Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anulare decizie de sanctionare. Exceptia tardivitatii

Anulare decizie de sanctionare. Exceptia tardivitatii

  Publicat: 31 Aug 2012       2869 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta civila nr. 680/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis actiunea in conflict de drepturi formulata de reclamanta P.M., in contradictoriu cu parata C.A.R. U I.F.N., dispunandu-se drept consecinta anularea deciziei de sanctionare nr. 15/15.04.20120, emisa de conducerea paratei.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Act adoptat de organele de stat,
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In considerentele hotararii, instanta de fond a retinut, sub aspectul exceptiei de tardivitate, invocata de reclamanta, ca decizia atacata, prin care s-a dispus sanctionarea acesteia cu reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni, cu 10%, potrivit disp. art. 264 alin.1 lit. e din Codul muncii, a foste emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 268 alin. 1 din Codul muncii, prin care se instituie obligatia angajatorului de a dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei .
In acest sens, s-a constatat, in urma analizarii procesului verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile din data de 29.03.2010, ca parata a luat la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, prin nota de constatare nr. 278/24.02.2010, inregistrata in evidenta paratei la data de 24.02.2010, iar decizia de sanctionare a fost emisa la data de 15.04.2010, deci peste termenul legal de 30 de zile calendaristice, prevazut de art. 268 alin. 1 Codul muncii, astfel ca este tardiv emisa.
S-a inlaturat sustinerea paratei potrivit careia decizia de sanctionare a fost emisa in termenul de 6 luni de la data savarsirii faptei, cu motivarea ca norma legala impune conditia ca in acest interval de 6 luni decizia sa fie emisa in cadrul termenului de 30 de zile de la data la care organele abilitate au luat la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare.
De asemenea s-a observat ca decizia de sanctionare disciplinara nu indeplineste nici cerintele prevazute de art. 268 alin.2 lit. c Codul muncii sub sanctiunea nulitatii absolute, respectiv nu s-a facut nici o referinta cu privire la apararile invocate de reclamanta pe parcursul cercetarii disciplinare si la motivele pentru care acestea au fost inlaturate si ca decizia de sanctionare nu indeplineste nici conditiile de legalitate prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de art. 268 alin. 1 si 2 lit. c Codul muncii In ceea ce priveste fondul cauzei, s-a invederat ca desi reclamanta a participat la conferinta de dare de seama si alegeri, organizata de parata in data de 22.02.2010, in cadrul careia numitul B.V. a demisionat si, drept consecinta, nu mai facea parte din Consiliul director, in procesul verbal intocmit cu acea ocazie, nu s-a facut nici o mentiune ca demisia respectiva produce efecte imediate, ca nu exista nici un termen de preaviz si ca incepand cu data respectiva, aceasta nu mai poate aproba si semna nici un document, mai ales ca tabelul nominal cuprinzand specimenele de semnaturi nu a fost anulat in mod expres, iar noul tabel nominal, cuprinzand persoanele autorizate sa aprobe si sa vizeze pentru controlul financiar preventiv, a intrat in vigoare doar incepand cu data de 03.03.2010.
Prin urmare, chiar daca mai existau si alte persoane care, in datele de 22 si 23.02.2010, puteau semna si aproba documentele respective, nici numitul B.V. nu era exclus in mod expres, deoarece la conferinta din data de 20.02.2010, nu s-a luat nici o hotarare in acest sens, iar parata nu a facut dovada ca ar fi adus la cunostinta reclamantei faptul ca, incepand cu data de 21.02.1010, numitul B.V nu mai are drept de semnatura . Asadar, nu se poate retine sub nici un aspect culpa reclamantei in raport cu fapta retinuta ca abatere disciplinara, respectiv ca aceasta, in calitatea detinuta, ar fi emis si inaintat spre efectuarea platilor in numerar, documente pe care le-a supus spre aprobare in zilele de 22 si 23 februarie 2010, numitului B.V, desi acesta, demisionand, nu mai avea autoritatea legala de a aproba documente supuse operatiilor de plati, cu sau fara numerar .
Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul declarat de parat.Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data 21.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedoara    Exceptia tardivitatii    Angajat    angajator    Preaviz    Salariu    Sanctiune disciplinara    Abatere disciplinara    Nulitate absoluta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Calculul drepturilor salariale cuvenite unui salariat trebuie sa se bazeze pe inscrisuri certe, opozabile partilor, in vederea stabilirii unei creante executorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 343/2017, in sedinta publica 8 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Daca sarcinile de serviciu si fisa postului nu impun participarea la cursuri sau evenimente rezulta ca acestea nu au legatura cu formarea profesionala
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 291/2017, in sedinta publica din 2 februarie 2017

Tardivitatea modificarii cererii introductive. Distinctie neta cerere precizatoare - cerere modificatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I civila, pronuntata in Sedinta publica din 20 August 2015

Anularea de catre instanta a deciziei de sanctionare. Exceptia tardivitatii emiterii deciziei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel G, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 237/2016Articole Juridice

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu