Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Contract de leasing financiar. Inscriere la masa credala

Contract de leasing financiar. Inscriere la masa credala

  Publicat: 03 Oct 2012       2626 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
In tabelul de creante, creditorul SC Fortis Leasing SA este mentionat in categoria creantelor chirografare cu suma de 89.766 lei. Aceasta suma provine din executarea contractului de leasing financiar nr. 1255/30.03.2007, in baza caruia creditorul a pus la dispozitia societatii debitoare un autoturism marca Fiat in schimbul platii ratelor de leasing si a valorii reziduale.
La data de 21.04.2009 societatea de leasing a transmis debitoarei o notificare de reziliere a contractului pentru neplata ratelor, cu nr. 5187/2009, stabilindu-se in sarcina acesteia o obligatie de plata in cuantum de 19.126,24 lei.

A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
\(sau autorizata) Dispozitie continuta in anumite regulamente de exceptare pe categorie, care enumera intelegerile sau practicile ce sunt prezumate a nu impiedica, restrange sau distorsiona concurenta in interiorul pietei comune si care sunt, deci,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
\(sau autorizata) Dispozitie continuta in anumite regulamente de exceptare pe categorie, care enumera intelegerile sau practicile ce sunt prezumate a nu impiedica, restrange sau distorsiona concurenta in interiorul pietei comune si care sunt, deci,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma de leasing de specificul careia este ca in perioada de inchiriere de baza sa fie recuperat prin inscasarea taxei de leasing

Ulterior, partile au incheiat angajamentul de plata din data de 8.05.2009 prin care s-au stabilit 3 rate de achitare a sumelor restante (fila 207), angajament ce a fost respectat de debitoare asa cum rezulta din ordinele de plata aflate in copie la filele 208-209.
Suma cu care societatea creditoare s-a inscris la masa credala si cu care a fost mentionata in tabelul preliminar reprezinta daunele interese calculate potrivit art. 10.3 din contractul de leasing . Aceasta clauza precizeaza ca in toate cazurile utilizatorul este obligat sa restituie bunul in termen de 24 ore de la data rezilierii, sa plateasca ratele scadente si neachitate, penalizarile pana la acea data, precum si daune interese care constau in valoarea totala a ratelor de leasing ramase de plata si a valorii reziduale.
Analizand aceasta clauza se poate observa ca ea are natura unei clauze penale, fiind determinate intinderea prejudiciului si cuantumul daunelor care vor fi acoperite prin rezilierea contractului de leasing, ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare de catre utilizator a obligatiilor sale, stabilire anticipata a echivalentului prejudiciului creditoarei.
Insa, ca orice clauza contractuala, ea trebuie raportata la disp. art. 5 din codul civil in sensul ca nu poate deroga de la ordinea publica si bunele moravuri precum si de la principiul bunei credinte. In acest context, caluza cuprinsa in contractul partilor apare ca fiind o veritabila clauza abuziva in care finantatorul a prevazut o contraprestatie in favoarea sa cu mult mai mare decat beneficiul cocontractantului sau, care dezechilibreaza serios egalitatea partilor, fiind inclusa intr-un contract dinainte redactat de finantator si pe care debitorul nu a avut posibilitatea sa o negocieze.
Totodata, judecatorul sindic retine ca potrivit dispozitiilor OG nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing - art.15 - in cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul , iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pana la data restituirii in temeiul contractului.
Asadar, nu exista o obligatie a utilizatorului decurgand din lege de a plati pe langa sumele mai sus precizate si toate celelalte rate de leasing ramase de achitat, precum si valoarea reziduala; plata ratelor de leasing ce ar fi datorate in continuare, dupa reziliere, precum si a valorii reziduale reprezinta in fapt o sarcina evident excesiva impusa utilizatorului.
Pe de alta parte, prejudiciul suferit de creditor ca urmare a neexecutarii corespunzatoare a obligatiilor de catre debitoare nu ramane nereparat in cazul inlaturarii indemnizatiei de reziliere, deoarece creditorul a obtinut toate sumele datorate pana la data restituirii bunurilor, precum si penalitatile aferente, conform angajamentului de plata mentionat mai sus.
In raport de aceste considerente, tribunalul va admite contestatia debitorului si constatand obligatiile acestuia rezultate din contractul de leasing financiar achitate va respinge cererea creditorului de inscriere la masa credala.


Pronuntata de: Tribunalul Prahova - Sentinta comerciala nr. 99 din data 10.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Prahova    Creditori    Debitori    Contract de leasing financiar    Masa credala    Daune interese    Prejudiciu    OG 51/1997Comentează: Contract de leasing financiar. Inscriere la masa credala
Alte Speţe

Conditiile grele de lucru la care a facut referire expertul cu privire la activitatea generala nu pot constitui un argument suficient pentru incadrarea in grupa I de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 114/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Suprimarea pentru viitor a unui premiu nu afecteaza dreptul fundamental al salariatului de a primi contraprestatie pentru munca depusa. Repertoriu Decizii CCR si CEDO
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia nr. 268/2017, in sedinta publica din 01 februarie 2017

Simpla existenta a conditiilor grele de munca intr-un sector de activitate nu este un motiv pentru acordarea automata a grupei de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti Sectia I Civila, Decizia civila nr. 301/2017, in sedinta publica din 02 februarie 2017

Raspunderea patrimoniala a salariatului poate fi atrasa numai daca datoria a fost constata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 294/2017, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Ordinul M.M.O.S. nr. 50/1990 nu are caracter limitativ, deoarece incadrarea in grupe superioare de munca se face pe baza existentei conditiilor de munca si a uzurii capacitatii de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Codul silvic. Obligatia acordarii sporului de risc de 25%
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 09 ianuarie 2017

Suspendarea contractului individual de munca in urma formularii unei plangeri penale de catre angajator. Proportionalitatea masurii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 937 din 19.04.2016

Inexistenta vinovatiei salariatului in producerea de prejudicii angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 681 din data de 14.06.2016

Masura temporara de delegare a salariatului pe un alt post. Revocarea ulterioara a numirii de catre angajator
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 441 din data de 14.06.2016

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro

Criza financiara a a unitatilor administrativ-teritoriale. Procedura de declarare si de incetare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro