Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Anularea procesului verbal de contraventie

Anularea procesului verbal de contraventie

  Publicat: 05 Sep 2012       8796 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Prin plangerea introdusa la data de 9 septembrie 2010 si inregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr........, petenta ........... a solicitat in contradictoriu cu D.G.F.P. TULCEA, A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii anularea procesului verbal de contraventie seria A/2009 nr. 0207444 incheiat la 20 august 2010 de DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TULCEA - ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

Solutionand cauza, Judecatoria Tulcea prin sentinta civila 3193 din 8.11.2010, a respins plangerea, ca nefondata.
Pentru a se pronunta in sensul celor de mai sus, prima instanta a retinut ca ............, lichidator judiciar al ............ a fost sanctionata de catre D.G.F.P. TULCEA, A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii cu suma de 1.000 lei pentru neindeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei 100 privind obligatia de plata la bugetul de stat si a decontului T.V.A. aferente lunii martie 2010 pentru ...........
A retinut instanta de fond ca petenta a invocat doua motive de nelegalitate a procesului-verbal de contraventie, respectiv intocmirea procesului-verbal la sediul intimatei si nesemnarea acestuia de catre un martor, considerand ca acestea sunt nefondate.
In ceea de priveste primul motiv invocat, instanta a apreciat ca acesta este nefondat intrucat fapta contraventionala este de natura a fi constatata si la sediul organului constatator, cu atat mai mult cu cat procedandu-se in acest mod nu s-a produs nici un fel de vatamare celui care a fost sanctionat.
Referitor la cel de al doilea motiv de nelegalitate invocat de catre petenta, instanta a constatat ca si acesta este neintemeiat intrucat, potrivit art. 19 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, "in lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului verbal in acest mod." In acest sens, organul constatator a facut mentiunea justificativa ca "sanctiunea a fost aplicata conform situatiei existente in baza de date a organului fiscal, situatie centralizatoare a declaratiilor fiscale depuse/nedepuse de agentii economici inregistrati cu obligatii declarative". Prin urmare, fiind incheiat astfel, instanta nu a putut retine vreo vatamare a petentei.
Pe fond, prima instanta retinut ca plangerea formulata de catre ............ este nefondata retinand in acest sens ca, o data cu deschiderea procedurii insolventei, debitorului i se ridica dreptul de administrare, insa obligatia de a depune la termenele legale declaratiile fiscale se transfera catre lichidatorul judiciar care nu facut acest lucru, iar din sustinerile intimatei rezulta ca petenta a mai fost sanctionata mai multe randuri, fie cu avertisment, fie cu amenda, pentru astfel de fapte, fiind si notificata in acest sens de mai multe ori.
Prin urmare, dupa ce a fost deschisa procedura insolventei asupra ............, ............ s-a substituit administratorului acestei societati in conducerea acesteia si dispunerea bunurilor astfel incat ii revenea inclusiv obligatia de a depune declaratiile declarative de venit si a decontului T.V.A.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal a formulat recurs petenta ........... , criticand sentinta sub aspectul nelegalitatii si al netemeiniciei.
Arata recurenta ca un motiv de critica a solutiei data de prima instanta este faptul ca aceasta nu a tinut cont de dispozitiile art. 16, alin. (7) si de art. 19 din O.G. nr. 27/2001, actul emis fiind lovit de nulitate.
Astfel, potrivit art. 16 alin. (7) se sanctioneaza cu nulitate actul constatator in cazul in care agentul constatator nu si-a indeplinit obligatia de a aduce la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni la procesul-verbal, iar potrivit art. 19 din O.G. nr. 2/2001 semnatura martorului devine obligatorie in cazul in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa semneze procesul-verbal.
In ceea ce priveste fondul cauzei, considera recurenta ca prima instanta nu a retinut in mod corect apararile sale.
Astfel, societatea pentru care nu s-au depus declaratiile de venit si de T.V.A. se afla in procedura insolventei, situatie cunoscuta de catre D.G.F.P. Tulcea, aceasta fiind notificata in mod expres cu privire la stare de fapt si de drept .
De asemenea, societatea nu desfasoara nicio activitate economica, si de altfel nu are acest drept dat fiind starea firmei, asa incat declaratiile respective erau lipsite de obiect .
Intrucat societatea in discutie nu a predat actele contabile lichidatorului judiciar, a fost in imposibilitate de a intocmi declaratiile solicitate, despre toate aceste imprejurari D.G.F.P. Tulcea fiind notificata si cu adresa nr. 1648/2010 (anexa nr. 1).
Mentioneaza recurenta ca potrivit normelor speciale instituite de Legea nr. 85/2006, exercitiul financiar incepe si se incheie cu data deschiderii/inchiderii procedurii insolventei, iar despre toate aceste considerente a invederat in mod repetat, atat telefonic cat si in scris D.G.F.P. Tulcea, care le-a relatat ca softul respectiv evidentiaza in mod automat toate societatile comerciale care nu au depus declaratiile respective
Cu privire la cuantumul deosebit de mare al amenzii fata de pericolul social al faptei, aceasta raportat la situatia speciala in care se afla societatea, considera ca era suficient un avertisment.
Verificand sentinta atacata prin prisma motivelor invocate in recurs, a probatoriului administrat, cat si din oficiu, Tribunalul constata ca recursul este fondat, potrivit urmatoarelor considerente.
Astfel, prin procesul-verbal de contraventie seria A/2009 nr. 0207444 emis de D.G.F.P. Tulcea, recurenta, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ........... a fost sanctionata de catre D.G.F.P. Tulcea pentru neindeplinirea obligatiei de depunere a declaratie 100 privind obligatia de plata la bugetul de stat si a decontului TVA aferente lunii martie 2010 pentru debitoarea ...........
In cauza, trebuie retinute unele aspecte legate de procedura insolventei, in sensul ca societatea debitoare pentru care nu s-au depus declaratiile de venit si de T.V.A. se afla in procedura insolventei, situatie cunoscuta de D.G.F.P. Tulcea, care, in opinia instantei, ar trebui sa aiba o evidenta separata cu societatile aflate in procedura insolventei, deoarece este o situatie diferita fata de celelalte societati comerciale care sunt in activitate .
Societatile la care petenta recurenta a fost numita lichidator este o societate care nu desfasoara nici o activitate economica, asa incat respectivele declaratii erau lipsite de obiect .
De altfel, fostul administrator nici nu a predat lichidatorului judiciar actele contabile ale societatii, astfel ca lichidatorul a fost in imposibilitate de a intocmi declaratiile respective, fapt adus la cunostinta D.G.F.P. prin notificarea nr. 1648/2010 (pag. 6 recurs).
Toate aceste considerente, reprezinta circumstantele de care organul constatator ar trebui sa tina cont atunci cand aplica o sanctiune contraventionala, circumstante prevazute expres in art. 21 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Tot in art. 21 al. 3 din O.G. nr. 2/201 se prevede ca sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita si de scopul urmarit.
Fata de toate aceste considerente, urmeaza a se admite recursul, si a modifica sentinta atacata in sensul ca va fi admisa in parte plangerea si va fi inlocuita sanctiunea amenzii cu aceea a avertismentului.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr. 58 din data 26.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Judecatoria Tulcea    Proces-verbal de contraventie    Societate    Legea 85/2006    TVA    Lichidator judiciar    OG 2/2001    Debitor    Creditor    Insolventa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 Curtea de Apel Constanta

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Plata de daune materiale si morale pentru incetarea fara instiintare a contractului individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 67/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu