederilor art. 22 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 7/1996, text care consacra principiul relativitatii (continuitatii) inscrierilor, in sensul ca inscrierea unui drept in cartea funciara se poate efectua numai impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii de inscriere, era mentionat in cartea funciara ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta.
In speta, Hotararea nr. 3 din 27.05.2008 prin care s-a dispus exproprierea si acordarea de despagubiri a fost emisa in raport de o persoana juridica, in calitate de proprietar expropriat (SC C. SRL), iar potrivit evidentelor de carte funciara ce rezulta din copiile fidele ale CF nr. 14312, nr. 24110 si nr. 87042, la data cererii de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit de stat prin expropriere (03.09.2008), proprietar tabular era alta persoana juridica (SC C. R. E. SRL).
In consecinta, la data cererii de inscriere formulata de parat, persoana inscrisa ca proprietar in cartea funciara nu era aceeasi cu persoana impotriva careia inscrierea urma a fi facuta, motiv pentru care registratorul de carte funciara ar fi trebuit sa respinga cererea pentru neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 22 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 7/1996.
In cadrul prezentei plangeri impotriva incheierii de carte funciara instanta nu este chemata sa examineze fondul dreptului si nu se poate stabili daca Hotararea nr. 3 din 27.05.2008 a avut ca efect transmiterea dreptului de proprietate in favoarea statului si nici persoana care este indreptatita sa primeasca despagubirile. In cadrul plangerii, instanta nu poate extinde obiectul verificarilor peste ceea ce registratorul de carte funciara a fost chemat sa verifice cu ocazia solutionarii cereri de inscriere . In conditiile in care registratorul de carte funciara nu poate examina raportul juridic de fond, ci numai aspectele referitoare la publicitatea dreptului de proprietate, nici instanta investita cu plangerea nu poate statua asupra fondului dreptului. Ca atare, nu poate fi primita sustinerea recurentului bazata pe prevederile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 198/2004.
Opozabilitatea declaratiei de utilitate publica si a lucrarilor de expropriere, in cadrul procedurii de expropriere, in raport cu tertii dobanditori ai imobilului (cum este si cazul in speta al reclamantei SC C. R. E. SRL), precum si efectele acestei opozabilitati, nu pot fi invocate in cadrul procedurii necontencioase de solutionare a cererii de inscriere, solutionata in prima faza de catre registratorul de carte funciara .
Faptul ca reclamanta si antecesoarea sa au formulat actiuni in justitie prin care au contestat procedura de expropriere nu constituie un motiv de respingere a plangerii impotriva incheierii de carte funciara . Dreptul de a formula plangere impotriva incheierii de carte funciara este prevazut de art. 50 din Legea nr. 7/1996, fiind, asadar, un drept legal, a carui exercitare nu poate fi calificata ca fiind abuziva.
De asemenea, imprejurarea ca Legea nr. 198/2004 permite proprietarului sa-si dovedeasca dreptul de proprietate si sa solicite despagubiri pentru imobilul expropriat nu are relevanta in cadrul acestui litigiu, in care, asa cum s-a aratat mai sus, nu se transeaza fondul dreptului, ci numai aspectul legat de publicitatea acestui drept . Or, din punctul de vedere strict tehnic, al inscrierilor in cartea funciara, trebuie sa existe legatura juridica intre posesorul tabular si succesorul tabular care solicita efectuarea inscrierii, in caz contrar cererea de inscriere urmand a fi respinsa pentru existenta unei piedici formale la inscriere, decurgand din aplicarea principiului relativitatii.
In raport de aceste considerente, Curtea apreciaza solutia instantei de apel ca fiind conforma dispozitiilor legale aplicabile in materie, motiv pentru care calea de atac a recursului, exercitata de recurentul parat, urmeaza a fi respinsa.
Pronuntata de: CURTEA DE APEL BUCUREsTI - dec.civ. 528 din 10.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Cartea funciara    Legea 7/1996    Expropriere    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Panioglu impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Legitima aparare. Exces neimputabil
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 99/A din 8 aprilie 2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati