Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Inchiderea procedurii falimentului. Radiere debitor din registrul comertului

Inchiderea procedurii falimentului. Radiere debitor din registrul comertului

  Publicat: 03 Sep 2012       4411 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Pe rol fiind continuarea procedurii simplificate a insolventei deschisa impotriva debitorului SC M. I. SRL, J08/4358/1994, CUI 7484250 cu sediul in Brasov, b-dul S., nr.x, sc.C, ap.14, judet Brasov potrivit Legii nr.85/2006 .
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta consilier juridic R.R. pentru lichidator V. I, lipsa fiind debitorul SC M. I. SRL si creditorul Administratia Finantelor Publice Brasov.
S-a facut referatul cauzei dupa care:

Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Se constata ca pentru astazi a fost convocata adunarea creditorilor potrivit art.129 din Legea nr.85/2006. Unicul creditor inscris in tabelul definitiv consolidat al creantelor a fost citat prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Se constata ca impotriva raportului final intocmit de lichidator nu s-au formulat obiectiuni.
Ca o consecinta, in temeiul art.129 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic aproba raportul final intocmit de lichidator, afisat la usa instantei la data de 12 mai 2011.
Judecatorul sindic acorda cuvantul asupra propunerii lichidatorului, avand ca obiect inchiderea procedurii.
Reprezentantul lichidatorului solicita inchiderea procedurii in temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 cu toate consecintele ce decurg, radierea debitorului din registrul comertului si plata onorariul din fondul special de lichidare.
Judecatorul sindic:

Constata ca fata de debitorul SC M.I. SRL s-a deschis procedura insolventei in baza dispozitiilor Legii nr.85/2006 si s-a dispus intrarea in faliment a acestuia.
Procedura s-a desfasurat potrivit calendarului stabilit prin hotararile pronuntate de judecatorul sindic .
Lichidatorul judiciar V. I. a intocmit raportul final si bilantul general, in conditiile art.129 din Legea nr.85/2006.
Prin acest raport s-a aratat ca in averea debitorului nu au fost identificate bunuri de valorificat ori creante de recuperat.
La termenul de judecata din 29 06 2011 judecatorul sindic a aprobat raportul final intocmit de catre lichidator, in baza art.129 din Legea nr.85/2006.
La termenul de judecata din 29 06 2011 s-a pus in discutie cererea lichidatorului de inchidere a procedurii falimentului fata de debitor, in baza art.131 din Legea nr.85/2006.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Cererea este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Se constata ca in averea debitoarei nu exista bunuri de valorificat ori creante de recuperat si creditorii debitorului, nu avanseaza sume de bani pentru continuarea procedurii.
Fiind indeplinite conditiile prevazute de art.131 din Legea nr.85/2006, se impune, fata de constatarile de mai sus, inchiderea procedurii falimentului fata de debitor .
Ca o consecinta, judecatorul sindic va dispune si radierea debitorului din registrul comertului.
Se constata ca in cauza nu s-a promovat o actiune intemeiata pe prevederile art.138 din Legea nr.85/2006.
In baza art.136 din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic va dispune descarcarea tuturor persoanelor implicate in procedura de orice atributii si responsabilitati.
In temeiul art.135 din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic va dispune notificarea prezentei sentinte civile Directiei Generale a Finantelor Publice Brasov si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru cuvenitele mentiuni.
De asemenea judecatorul sindic va incuviinta plata unui onorariu de 1.000 lei (fara tva) pentru lichidator, avand in vedere munca prestata de acesta in cauza. Aceasta retributie a lichidatorului urmeaza a fi suportata din fondul de lichidare, aceasta cuprinzand si contravaloarea cheltuielilor de procedura, avand in vedere prevederile art.4 si 11 din Legea nr.85/2006.
Prezenta va fi publicata in Buletinul procedurilor de insolventa.
Lichidatorul urmeaza sa notifice prezenta sentinta debitorului si creditorilor.
Instanta:
In temeiul art.131 din Legea nr.85/2006,
Dispune inchiderea procedurii falimentului debitorului SC MARCAT IMEX SRL.
Dispune radierea debitorului din registrul comertului.
In temeiul art.136 din Legea nr.85/2006,
Descarca lichidatorul V. I. si celelalte persoane participante la procedura de orice indatoriri si responsabilitati, cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati debitorului.
In temeiul art.135 din Legea nr.85/2006,
Dispune notificarea prezentei sentinte Directiei Judetene a Finantelor Publice Brasov si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov pentru efectuarea mentiunii de radiere, precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa.
In baza art.4 din Legea nr.85/2006,
Incuviinteaza plata remuneratiei lichidatorului in cuantum de 1.000 lei fara tva din fondul de lichidare, aceasta incluzand si cheltuielile de procedura .
In baza art.7 al.6 din Legea nr.85/2006,
Dispune notificarea prezentei sentinte debitorului si creditorilor de catre lichidator.
Definitiva si executorie.
Cu drept de recurs in termen 7 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1668 din data 29.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Debitor    Creditor    Insolventa    Judecator sindic    Faliment    Legii 85/2006    Lichidator    Tribunalul Brasov    Radiere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Hotararea care tine loc de contract de vanzare nu poate fi pronuntata in absenta inscrierii imobilelor in cartea funciara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2154 din 21 noiembrie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache Law Office

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati