Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata salariului pentru munca prestata

Plata salariului pentru munca prestata

  Publicat: 11 Jul 2012       2697 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Lipsirea locului muncii de prezenta acestuia nu este imputabila celorlalti angajati, care au fost prezenti la serviciu conform evidentelor muncii intocmite la locul de munca, si nici nu poate atrage prin sine insasi sanctionarea lucratorilor prin lipsirea de salariu ca urmare a introducerii lor automat in concediu fara plata, fara vreo notificare prealabila.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Imprejurarea ce determina nasterea raportului juridic de aplicare a sanctiunii, respectiv a raportului de constrangere.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Prin cererea inregistrata mai sus si ulterior precizata, reclamanta PSD a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat paratul Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologic Bucurestisa-i achite salariul aferent lunii iulie 2010.
Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta retine urmatoarele:
Intre reclamanta si paratul Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie s-au desfasurat raporturi de munca, in temeiul contractului individual de munca nr.1792/01.06.1999 pana la data de 01.09.2010, cand reclamanta a incetat raporturile de munca cu paratul urmare a pensionarii anticipate. Activitatea prestata de reclamanta este aceea de asistent medical la Policlinica Sangeorz Bai.
Prin actiunea promovata se reclama neindeplinirea de catre angajator a obligatiei de plata a salariului aferent lunii iulie 2010, atat anterior, cat si ulterior executarea sarcinii salarizarii fiind indeplinita.
In luna iulie 2010, reclamanta a fost prezenta la locul sau de munca, aspect confirmat de inscrisurile intocmite la locul de munca, foile colective de prezenta ce poarta stampila Policlinicii Sangeorz-Bai si semnatura asistentului sef al acestei institutii medicale si condica de prezenta la serviciu semnata de toti angajatii inclusiv reclamanta. Activitatea prestata este probata suplimentar de caietul procedurilor de tratament efectuate in luna iulie 2010. Avizul si semnatura medicului coordonator al Policlinicii lipsesc de pe aceste inscrisuri .
Evidentele muncii comunicate de angajator privesc activitatea desfasurata in celelalte luni ale anului 2010 decat luna iulie, in timpul careia se plaseaza raporturile litigioase, interval temporal cu privire la care s-a depus doar statul de plata incheiat in zero pentru toti angajatii, cu exceptia numitei NA.
Apararile paratului in justificarea neavizarii documentelor intocmite la locul de munca referitoare la prezenta la locul de munca a reclamantei si pe cale de consecinta a neacordarii salariul aferent muncii prestate de reclamanta in luna iulie 2010 se refera la introducerea intregului personal in concediu fara plata determinat de nefinantarea activitatii Policlinicii Balneare Sangeorz Bai de catre CJAS Bistrita-Nasaud, pentru lipsa medicilor coordonatori ai activitatii desfasurate la Policlinica Sangeorz Bai.
Maniera in care a procedat angajatorul este nelegala, fiindu-i imputabila exclusiv organizarea defectuoasa a activitatii la Policlinica Balneara Singeorz Bai la care in timpul lunii iulie 2010 nu a functionat niciun medic coordonator. Lipsirea locului muncii de prezenta acestuia nu este imputabila celorlalti angajati, care au fost prezenti la serviciu conform evidentelor muncii intocmite la locul de munca, si nici nu poate atrage prin sine insasi sanctionarea lucratorilor prin lipsirea de salariu ca urmare a introducerii lor automat in concediu fara plata, fara vreo notificare prealabila.
Pe de o parte, Codul muncii reglementeaza acordarea concediului fara plata in beneficiul angajatilor, instituind dreptul acestora la concediu, pentru rezolvarea unor situatii personale, ipoteza ce presupune conduita manifesta a angajatului, respectiv adresarea de catre acesta a unei cereri in acest sens. In cazul dat o asemenea ipoteza este exclusa intrucat reclamanta s-a prezentat la munca si nu a solicitat nicidecum angajatorului acordarea vreunui tip de concediu. Masura luata de angajator, in lipsa oricarei informari in legatura cu momentul aplicarii ori durata acesteia, de a impune angajatilor sai concediul fara plata nu isi gaseste justificare nici in dispozitiile Contractului colectiv de munca unic la nivel national valabil pentru aii 2007-2010 si nici in cuprinsul Contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008-2010 care conditioneaza acordarea altor tipuri de concedii decat cele cu plata de prealabila notificare a angajatilor, in legatura cu momentul aplicarii masurii si durata acesteia, si de acordul acestora ori a sindicatului reprezentativ. In cauza pendinte reclamanta nu numai ca nu si-a manifestat vointa in sensul incuviintarii masurii luate da angajator, dar nu a fost notificata in legatura cu luarea si aplicarea acesteia, nici anterior datei de 1.07.2010 si nici ulterior pe parcursul lunii iulie, considerent pentru care s-a prezentat la locul de munca si a prestat activitati specifice.
Concediile determinate de situatii obiective (de exemplu intreruperea temporara a activitatii angajatorului) au contingenta cu timpul de lucru si nu cu timpul de odihna, astfel incat in lipsa stipularii vreunei clauze convenita de parti referitoare la intervenirea si durata lor fie in contractul individual de munca, fie in contractul colectiv de munca la nivel de angajator ori la nivel superior, sau in lipsa vreunei prevederi exprese stabilita unilateral de catre angajator prin regulament intern, nu este in atributul angajatorului sa impuna angajatilor la latitudinea exclusiva concediul fara plata, fara a-i anunta in legatura cu luarea acestei masuri ori cu durata acesteia, ci sa ia alt tip de masuri , dintre cele permise de legislatia muncii.
Pe de alta parte, angajatorul, care desfasoara activitatea de furnizare a serviciilor medicale potrivit legii balneare si care asigura salarizarea angajatilor sai de la Policlinica Balneara Singeorz Bai in totalitate din decontarile cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Bistrita-Nasaud, a incheiat cu aceasta contractul nr. 17/2010 de furnizare a serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2010 (art. 4), pentru o suma totala de 623.029 lei, defalcata potrivit art. 11 alin.2, suma aferenta lunii iulie 2010 fiind de 30.000 lei.
Asadar fonduri de salarizare pentru luna iulie 2010 au fost prevazute.
Imprejurarea invederata la solicitarea instantei de Casa de Asigurari de Sanatate ca ulterior datei de 1 iulie 2010 a fost notificata de catre parata in legatura cu eliminarea imputernicirii acordata medicilor coordonatori de a semna contracte pentru furnizarea de servicii medicale aferente Policlinicii Balneare Singerz Bai si raspunsul dat de avertizate a paratei ca in cazul in care Policlinica Balneara nu este in masura sa-si reia activitatea contractul bilateral se va rezilia de drept incepand cu data de 1.08.2010, in lipsa medicilor care asigurau partea medicala a derularii contractului nemaiputandu-se deconta consultatiile medicale, nu este de natura a justifica impunerea concediului fara plata incepand cu data de 1.07.2010 tuturor angajatilor. Nu are nici o relevanta sub acest aspect incheierea ulterioara, la 16.09.2010, 11.10.2010, respectiv 9.12.2010 a actelor aditionale la contractul nr. 17/2010, de catre acelasi medic coordonator, in al caror cuprins se mentioneaza ca in luna iulie c-v prestatiilor medicale s-a diminuat la 0 lei.
Contextul caracterizat de deficiente in organizarea activitatii la nivelul angajatorului, care in luna iulie 2010, desi avea sume prevazute pentru salarizare, nu a luat masurile necesare functionarii in unitate a unui medic care sa asigure partea medicala a derularii contractului cu finantatorul serviciilor medicale, ci doar a restului personalului, nu justifica impunerea concediului fara plata pentru acesta pe o durata la latitudinea angajatorului incepand cu data de 1.07.2010, fara vreo notificare prealabila si in lipsa vreunor cereri, a acordului exprimat individual sau urmare a negocierilor purtate cu sindicatul reprezentativ, a unei clauze permisive in acest sens instituita de vreun regulament intern ori contract colectiv de munca .
Situatiile in care activitatea angajatorului este obiectiv impietata nu poate antrena, prin ea insasi, impunerea concediului fara plata pentru angajati, ce are contingenta cu timpul de odihna, ci o atare situatie impune luarea altor masuri, in conexiune directa cu timpul de lucru .
Nesubzistand nici un argument care sa-l exonereze pe paratul angajator de obligatia sa asumata prin contractul individual de munca incheiat cu reclamanta de plata a salariului pentru munca prestata , reglementata de art.159 Codul muncii, si avand in vedere dispozitiile art.40 din acelasi cod ce obliga pe angajator sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca, pretentia dedusa judecatii de recompensare a muncii prestate va fi admisa, in lipsa exhibarii oricarei dovezi justificative in impunerea concediului fara plata in luna iulie 2010.
Pronuntata de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, sect. civ., sent. nr. 1452/F din 27 iunie 2011


Citeşte mai multe despre:    Salariu    Salariat    Concediu    Angajator    Contract individual de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut